jak-zarzadzac-nieruchomosciami

Program do zarządzania nieruchomościami

Usprawnij wszystkie procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do przedsiębiorstwa.

Komplet informacji o nieruchomościach
Zarządzanie pomiarami, kontrolami, remontami
Rozliczenia najmu w trzech krokach
Integracja z pozostałymi modułami enova365

Co to jest program do zarządzania nieruchomościami?Program do zarządzania nieruchomościami to kompleksowy pakiet opcji enova365, które wchodzą w zakres obszaru "Nieruchomości". Pozwala zredukować do minimum czas i koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi i mieszkaniowymi. Jednocześnie, zapewnia osobom decyzyjnym wgląd w dane potrzebne do podejmowania mądrych biznesowych.  


Program do zarządzania nieruchomościami enova365 zawiera intuicyjne rozwiązania, które pozwalają:

• zarządzać bazą posiadanych nieruchomości o różnym typie: budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka) itp.

• obsługiwać wszystkie procesy biznesowe realizowane w obszarze nieruchomości – od umów z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty,

• zintegrować zarządzanie nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, fakturowanie czy inwentarz.

• wywiązać się z obowiązku przechowywania dokumentacji, tj. badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia itp.

mieszkania nieruchomości

Jak zarządzać nieruchomościami?

Wystarczy kilka kliknięć w enova365, żeby zyskać wgląd w informacje o każdej z posiadanych nieruchomości – komplet dokumentów i pełną wiedzę o wszystkich powiązanych z nimi zdarzeniach – planowanych, w realizacji i już zakończonych.

Podejmuj optymalne decyzje zarządcze

Stworzony przez ekspertów enova365, przy współpracy z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w nieruchomościach, program do zarządzania nieruchomościami zapewnia łatwy wgląd w aktualne dane dotyczące budynków, lokali, związanych z nimi procesów i kosztów

Dzięki temu, że wszystkie kluczowe informacje są w jednym miejscu – każdy w Twoim zespole – od zarządcy nieruchomości po dyrektora finansowego grupy kapitałowej – może działać w oparciu o wiarygodne dane – dokładnie takie, jakich potrzebuje.

Zautomatyzuj czynności

Dobrze dopasowany do potrzeb program do zarządzania nieruchomościami uwolni Cię od powtarzalnych czynności, związanych z zarządzaniem nieruchomościami. 

Integracja funkcji zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami Twojego biznesu, takimi jak fakturowanie czy ewidencja środków trwałych oszczędza czas i eliminuje błędy. Program enova365 jest znany z bardzo szybciej reakcji na zmiany w przepisach - Twój dział księgowości doceni wykorzystanie modułu "Nieruchomości" enova365.


Działaj zgodnie z przepisami

Zarządzanie nieruchomościami to także obowiązkowe badania techniczne, okresowe przeglądy, kontrole, ubezpieczenia czy archiwizacja dokumentacji

Ich zasady są określone przepisami prawa.  Przechowuj wszystkie dokumenty w jednym miejscu i korzystaj z podpowiedzi programu, który o terminach będzie pamiętał za Ciebie.


Redukuj koszty

Podsumowując, obszar enova365 "Nieruchomości" obsługuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa związane z nieruchomościami, co daje mniejszy nakład pracy dzięki automatyzacji wielu czynności.

Dodaj do tego redukcję kosztów eksploatacyjnych, dzięki sprawnemu zarządzaniu licznikami, a otrzymasz pełny obraz oszczędności możliwych do wygenerowania dzięki wdrożeniu programu do zarządzania nieruchomościami.

Jak działa program do zarządzania nieruchomościami?

W enova365 obszar "Nieruchomości" składa się z 2 kategorii: ewidencja obiektów nieruchomości oraz zarządzenie zdarzeniami. 

Ewidencja obiektów nieruchomości:

System enova365 umożliwia rejestrację obiektów nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), prawo wieczystego użytkowania gruntów, konstrukcje, instalacje, kondygnacje.  Dodatkowo katalog typów obiektów jest otwarty w systemie. 

Każdy typ obiektu ma przypisane swoje odrębne właściwości, specyficzne dla danego typu. Obiekty nieruchomości mogą być powiązane z odpowiadającymi im kartotekami majątku trwałego (własnego lub obcego) oraz ich grupowanie. 

Dla zarejestrowanego w systemie obiektu nieruchomości istnieje możliwość podłączania różnego rodzaju plików (o różnym rozszerzeniu oraz różnej wielkości). 

Zarejestrowane obiekty nieruchomości mogą być wzajemnie powiązane relacjami pionowymi lub poziomymi. Obiekty nieruchomości oraz ich powiązania tworzą strukturę obiektów nieruchomości, która jest prezentowana w systemie w formie drzewa. W systemie istnieje możliwość zmiany struktury obiektów oraz jej zapisywanie w czasie, co pozwala na odwzorowanie struktury obiektów na dany dzień. 


Zarządzanie zdarzeniami:


W kategorii Zarządzania zdarzeniami są wydzielone mniejsze elementy (listy) z których poziomu będzie możliwe wykonanie operacji związanych z: 

Obsługą zdarzeń terminowych (np. badań technicznych, przeglądów, atestów, ubezpieczeń, konserwacji, kontroli)  

Obsługę liczników mediów 

Obsługa zdarzeń planowanych (np. remonty) i incydentalnych (np. awarie) 

Obsługa polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych 

Obsługa najmu  


Do każdego zdarzenia zarejestrowanego w systemie istnieje możliwość dodania dokumentu w formie załącznika. Istnieje również możliwość definiowania zdarzeń własnego typu. 

Z poziomu dowolnego obszaru w module "Nieruchomości" istnieje możliwość tworzenia raportów, na podstawie zarejestrowanych danych. Raporty mogą być generowane w formie plików excel.  

Do każdego typu zdarzenia jest możliwość wygenerowania powiadomienia (np. powiadomienie o zbliżającym się terminie odczytu, przeglądu). System podczas zamykania zdarzenia będzie miał możliwość planowania kolejnego zdarzenia o wyznaczonym terminie. Powiadomienie może być w formie komunikatu systemowego lub wiadomości email. System enova365 pozwala na wyświetlenie i zarządzanie zdarzeniami (dodawanie, edycja, usuwanie, zmiana terminów) w formie kalendarza.


Co robi program do zarządzania nieruchomościami?

1. Archiwizuje dokumenty

Przechowywanie danych o posiadanych nieruchomościach to jeden z obowiązków właścicieli nieruchomości rozumianych, jako „zarządzanie nieruchomościami”. Program do zarządzania nieruchomościami enova365 przechowuje wszystkie dane dotyczące nieruchomości w jednej, wspólnej bazie danych


Jakie dane i dokumenty muszą przechowywać właściciele nieruchomości?

Informacje o gruntach – ich statusie prawnym i związanych z nimi podatkach

Listę budynków i posiadanych w nich lokali biurowych, usługowych czy mieszkalnych

Cechy i parametry nieruchomości

Dokumentacja związana z kontrolami technicznymi, pozwoleniami, posiadanymi licznikami itp.

Umowy na wykonanie prac zleconych w związku z remontami, awariami

Umowy najmu

Faktury i inne dokumenty związane z rozliczeniami


2. Agreguje dane i zapewnia w nie szybki wgląd

Szybkie uzyskanie zagregowanych informacji o nieruchomościach i związanych z nimi procesach bywa wyzwaniem. Szczególnie, jeżeli Twoja firma przechowuje dane w plikach, porozrzucanych po komputerach pracowników, kilku systemach informatycznych, albo licznych segregatorach. System do zarządzania nieruchomościami sprawia, że komplet informacji potrzebny do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nieruchomościami zawsze jest w zasięgu kilku kliknięć. enova365 to system ERP, który obejmuje wszystkie kluczowe obszary firmy, w tym ewidencję i zarządzanie nieruchomościami.

3. Usprawnia wszystkie procesy

Zarządzanie nieruchomościami może się odbywać do pewnego stopnia automatycznie, co pozwala oszczędzić czas i wyeliminować ewentualne błędy.

Dla kogo jest oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami?

Twoja firma udostępnia lokale biurowe lub usługowe do najmu i chce osiągać z tego tytułu możliwe wysoki zysk.


Chcesz szybko sprawdzać dostępność lokali, rezerwować terminy najmu, ustalać koszty i wysokość czynszu, rejestrować umowy i wystawiać. faktury


Twoje przedsiębiorstwo jest właścicielem biurowca, którego część przeznacza na własną działalność i chce optymalnie zarządzać posiadaną nieruchomością.


Jako instytucja publiczna masz kilka nieruchomości i chcesz mieć pewność, że dobrze nimi zarządzasz.


Jesteś deweloperem i chcesz usprawnić zarządzanie własnymi nieruchomościami.


Jako właściciel sieci sklepów, chcesz przechowywać w jednym miejscu dane dotyczące wszystkich posiadanych lokali.


Oprócz lokali biurowych posiadasz także i wynajmujesz kilka powierzchni reklamowych

Do czego można wykorzystać program do zarządzania nieruchomościami?

Zarządzanie bazą danych posiadanych nieruchomości

Polski system ERP enova365

Ewidencjonuj obiekty, czyli grunty, budynki, pomieszczenia, konstrukcje czy instalacje. Stwórz rejestr ich parametrów i cech, specyficznych dla obiektów danego rodzaju.


Powiąż nieruchomości z odpowiadającymi im kartotekami majątku oraz dowolnie je pogrupuj. Zarejestrowane obiekty – działki, budynki czy pomieszczenia – mogą być wzajemnie powiązane relacjami pionowymi lub poziomymi. Obiekty nieruchomości oraz ich powiązania tworzą strukturę nieruchomości, która jest prezentowana w systemie w formie drzewa. 


Zmieniaj strukturę obiektów zawsze, kiedy to potrzebne oraz zapisuj ją w czasie, tak, by dobrze odwzorować strukturę obiektów na dany dzień.


Podłączaj do obiektów dowolne dokumenty – pliki o różnym rozszerzeniu oraz różnej wielkości.


Obsługa procesów biznesowych realizowanych w obszarze nieruchomości

Przeglądaj, planuj i analizuj zdarzenia planowane i incydentalne związane z posiadanymi nieruchomościami. 

Ewidencjonuj i rozliczaj pomiary oraz zarządzaj najmem.


Zarządzaj zdarzeniami planowanymi 

Zaplanuj przegląd przewodów wentylacyjnych, albo remont. Dodawaj informacje o firmach i osobach odpowiedzialnych za realizację danej usługi. Umieść w systemie informacje o osobie, która nadzoruje wykonanie usługi w Twojej firmie. Powiąż zdarzenia z konkretnymi obiektami, albo realizowanymi projektami. 

Planuj, ewidencjonuj i rozliczaj odczyty liczników

Zaplanuj systematyczne odczyty liczników wody, gazu czy prądu oraz przechowuj w systemie informacje o wartościach odczytów i różnicach między kolejnymi odczytami. Obserwuj i wyjaśniaj odchylenia od normy. Pomiary są przede wszystkim związane z dostępnymi w obiektach licznikami, ale mogą też dotyczyć bezpośrednio samych obiektów.


Zarządzaj awariami i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami

Otrzymuj informacje o awariach i naprawach – czyli nieprzewidzianych wydarzeniach, które wystąpiły lub są realizowane w którymś z obiektów w określonym czasie. Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za usunięcie nieprzewidzianego zdarzenia i jaki jest stan realizacji tego procesu.


Praca w trybie hybrydowym jak się przygotować

Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nieruchomości


Dodawaj i przechowuj polisy ubezpieczeniowe. Mogą być one przypisane do dowolnego obiektu w systemie, a dokumenty z nimi związane – np. faktury, oferty czy dokumenty kasowe – tam przechowywane.

Przechowuj w systemie obowiązkową dokumentację techniczną oraz wszystkie umowy, faktury i rozliczenia powiązane z nieruchomościami.

dokumentacja nieruchomości

Ewidencjonuj i rozliczaj najem

Sprawdzaj dostępność lokali lub innych obiektów, biorąc pod uwagę ich powierzchnię i wartość. 

Rozliczaj najem przy pomocy stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni. 

Wystawiaj faktury na podstawie istniejącego najmu dla poszczególnych obiektów w nim zawartych. Dokument handlowy, który zostanie wygenerowany będzie zawierał pozycje z usługami przypisanymi do poszczególnych obiektów. Można go podpiąć do dokumentów związanych z najmem konkretnego obiektu. 


Integracja zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa

Program do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi pozwala zgromadzić wszystkie informacje, związane z posiadanymi gruntami czy budynkami, lokalami biurowymi, handlowymi czy mieszkaniowymi oraz zarządzać wszystkimi, związanymi z nimi procesami biznesowymi. 

Obszar związany z zarządzaniem nieruchomościami jest częścią enova365. Oznacza to, że nie potrzebujesz osobnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami. enova365 jako system ERP ma dedykowany moduł "Nieruchomości".

Kupując moduł do zarządzania nieruchomościami, otrzymujesz oprogramowanie, które w każdej chwili możesz rozbudować o księgowość, kadry i płace czy zarządzanie projektami.


enova365 wybrane moduły

Jak wdrożyć system do zarządzania nieruchomościami?

Opcje związane z zarządzaniem nieruchomościami należą do podstawowego modułu "Nieruchomości" enova365. Możesz korzystać wyłącznie z modułu "Nieruchomości", który jest w pełni samodzielnym rozwiązaniem lub rozważyć wykorzystanie możliwości enova365 do zarządzania wszystkimi obszarami w swojej działalności.

Program do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi enova365 idealnie wpisuje się w potrzeby firm administracji publicznej oraz innych dużych lub średnich firm, które posiadają szereg nieruchomości biurowych czy lokali na własne potrzeby i na potrzeby działań komercyjnych. enova365 jako system ERP ma szereg innych, komplementarnych rozwiązań, 


Jak wybrać system ERP?

Warto wiedzieć:

1. Aplikacja do zarządzania nieruchomościami jest nowoczesna, intuicyjna i będzie rozwijana w długoletniej perspektywie. enova365 to program, który od ponad 20 lat należy do najczęściej wybieranych systemów ERP w Polsce i jest laureatem wielu nagród branżowych. 


2. Jeśli szukasz rozwiązania opartego na chmurze, aplikacja do zarządzania nieruchomościami enova365, poza opcją instalacji na serwerze, jest dostępna także w wersji chmurowej. 


3. enova365 jest dostępna w wersji okienkowej (aplikacja na komputer), przez przeglądarkę oraz w aplikacji mobilnej (Android, iOS)

enova365 na urządzenia

FAQ

Jakie są funkcjonalności programu do zarządzania nieruchomościami?

Program do zarządzania nieruchomościami umożliwia szczegółową ewidencję posiadanych nieruchomości i związanego z nimi majątku trwałego, obsługę najmu, remontów, awarii czy inwestycji oraz integrację tych obszarów z innymi funkcjami przedsiębiorstwa.

Jakie zalety ma aplikacja do zarządzania nieruchomościami?

System do zarządzania nieruchomościami klasy ERP enova365 ułatwia podejmowanie najlepszych możliwych decyzji biznesowych dotyczących posiadanych nieruchomości, redukuje koszty zarządzania i utrzymania nieruchomości, oszczędza czas i ułatwia dostosowanie się do wymogów prawnych.

Jak działa system do zarządzania nieruchomościami?

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami zapewnia szybki, lecz szczegółowy wgląd we wszystkie informacje związane z posiadanymi nieruchomościami. Ewidencjonuj wszystkie obiekty, powiąż je wzajemnie ze sobą i z wszystkimi związanymi z nimi zdarzeniami oraz dokumentami. Korzystaj z powiadomień i listy zadań do wykonania. To pozwoli Ci sprawnie zarządzać nieruchomościami komercyjnymi, biurowymi i mieszkaniowymi – podejmować optymalne decyzje biznesowe, minimalizować koszty i oszczędzać czas. Zintegruj funkcje zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak np. fakturowanie, ewidencja środków pieniężnych, środków trwałych czy zarządzanie projektami, by maksymalnie zwiększyć wydajność.

Ile kosztuje program do zarządzania nieruchomościami?

Cena jest uzależniona m.in. od rodzaju licencji (zakup na własność, abonament) oraz wersji enova365. Zobacz cennik>

Formularz kontaktowy

  • Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Soneta sp. z o.o. w celu wysyłania informacji handlowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Poiltyce prywatności.

  • Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności.