banner osoby pracujące w biurze na systemue erp enova365

Jednolity Plik Kontrolny

Sprawdź jak działa mechanizm obsługi JPK w enova365

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

JPK

Jednolity Plik Kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać do organów skarbowych księgi oraz dowody księgowe. W Polsce obowiązek składania JPK wszedł w życie w latach 2016-2018 (stopniowo zostali objęci nim wszyscy podatnicy, rozpoczynając od dużych firm w styczniu 2016 roku, kończąc na mikro przedsiębiorcach w lipcu 2018 roku).

Struktury logiczne JPK

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje 7 struktur logicznych. Są to: JPK_KR (z danymi z ksiąg rachunkowych), JPK_WB (z danymi z wyciągów bankowych), JPK_MAG (z danymi z magazynów), JPK_VAT (z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT), JPK_FA (z danymi o fakturach VAT), JPK_PKPIR (z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów), JPK_EWP (z danymi z ewidencji przychodów),

JPK_VAT 

Szczególny rodzaj plików kontrolnych, zawierający informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W odróżnieniu od innych formatów, przedsiębiorcy muszą go wysyłać obligatoryjnie co miesiąc na bramkę Ministerstwa Finansów. Obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników od 1 stycznia 2018 roku: dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców.

Tworzenie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych w enova365

Funkcjonalność JPK w systemie enova365 jest jego integralną częścią. Wszystkie mechanizmy wspierające wysyłkę JPK są w enova365 natywnie osadzone. Użytkownicy generują je automatycznie, a system dodatkowo zawiera mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych. Sprawdź jak działa mechanizm:

Konfigurator plików JPK

Mechanizm tworzenia plików JPK

Ewidencja plików JPK

Mechanizm kompresji plików JPK

Konfigurator plików JPK

Służy do definiowania lub modyfikowania struktury i zawartości plików, które będą tworzone. Zawiera gotowe definicje utworzone na podstawie szablonów plików opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Konfigurator pozwala na dokonywanie zmian w definicjach istniejących już schematów oraz na tworzenie nowych, jeśli w przyszłości pojawią się kolejne specyfikacje. Daje to dużą elastyczność w zakresie modyfikacji mechanizmu według wytycznych, które MF może wprowadzić. 

tworzenie pliku JPK w systemie ERP enova365

Mechanizm tworzenia plików JPK

Dzięki mechanizmowi tworzenia plików JPK możliwe jest fizyczne wyodrębnienie plików dla następujących obszarów danych z systemu ERP enova365: Handel, Faktury, Magazyn, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rejestr VAT, Księga Handlowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Ryczałt (Ewidencja przychodów). 

tworzenie pliku JPK w systemie ERP enova365

Ewidencja plików JPK

Repozytorium plików JPK utworzonych na potrzeby e-kontroli, do przesłania za pośrednictwem e-bramki przygotowanej przez MF lub do przekazania na dysk kontrolera. Ewidencja plików przechowuje następujące informacje: - lokalizacja pliku; - informacje o operatorze, który przygotował plik; - okres, którego plik dotyczy (data i godzina jego utworzenia); - UPO: urzędowe potwierdzenie odbioru dla plików przekazanych do kontroli drogą elektroniczną; - załączniki w formie skanów protokołów przekazania plików, w przypadku przekazania na dysk kontrolera; - dane podsumowujące, specyficzne dla danego pliku (np. ilość dokumentów, ilość zapisów księgowych itp.). 

screen z systemu erp enova365 ewidencja plików JPK

Mechanizm kompresji plików JPK

W związku z ograniczeniami w zakresie rozmiaru danych przesyłanych drogą internetową do bramki Ministerstwa Finansów pliki muszą być kompresowane. 

Mechanizmu wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów, z mechanizmem weryfikacji poprawności struktury danych, z odbiorem informacji o statusie danych, pobraniem UPO i zapisaniem go w systemie

Przekonaj się sam!

Sprawdź jak działa wysyłka JPK w enova365, testuj bezpłatnie DEMO systemu przez 7 dni!

Zmiany w JPK_VAT i eDeklaracjach w 2020 roku

Sprawdź zmiany w deklaracjach VAT i szczegóły na temat nowego pliku JPK_V7

Od 1 lipca 2020 roku, podatnicy objęci zmianami w JPK_VAT nie muszą już przesyłać osobno dwóch dokumentów – JPK_VAT i eDeklaracji VAT, w zamian za to wymagana jest jedna, comiesięczna deklaracja JPK_VAT.  

schemat nowy plik JPK_V7 w systemie erp enova365

Warianty JPK_V7:

Nowy JPK_VAT obowiązuje w dwóch wariantach – w zależności od tego w jaki sposób rozliczają się podatnicy:

  • JPK_VAT7M - dla podatników rozliczających się miesiecznie
  • JPK_VAT7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie

JPK_VAT kogo dotyczą zmiany?

Pierwotnie nowy obowiązek składania jednej deklaracji JPK_V7 miał wejść w życie 1 kwietnia i początkowo objąć duże przedsiębiorstwa, (firmy, zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro), natomiast w związku ze zmianami wprowadzonymi w specustawie termin przesunięto najpierw na 1 lipca 2020 roku, natomiast w majowym komunikacie Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejną zmianę terminu nowego JPK_V7, co za tym idzie nowe struktury JPK_VAT obowiązywać będą wszystkich przedsiębiorców (firmy duże, średnie i małe oraz mikro przedsiębiorstwa) od 1 października 2020.

Co wyróżnia enova365?

ikona komputer pobierający aktualizację systemu ERP enova365

Gwarancja zgodności z przepisami

System enova365 jest na bieżąco aktualizowany – zgodnie ze wszystkimi zmianami w przepisach. Jeśli ustawodawca wprowadzi aktualizacje w strukturach plików JPK, wszystkie one znajdą odzwierciedlenie w systemie. Twoja firma otrzyma je bezpłatnie – w ramach aktualizacji systemu.

ikona funkcjonalności enova365 webserwis

Bezpieczeństwo aplikacji

enova365 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych biznesowych, również dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych. Skorzystaj z opcji archiwizacji danych w chmurze dzięki Archiwizatorowi Azure lub wybierz instalację w modelu SaaS.

ikona mobilny system ERP

Praca mobilna

Dzięki możliwości zainstalowania enova365 w chmurze mozesz wybrać miejsce i urządzenie z którego chcesz pracować. Dostęp do pełnej funkcjonalności systemu masz zawsze tam gdzie jesteś.

Integracje

Dopasowanie do potrzeb

Niezależnie od branży i sposobu pracy z systemu mogą korzystać wszyscy Twoi pracownicy. Skalowalność i modułowość pozwala dopasować go do aktualnych potrzeb – daje także przestrzeń na rozwój. Istnieje możliwość poszerzenia funkcjonalności wraz ze wzrostem firmy – bez konieczności wymiany systemu.

Proponowane rozwiązania

Finanse i księgowość
Finanse i księgowość

Księgowość zgodna z aktualnymi przepisami prawa


Handel i magazyn
Handel i magazyn

Rozwijaj się w wielu krajach świata, dzięki obsłudze eksportu i oddziałów rozproszonych

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365