Czym jest cykl produkcyjny – wyjaśniamy!

Czym jest cykl produkcyjny – wyjaśniamy!

Cykl produkcyjny obejmuje szereg działań od planowania po dostarczenie gotowych wyrobów do klienta. Usprawnienie procesu produkcyjnego może przynieść Twojej firmie zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Sprawdź czym jest cykl produkcyjny i poznaj rozwiązania, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesem produkcji w Twojej firmie.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Cykl produkcyjny składa się z kilku etapów, takich jak planowanie, zakup, produkcja, kontrola jakości i dystrybucja. 
 • Metoda lean to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który skupia się na eliminacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym. Wśród narzędzi wykorzystywanych w lean production można wymienić m.in. metodę 5S, Kaizen czy Six Sigma.
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych umożliwiają zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz poprawę jakości produktów poprzez ograniczenie udziału czynnika ludzkiego i zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Co to jest cykl produkcyjny?

Cykl produkcyjny to sekwencja działań i procesów, które obejmują wszystkie etapy produkcji, począwszy od planowania i przygotowania, aż do wytworzenia gotowego produktu. Obejmuje wszelkie czynności i operacje konieczne do stworzenia i dostarczenia produktu końcowego. Cykl produkcyjny może różnić się w zależności od rodzaju produkcji, ale zawsze obejmuje wszystkie kroki niezbędne do realizacji projektu.

Etapy cyklu produkcyjnego

Na etapy cyklu produkcyjnego składają się:

1. Planowanie i projektowanie – na tym etapie następuje określenie celów produkcji, planowanie procesów oraz projektowanie produktu.

2. Zakup i zaopatrzenie – to zakup niezbędnych surowców, materiałów i części do produkcji.

3. Przygotowanie – obejmuje przede wszystkim przygotowanie maszyn, narzędzi i pracowników do rozpoczęcia produkcji.

4. Produkcja – to wykonywanie rzeczywistych operacji produkcyjnych, w tym przetwarzanie, montaż, testowanie itp.

5. Kontrola jakości – polega na monitorowaniu i ocenę jakości produktu w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami.

6. Pakowanie i etykietowanie – to etap pakowania produktów w odpowiednie opakowania i etykietowanie ich zgodnie z wymogami.

7. Magazynowanie i dystrybucja – na tym etapie gotowe produkty są umieszczane w magazynie, a następnie odpowiednio dystrybuowane do klientów lub punktów sprzedaży.

8. Obsługa posprzedażna – zapewnienie wsparcia posprzedażnego, takiego jak naprawy, obsługa klienta itp.

Czytaj także: Produkcja dyskretna – co to jest? 

Rodzaje cykli produkcyjnych

Klasyfikacje te dzielą się ze względu na różne kryteria, takie jak organizacja procesu pracy, czas trwania cyklu produkcyjnego, elastyczność produkcji oraz specyfika produktów.

Podział cykli produkcyjnych ze względu na organizację procesu pracy

 • System szeregowy – zakłada wykorzystanie maksymalnego potencjału stanowiska pracy, eliminując przerwy między operacjami i zapewniając ciągłość przepływu przedmiotów pracy.
 • System równoległy – polega na natychmiastowym rozpoczęciu kolejnej operacji po zakończeniu poprzedniej na pierwszym egzemplarzu. Eliminuje przerwy między operacjami i jest skuteczny w przypadku dużej automatyzacji stanowisk pracy.
 •  System szeregowo-równoległy – łączy zalety obu poprzednich systemów, pozwalając na ciągły przepływ pracy na każdym stanowisku i ograniczając zapasy operacyjne.

Podział cykli produkcyjnych ze względu na długość

 • Cykl produkcyjny krótki – charakteryzuje się szybkim czasem realizacji, więc jest często stosowany w produkcji dóbr konsumpcyjnych o krótkim okresie przydatności.
 • Cykl produkcyjny długi – obejmuje procesy o dłuższym czasie trwania i jest typowy dla produkcji dóbr trwałego użytku, takich jak samochody czy sprzęt AGD.

Podział cyklów produkcyjnych ze względu na sposób tworzenia produktów

 • Cykl produkcyjny seryjny – produkcja w partiach o stałej wielkości, umożliwiająca efektywne wykorzystanie maszyn i zapasy materiałów.
 • Cykl produkcyjny jednostkowy – indywidualne wykonywanie produktów według specjalnych wymagań klienta, wymagające elastyczności procesu produkcyjnego.

Podział cyklów produkcyjnych ze względu to ciągłość produkcji

 • Cykl produkcyjny ciągły – charakteryzuje się ciągłością i automatyzacją procesu produkcji i jest typowy dla przemysłu chemicznego czy rafineryjnego.
 • Cykl produkcyjny sezonowy produkcja produktów sezonowych, takich jak zabawki świąteczne czy artykuły do grillowania, w określonym sezonie.
Case study sail service

Optymalizacja i usprawnienia w cyklu produkcyjnym

Aby zoptymalizować procesy produkcyjne, trzeba zrozumieć cały proces, zidentyfikować jego słabe punkty oraz przeprowadzić analizę możliwych ulepszeń. Można wykorzystać różnorodne techniki i narzędzia, takie jak metoda Lean, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz automatyzacja.

Lean management

Ostatnio bardzo popularne jest zarządzaniem cyklem produkcyjnym poprzez tzw. lean management, znane również jako lean manufacturing, lean production lub metoda lean. Jest to podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, które skupia się na eliminacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym. 

Poprzez identyfikację i eliminację działań, które nie przynoszą wartości dla klienta, możliwe jest zwiększenie wydajności i skrócenie czasu trwania produkcji. Metoda ta zakłada także, że wszyscy pracownicy są zaangażowani we wdrażanie procesów i mają możliwość zgłaszania pomysłów na ich ulepszenie. Wśród narzędzi wykorzystywanych w lean production można wymienić m.in. metodę 5S, Kaizen czy Six Sigma.

Czytaj także: Lean manufacturing – co to jest i jak wspomoże Twój biznes?

Automatyzacja i robotyzacja procesu produkcyjnego

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów zwiększenia wydajności cyklu produkcyjnego jest automatyzacja i robotyzacja procesu produkcyjnego. Mają one na celu zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów oraz poprawę jakości produktów.

Automatyzacja procesów produkcyjnych polega na zmniejszeniu udziału ludzi na rzecz większego zaangażowania maszyn, poprzez implementację zaawansowanych rozwiązań dedykowanych dla produkcji. Może ona obejmować różnorodne aspekty produkcji, takie jak linie montażowe, transport materiałów, pakowanie czy kontrola jakości. Do automatyzacji wykorzystuje się różnorodne technologie, w tym roboty przemysłowe, maszyny numeryczne, systemy wizyjne czy sterowanie numeryczne.

Robotyzacja to z kolei proces wykorzystywania robotów przemysłowych do wykonywania zadań w procesie produkcyjnym. Roboty przemysłowe mogą być wykorzystywane do usprawnienia różnorodnych procesów, takich jak zgrzewanie, malowanie, manipulacja przedmiotami czy montaż. Są one programowane do wykonywania określonych czynności w sposób precyzyjny i powtarzalny.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji i robotyzacji obejmują:

 • zwiększenie wydajności pracy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy,
 • przejęcie najcięższych lub uciążliwych prac przez maszyny,
 • wykonywanie pracy w trudnych lub szkodliwych warunkach,
 • optymalizację kosztów produkcji,
 • całkowitą powtarzalność procesu,
 • wspieranie lub zastępowanie poszczególnych stanowisk produkcyjnych,
 • całkowitą eliminację błędów,
 • możliwość integracji poszczególnych maszyn i stanowisk roboczych.

Zastosowanie enova365 w cyklu produkcyjnym

System enova365 może usprawnić proces zarządzania cyklem produkcyjnym w przedsiębiorstwie poprzez skoncentrowanie się na kontrolowaniu procesów produkcyjnych i nadzorowaniu kosztów wytworzenia.  Dzięki modułowi Produkcja enova365, przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać procesami produkcyjnymi, opartymi na zdefiniowanych technologiach i rejestrowanych zleceniach produkcyjnych. 

Funkcjonalności modułu enova365 Produkcja pozwalają na definiowanie wzorcowych operacji, przypisywanie surowców, produktów, czasów wykonania, kosztów oraz zasobów produkcyjnych i ludzkich do operacji. Możliwe jest również przeprowadzenie kalkulacji kosztu wytworzenia produktu na podstawie ostatnich cen surowców oraz dodatkowych kosztów. System enova365 umożliwia także generowanie zleceń produkcyjnych oraz powiązanie ich z odpowiednimi dokumentami, co ułatwia zarządzanie całym procesem produkcyjnym.

Dzięki integracji z modułem handlowo-magazynowym, system enova365 umożliwia usystematyzowanie całej logistyki związanej z przechowywaniem i dystrybucją produktów. Proces produkcji jest wizualizowany na wykresie Gantta, co ułatwia monitorowanie stanu realizacji operacji. Ponadto moduł umożliwia planowanie produkcji z uwzględnieniem terminowości zleceń i optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich i produkcyjnych.

Ustal cykl produkcyjny z enova365

Cykl produkcyjny to ustalenie szeregu operacji, które mają na celu wytworzenie danego produktu. W ustaleniu dobrze działającego cyklu produkcyjnego pomoże Ci oprogramowanie przeznaczone do zarządzania produkcją. Tak właśnie działa moduł Produkcja enova365.

Żeby dowiedzieć się, jakie korzyści zyska Twoja organizacja dzięki korzystaniu z programu enova365, już dziś umów się na prezentację. Możesz także bezpłatnie przetestować demo systemu przez 14 dni.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365