srodki trwale program

Środki trwałe – program do ewidencji środków trwałych enova365

Zarządzaj środkami trwałymi w module Księga Inwentarzowa programu enova365

Urządzenia mobilne
Mobilny

Program do ewidencji środków trwałych jest częścią systemu enova365. Dzięki temu możesz obsługiwać go również na urządzeniach mobilnych. Zarządzaj skutecznie środkami trwałymi swojej firmy, nawet przebywając poza biurem.

enova365 EDI
Automatyczny

Zarządzanie majątkiem firmy jest czasochłonne, dlatego warto kupić do tego specjalny program. Środki trwałe wymagają ewidencji, co wiąże się z szeregiem różnych obowiązków – dzięki enova365 możesz zautomatyzować cykliczne czynności i zoptymalizować czas pracy.

Rozwiązanie
Elastyczny

Moduł Księga Inwentarzowa daje wiele możliwości. Bez względu na to, w jaki sposób amortyzujesz środki trwałe, program enova365 pomoże Ci skutecznie realizować odpisy i prowadzić odpowiednią ewidencję. 

Inne
Wielobranżowy

Każda firma posiada środki trwałe. Oprogramowanie enova365 możesz dopasować do działalności o różnych profilach. Nasz Autoryzowany Partner zadba o jego zgodność z procesami zachodzącymi w Twoim przedsiębiorstwie, a Ty usprawnisz pracę działu księgowości.

Program do inwentaryzacji środków trwałych – poznaj możliwości enova365

Ewidencja środków trwałych

Podział według źródeł finansowania

Ewidencja dokumentów

Ewidencja środków trwałych

Moduł Księga Inwentarzowa przyda się tam, gdzie wymagana jest ewidencja środków trwałych. Program enova365 umożliwi Ci wprowadzenie elementów majątku firmy i skuteczne zarządzanie nimi.

  • Program enova365 pomoże Ci usprawnić prace inwentarzowe w Twojej firmie. Dzięki niemu będziesz mieć pewność, że prowadzenie ewidencji majątku przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Warto zwrócić uwagę na to, że moduł Księga Inwentarzowa umożliwia ewidencjonowanie nie tylko środków trwałych, ale także wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
  • Aby usprawnić zarządzanie majątkiem firmy, wystarczy Ci jeden program. Środki trwałe w enova365 możesz łączyć również w zestawy. Dzięki temu uporządkujesz informacje zgodnie ze swoimi potrzebami, a ich archiwizacja stanie się łatwiejsza.

przeplyw-ewidencja

Podział według źródeł finansowania

Program do inwentaryzacji środków trwałych enova365 posiada dodatkową funkcję, która pozwoli Ci uporządkować składniki majątku według źródła finansowania.

  • Jeżeli chcesz skutecznie zarządzać majątkiem swojej firmy, zadbaj o odpowiedni program. Środki trwałe mogą mieć różne źródła finansowania. enova365 pomoże Ci uporządkować informacje i przypisać źródło do konkretnych składników majątku firmy.
  • Podzielnik kosztów to specjalna funkcjonalność w module Księga Inwentarzowa, która umożliwia zdefiniowanie źródła finansowania. Przykładowo możesz zaznaczyć, że konkretne środki trwałe były sfinansowane w części z dotacji. Dzięki temu usprawnisz tworzenie niezbędnej dokumentacji. Jeżeli chcesz uporządkować informacje i ułatwić prace związane z ewidencją, wystarczy Ci jedna funkcja naszego programu – środki trwałe w obszarze Finanse i Księgowość enova365.
  • Dodatkowym wyróżnikiem programu enova365 jest to, że możesz wygenerować plany odpisów amortyzacyjnych według jednego lub wielu podzielników przypisanych do danego środka trwałego.

system erp enova365 moduł BI - screen

Ewidencja dokumentów

Zarządzanie majątkiem firmy wiąże się również z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Każdy obrót środkami trwałymi wymaga odpowiedniej ewidencji. Program enova365 ułatwi Ci to zadanie.

  • Przepisy związane z dokumentacją obrotu środkami trwałymi wymagają zachowania odpowiedniej formy oraz chronologii. Program do środków trwałych enova365 w ramach modułu Księga Inwentarzowa pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności.
  • Program do inwentaryzacji środków trwałych umożliwia prowadzenie ewidencji dokumentów z automatyczną numeracją. Każdy dokument danego typu musi posiadać odpowiedni numer.
  • Wśród dokumentów, które ewidencjonują środki trwałe, w programie enova365 znajdziesz między innymi: dokument amortyzacji, przejęcie środka trwałego, likwidację środka trwałego, przeszacowanie, zmiana wartości, odpis aktualizujący. 
  • Co ważne, program do inwentaryzacji środków trwałych umożliwia wprowadzanie pozycji do dokumentów poprzez skanowanie kodów kreskowych


ewidencja zakupów w systemie erp enova365 - screen

Czyją pracę usprawni program do środków trwałych w enova365?

Ewidencja środków trwałych w enova365 jest możliwa w module Księga Inwentarzowa, który jest dostępny w obszarze Finanse i Księgowość enova365. Dzięki niemu możesz usprawnić pracę osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem finansami Twojej firmy.

Wśród nich znajduje się przede wszystkim księgowa lub księgowy, którzy muszą poprawnie zewidencjonować środki trwałe. Program enova365 pomoże nie tylko sporządzić odpowiednią dokumentację, ale również zautomatyzować cykliczne czynności. Przykładem może być numerowanie kolejnych dokumentów danego typu.

Program do inwentaryzacji środków trwałych enova365 może pomóc również pracownikom magazynowym. Zazwyczaj to do nich należą obowiązki związane z inwentaryzacją. Moduł Księga Inwentarzowa umożliwia tworzenie odpowiednich dokumentów poprzez skanowanie kodów kreskowych przyklejonych na środki trwałe. Program enova365 pomoże Ci w ten sposób zoptymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników.

Moduł Księga Inwentarzowa umożliwia również tworzenie raportów, zestawień i analiz. Dzięki niemu zyskujesz również dostęp do dokumentacji związanej z wszelkimi zmianami obejmującymi środki trwałe. Program enova365 pomoże Ci prowadzić dokumentację: przyjęć, likwidacji, zmiany wartości i liczby, miejsca użytkowania czy też pracownika odpowiedzialnego za dany składnik majątku. Te informacje będą przydatne dla dyrektora finansowego oraz każdej osoby zajmującej stanowisko kierownicze.

Co możesz zyskać w obszarze Finanse i Księgowość enova365?

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na szereg możliwości obszaru Finanse i Księgowość, a nie tylko modułu obejmującego środki trwałe. Program enova365 ułatwi Ci kontrolę nad majątkiem Twojej firmy i zarządzanie budżetem na realizacje inwestycji. Dodatkowo zyskasz możliwość kontrolowania kosztów związanych z prowadzeniem działalności o danym profilu. 

W ramach obszaru Finanse i Księgowość otrzymujesz również dostęp do złożonego modułu Business Intelligence, dzięki któremu możesz generować zestawienia na podstawie informacji znajdujących się w systemie. Każdy operator systemu enova365 może zdefiniować własne wskaźniki, według których będą gromadzone, porządkowane i zestawiane dostępne dane. Ta opcja sprawdzi się doskonale w przypadku analityków biznesowych, osób zarządzających oraz pracowników na niemal każdym stanowisku w firmie. 

Prezentacja programu do księgowości enova365
ikona współpraca z autoryzwanym partnerem systemu erp enova365
Środki trwałe – program do ewidencji środków trwałych enova365 dla dynamicznie rosnącego biznesu, średnich i dużych firm

Kiedy program środki trwałe w enova365 będzie Ci potrzebny? Każda firma, która zdecydowała się na rozliczanie się z urzędem skarbowym w formie księgi przychodów i rozchodów, musi ewidencjonować środki trwałe. Oprogramowanie enova365 w obszarze Finanse i Księgowość oferuje moduł Księga Inwentarzowa, który sprawdzi się zarówno w przypadku średnich i dużych firm. 

Na etapie wdrożenia możesz zdefiniować swoje potrzeby, a nasz Autoryzowany Partner dopasuje program do procesów zachodzących w Twojej firmie. Przepisy stanowią, że amortyzacja może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie wtedy, kiedy jest prowadzona ewidencja środków trwałych. Program enova365 ułatwi Ci dopełnienie wszelkich formalności, a generowane druki spełniają wymogi prawne. 

symbol zgodności z przepisami, paragraf i młotek sędziowski
Ewidencja środków trwałych – program enova365 jest zgodny z obowiązującym prawem

Jedną z największych zalet oprogramowania enova365 jest zgodność z obowiązującym prawem. Dbamy o to, aby dostarczać na czas aktualizacje funkcjonalności i modułów dostosowane do zmian w przepisach – dzięki temu zyskujesz zawsze aktualny program. Środki trwałe i sposób ich ewidencji są definiowane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). 

Program do inwentaryzacji środków trwałych enova365 generuje druki zawierające wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą Ci na poprawne rozliczenie z urzędem skarbowym i dostarczenie odpowiednich dokumentów księgowych. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365