Aktualna wersja oprogramowania

2002.0.0 z 06.02.2020 r.

6 lutego udostępniliśmy wersję 2002.0.0 programu enova365

Szanowni Klienci,

6 lutego 2020 roku opublikowaliśmy wersję 2002.0.0 programu enova365. 

Dla Użytkowników modułu Kadry i Płace umożliwiliśmy rozliczenie obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z "Małego ZUS plus". Wprowadziliśmy także możliwość rozliczania nadgodzin poprzez ich ewidencję w postaci „Magazynu nadgodzin”.

Dla firm korzystających z modułu Ewidencja Środków Pieniężnych dostosowaliśmy mechanizm weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT (zgodnie ze zmianami w webAPI wprowadzonymi w dniu 28.01.2020). Zaś dla korzystających z dodatku Import Wyciągów Bankowych zaktualizowaliśmy filtr importu PEKAO (MT940).

Dla korzystających z modułów księgowych enova365 wprowadziliśmy możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista).

Dla firm powiązanych kapitałowo dodaliśmy możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zaktualizowaliśmy także struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019. 

Dla Klientów korzystających z modułu Integracja z e-sklepami uelastyczniliśmy mechanizm do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej. Dotychczas dostępna była jedynie liczba.

Wszystkie zmiany zostały opisane szczegółowo w ulotce oraz komunikacie dla Klientów.

Ulotka Klienta 2002.0.0

Komunikat dla Klientów 2002.0.0

Pobierz instalator aktualnej wersji

Uzupełnij dane aby, na podany adres e-mail, otrzymać instalator najnowszej wersji oprogramowania enova365 wraz ze szczegółami aktualizacji.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu pobrania aktualizacji systemu enova365. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest [more] Soneta spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; podane dane osobowe będą przetwarzane w celu pobrania aktualizacji systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości pobrania aktualizacji systemu enova365; Pani/Pana dane będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim – Stany Zjednoczone; dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej;

Polecamy program: Money. To się liczy z udziałem Roberta Czuły

Prezes zarządu firmy Soneta, podpowiada jak stopniowo wdrożyć cyfrowe zmiany w firmie