Poznaj integracje enova365

Integracje ułatwiają pracę

Dzięki enova365 masz możliwość:

  • integracji z narzędziami zewnętrznymi
  • integracji systemowej.

Jesteś już Użytkownikiem enova365?

enova365 Integrator pozwala realizować wymianę danych pomiędzy dwiema odległymi instalacjami enova365. Jest to gotowa funkcjonalność, której wykorzystanie wymaga jedynie odpowiedniego skonfigurowania systemów, które mają się wymieniać danymi.

Z poziomu użytkownika systemu to czynność w menu głównym, służąca do pobierania danych ze wskazanych w oknie parametrów instalacji zewnętrznych. Skutkuje ona pobraniem danych z systemu odległego i zapisaniem ich w bazie lokalnej.

Handel i magazyn

enova365 eFaktura GreenMail24
enova365 eFaktura GreenMail24

jeden plik z dokumentem wystawionym w enova365 do pliku PDF, podpis i wysłka do archiwum

enova365 e-sklep konektor Shoper
enova365 e-sklep konektor Shoper

obsługa zamówień składanych w sklepie internetowym, dostępna bezpośrednio w oprogramowaniu enova365

enova365 XWMS
enova365 XWMS

magazyn wysokiego składowania - dokumenty logistyczne i magazynowe są online przetwarzane zarówno w enova365 jak i w XWMS

Platforma Elektronicznych Faktur (PEF)
Platforma Elektronicznych Faktur (PEF)

od 18 kwietnia 2019 roku instytucje publiczne mają obowiązek przyjmowanie faktur za pomocą PEF

enova365 Kurierzy
enova365 Kurierzy

umożliwia współpracę między enova365 a systemami firm kurierskich bez konieczności logowania się do witryn internetowych kuriera

e-sklep konektor Magento, PrestaShop, WooCommerce
e-sklep konektor Magento, PrestaShop, WooCommerce

obsługa zamówień ze sklepu internetowego bezpośrednio w systemie enova365

CRM

CRM Outlook
CRM Outlook

kompletna ewidencja kontaktu z Klientem. Eksportowanie odebranych i wysłanych wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365

Google Kalendarz
Google Kalendarz

synchronizacja zadań stworzonych w programie enova365 z tymi zapisującymi się w osobistym kalendarzu Google

Status w bazie VIES
Status w bazie VIES

weryfikuje w bazie VIES informację o tym czy dana firma jest zarejestrowana jako prowadząca handel w obrębie EU

Status w bazie VAT MF
Status w bazie VAT MF

weryfikuje w bazie Ministerstwa Finansów informacje o podmiocie o podanym identyfikatorze podatkowym NIP

Kadry Płace i HR

Jobs2enova RegiTech
Jobs2enova RegiTech

łatwa i szybka wymiana danych między enova365 a innymi programami

4Trans
4Trans

zaczytywanie czasu pracy kierowców bezpośrednio w enova365

e-teczki pracownicze
e-teczki pracownicze

nowe zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

gromadzenie środków na poczet przyszłych emerytur

RODO
RODO

system enova365 pomaga w dostosowaniu do RODO

enova365 Symmetrical
enova365 Symmetrical

Integracja z nowoczesną platformą, która pozwala na kontrolowanie

Finanse i księgowość

enova365 Webservice
enova365 Webservice

zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

enova365 wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK bezpośrednio z systemu

Wirtualne Rachunki Bankowe
Wirtualne Rachunki Bankowe

prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

Eksporty Dekretów List Płac
Eksporty Dekretów List Płac

wymiana danych w przypadku prowadzenia Kadr i Płac w enova365 a Księgowości w innym systemie

Split payment (MPP)
Split payment (MPP)

enova365 daje możliwość obsługi mechanizmu podzielonej płatności