Ulga na robotyzację – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Ulga na robotyzację – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Ulga na robotyzację pozwala na odliczenie aż 150% kosztów poniesionych na robotyzację. Dowiedz się, czy możesz skorzystać z ulgi i jakie koszty możesz odliczyć od podatku.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Ulga na robotyzację pozwala na odliczenie dodatkowych 50% kosztów związanych z automatyzacją i robotyzacją od podstawy opodatkowania.
 • Odliczeniu podlegają koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, maszyn peryferyjnych, oprogramowania, szkoleń oraz opłat leasingowych.
 • Ulga jest dostępna dla przedsiębiorstw rozliczających się według skali podatkowej i podatku liniowego, ale nie dla opodatkowanych ryczałtem lub kartą podatkową.
 • Z ulgi można korzystać w latach 2022-2026, a odliczenia mogą być przenoszone na kolejne lata w przypadku straty podatkowej lub niższego dochodu.
 • Przedsiębiorstwa muszą odpowiednio udokumentować poniesione koszty, aby móc skorzystać z ulgi.

Co to jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, wprowadzone w Polsce w 2022 roku, które ma na celu wsparcie przedsiębiorstw inwestujących w automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. Dzięki tej uldze firmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe koszty poniesione na zakup, wynajem, leasing lub modernizację robotów przemysłowych oraz innych urządzeń związanych z automatyzacją.

Ulga obejmuje różnorodne koszty związane z robotyzacją, w tym zakup robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów, oprogramowania sterującego oraz urządzeń do integracji i monitorowania systemów automatyzacji. Przedsiębiorstwa mogą odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50% tych kosztów, czyli łącznie aż 150% kosztów uzyskania dochód. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż dochód uzyskany w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Ulga na robotyzację ma na celu promocję polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, poprawę efektywności produkcji oraz promowanie innowacyjności w sektorze przemysłowym. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorstwa muszą odpowiednio udokumentować poniesione koszty oraz wykazać, że dotyczą one robotyzacji procesów produkcyjnych.

Czytaj także: System ERP dla produkcji – sprawdź jak enova365 usprawnia zarządzanie produkcją

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Ulga na robotyzację jest dostępna dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości firmy, co oznacza, że mogą z niej korzystać zarówno mali, średni, jak i duzi przedsiębiorcy.

Ulga na robotyzację przysługuje podmiotom gospodarczym, które rozliczają się według skali podatkowej (PIT-36) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L). Nie mogą z niej korzystać osoby opodatkowane ryczałtem (PIT-28) oraz kartą podatkową (PIT-16A).

Ulga na robotyzację przysługuje tylko na roboty przemysłowe, które mają „zastosowanie przemysłowe”, czyli są wykorzystywane w cyklu produkcji. Według fiskusa oznacza to, że nie mogą z niej skorzystać firmy, które zajmują się np. usługami, transportem czy handlem.

Czytaj także: Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstwa – dowiedz się, jakie wnioski złożyć

Na czym polega ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację polega na tym, że można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Przykład:

Jeśli firma poniesie koszty związane z robotyzacją w wysokości miliona złotych, to może odliczyć 1,5 mln złotych od podstawy opodatkowania. 

Jednak kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. To oznacza, że nie można odliczyć więcej niż zarobek z działalności gospodarczej. 

Wydatki poniesione na robotyzację są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że są one odliczane od dochodu, co obniża podstawę opodatkowania. Wydatki te mogą być odliczane w latach 2022-2026.

Jeżeli przed końcem okresu amortyzacji lub leasingu dojdzie do zbycia (sprzedaży, darowizny) robotów lub urządzeń i maszyn peryferyjnych, to w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, należy zwiększyć podstawę obliczenia podatku o kwotę odliczeń uprzednio dokonanych.

Jeżeli podatnik zmarł przed upływem okresu, w którym rozlicza ulgę, wówczas nieodliczoną kwotę odlicza przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli kwoty tej zmarły podatnik nie wykazał w zeznaniu własnym. Nieodliczoną kwotę przedsiębiorstwo w spadku odlicza w okresie, w jakim prawo to przysługiwało zmarłemu podatnikowi.

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi na robotyzację?

Lista kwalifikujących się do odliczenia kosztów, w tym koszty nabycia robotów i urządzeń związanych. Przykłady wydatków, które mogą być odliczone są następujące. 

 • Koszty nabycia fabrycznie nowych urządzeń:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy zapewniających ergonomię i bezpieczeństwo pracy, takich jak: czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w tym czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną.
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,  niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych podlegających uldze na robotyzację. Mogą to być np. licencje, patenty czy oprogramowanie niezbędne do poprawnego uruchomienia i działania robotów przemysłowych.
 • Koszty szkoleń  dotyczących robotyzacji, np. szkolenia dla pracowników obsługujących nowe maszyny.
 • Opłaty leasingowe ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych i innych środków trwałych wymienionych powyżej, pod warunkiem że po upływie podstawowego okresu leasingu, finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Ulga na robotyzację a robot przemysłowy

Warto zwrócić uwagę, że ulga na robotyzacje dotyczy tylko takich urządzeń, które mieszczą się w definicji robota przemysłowego z art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT. 

“Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych”.

 Robot przemysłowy ma dodatkowo spełniać 4 następujące warunki:

 • wymieniać dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • być połączonym z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • być monitorowanym za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • być zintegrowanym z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Przemysłowe zastosowanie robota

Kontrowersje wzbudza zastrzeżenie, że robot musi mieć zastosowanie przemysłowe. Co to oznacza?

Według fiskusa uldze na robotyzację podlegają jedynie roboty, które biorą udział bezpośrednio w produkcji towarów. Ulga nie powinna przysługiwać, gdy chodzi o roboty pomagające w procesach okołoprodukcyjnych, takich jak pakowanie, dystrybucja czy sprzątanie hali produkcyjnych. 

Z fiskusem nie zgadzają się jednak niektóre sądy, które twierdzą, że taka interpretacja jest zawężająca, a proces produkcyjny należy rozumieć jako cały cykl produkcyjny, obejmujący m.in etap pakowania czy przygotowania do sprzedaży.

Zasady odliczenia ulgi na robotyzację

Z ulgi na robotyzację można korzystać w okresie 2022–2026. Odliczenie wynikające z ulgi wykazuje się w zeznaniu za ten rok podatkowy, w którym poniesione zostały koszty

Istnieje jeden wyjątek. W przypadku straty podatkowej albo dochodu niższego od odliczenia, ulgę można wykazać odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo korzystać z odliczenia.

Jakie zeznanie należy złożyć, aby skorzystać z ulgi?

Ulga na robotyzację musi być odliczona w tym samym formularzu podatkowym, w którym ujmuje się wydatki na robotyzację. W zależności od tego, w jaki sposób się rozliczasz, zeznanie składasz na formularzach:

 • PIT-36/PIT-36S – jeżeli uzyskałeś przychody z działalności j opodatkowanej według skali podatkowej,
 • PIT-36L/PIT-36LS – jeżeli rozliczasz działalność gospodarczą liniowo

– wraz z informacją PIT-RB/PIT-RBS.

Podsumowanie

Ulga na robotyzację stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorstw inwestujących w nowoczesne technologie. Dzięki możliwości odliczenia 50% kosztów związanych z robotyzacją, firmy mogą znacząco obniżyć swoje obciążenia podatkowe i przyspieszyć rozwój technologiczny. 

Ulga obejmuje szeroki zakres wydatków, od zakupu robotów przemysłowych, przez wartości niematerialne, po usługi szkoleniowe i opłaty leasingowe. Skorzystanie z tej ulgi może poprawić efektywność produkcji i konkurencyjność na rynku, ale wymaga odpowiedniej dokumentacji i spełnienia określonych warunków. 

W zarządzaniu procesem produkcyjnym pomoże Ci moduł Produkcja enova365, a w kontroli Twoich finansów moduł Finanse i Księgowość enova365. Wypróbuj 14-dniowe, darmowe demo oprogramowania enova365 lub umów się na prezentację, a nasz doradca podpowie Ci, jak wykorzystać system ERP w Twojej firmie. 

Testuj enova365

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86)
 • Wyrok WSA w Gliwicach w wyroku z 12 lipca 2023 r. (sygn. I SA/Gl 119/23)
 • Interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 1 września 2023 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.264.2023.1.DD
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365