enova365 Finanse i Księgowość

Program do księgowości

Kompletny program do księgowości – zawsze zgodny z przepisami. Zautomatyzuj procesy księgowe, które nie wymagają Twojej uwagi.

Doceniany za intuicyjność oraz rozbudowaną automatyzację.

Elastyczny
Konfigurowalny

Program do księgowości enova365 umożliwia rozbudowanie planu kont, struktury ewidencyjnej oraz domyślnych ustawień w dowolny sposób. Możesz dostosować panel administratora do potrzeb firmy.

Rozwiązanie
Zautomatyzowany

Oprogramowanie księgowe zapewnia dostęp do narzędzi, które automatyzują proces ewidencjonowania oraz dekretowania Twoich dokumentów. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, poprawisz organizację i zarządzanie procesami księgowymi.

enova365 workflow w pulpitach
Oparty na współpracy

Program do księgowania enova365 udostępnia również Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. To narzędzie, które usprawnia komunikację Biur Rachunkowych z Klientami. Dzięki niemu możesz udostępnić najważniejsze dane księgowe Klientowi.

enova365 opis analityczny
Analityczny

System finansowo-księgowy umożliwia tworzenie zestawień księgowych na podstawie wielu elementów – kont księgowych, projektów prowadzonych w firmie i inaczej definiowanych kategorii.

Otrzymujemy dane, na których możemy polegać przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

FCA sp. z o.o.
FCA sp. z o.o.

enova365 przyczyniła się przede wszystkim do poprawy efektywności pracy w całej organizacji oraz umożliwia rozwój firmy według założonej strategii. Otrzymujemy dane, na których możemy polegać przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Paweł Śniadecki, kierownik projektu wdrożeniowego, FCA sp. z o.o.

W jaki sposób program księgowy usprawnia wykonywanie obowiązków?

Pełna księgowość – program finansowo-księgowy

JPK i eDeklaracje

Rozrachunki i rozliczenia

DMS i obsługa procesów

BI i raportowanie

Pełna księgowość – program finansowo-księgowy

Program do pełnej księgowości zapewni Ci:

 • zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów,
 • maksymalne zautomatyzowanie cyklicznych czynności księgowych,
 • dostęp do inteligentnych mechanizmów księgowania bazujących na elementach z całego systemu,
 • wygodne mechanizmy skrótów i odwołań.
Prezentacja programu do księgowości enova365

JPK i eDeklaracje

Program księgowy enova365 umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK zawsze zgodnych z obowiązującymi schematami. Dodatkowo gotowe dokumenty możesz wysłać do oficjalnej lub testowej bramki Ministerstwa Finansów bezpośrednio z poziomu systemu enova365. Co zyskujesz dzięki tej funkcjonalności?

 • System enova365 posiada mechanizm weryfikujący spójność i poprawność danych zawartych w wygenerowanym pliku JPK.
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową. Uwzględnia również szczególne przypadki rozliczania VAT.
 • Oprogramowanie księgowe umożliwia generowanie oraz wysyłanie do systemu podatkowego dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Program księgowy zapewnia również dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych.
 • Oprogramowanie finansowo-księgowe enova365 umożliwia generowanie i przesyłanie plików JPK oraz deklaracji zgodnych ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.
jpk w systemie erp enova365 screen

Rozrachunki i rozliczenia

Program księgowy enova365 posiada również wbudowane mechanizmy, które pomogą Ci zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach. Jakie funkcjonalności zapewnia obszar Finanse i księgowość?

 • Inteligentny system ułatwia rozliczanie rozrachunków.
 • Program księgowy umożliwia zarówno kontrolowanie, jak i wykonywanie czynności na operacjach bankowych. Integracja systemu enova365 z kontem bankowym  sprawia, że nie musisz logować się do nawet do systemu bankowego (WebServices), aby uzyskać wszystkie informacje.
 • Oprogramowanie księgowe pozwoli Ci również zapanować nad zaległościami w opłatach Klientów i Kontrahentów. Odpowiada za to windykacja przeterminowanych należności, czyli windykacja przedsądowa w oparciu o własne procedury. Za pośrednictwem systemu możesz generować i wysyłać między innymi: wiadomości SMS lub e-mail, wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe. Program finansowo-księgowy enova365 umożliwi Ci kontrolowanie rozliczeń i monitorowanie dłużnika w jednym miejscu.
Rozrachunki i rozliczenia w enova365

DMS i obsługa procesów

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają proces ewidencjonowania danych w firmie. Jakie korzyści gwarantuje oprogramowanie księgowe w tym zakresie?

 • Wykorzystanie funkcjonalności modułu DMS do zarządzania dokumentami umożliwia przechowywanie, porządkowanie oraz archiwizowanie danych. Ponadto ułatwia wprowadzanie danych oraz pracę z plikami w formacie PDF.
 • Moduł DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia listy spraw zarówno dla kancelarii bezdziennikowych, jak i mieszanych. 
 • System DMS jest również zintegrowany z obszarem Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwia Ci kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.
dms-i-obsluga

BI i raportowanie

Business Intelligence umożliwia stworzenie własnego zestawu analiz – tak zwanych paneli BI. Dzięki temu możesz na bieżąco mierzyć i monitorować wybrane przez Ciebie wartości. Dostęp do raportów i wykresów pozwoli Ci również na zwiększenie efektywności firmy. Co jeszcze zapewnia oprogramowanie księgowe enova365?

 • Dzięki BI wygenerujesz własne wskaźniki oraz raporty i wykresy. Następnie możesz je umieścić w dowolnej lokalizacji systemu ERP – tam, gdzie są niezbędne do podjęcia konkretnych decyzji biznesowych. Należy pamiętać, że wiedza poprzedza owocną realizację celów.
 • Business Intelligence w obszarze Finanse i księgowość systemu enova365  pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów BI.
 • Program do księgowości enova365 z modułem BI umożliwia również analizę kosztów i przychodów. Dostęp do tych narzędzi otrzymasz w wielu miejscach systemu w odniesieniu do projektów, dokumentów czy też Użytkowników.

bi-raportowanie

Daje nam możliwość tworzenia raportów ułatwiających proces budżetowania, jak również pełną kontrolę rozrachunków wraz z automatyzacją procesu windykacji.

Stena Line
Stena Line

Wdrożenie systemu ułatwia przestrzeganie wszystkich wymagań polskiego prawa. Oferowane możliwości zabezpieczają efektywne przygotowanie bieżącej sprawozdawczości oraz otwierają możliwość tworzenia raportów pozwalających na obsługę aktywności naszej firmy. W ramach prac wdrożyliśmy pełne zautomatyzowanie procesu rozliczania podatku VAT wraz z możliwością analizy rentowności działalności. enova365 daje nam możliwość tworzenia raportów ułatwiających proces budżetowania, jak również pełną kontrolę rozrachunków wraz z automatyzacją procesu windykacji.

A. Skonieczna, z-ca głównego księgowego


Program księgowy enova365 - poznaj polecane funkcje

enova365 księga podatkowa
Ksiega podatkowa

Moduł do prowadzenia działań w zakresie ewidencjonowania, księgowania oraz generowania dokumentów podatkowych.

enova365 ksiega handlowa
Księga handlowa

Moduł Księga handlowa – program księgowy enova365 dzięki temu rozwiązaniu może posłużyć również do kompleksowej kontroli finansów firmy z księgowością prowadzoną na podstawie dziennika księgowego kont głównych i pomocniczych.

enova365 księga inwentarzowa
Księga inwentarzowa

Moduł do ewidencjonowania majątku firmy oraz generowania raportów i analiz na podstawie wprowadzonych środków trwałych.

enova365 windykacja
Windykacja

Automatyzacja działań prowadzonych w ramach windykacji wewnętrznej wobec jednego lub grupy kontrahentów.

Business Inteligence
Business Inteligence

Obszar umożliwiający dostęp do aktualnych wskaźników biznesowych i generowanie nowych, a także tworzenia raportów w dowolnym miejscu systemu.

enova365 elektroniczne wyciagi bankowe
Webservices

Dostęp do wyciągów bankowych z poziomu systemu enova365 bez konieczności logowania do bankowości elektronicznej.

enova365 pulpit klienta br
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma umożliwiająca sprawną komunikację online między Biurem Rachunkowym a Klientami.

enova365 workflow
Workflow

Możliwość zdefiniowania zasad usprawniających organizację oraz automatyzację procesów księgowych i prostych czynności wykonywanych przez użytkowników.

System umożliwił automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych, raportów kluczowych do sprawnego zarządzania projektami.

Expert Budownictwo
Expert Budownictwo

Nowoczesna i konkurencyjna firma musi korzystać z rozwiązań informatycznych na najwyższym poziomie. System enova365 umożliwił automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych, raportów kluczowych do sprawnego zarządzania projektami, jak i przy współpracy z bankiem, automatyzację w zakresie generowania przelewów bezpośrednio z programu księgowego.

Krzysztof Filipek, właściciel, Expert Budownictwo

Czyją pracę usprawni Finanse i Księgowość enova365?

Dyrektor finansowy
Analityk finansowy
Księgowa
Dyrektor finansowy

Program do księgowania enova365 ułatwia zarządzanie budżetem inwestycji i nadzór nad kontrolą kosztów. 

Analityk finansowy

Obszar Finanse i księgowość enova365 pomoże oszacować roczny budżet firmy. Oprogramowanie księgowe umożliwi również ocenę rentowności produktu, regionu lub kategorii.

Księgowa

Program księgowy enova365 ułatwia ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów, a także przeprowadzanie rozliczeń oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

Duże możliwości raportowania danych oraz elastyczność pozwalająca na automatyzację procesów.

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.

Oprogramowanie to usprawnia naszą pracę w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz obsługi kadrowo-płacowej. Istotne znaczenie przy wyborze systemu miały duże możliwości raportowania danych oraz elastyczność pozwalająca na automatyzację procesów. System enova365 doprowadził do skrócenia czasu wprowadzania i księgowania dokumentów, zwiększenia wydajności i efektywności pracy.

dr Grzegorz Matysek, Członek Zarządu, DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.

Rachunek bankowy w enova365

Przeglądaj aktualne danych ze swojego rachunku bankowego z poziomu systemu. Dostęp do najważniejszych informacji bez potrzeby logowania na stronie internetowej banku

Eksport danych do bankowości elektronicznej odbywa się na podstawie listy przelewów wygenerowanej przez oprogramowanie księgowe enova365. Wszystkie operacje powstałe na rachunku bankowym są importowane do raportu w module Ewidencji Środków Pieniężnych.

logo banku millenium
logo banku bnp paribas
leasing na oprogramowanie erp - pekao leasing
mBank
logotyp alior bank

Pojawiły się nowe możliwości, np. w zakresie windykacji.

Currenda sp. z o.o.
Currenda sp. z o.o.

W naszym nowym systemie enova365 nie tylko odwzorowaliśmy procesy obsługiwane przez poprzednie systemy, ale również pojawiły się nowe możliwości, np. w zakresie windykacji. Warto dodać, że teraz mamy dane księgowe i kadrowe w jednym systemie. Etap wdrożenia był bardzo intensywny, obie strony dołożyły wszelkich starań, by wszystko odbyło się zgodnie z harmonogramem.

Alicja Kundzier, dyrektor finansowy, Currenda sp. z o.o.

banner-obszar-1

Dostosuj program do księgowości do Twojej firmy:

Oprogramowanie księgowe enova365 konfigurujesz wg swoich potrzeb - system jest znany z właściwie nieograniczonej możliwości konfiguracji. Otrzymujesz środowisko pracy całkowicie dostosowane do charakteru prowadzonej działalności. W każdej chwili możesz uzupełniać oprogramowanie o kolejne funkcjonalności oraz modyfikować program księgowy enova365 w dowolny sposób. 

Program finansowo-księgowy sprawdzi się doskonale zarówno w przypadku firm rozliczających się ryczałtem, księgą podatkową, jak i prowadzących pełną księgowość. Niezależnie od tego, jak rozlicza się Twoja firma, masz opcje automatyzacje procesów księgowania, poprawy przepływu dokumentów w firmie oraz kontrolę nad finansami i rozliczeniami z kontrahentami.


Pamiętaj, że masz również elastyczny model zakupu i instalacji:

 • abonament: opłata miesięczna | roczna
 • zakup na własność
 • SaaS | IaaS | Archiwizator Azure 
 • wersja przeglądarkowa | desktopowa (okienkowa) | aplikacja mobilna Android, iOS

Wybór systemu enova365 podyktowany był przyszłością firmy.

Ailleron S.A.
Ailleron S.A.

Wybór systemu enova365 podyktowany był przyszłością firmy. Planowana inwestycja miała zapewnić, że system będzie rósł razem z firmą, głównie ze względu na nieograniczone możliwości rozbudowy.

Daria Ślęzak, główna księgowa, Ailleron S.A.

Program księgowy enova365 – nieograniczone miejsce i możliwości

enova365 Finanse i księgowość sprawdzi się doskonale nie tylko w małych, ale również średnich i dużych przedsiębiorstwach. Jeżeli wdrożysz w swojej firmie program do księgowania, otrzymasz nieograniczone miejsce do przechowywania danych. Dodatkowo możesz skorzystać z funkcji umożliwiających przeszukiwanie, porządkowanie i udostępnianie informacji

Dostosuj oprogramowanie księgowe enova365 dla średnich i dużych firm

W zależności od prowadzonej księgowości dopasujesz oprogramowanie księgowe enova365 oraz narzędzia widoczne w panelu administratora do własnych preferencji. Dzięki temu łatwiej zapanujesz nad bazą danych, a poruszanie się po systemie nie sprawi żadnych problemów. Program finansowo-księgowy daje wiele korzyści, wśród których można wymienić przede wszystkim oszczędność czasu, ograniczenie zatrudnienia, a także wzrost efektywności prowadzonego biznesu

Dobra organizacja pracy, czyli program do księgowości enova365

Obszar Finanse i księgowość umożliwia tworzenie oraz analizowanie zestawień księgowych na podstawie informacji w systemie enova365.Jeżeli prowadzisz dużą firmę, możesz udostępnić część aktywnych narzędzi wybranym pracownikom. Jednocześnie utrzymujesz pełną kontrolę nad działaniami użytkowników oraz możliwość wglądu do wszystkich ważnych informacji. Program do księgowości enova365 ułatwia zarządzanie nie tylko finansami, ale również organizacją pracy.

ksiegowosc-i-finanse-video

Zobacz, jak system enova365 usprawnia obszar księgowości i finansów w firmie!

enova365 wybrało ponad 18 009 przedsiębiorstw

logo stowarzyszenie księgowych w polsce
logotyp stena lne
Wdrożenie systemu ERP w ZAIKS
Logo Stowarzyszenie Wiosna
radio opole wdrożenie systemu enova365
logo rachunkowosc dla firm
logo infinity case study z wdrożenia systemu ERP enova365
instytut gosc media logo

 12 349 28 71


 • Porozmawiaj z konsultantem enova365 oraz Autoryzowanym Partnerem


 • Poznaj koszt enova365 | Porównaj rodzaje licencji 


 • Oceń potencjał oprogramowania


Chcesz zobaczysz wyłącznie demo: testuj enova365 przez 14 dni>

Umów prezentację

 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365