System traceability – co to jest i jakie ma zastosowanie?

System traceability – co to jest i jakie ma zastosowanie?

System traceability nazywane bywa także identyfikowalnością procesów. Pozwala na śledzenie procesów produkcji na każdym ich etapie – od wytworzenia produktu po ostatnie kroki na ścieżce logistycznej. Jak wygląda implementacja systemów traceability i jakie korzyści dla firmy niesie ich implementacja?

Spis treści:

System traceability – co to jest?

System traceability to oprogramowanie do śledzenia poszczególnych etapów produkcji – z języka angielskiego trace znaczy śledzić, namierzać. W języku polskim używa się na niego także określenia system identyfikowalności. 

Śledzenie pomaga odtworzyć proces powstawania danego produktu. Dzięki temu  dużo łatwiej można wykryć i zidentyfikować problemy czy nieprawidłowości w produkcji – gdzie dokładnie pojawia się problem, bez konieczności ingerencji w cały cykl. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia zarządzania jakością. 

Wyróżnia się 3 rodzaje śledzenia procesów:

 • wstecz – to poruszanie się w górę łańcucha dostaw, w celu określenia źródła pochodzenia składników czy komponentów użytych do wytworzenia danego produktu, 
 • wewnętrznie – czyli w ramach konkretnego procesu,
 • wprzód – śledzenie ma pomóc w identyfikacji odbiorcy produktu oraz stworzeniu całej ścieżki logistycznej aż do wprowadzenia produktu do obrotu. 

Systemy traceability dzieli się w teorii także na:

 • wewnętrzne – czyli śledzenie procesów powstawania produktów od producenta do konsumenta, określa wszystkie działania podjęte na hali produkcyjnej w ramach jednego zakładu pracy,
 • zewnętrzne – to identyfikowalność produktów od klienta do producenta, określa pochodzenie materiałów oraz ścieżkę dostawy do klienta końcowego. 

Warto też podkreślić różnicę pomiędzy ERP a systemem traceability. O ile ERP zakłada modelowe procesy, traceability opiera się na dokładnych danych spływających z hali produkcyjnej i pozwala na ich śledzenie w czasie rzeczywistym. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy ERP jest zintegrowany z systemem identyfikowalności, a więc gdy traceability przekazuje informacje do ERP. 

Przykładem rozwiązania ERP w produkcji jest system enova365. Moduł Produkcja pozwala na kontrolowanie procesu produkcji i optymalizację kosztów. 

enova365 umożliwia pozyskanie informacji o tym, jakie partie surowców czy półproduktów wykorzystano  do wyprodukowania konkretnego produktu. Więcej informacji: Dokumentacja  – Dokumenty magazynowe (enova365.pl)

Traceability – warunki implementacji systemu

Wdrożenie traceability w proces produkcji oraz dostawy wymaga odpowiedniego oprogramowania. Śledzenie produkcji najczęściej opiera się na nadawaniu poszczególnym partiom produktów czy produktom numerów identyfikacyjnych. Oznaczenia te mogą zostać zaimplementowane w formie QR kodów, kodów kreskowych, oznaczeń RFID czy innych. Znaczniki pomagają w łatwy sposób odszukać produkt na taśmie produkcyjnej, a także prześledzić jego ścieżkę wprzód, wstecz czy wewnętrznie. 

Technologie traceability – przykłady rozwiązań

Systemy traceability korzystają z różnych technologii, aby umożliwić efektywne śledzenie i monitorowanie produktów, procesów czy przesyłek. Oto kilka przykładów rozwiązań technologicznych stosowanych w procesie identyfikowalności. 

Kod kreskowy i kody QR

Najbardziej podstawowa i powszechnie stosowana forma identyfikacji produktów. Może przechowywać różnorodne informacje, takie jak numer seryjny, data produkcji czy informacje o dostawcy.

RFID (Radio-Frequency Identification)

Pozwala na bezkontaktowe i automatyczne identyfikowanie, śledzenie i zarządzanie aktywami. Stosowane w logistyce, handlu detalicznym i zarządzaniu magazynem.

GPS (Global Positioning System)

Używane głównie w logistyce i transporcie do śledzenia lokalizacji przesyłek w czasie rzeczywistym.

IoT (Internet of Things)

Sensory IoT mogą zbierać różnorodne dane, takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie, i przesyłać je w czasie rzeczywistym. Stosowane w magazynach, transporcie i w produkcji.

Blockchain

Technologia ta umożliwia zabezpieczenie i uwierzytelnienie danych. Dzięki nienaruszalności i transparentności, blockchain jest używany do zapewnienia pochodzenia i autentyczności produktów.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja w HR. Jak AI usprawnia pracę kadrowych?

Jak zaimplementować system traceability w przedsiębiorstwie?

Implementacja systemu traceability zależy od kilku kluczowych czynników i warunków. Oto niektóre z nich:

1. Analiza wymagań

Przed rozpoczęciem implementacji, ważne jest zrozumienie, co firma chce osiągnąć, a więc jaki jest cel wprowadzania systemu identyfikowalności. Czy chodzi o zgodność z regulacjami, poprawę jakości, czy może efektywność operacyjną? Ważne jest także zrozumienie, kto będzie korzystał z systemu i jakie są ich wymagania.

2. Planowanie

Kolejnym krokiem jest określenie budżetu oraz zasobów. Upewnij się, że masz odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie do wdrożenia systemu. Zdecyduj, które technologie najlepiej spełnią wymagania przedsiębiorstwa (np. RFID, blockchain, oprogramowanie do zarządzania).

3. Projektowane systemu i integracja

Wybierz lub zaprojektuj architekturę systemu tak, aby mogła skalować się w miarę rozwoju organizacji. Jeżeli to możliwe, zintegruj nowy system z istniejącymi bazami danych i narzędziami, np. z systemem ERP czy systemem magazynowym. 

4. Wdrożenie i ewaluacja

Zanim wdrożysz system na szeroką skalę w przedsiębiorstwie, warto przeprowadzić testy, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla projektu. Kolejnym etapem będzie przeszkolenie personelu z korzystania z technologii. 

Po wdrożeniu, regularnie przeglądaj dane i wyniki, aby upewnić się, że system działa zgodnie z oczekiwaniami. Planuj i implementuj regularne aktualizacje, aby dostosować się do zmian w regulacjach czy technologii. Zbieraj feedback od użytkowników i dokonuj niezbędnych zmian w systemie.

Które branże powinny skorzystać z traceability?

Systemy śledzenia, czyli traceability, są użyteczne w wielu branżach, gdzie wymagana jest wysoka precyzja, zgodność z regulacjami, jak i tam, gdzie potrzebne jest monitorowanie procesów. 

Żywność i hodowla zwierząt

Od 28 stycznia 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady systemy traceability muszą zostać wprowadzone do każdego etapu produkcji: 

 • sektora żywności, 
 • pasz,
 • zwierząt hodowlanych,
 • dodatków do żywności. 

Wymóg ten ma gwarantować bezpieczeństwo konsumentów. 

Medycyna i Farmacja

Śledzenie powstania leków, wyrobów medycznych czy suplementów diety, a także ich składników i urządzeń medycznych potrzebnych do ich produkcji to kluczowy element gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów. Zapewnia zgodność z regulacjami i standardami wyznaczonymi przez organy licencjonujące. 

Łańcuchy dostaw i logistyka

Traceability pozwala na monitorowanie przesyłek i ich pochodzenia, a także na optymalizację procesów i zwiększenie efektywności. 

Produkcja i inżynieria

Zapewnia kontrolę jakości i procesów produkcyjnych. Umożliwia lepsze zarządzanie zasobami i komponentami. Dodatkowo pozwala na gromadzenie dokumentacji i archiwizacji danych dla celów audytu.

Energetyka

Traceability pozwala na monitorowanie i zarządzanie zasobami energetycznymi oraz kontrolę zgodności z regulacjami środowiskowymi i standardami bezpieczeństwa.

Finanse i bankowość

Systemy śledzące pozwalają na monitorowanie transakcji i ułatwiają prowadzenie audytów. Co więcej, zapewniają zgodność operacji finansowych z regulacjami prawnymi oraz zabezpieczają przed oszustwami i praniem pieniędzy.

IT i oprogramowanie

Identyfikowalność daje możliwość zarządzania kodem źródłowym i wersjonowaniem, a także pozwala na śledzenie błędów i zmian w oprogramowaniu. Daje pewne zabezpieczenie przed zagrożeniami cybernetycznymi.

System traceability – zalety wdrożenia

Identyfikowalność to jeden z kluczowych elementów zarządzania jakością. Oprócz tego systemy traceability przynoszą organizacji korzyści takie jak:

 • zwiększenie efektywności – umożliwia automatyzację i optymalizację procesów, co prowadzi do redukcji kosztów i czasu potrzebnego na realizację zadań,
 • poprawa jakości i możliwość szybkiej implementacji poprawek – śledzenie pozwala na wczesne wykrywanie błędów i ich eliminację, co z kolei prowadzi do poprawy jakości produktów czy usług,
 • zgodność z procedurami i regulacjami – systemy te ułatwiają utrzymanie zgodności z różnymi standardami i regulacjami prawnymi, co jest kluczowe w branżach takich jak medycyna, branża spożywcza czy finanse,
 • zwiększenie transparentności – daje możliwość śledzenia całego łańcucha dostaw lub cyklu życia produktu, co zwiększa zaufanie klientów i partnerów,
 • poprawę zarządzania ryzykiem – monitorowanie i analiza danych pomagają w identyfikacji i minimalizacji ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie bezpieczeństwa – zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak blockchain, może zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych,
 • zadowolenie klienta – w efekcie końcowym śledzenie produkcji ma przede wszystkim przełożyć się na zadowolenie oraz bezpieczeństwo klienta jako ostatecznego odbiorcy produktu. 

Czytaj też: KSef, e-commerce i przyszłość cyfryzacji – wywiad z Rafałem Owsianikiem

Systemy traceability w procesie produkcji – niezbędny element zarządzania jakością!

Śledzenie produkcji na każdym jej etapie daje gwarancję kontroli jakości. Zapewnia także możliwość odtworzenia ścieżki produktu – od surowców początkowych, przez miejsca produkcji, pracowników biorących udział w wytwarzaniu, aż do transportu i sprzedaży. Identyfikowalność daje gwarancję jakości, powtarzalność procesu oraz zgodność z regulacjami prawnymi. 

Aby system traceability przynosił najwięcej korzyści Twojej organizacji, zintegruj go z systemem ERP. Przetestuj moduł Produkcja enova365. Skorzystaj z darmowego, 14-dniowego demo oraz umów się na prezentację z naszym konsultantem. 

testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365