Aktualna wersja systemu

Wersja 2206.2.2 systemu enova365 z 8 sierpnia 2022 roku

W dniu 8.08.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2206.2.2.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja oraz Systemowym.

W module Business Intelligence:

·        Wprowadziliśmy możliwość wyboru sposobu ustawiania filtrowania dat według okresu oraz według daty, dzięki temu zwiększony został zakres możliwości analizowania danych zawartych na panelach BI.

·        Udostępniliśmy możliwość manualnego wskazywania pól grupujących w konstruowanych domenach i raportach, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę podczas tworzenia agregacji i wskazywania pól.

W module CRM:

·        Dodaliśmy mechanizm automatycznego generowania faktur proforma, wystawianych do zapotrzebowania do szkolenia. Od teraz faktury proforma będą wystawiane i wysyłane na adres email, zgodnie z wprowadzoną konfiguracją, w zależności od posiadanej licencji.

W module Handel:

·        Dodaliśmy słownik kodów CPV wypełniony danymi, które są używane w procedurze zamówień publicznych. Umożliwiliśmy przypisywanie kodu do karty towaru.

·        Udostępniliśmy obsługę przesyłek paletowych i kopertowych dla kurierów DHL, UPS, FedEx.

W module Księgowość:

·        Umożliwiliśmy obsługę księgową wielu firm w jednej bazie. Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest przeznaczona dla organizacji, które zarządczo stanowią jeden byt, ale formalnie podzielone są na wiele firm (głownie spółki w ramach grup kapitałowych). Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o firmach, które mają jeden zespół księgowo-płacowy, który pracuje na rzecz wielu firm z grupy.

W module Produkcja:

·        Dodaliśmy nową listę "Rejestracje Prac", która zawiera dane o wszelkich zdarzeniach, związanych z realizacją operacji, takich jak m.in: rozpoczęcie operacji, raportowanie postępu, a także listy "Definicje braków" oraz "Meldunki braków".

·        Wprowadziliśmy ulepszenia, polegające na automatycznym wyliczaniu kosztu wytworzenia dla użytkowników systemu, którzy wystawiają w relacji do ZP dokumenty PWP w cenie rzeczywistej.

·        W konfiguracji systemu dodaliśmy nowy parametr o nazwie: "Pozwalaj na ujemne ilości/wartości".

·        Dodaliśmy w oknie "Pozycja technologii" nowy warunek o nazwie: "Pomiń w kalkulacji".

·        W Konsoli Produkcyjnej dodaliśmy nowy filtr: "Moje operacje", który wyświetla operacje, do których operator jest zalogowany tzn. te operacje, dla których kliknął "Dołącz".

W module Workflow:

·        Przygotowaliśmy szereg nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami kreatorów:

o   dodaliśmy zakładkę Algorytm kreatora, udostępniającą edytor kodu,

o   zmodyfikowaliśmy listę opcji dostępnych w polu Algorytm na definicji kreatora,

o   dodaliśmy zakładkę Powiązania, która zawiera listę powiązań definicji kreatora z innymi obiektami oraz pozwala na dodanie nowych,

o   dodaliśmy zakładkę Powiązane kreatory, która umożliwia podejrzenie i zbudowanie połączeń między tymi obiektami a definicją kreatora,

o   wprowadziliśmy nowe pole Typ, które pozwala na wskazanie definicji obiektu, który będzie nadrzędnym dla kreatora,

o   dodaliśmy nowe pole Nazwa formatowana, wartość wpisana w tym polu będzie widoczna dla użytkownika uruchamiającego kreator i przechodzącego przez kolejne kroki.

W obszarze Systemowym:

·        Dodaliśmy możliwość pobierania wydruków w formacie dokumentów Word (DOCX).

·        W aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android dodaliśmy kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Informacje dla Klientów

Pobierz instalator aktualnej wersji

Uzupełnij dane aby, na podany adres e-mail, otrzymać instalator najnowszej wersji oprogramowania enova365 wraz ze szczegółami aktualizacji.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Soneta sp. z o.o. w celu dostarczenia instalatora najnowszej wersji oprogramowania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Poiltyce prywatności.

  • Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Soneta sp. z o.o. w celu wysyłania cyklicznego newslettera. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Poiltyce prywatności.

  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, sprawdź bezpłatnie jak działa system ERP enova365