Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstwa – dowiedz się, jakie wnioski warto złożyć

Dotacje na cyfryzację przedsiębiorstwa – dowiedz się, jakie wnioski warto złożyć

Czy wiesz, że przy pomocy grantów możesz sfinansować nawet 80% kwoty inwestycji w cyfryzację biznesu? To wyjaśnia dlaczego firmy tak często sięgają po dotacje na cyfryzację, które pomagają we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Dowiedz się wszystkiego na ten temat.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • W Polsce można uzyskać dotację na cyfryzację, sięgającą nawet 80% kwoty inwestycji.
 • W celu uzyskania dofinansowania inwestycji w cyfryzację warto wziąć udział w jednym z dostępnych konkursów ogólnopolskich lub regionalnych.
 • Grant otrzymany na cyfryzację można przeznaczyć m.in. na automatyzację procesów produkcyjnych, wdrażanie systemów CRM, systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), bezpieczeństwo danych, rozwój infrastruktury IT i wiele innych działań. 
 • Żeby uzyskać dofinansowanie na cyfryzację sprawdź, który z dostępnych programów jest dla Ciebie odpowiedni, dokładnie przygotuj dokumentację konkursową, upewniając się, że zawiera wszystkie potrzebne informacje, i złóż ją niezwłocznie po rozpoczęciu naboru. 

Czym są dotacje unijne na cyfryzację?

Dotacje unijne na cyfryzację to środki finansowe, które mają wspierać procesy wdrażania nowoczesnych technologii przez przedsiębiorstwa. Są one częścią szerzej zakrojonych programów i inicjatyw Unii Europejskiej, które mają na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarek państw członkowskich.

Dotacja na cyfryzację firmy może zostać przeznaczona na różne działania, m.in. automatyzację procesów produkcyjnych, wdrażanie systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), bezpieczeństwo danych, rozwój infrastruktury IT oraz e-commerce, a także szkolenia pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych.

Cyfryzacja odgrywa obecnie kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstwa, wpływając korzystnie na:

 • efektywność operacyjną – wdrażanie narzędzi cyfrowych pozwala na automatyzację wielu procesów, co redukuje czas ich realizacji i minimalizuje ryzyko błędów,
 • innowacyjność – cyfryzacja stwarza możliwości wprowadzania innowacji produktowych, procesowych i biznesowych. Dzięki dostępowi do technologii przedsiębiorstwa mogą eksplorować nowe modele biznesowe, tworzyć unikalne produkty i usprawniać procesy,
 • konkurencyjność – obecność w środowisku cyfrowym pozwala firmom dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów oraz lepiej zrozumieć ich potrzeby dzięki analizie danych,
 • możliwość dopasowania się do oczekiwań klientów – w erze cyfrowej klienci oczekują m.in. szybkiego dostępu do informacji, łatwości realizacji zakupów online i personalizacji ofert. Przedsiębiorstwa, które inwestują w cyfryzację, są lepiej przygotowane do spełnienia tych oczekiwań,
 • dostęp do globalnych rynków – cyfryzacja ułatwia przedsiębiorstwom ekspansję na rynki zagraniczne, oferując narzędzia do łatwiejszego komunikowania się z klientami i partnerami biznesowymi niezależnie od ich lokalizacji geograficznej,
 • zwiększenie odporności biznesowej – pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna dla kontynuacji działalności jest cyfryzacja. Dotacje mogą pomóc przedsiębiorstwom w rozwinięciu infrastruktury cyfrowej tak, aby były one w stanie szybciej dostosować się do nowych warunków.

Czytaj także: Co to jest transformacja cyfrowa? Korzyści i wyzwania

Przegląd dostępnych dotacji na cyfryzację

Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, jak ważna jest cyfryzacja firmy. Dofinansowanie możliwe do uzyskania dzięki działającym w naszym kraju programom może wyraźnie pomóc w tym procesie. Są różne możliwości starania się o dotacje – co roku ogłaszany jest szereg konkursów. Ważne jest dokładne śledzenie harmonogramów, aby wiedzieć, w którym momencie należy złożyć wniosek, by zwiększyć swoje szanse.

Listę dostępnych konkursów znajdziesz, między innymi, na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Warto zwrócić uwagę na jeden z dostępnych w Polsce programów – „Dig.IT Transformacja cyfrowa polskich MSP”. Jego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora produkcyjnego i usługowego w kwotach od 40 000 do nawet 200 000 euro.

Dotacje z programu przeznaczyć można na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych czy usług szkoleniowych, a ubiegać się możemy o maksymalnie 70% planowanej kwoty inwestycji.

Inne przykładowe programy:

 • Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8),
 • Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach poprzemysłowych – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1),
 • Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5),
 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2),
 • NEON II – Przemysł 4.0 nowe nabory NEON III i NEON IV,
 • Ścieżka SMART (FENG 1.1).

Kto może skorzystać z grantu na cyfryzację?

Jak wspomnieliśmy wyżej dotacje na cyfryzację obejmują programy ogólnokrajowe oraz programy regionalne. Warto wiedzieć, że przy określeniu czy kwalifikujesz się do programu regionalnego rolę odgrywa nie siedziba oddziału, ale miejsce realizacji przedmiotowego projektu.

Na przykład, jeżeli firma ma siedzibę w województwie mazowieckim, a oddział w województwie małopolskim, może skorzystać z programów, przeznaczonych dla firm, które realizują swoje projekty w obu tych województwach. 

To czy możesz skorzystać z danego programu określają kryteria formalne oraz kryteria punktowane. Znajdziesz je w regulaminie każdego konkursu. 

Przykładowe kryteria formalne to między innymi wielkość przedsiębiorstwa, wspomniana wyżej realizacja projektu na obszarze konkretnego województwa, przedmiot projektu, czy określony katalog kosztów kwalifikowanych.

Przykładowe kryteria punktowane to między innymi: innowacyjność projektu (czy projekt dotyczy wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej), zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją czy wpływ projektu na obszary strategicznej interwencji. Jak widać, na niektóre kryteria punktowane, na przykład to ostatnie, nie mamy wpływu. 

Co to jest katalog kosztów kwalifikowanych?

Przygotowując dokumentację projektową być może natrafisz na pojęcie „katalog kosztów kwalifikowanych”. Co to jest? Katalog kosztów kwalifikowanych jest to zamknięta lista kosztów, które można sfinansować w ramach konkretnego konkursu. Programy, które mają na celu wsparcie inwestycji w cyfryzację, mogą finansować na przykład: 

 • środki trwałe, maszyny i sprzęt komputerowy, 
 • wartości niematerialne i prawne, czyli na przykład oprogramowanie i licencje, 
 • usługi doradcze, dotyczące na przykład opracowania planu wdrożenia systemu ERP,
 • koszty wdrożeniowe,
 • szkolenia.

Ile dofinansowania na cyfryzację możesz otrzymać?

Możliwe do uzyskania kwoty dofinansowania na cyfryzację uzależnione są od rodzaju programu i można je znaleźć w regulaminie każdego konkursu. Określa on minimalne i maksymalne kwoty dotacji.  

Według mojej oceny minimalna kwota dofinansowania w wypadku programów na cyfryzację to ok. 50 000 zł. Jeżeli chodzi o górną granicę to w przypadku programów regionalnych taki budżet może wynosić 1 000 000 zł, może też sięgać 4 000 000 zł lub nawet 10 000 000 zł. W programach ogólnokrajowych może nie być nawet tego limitu” – wyjaśnia Renata Haber z firmy Sekwencja, specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy UE, między innymi dotacji na cyfryzację.„Jeżeli mówimy o tym, ile realnego wsparcia dostanie firma z danego programu, to jest to uzależnione od wielu czynników. Mogę powiedzieć, że w imieniu klienta udało nam się uzyskać dofinansowanie sięgające nawet 80% wartości inwestycji” mówi Renata Haber. 

Jak skutecznie przygotować wniosek o dotację?

Przygotowanie skutecznego wniosku o dotację na cyfryzację wymaga dokładnego zaplanowania kluczowych czynności. Należą do nich:

 • ustalenie potrzeb i celów firmy – określmy, jakie konkretne potrzeby ma nasze przedsiębiorstwo i w jaki sposób planowane działania cyfryzacyjne przyczynią się do ich realizacji. To pomoże w wybraniu odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz w jasnym zdefiniowaniu celów projektu,
 • poznanie kryteriów i wymogów programu – każdy program dotacyjny ma swoje specyficzne kryteria i wymogi, które muszą być spełnione, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Powinniśmy więc upewnić się, że znamy je dokładnie,
 • analiza finansowa – przedstawienie stabilnej sytuacji finansowej firmy oraz zdolności do pokrycia ewentualnych kosztów nieobjętych dofinansowaniem jest kluczowe z punktu widzenia starania się o grant. Do wniosku warto więc dołączyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową firmy do realizacji projektu,
 • sprawdzenie limitów pomocy publicznej – niektóre koszty w ramach dotacji mogą być finansowane jako określone rodzaje pomocy publicznej, co wiąże się z obowiązującymi limitami. Warto upewnić się, że wybrany projekt się w nich mieści, aby uniknąć odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych,
 • przygotowanie wniosku – opracowanie wniosku wymaga jasnego i precyzyjnego przedstawienia projektu, w tym celów, planu działań, harmonogramu i budżetu. Ważne jest, aby wniosek był spójny i zawierał wszystkie wymagane załączniki,
 • konsultacja z ekspertami – jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub jeśli chcemy zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji, powinniśmy rozważyć skorzystanie z pomocy doradców specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Kluczem do sukcesu jest nie tylko dokładne przygotowanie dokumentacji konkursowej, ale również odpowiedni moment jej złożenia. Dlatego warto zacząć pracę jak najwcześniej, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów. Dzięki temu można złożyć wniosek możliwie najszybciej po rozpoczęciu naboru. Zwłaszcza że w wielu konkursach o przyznaniu dotacji firmom, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, decyduje kolejność pojawiania się wniosków w systemie.

Czytaj także: Leasing oprogramowania ERP – jak przebiega procedura?

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków i jak ich unikać?

Szybkość złożenia wniosku to jedno, ale równie ważne jest przejście formalnej weryfikacji, która pozwoli walczyć o kwotę dotacji na cyfryzację. W związku z tym prezentujemy poniżej zbiór błędów, których należy unikać, gdy naszym celem jest dotacja na cyfryzację firmy:

 • wybór niewłaściwego programu: należy dokładnie przeanalizować kryteria programu, aby upewnić się, że nasz projekt się do niego kwalifikuje,
 • nieprawidłowe wypełnienie wniosku: zbyt ogólne lub za bardzo rozbudowane wnioski mogą zostać odrzucone. Ważne jest, aby wniosek był jasny i zawierał niezbędne informacje,
 • składanie niekompletnego wniosku: niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów i załączników może skutkować odrzuceniem wniosku na wstępnym etapie oceny,
 • błędy w kosztorysie: kosztorys musi być rzetelnie wypełniony, a wszystkie wydatki uargumentowane i oparte na realistycznych obliczeniach,
 • nieprzestrzeganie terminów: każdy nabór ma określony termin składania wniosków. Ważne jest, aby złożyć wymagane dokumenty możliwie jak najszybciej po jego otwarciu.

Unikając powyższych błędów, zwiększamy szanse na otrzymanie niezbędnych środków, które oferuje dana dotacja. Cyfryzacja firmy może następnie objąć inwestycję w systemy ERP pozwalające w dużym stopniu zautomatyzować szereg wykonywanych przez nas działań.

Narzędzia takie jak enova365 to rozwiązania najczęściej wybierane przez firmy starające się o dotacje na cyfryzację, ponieważ wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że stabilny i rozwojowy system ERP jest obecnie podstawą działania każdej nowoczesnej organizacji.

Sprawdź możliwości enova365, korzystając z dostępnej wersji demonstracyjnej. Została ona przygotowana w taki sposób, aby pokazać funkcjonalności systemu i sposoby na ich wykorzystanie w Twojej firmie. W razie dodatkowych pytań nasi specjaliści chętnie się z Tobą skontaktują i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Testuj enova365

Bibliografia:

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365