Aktualna wersja oprogramowania

Wersja 2010.1.3 programu enova365 z 9 listopada 2020 roku

W wersji udostępniono:

1. Nowy moduł enova365 Praca Zdalna. Rozwiązanie wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office, bądź w modelu rozproszonym. Pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:

 • planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie,
 • rejestrowanie czasu prac poświęconego na wykonanie zadania,
 • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań.

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

 • dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie,
 • pracownikom administracji i działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy,
 • pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego,
 • wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań.

Wykorzystując moduł enova365 Praca Zdalna organizacja otrzymuje:

 • wsparcie pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie, 
 • koordynowanie zadań wieloetapowych, 
 • delegowanie, kontrolę stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować, 
 • ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę,
 • raportowanie.

Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej jak i przeglądarkowej systemu. Funkcjonalność modułu Praca Zdalna dostępna jest również kontekstowo w Pulpicie Pracownika oraz Pulpicie Kierownika.

2. Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 listopada 2020 roku w obszarze modułu Kadry Płace. 

Wprowadzony został mechanizm obsługujący udostępnienia listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). 

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Ulotka Klienta 2010.1.3

Komunikat dla Klientów 2010.1.3

Pobierz instalator aktualnej wersji

Uzupełnij dane aby, na podany adres e-mail, otrzymać instalator najnowszej wersji oprogramowania enova365 wraz ze szczegółami aktualizacji.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, w celu pobrania aktualizacji systemu enova365. * Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest [more] Soneta spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków; z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail iod@enova.pl; podane dane osobowe będą przetwarzane w celu pobrania aktualizacji systemu enova365 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości pobrania aktualizacji systemu enova365; Pani/Pana dane będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim – Stany Zjednoczone; dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej;
 • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, sprawdź bezpłatnie jak działa system enova365