Kalendarz podatnika – ważne terminy podatkowe w 2024 r.

Kalendarz podatnika – ważne terminy podatkowe w 2024 r.

Chcesz poznać najważniejsze terminy podatkowe w 2024 roku? Sprawdź nasz kalendarz podatnika dla przedsiębiorców. Pomoże Ci on nie przeoczyć żadnego rozliczenia podatkowego i zawsze w terminie płacić podatki.

Spis treści

Najważniejsze informacje

  • Ordynacja podatkowa jest aktem prawnym, który wskazuje, jak należy płacić podatki.
  • Terminy zapłaty zależą od rodzaju wpłacanego podatku.
  • Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają czas na złożenie PIT-28 do 30 kwietnia 2024 r, przy czym podatek za ostatni okres rozliczeniowy 2023 r. trzeba zapłacić do 22 stycznia 2024.
  • Data zapłaty zaliczki na podatek PIT, CIT i ryczałt to 20. dzień miesiąca.
  • Data zapłaty podatku VAT to 25. dzień miesiąca.
  • Jeśli termin zapłaty podatku wypada w dzień wolny od pracy to automatycznie przesuwa się on na najbliższy dzień roboczy.
  • Mali podatnicy mogą płacić podatki za okresy kwartalne.
  • Brak deklaracji można naprawić przez złożenie zaległej deklaracji, uregulowanie podatku i przesłanie czynnego żalu.

Kalendarz podatnika – najważniejsze terminy dla przedsiębiorcy

Jednym z najważniejszych terminów, który ma wpływ na działalność przedsiębiorców jest termin na zmianę formy opodatkowania. Taka możliwość dotyczy podmiotów zarejestrowanych w CEIDG. Oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w tym samym terminie formę opodatkowania mogą też zmienić spółki jawne.

Do wyboru jest skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt. Termin na złożenie wniosku upływa 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w jakim dany podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym. Wyjątkiem jest osiągnięcie przychodu w grudniu. W tym wypadku termin na wybranie formy opodatkowania upływa z końcem grudnia.

Termin wypełnienia PIT-11

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników albo zawiera umowy o dzieło lub umowy zlecenie, to po zakończonym roku ma obowiązek wypełnić formularz PIT-11. Do końca stycznia przedsiębiorca musi wysłać go elektronicznie do urzędu skarbowego. Natomiast pracownikom i osobom, z którymi były zawarte umowy cywilnoprawne PIT-11 trzeba dostarczyć do końca lutego. Dopuszczalna jest zarówno forma papierowa, jak i elektroniczna.

Termin przekazania PIT-4R i PIT-8AR

Oprócz PIT-11 pracodawca musi przekazać do urzędu skarbowego PIT-4R, a jeśli pobierał zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, to również PIT-8AR. Oba te dokumenty składane są w tym samym terminie, co PIT-11, czyli do końca stycznia.

Termin złożenia informacjo VAT-UE

Jeśli przedsiębiorca dokonywał transakcji WDT, WNT lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, to w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których miały miejsce te transakcje, musi przesłać informację podsumowującą VAT-UE obejmującą należne podatki.

Termin składania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39

Termin, który jest ważny dla przedsiębiorców, to czas na złożenie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. W zależności od rodzaju osiąganych przychodów trzeba wypełnić formularz PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

Wyżej wymienione zeznania obejmują przychody z różnych źródeł, takich jak na przykład emerytury, renty, umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne, ale nie ma tam miejsca na podatek od dywidendy. Termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego to 30 kwietnia. Wyjątkiem jest podatek PIT-28. Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub ostatni kwartał 2023 roku przypada na 22 stycznia 2024, chociaż samo zeznanie podatkowe można złożyć do 30 kwietnia 2024.

Termin płatności podatku od dywidendy

Jeśli spółka prawa handlowego wypłaca dywidendę, to ma ona obowiązek naliczyć i zapłacić podatek od dywidendy. Termin zapłaty tego podatku to 20. dzień miesiąca następujący po wypłaceniu dywidendy. Natomiast samo naliczenie tego podatku powinno mieć miejsce już w dniu przekazania środków akcjonariuszowi lub udziałowcowi. Dodatkowo spółka musi sporządzić deklarację PIT-8A jeśli dywidenda jest wypłacana osobie fizycznej. Przy wypłacie dywidendy na rzecz osoby prawnej wymagana jest deklaracja CIT-6R. Obie te deklaracje trzeba przekazać do urzędu skarbowego.

Termin płatności podatku od najmu

Jedną z często płaconych danin jest podatek od najmu. Terminy zapłaty zaliczek na ten podatek to 20. dzień miesiąca. Jest tak dlatego, że najem lokali mieszkalnych jest opodatkowany ryczałtowo. Obejmuje to zarówno osoby fizyczne bez działalności gospodarczych, jak i osoby prowadzące działalność polegającą na najmie lokali mieszkalnych. Obie te grupy muszą płacić podatek od najmu.

Terminy płatności podatków

Jeśli przedsiębiorca wybrał już podatek, to co do zasady ma obowiązek co miesiąc odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. Dla osób fizycznych prowadzących działalność będzie to PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast osoby prawne są zobowiązane do płacenia CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. W obu wypadkach termin na wpłatę zaliczki na podatek to 20. dzień miesiąca. 

Terminem zapłaty podatku VAT jest 25. dzień miesiąca. Jeśli termin zapłaty podatku wypada w dzień wolny od pracy, to obowiązek zapłaty przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Podatkowy kalendarz przedsiębiorcy 2024 – terminy zapłaty podatków

Miesiąc / Rodzaj podatkuKarta podatkowaRyczałt, PIT, CITVAT
styczeń 20247 lutego 202420 lutego 202425 lutego 2024
luty 20247 marca 202420 marca 202425 marca 2024
marzec 20248 kwietnia 202422 kwietnia 202425 kwietnia 2024
kwiecień 20247 maja 202420 maja 202427 maja 2024
maj 20247 czerwca 202420 czerwca 202425 czerwca 2024
czerwiec 20248 lipca 202422 lipca 202425 lipca 2024
lipiec 20247 sierpnia 202420 sierpnia 202426 sierpnia 2024
sierpień 20249 września 202420 września 202425 września 2024
wrzesień 20247 października 202421 października 202425 października 2024
październik 20247 listopada 202420 listopada 202425 listopada 2024
listopad 20249 grudnia 202420 grudnia 202427 grudnia 2024
grudzień 202430 grudnia 202420 stycznia 202527 stycznia 2025

Jeśli zaliczka na podatek PIT lub CIT nie przekracza 1.000,00 zł, to podatnik w danym okresie nie musi wpłacać takiej zaliczki. 

Powyższe zasady nie dotyczą małych podatników. Dla nich przewidziane są specjalne preferencje. Takie podmioty mogą skorzystać z kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego. Warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku równowartości w złotówkach 2 mln euro przychodu ze sprzedaży.

Kalendarz podatkowy 2024 dla małych podatników – terminy wpłaty podatku

Rodzaj podatku / kwartałI kwartał 2024II kwartał 2024III kwartał 2024IV kwartał 2024
PIT22 kwietnia 202422 lipca 202421 października 202420 stycznia 2025
CIT22 kwietnia 202422 lipca 202421 października 202420 stycznia 2025
VAT25 kwietnia 202425 lipca 202425 października 202427 stycznia 2025

Chcąc skorzystać z powyższych preferencji przedsiębiorca musi poinformować o tym organ podatkowy. W przypadku podatku dochodowego dokonuje się tego w rozliczeniu rocznym. Natomiast w odniesieniu do podatku VAT trzeba złożyć aktualizację na druku VAT-R.

Terminy rozliczenia VAT wynikające z procedur OSS i IOSS

Przy podatku VAT w szczególny sposób traktowane są rozliczenia VAT wynikające z procedur OSS oraz IOSS. Termin na rozliczenie podatku VAT przy procedurze unijnej VAT OSS to ostatni dzień miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Natomiast termin na rozliczenie podatku VAT przy procedurze importu VAT IOSS to ostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni.

Co ważne, na mocy zmian przepisów wprowadzonych przez SLIM VAT 3, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku, jeśli termin zapłaty podatku przy procedurze VAT OSS lub VAT IOSS przypada na dzień wolny od pracy, to nie ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jest to wyjątek od ogólnych zasad przyjętych w Ordynacji podatkowej.

Płatności za zobowiązania podatkowe PIT, CIT i VAT od stycznia 2020 roku wpłacane są na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jego numer jest stały i zawiera w sobie numer NIP przedsiębiorcy, dlatego numer tego rachunku bankowego nie zmieni się nawet po zmianie właściwości urzędu skarbowego.

Podatek po terminie – co zrobić, gdy przeoczysz termin złożenia deklaracji?

Chociaż terminy rozliczeń podatkowych są z góry znane, to jednak czasem wskutek przeoczenia można przegapić termin składania deklaracji i zapłaty podatku. Co zrobić w takiej sytuacji? Pierwszą myślą może być złożenie czynnego żalu. Warto wiedzieć, że niestety nie zadziała on w każdym przypadku.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal będzie działał tylko wtedy, gdy organ podatkowy nie wie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Wynika to z art. 7 ust. 5 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem, jeśli organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przez podatnika przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, to zawiadomienie organu, czyli czynny żal będzie nieskuteczny. Podobnie będzie jeśli organ rozpoczął już czynności służbowe, takie jak czynności sprawdzające lub kontrola, która zmierza do ujawnienia czynu zabronionego.

W związku z tym czynny żal będzie skuteczny wszędzie tam, gdzie dopuszczalna jest pocztowa wysyłka deklaracji podatkowych. Przy takim sposobie przekazania dokumentów podatkowych do właściwego organu nie ma on wiedzy o tym, że taka deklaracja nie została złożona w terminie. Jest tak dlatego, że tu liczy się data stempla pocztowego.

Z drugiej strony sam brak w systemie Ministerstwa Finansów złożonej deklaracji podatkowej nie jest wyraźnie udokumentowaną wiadomością, o której mówi wspomniany wyżej przepis. W związku z tym urząd skarbowy nie może twierdzić, że czynny żal jest nieskuteczny, bo w systemie podatkowym nie pojawiła się w terminie wymagana przez prawo deklaracja podatkowa, o czym urząd wiedział.

Jednak sprawa będzie wyglądała inaczej, jeśli w danej sytuacji zostanie sporządzona notatka służbowa, protokół, wpłynie czynny żal od innej osoby, informujący o czynie zabronionym popełnionym przez podatnika lub będzie sporządzony inny dokument wskazujący na to, że urząd skarbowy był w posiadaniu wyraźnie udokumentowanej informacji o niezłożeniu w terminie deklaracji podatkowej.

Jak złożyć czynny żal?

W związku z tym wysyłkę czynnego żalu oraz zaległej deklaracji podatkowej trzeba dobrze skoordynować. Najlepiej będzie zrobić to w tym samym czasie, żeby przy czynnym żalu móc napisać, że podatnik już dopełnił ciążących na nim obowiązków. Oczywiście niezbędna jest też wpłata należnego podatku wynikającego ze złożonej deklaracji.

Co jeżeli nie złożę czynnego żalu?

Brak złożenia deklaracji podatkowej będzie wykroczeniem skarbowym wtedy, gdy wysokość niewpłaconego podatku nie będzie wyższa niż pięciokrotność obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. Do końca czerwca 2024 roku kwotą graniczną jest 21.210 złotych. W związku z podwyżką płacy minimalnej od lipca 2024 roku kwota ta zwiększy się do 21.500 złotych. Natomiast jeśli kwota niezapłaconego podatku przekroczy wyżej wymienione wartości, to niezłożenie deklaracji będzie traktowane jako przestępstwo skarbowe.

Taki sposób potraktowania brakującej deklaracji podatkowej wynika z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. Dla spraw o małej wartości przewidziana jest kara grzywny. Jej maksymalna wysokość wynosi 720 stawek dziennych. W przypadku gdy podatek jest uiszczony albo nawet występuje nadpłata podatku, to samo niezłożenie deklaracji może nie być potraktowane zbyt surowo. W rezultacie można otrzymać prośbę ze strony urzędu skarbowego o dopełnienie obowiązków ciążących na podatniku lub niewielki mandat.

Kalendarz podatnika − już wiesz, kiedy rozliczyć się z fiskusem!

W rozliczeniu podatków oraz generowaniu i wysyłce deklaracji podatkowych pomoże Ci moduł Księgowość i Finanse enova365. To część systemu enova365, która jest zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Żeby dowiedzieć się, jakie korzyści odniesie Twoja organizacja dzięki korzystaniu z programu enova365Już dziś umów się na bezpłatną prezentację. Możesz także bezpłatnie przetestować demo systemu.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365