Wdrożenie w Ziel-Plast – system informatyczny dla firm enova365

Wdrożenie w Ziel-Plast – system informatyczny dla firm enova365

System informatyczny enova365 pozwala firmie Ziel-Plast na łatwą identyfikację, z której partii surowca został wykonany dany produkt i szybkie kalkulowanie kosztu jego wytworzenia.

Spis treści:

Wyzwania, które Ziel-Plast postawił przed enova365

Firma Ziel-Plast od ponad 20 lat zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Oferuje szeroki asortyment ponad 300 produktów o różnych parametrach, z których znaczną część stanowią łączniki do budowania termoizolacji budynków. Klientami Ziel-Plast są przede wszystkim hurtownie budowlane w Polsce, ale firma, która posiada europejskie oceny techniczne i certyfikat zakładowej kontroli produkcji, szybko się rozwija i coraz częściej sprzedaje swoje towary także za granicą. W efekcie rosną wymagania, stawiane przed systemem informatycznym, wykorzystywanym przez Ziel-Plast. 

„W związku z rozwojem firmy dotychczasowe oprogramowanie przestało wystarczać do prowadzenia działalności. Z powodu rosnącej liczby zapytań z krajów Europy potrzebowaliśmy wdrożyć system informatyczny, który ułatwi handel zagraniczny oraz umożliwi śledzenie produkcji – od przyjęcia surowców, do sprzedaży wyrobu gotowego” – wyjaśnia Tomasz Zieliński członek zarządu Ziel-Plast. 

Program, z którego producent kołków do styropianu wcześniej korzystał, mimo wielu aktualizacji, nie był w stanie usprawnić pracy firmy w takim stopniu, w jakim to było potrzebne. 

#Problem 1 – Brak powiązań zamówień, faktur i zużytych surowców

Jest wiele sytuacji, w których ustalenie, z jakiej partii surowców wykonany był dany towar, jest dla firmy Ziel-Plast istotny. Tak jest, na przykład, w wypadku reklamacji. Program, z którego korzystał producent kołków do stropianu, nie dawał takiej możliwości.

Wyjaśnia to Krzysztof Pacek z firmy XDEFT, której specjalnością są wdrożenia systemów informatycznych i która jest Autoryzowanym Partnerem enova365.

„Przed wdrożeniem enova365 uzyskanie z systemu informatycznego Ziel-Plast informacji na temat tego, z której partii surowców został wykonany dany produkt, było trudne i czasochłonne”.

#Problem 2 – Trudności z kalkulacją kosztu wytworzenia produktu

Możliwość policzenia faktycznego kosztu produkcji danego wyrobu w odniesieniu do danego zlecenia jest istotna z puntu widzenia każdej firmy, bo pozwala sprawdzić, na których produktach firma zarabia, a do których dokłada. Poprzedni system informatyczny nie usprawniał tego procesu.

#Problem 3 – Rozliczenia w różnych walutach

Firma wystawiała dokumenty sprzedaży nie tylko w złotówkach, ale także w euro i stary system informatyczny miał problem z ich przeliczaniem.

Powodem, dla którego firma Ziel-Plast zainteresowała się systemem informatycznym dla firm enova365 była jego elastyczność i możliwość łatwego dostosowania programu do potrzeb firmy.

Jak wygląda wdrożenie systemu informatycznego w firmie? Przykład Ziel-Plast

Wdrożenie systemu informatycznego w firmie Ziel-Plast zaczęło się od analizy przedwdrożeniowej. Na tym etapie XDEFT pomógł zespołowi Ziel-Plast ustalić potrzeby ich przedsiębiorstwa, które powinien zaspokoić system informatyczny dla firmy. W efekcie analiz i konsultacji ustalono, jakie funkcje ma mieć nowy system i jak dokładnie mają przebiegać poszczególne procesy. 

Następnie wdrożono i odpowiednio skonfigurowano moduły podstawowe enova365 – Handel oraz Kadry Płace i następujące moduły dodatkowe:

  • drukarki etykiet Zebra,
  • e-mail,
  • elektroniczne wyciągi bankowe,
  • harmonogram zadań.

Jak przebiegają procesy w Ziel-Plast po wdrożeniu systemu ERP?

W efekcie wdrożenia systemu informatycznego w Ziel-Plast zautomatyzowano dwa kluczowe z punktu widzenia wydajności firmy procesy: śledzenie surowców i kalkulowanie kosztu wytworzenia produktu. 

Śledzenie surowców

W systemie informatycznym enova365 wprowadzono relacje między dokumentami, takimi jak dokumenty przyjęcia i rozchodu surowców, dokumenty przyjęcia produktów na magazyn oraz zamówienia czy faktury. Pozwala to szybko prześledzić całą historię produkcji – od przyjęcia surowca, aż do sprzedaży wyrobu gotowego. 

„Wiadomo, do której kompletacji został wykorzystany każdy z surowców i który dokument informuje o jego przyjęciu wewnętrznym na magazyn. Żeby wiedzieć, z jakiego surowca jest produkt wydawany klientowi, wystarczy sprawdzić fakturę” – tłumaczy Krzysztof Pacek. 

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktu

Wprowadzenie relacji między dokumentami pozwala też na łatwą kalkulację kosztów wytworzenia produktu. Jak działa ten proces w enova365 wyjaśnia Krzysztof Pacek.

W systemie ERP enova365 na dokumencie kompletacji (KPL) wprowadzany jest towar, który jest produktem. Ma on zakładkę receptura, gdzie znajdują się informacje, z jakich surowców się składa dany towar. Po zatwierdzeniu takiego dokumentu kompletacji powstają dwa dokumenty – rozchód surowców zgodnie z recepturą oraz przychód gotowego produktu. W enova365 można liczyć koszt przyjęcia gotowego wyrobu jako sumę kosztów rozchodowanych surowców lub według ceny ewidencyjnej.”

W Ziel-Plaście wprowadzenie wszystkich potrzebnych danych umożliwia specjalna zakładka „Utwórz kompletacje”, w której operator umieszcza zestaw najważniejszych informacji.

Po pierwsze, operator zaznacza w systemie rodzaj zamawianych produktów, liczbę sztuk, jaka ma zostać wyprodukowana i informację, na który magazyn. Zaznacza też rodzaj surowca, z którego towar będzie produkowany oraz dane operatora. To ostatnie pozwala nie tylko stwierdzić, kto wyprodukował towar, ale także ile czasu to zajęło, co umożliwia przypisanie czasu pracownika do konkretnego zadania i rozliczenie jego wydajności. Na koniec, zaznacza, ile sztuk etykiet, które zostaną naklejone na stoiskach z towarem, trzeba wydrukować. 

Po zatwierdzeniu w systemie powyższego automatycznie odbywa się kompletacja – system ERP ściąga określoną partię towaru, rejestruje czas pracy operatora i drukuje etykiety na pudełka, do których pakowane są produkty.

Wdrożenie kodów kreskowych

Sprawne śledzenie surowców jest możliwe także dzięki zaimplementowaniu kodów kreskowych. Przed wdrożeniem Ziel-Plast obsługiwał kody kreskowe, ale tylko na przyjęciu towarów. XDEFT wprowadził kody kresowe także na produkcji. 

Jakie są rezultaty wdrożenia systemu informatycznego enova365 w Ziel-Plast?

Dzięki oprogramowaniu enova365 udało się rozwiązać wszystkie problemy. Przede wszystkim system umożliwia śledzenie surowców – od ich przyjęcia do sprzedaży wyprodukowanego z nich wyrobu gotowego i porządkuje dokumentację produkcyjną-magazynową. 

 „System ERP enova365 umożliwił nam pełną kontrolę nad produkcją. Program pozwala na szybkie kalkulowanie kosztów wytworzenia produktu oraz gromadzenie i porządkowanie dokumentacji produkcyjno-magazynowej. System w pewnym stopniu usprawnił nam także sam proces rejestracji produkcji” – wyjaśnia Łukasz Kowalski, kierownik produkcji w Ziel-Plast.

Co nie mniej ważne, dzięki wprowadzeniu programu enova365 pracownicy działu handlowego mają możliwość dokonywania konkretnych analiz finansowych i sprzedażowych pod dowolnym kątem. Program umożliwia również różne konfiguracje cenników w zależności od warunków handlowych, ustalonych z klientami. 

Prosty i przejrzysty interfejs pozwala na szybkie wdrożenie się do obsługi programu” – podkreśla Maciej Ćwiertnia, kierownik działu handlowego Ziel-Plast.

Efektem wdrożenia enova365 jest także łatwe rozliczanie wydajności pracowników, dzięki przypisaniu czasu ich pracy do konkretnej partii wyprodukowanych towarów.  

Czego możesz nauczyć się na podstawie wdrożenia systemu informatycznego w firmie Ziel-Plast?

Jaka jest najważniejsza lekcja z wdrożenia w Ziel-Plast dla innych firm, wyjaśnia Krzysztof Pacek z XDEFT.

„Lekiem na problemy w wielu biznesach, także tych mniejszych lub średnich jest usprawnienie i uporządkowanie procesów. Często wystarczy powiązać ze sobą dane i dokumenty, żeby zyskać łatwy dostęp do szeregu informacji, które pozwolą firmom lepiej obsługiwać klientów i skuteczniej zarządzać biznesem.”

Nieuporządkowane procesy powstrzymują rozwój Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i umów na prezentację. W czasie jej trwania nasz specjalista pokaże Ci możliwości, jakie da Twojej firmie enova365. Możesz także samodzielnie sprawdzić, jak działa enova365, testując demo systemu.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365