Polityka prywatności

serwisu enova.pl („serwis”)

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO„), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

 

Centrala telefoniczna Soneta – nagrywanie rozmów

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Soneta sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Kustronia 44A, 30-432 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000109244, NIP: 6792705304. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną wysłaną na adres: ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków;
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@enova.pl.

W celu skuteczniejszej ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@enova.pl.

 

Bezpieczeństwo danych

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo na poziomie wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym RODO.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z serwisu i usług oferowanych przez Sonetę. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas gdy:

wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), co obejmuje:

 • pobranie cennika licencji oprogramowania enova365;
 • korzystanie z wersji demo oprogramowania;
 • proces rekrutacyjny;

przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie;
 • kontakt naszego konsultanta z Tobą przez chat online lub kontakt telefoniczny;
 • kontakt w celu omówienia współpracy z Tobą w charakterze Autoryzowanego Partnera;
 • mailowe udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania;
 • zamówienie e-booka;
 • umówienie prezentacji oprogramowania enova365;
 • dostareczenie instalatora najnowszej wersji oprogramowania enova365;
 • umożliwienie uczestnictwa w webinarium lub udostępnienie nagrania webinarium;

przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują:

 • działania marketingowe Administratora w celu promowania produktów i usług Administratora;
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń;
 • przeprowadzenie analiz i statystyk, które pozwolą nam lepiej dostosować udostępniane treści i świadczone usługi do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jego pracowników i współpracowników, a także podmioty, które na podstawie umowy z Administratorem świadczą na jego rzecz usługi, w szczególności usługi marketingowe.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne.

Dane przetwarzane są:

 • do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody;
 • przez czas korzystania z serwisu lub wersji demo oprogramowania enova365;
 • przez czas prowadzenia korespondencji;
 • przez czas trwania webinarium lub udostępniania Ci webinarium;
 • w przypadku działań marketingowych – do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych Administratora lub wycofania zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celach marketingowych albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • do czasu przedawnienia roszczeń;
 • przez czas przeprowadzenia analiz i statystyk, następnie dane będą poddawane anonimizacji.

Jeżeli czas przechowywania Twoich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przechowujemy Twoje dane przez okres określony w tych przepisach.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@enova.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

Zautomatyzowane przetwarzana danych

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywanie do państw trzecich, ale tylko wtedy kiedy będzie to konieczne i z zachowaniem odpowiednich środków ochrony. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie będą miały standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO.

 

Polityka cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.

Każdy użytkownik serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej linki do stron internetowych zawierających instrukcje zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych:

Wyłączenie możliwości zbierania cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszego serwisu. Nasz serwis wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą preferencjom użytkowników.

Poniżej lista plików cookies wykorzystywanych w naszym serwisie wraz z określeniem celów ich zapisania:

Nazwa CookieRodzajCel zapisania
AWSSALBCORS6 dnioweRejestruje, który klaster serwerów obsługuje odwiedzających.
_cfruidSesyjneTen plik jest wykorzystywany podczas dostarczania usług przez Cloudflare – zapewniając równoważenie obciążenia, dostarczanie treści serwisu i dostarczanie połączenia DNS dla operatorów strony.
_gaStałe 2 lataRejestruje ID użytkowników w celu tworzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony przez użytkowników.
_gid1 dnioweRejestruje ID użytkowników w celu tworzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony przez użytkowników.
i18nextLngStałePozwala ustalić preferowany przez użytkownika język.
_icl_current_language1 dnioweZapisuje preferowany język użytkownika.
_zlcmid1 roczneZachowuje stany użytkowników podczas żądania strony.
Zendesk  cookiesUżywamy narzędzia Zendesk Chat. Pliki wykorzystywane są przez Zendesk w celu przetwarzania zapytań użytkowników i przekazywania ich Administratorowi. Dzięki nim możesz korzystać z dostępnego w serwisie chatu. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania danych znajdziesz w polityce prywatności Zendesk: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/
trackcmp.net cookiesZbiera informacje o odwiedzinach i zdarzeniach podczas przeglądania strony WWW i przekazuje do systemu marketing automation (Active Campaign).
Facebook cookiesWykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka. Pliki wykorzystywane przez spółkę Facebook w celu mierzenia skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania danych znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
Pliki cookies GooglaWykorzystujemy narzędzia Google – Google Analytics, Google ADS oraz Google Tag Manager. W serwisie znajdują się również filmy, które można otworzyć przez serwis Youtube. Pliki są wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu, w celu wyświetlania linków sponsorowanych oraz wyświetlania filmów znajdujących się w serwisie. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania danych przez Google pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Cookies marketingowe

Pliki cookies są przez nas wykorzystywane również do celów marketingowych m.in. do tworzenia spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych reklam i mierzenia ich skuteczności. Wykorzystywanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych wymaga Twojej dobrowolnej zgody. Tak jak w przypadku pozostałych plików cookies, możesz jej udzielić poprzez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki lub poprzez wybór odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowej. Twoja zgoda może być w każdym momencie cofnięta poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej.

 

Odnośniki do innych stron

W naszym serwisie znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych m.in. do wykonawcy naszej strony Ivision oraz do stron naszych Autoryzowanych Partnerów. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.

 

Wtyczki do mediów społecznościowych

W naszym serwisie znajdują się wtyczki do mediów społecznościowych. Wtyczki mogą powodować przesyłanie plików cookies (w tym Twoich danych osobowych) serwisom społecznościowym. W celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z politykami tych serwisów, do których linki zostały umieszczone poniżej.

 

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

https://twitter.com/en/privacyvimeovim

Vimeo

https://vimeo.com/privacy

LinkedIn

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Zasady ochrony danych osobowych – demo

Informujemy, że dane przetwarzane przez Użytkownika w ramach wykorzystania wersji demonstracyjnej systemu enova365 nie mogą być danymi osobowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), a w razie naruszenia powyższych zobowiązań, Soneta sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie w tym za ich poufność i integralność.