Aktualna wersja oprogramowania

15.4.1 z 04.04.2019 r.

04 kwietnia udostępniliśmy wersję 15.4.1 programu enova365

Szanowni Klienci,


Opublikowana wersja zawiera poprawki kilku błędów występujących w wersji 15.4 oraz nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.  


Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 15.4.1

  • Mechanizmy wspomagające tworzenie korekty sprawozdania finansowego.
  • Nowy wzór deklaracji i e-deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami. Dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r.


Uwaga! Według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania wzoru tj. po 12.04.2019 r. Schemat e-Deklaracji CIT-8(27) został opublikowany w systemie ePUAP w dniu 29.03.2019 r.


Szczegółowy opis zmian do wersji 15.4.1 znajduje się w ulotce do wersji 15.4.1.

 

Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365


W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:


Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.

e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola " Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.   

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.


Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: "Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności". W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.


Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.


W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w  pliku XML:

  • wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),

  • wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty. W tym celu należy zapoznać się, w jaki sposób przygotować korektę e-sprawozdania, stosowna instrukcja znajduje się w bazie wiedzy (tutaj).

Ulotka Klienta 15.4.1

Komunikat dla Klientów 15.4.1

Formularz

Pobierz instalator aktualnej wersji

Uzupełnij dane aby, na podany adres e-mail, otrzymać instalator najnowszej wersji oprogramowania enova365 wraz ze szczegółami aktualizacji.

Polecamy program: Money. To się liczy z udziałem Roberta Czuły

Prezes zarządu firmy Soneta, podpowiada jak stopniowo wdrożyć cyfrowe zmiany w firmie