Produkcja dyskretna – co to jest?

Produkcja dyskretna – co to jest?

Produkcja dyskretna to proces, w ramach którego produkowane są konkretne, odrębne towary, zwykle w ograniczonych ilościach. Czym różni się od produkcji procesowej? Gdzie się ją stosuje, jakie stoją przed nią wyzwania i jak najlepiej stawić im czoła?

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Produkcja dyskretna to termin, określający proces produkowania towarów, które są odrębnymi elementami. W związku z tym, można je nie tylko zobaczyć, ale też policzyć czy dotknąć.
 • Etapy produkcji dyskretnej to między innymi projektowanie produktu, zakup materiałów i komponentów, przygotowanie do produkcji, wytworzenie produktu oraz kontrola jakości.
 • Produkcja dyskretna wykorzystywana jest w wielu branżach, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, elektronicznej czy meblarskiej.
 • Zarządzanie zapasami, zapewnienie ich dostępności oraz elastyczność procesu produkcji to jedne z największych wyzwań przy produkcji dyskretnej.
 • Aby efektywnie zarządzać produkcją dyskretną, warto wdrożyć nowoczesny system ERP, taki jak np. enova365.

Co to jest produkcja dyskretna?

W produkcji dyskretnej (discrete manufacturing) produkowane są konkretne, odrębne towary, zwykle w ograniczonych ilościach. Jest to przeciwieństwo produkcji procesowej (process manufacturing), gdzie produkty są tworzone w sposób ciągły, np. w przemyśle chemicznym czy rafineryjnym.

W procesie produkcji dyskretnej każdy produkt jest wytwarzany jako osobny element, który sam w sobie stanowi całość, nawet jeśli jest on w szerszym spektrum jedynie częścią większej całości. 

Charakterystyka produkcji dyskretnej

Produkcja dyskretna skupia się na wytwarzaniu gotowych produktów, które następnie mogą być wykorzystane jako elementy składowe większych wytworów. Produkcja procesowa (regularne wytwarzanie określonego produktu) różni się od niej już samym procesem produkcji. Discrete manufacturing charakteryzuje się:

 • jednostkowym wytwarzaniem – produkty są wytwarzane jako odrębne elementy,
 • widocznością procesu – każda jednostka produktu jest łatwo identyfikowana w procesie produkcyjnym, ponieważ produkty są wyraźnie rozróżnialne,
 • zmiennością produkcji – procesy produkcyjne mogą być łatwo dostosowywane do produkcji różnych produktów lub zmiany parametrów,
 • złożonością operacji montażowych – wiele produktów wymaga złożonych operacji montażowych, aby stworzyć ostateczny produkt,
 • indywidualnym podejściem do produkcji – produkcja dyskretna umożliwia dostosowanie procesu produkcyjnego do indywidualnych potrzeb klientów lub specyfikacji produktu.
 • wysoką elastycznością – procesy produkcyjne mogą być łatwo zmieniane w zależności od potrzeb (takich jak na przykład zmieniające się warunki rynkowe) i preferencji klientów.

Etapy procesu produkcji dyskretnej

Choć produkcja dyskretna charakteryzuje się dużą elastycznością, to jej proces produkcyjny można podzielić na sztywne etapy. Wszelkie możliwości indywidualizacji pojawiają się bowiem dopiero w szczegółach danego etapu. Procedurę produkcyjną można opisać w pięciu krokach:

 1. etap: projektowanie produktu – obejmuje opracowanie koncepcji danego wyrobu i szczegółowe projektowanie, w ramach którego projektanci opracowują rysunki techniczne, specyfikacje oraz określają wymagane materiały i procesy produkcyjne.
 2. etap: zakup materiałów i komponentów – na tym etapie firma zaopatruje się w niezbędne do produkcji materiały, części i komponenty u dostawców.
 3. etap: przygotowanie do produkcji – przygotowywane są wszystkie niezbędne zasoby, w tym maszyny, narzędzia i urządzenia niezbędne do wytworzenia danego towaru. Dodatkowo tworzone są wszelkie dokumenty związane z procedurami produkcyjnymi.
 4. etap: wytwarzanie produktu – jest to główny etap procesu, w którym produkty są wytwarzane zgodnie z przygotowanymi wcześniej procedurami, na bazie zamówionych i dostarczonych materiałów.
 5. etap: kontrola jakości – produkty są poddawane kontroli jakości, aby upewnić się, że spełniają określone standardy. Kontrola może obejmować m.in. testy wytrzymałościowe, wymiarowanie, wizualną ocenę.

Branże wykorzystujące produkcję dyskretną

Produkcję dyskretną stosuje się w wielu branżach, w których produkty są wytwarzane jako osobne jednostki lub zbiory składające się z różnych części. Dotyczy to m.in.:

 • branży motoryzacyjnej, w której mamy do czynienia z komponentami samochodowymi produkowanymi osobno, a następnie składanymi w gotowe modele pojazdów. Discrete manufacturing umożliwia elastyczność w produkcji samochodów oraz dostosowywanie opcji i dodatków do indywidualnych preferencji klientów,
 • branży elektronicznej, gdzie poszczególne komponenty elektroniczne są montowane na płytach drukowanych lub obwodach scalonych. W tym przypadku produkcja dyskretna pozwala na szybką zmianę konfiguracji wyrobów oraz dostosowanie ich do trendów technologicznych,
 • produkcji lotniczej i obronności, każdy element jest produkowany jako osobna jednostka, a następnie montowany w całość, co umożliwia kontrolę jakości na każdym etapie i spełnienie norm bezpieczeństwa,
 • przemysłu meblarskiego, w ramach którego poszczególne części są wytwarzane osobno i montowane w całość. W tym przypadku produkcja dyskretna pozwala na dostosowywanie mebli do różnych wymiarów i stylów oraz reagowanie na nowe pomysły w designie,
 • branży farmaceutycznej do produkcji leków w postaci tabletek, kapsułek czy ampułek. Każda partia leku jest produkowana jako osobna jednostka, co umożliwia precyzyjną kontrolę jakości i zapewnienie zgodności z regulacjami.

W powyższych branżach produkcja dyskretna jest preferowana bardziej niż inne rodzaje produkcji. A to ze względu na potrzebę produkowania różnorodnych produktów, elastyczność procesu produkcyjnego oraz kontrolę jakości na każdym etapie wytwarzania. Dodatkowo umożliwia ona dostosowanie produktów do indywidualnych preferencji oraz wymagań.

Wyzwania w produkcji dyskretnej

Wszelkie rodzaje i typy produkcji mogą napotkać szereg wyzwań wpływających na ich efektywność. W przypadku produkcji dyskretnej jednym z nich jest zarządzanie złożonością produktu. Wytwarzane wyroby składają się z wielu części, a zapewnienie ich dostępności oraz kontrolowanie procesu montażu są w tym przypadku kluczowe.

Drugim czynnikiem jest optymalizacja procesów produkcyjnych. W produkcji dyskretnej wymaga się ciągłego ich monitorowania i doskonalenia. Dlatego ważna jest szybka identyfikacja i eliminacja zbędnych operacji, minimalizacja okresów przestoju oraz zoptymalizowanie sekwencji operacji.

W ramach optymalizacji wyzwaniem może być też skuteczne zarządzanie zapasami, aby nie doprowadzić do nagromadzenia nadmiernych zapasów, dużych kosztów składowania lub braków skutkujących przestojami.

Branże stosujące produkcję dyskretną często muszą radzić sobie z potrzebą elastycznego reagowania na wymagania rynkowe i zmiany w zamówieniach. Zapewnienie elastyczności produkcji może być wyzwaniem, szczególnie w przypadku starszych systemów produkcyjnych, dlatego ważna jest dbałość o technologiczną stronę firmy.

Technologie wspierające produkcję dyskretną

Aby efektywnie zarządzać produkcją dyskretną, warto wdrożyć nowoczesny system ERP, taki jak np. enova365. Jego moduł Produkcja jest dobrym przykładem rozwiązania, które zapewnia szereg pomocnych narzędzi przy planowaniu i prowadzeniu produkcji dyskretnej

Przede wszystkim, każdej firmie produkcyjnej daje możliwość zamodelowania w systemie procesów technologicznych. Dzięki temu może ona dowolnie określić sposób wykonania wyrobów gotowych. Pozwala też na śledzenie całego procesu produkcyjnego, łatwe monitorowanie zużycia materiałów i efektywności pracowników oraz szybkie generowanie zestawień kosztów planowanych z rzeczywistymi. 

Czytaj także: System ERP dla produkcji – sprawdź jak enova365 usprawnia zarządzanie produkcją

Jako jeden z modułów systemu ERP, moduł Produkcja może być oczywiście zintegrowany z modułami Księgowość, CRM, Handel czy Business Intelligence. To pozwala na płynną współpracę między nimi. Umożliwia to automatyzację działań, błyskawiczną wymianę informacji i rozbudowaną analitykę, a co za tym idzie, także szybkie wykrywanie potencjalnych problemów i wdrażanie odpowiednich zmian.

Żeby dowiedzieć się więcej o module Produkcja, skontaktuj się z naszymi konsultantami. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania związane z działaniem systemu oraz możliwościami, jakie otworzą się przed Twoją firmą po jego wdrożeniu. Zapraszamy także do przetestowania demo systemu.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365