Rejestracja płatnika VAT przez biuro rachunkowe

Rejestracja płatnika VAT przez biuro rachunkowe

Prowadzenie biznesu w Polsce wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych oraz regularnego aktualizowania tej wiedzy. Dlatego też wielu przedsiębiorców zleca wszystkie działania biurom rachunkowym, które mogą zatroszczyć się o każdy aspekt działania firmy, również jej rejestrację jako płatnika VAT. Jaką odpowiedzialność ponosi w związku z tym biuro rachunkowe?

Spis treści:

Obowiązek zgłoszenia przedsiębiorcy do VAT

Rozpoczynając prowadzenie własnego biznesu – niezależnie, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też spółka – należy wykonać szereg rozmaitych czynności formalnych. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo są one skomplikowane i wymagające. Zwłaszcza gdy nie posiadają dostatecznej wiedzy z zakresu prawa i rachunkowości. W tym celu często zlecają tego typu działania biurom rachunkowym, które chętnie biorą na siebie wszelkie formalności związane z założeniem i dalszym działanie firmy.

Jednym z takich zadań jest zgłoszenie nowo powstającego podmiotu do VAT. Obowiązujące w naszym kraju przepisy umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności opłacania podatku od towarów i usług, jednakże każda firma, która istnieje na naszym lokalnym rynku, musi zostać na samym początku swojej działalności zgłoszona. W sytuacji, w której kwalifikuje się ona do bycia tzw. nievatowcem, rejestrowana jest z adnotacją spełnienia wszystkich wymagań będących podstawą do zwolnienia z konieczności opłacania VAT.

O obowiązku zgłoszenia każdego podmiotu gospodarczego mówi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie znajdziemy informację o konieczności zarejestrowania każdej nowo powstałej firmy. Jednakże biznesy, które w ciągu roku obrotowego generują nie więcej niż 200 000 zł przychodu, mogą wykorzystać możliwość zwolnienia, pod warunkiem że:

 • nie prowadzą sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (np. wyrobów z metali szlachetnych i złomu z nich, wyrobów jubilerskich oraz monet),
 • nie prowadzą sprzedaży towarów objętych akcyzą z wyłączeniem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych,
 • nie prowadzą sprzedaży samochodów osobowych innych niż nowe, na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczanych do środków trwałych i podlegających amortyzacji,
 • nie prowadzą sprzedaży terenów przekształconych na tereny budowlane,
 • nie prowadzą sprzedaży nowych środków transportu,
 • nie sprzedają przez internet komputerów, sprzętu elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego, czy też preparatów kosmetycznych i toaletowych,
 • nie sprzedają hurtowo ani detalicznie części do pojazdów i motocykli,
 • nie świadczą usług prawniczych, usług ściągania długów oraz faktoringowych,
 • nie świadczą usług w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego,
 • nie świadczą usług jubilerskich,
 • nie posiadają siedziby na terytorium Polski.

Zgłoszenia takiego dokonać może zarówno sam przedsiębiorca, jak i biuro rachunkowe, które zajmuje się jego sprawami księgowymi.

Czytaj także: Błędy biura rachunkowego – kto za nie odpowiada i jak się przed nimi ustrzec?

Rejestracja VAT przez biuro rachunkowe – odpowiedzialność biura

Oczywiście pełną procedurę rejestracji VAT może wykonać samodzielnie przedsiębiorca. Jednakże w sytuacji, w której posiada on zaufane biuro rachunkowe zajmujące się sprawami księgowymi, może on powierzyć pracującym w nim specjalistom zajęcie się tą sprawą. Zwłaszcza że przepisy obowiązujące w Polsce dopuszczają również taką możliwość.

Wystarczy, aby biuro rachunkowe otrzymało stosowne pełnomocnictwo. Warto jednak pamiętać, że w przypadku rejestracji płatnika VAT przez biuro, bierze ono na siebie również ryzyko związane z zaległościami podatkowymi podatnika.

Zgodnie z art. 96 ust. 4b ustawy o VAT w przypadku, gdy płatnik będzie posiadał jakiekolwiek zaległości z tytułu podatku od towarów i usług, biuro rachunkowe, które na podstawie posiadanego pełnomocnictwa zarejestrowało go do VAT, może solidarnie odpowiedzieć za powstały dług do kwoty 500 000 zł. Pociągnięcie biura rachunkowego do odpowiedzialności w takiej sytuacji możliwe jest jednak wyłącznie do 6 miesięcy od momentu rejestracji podmiotu w rejestrze VAT.

Co więcej, biuro rachunkowe nie będzie ponosiło odpowiedzialności za zaległości swojego klienta, gdy powstaną one w wyniku jego nierzetelnego rozliczania podatku.

W prawidłowym rozliczaniu podatków pomaga biurom rachunkowym system enova365 dla biur rachunkowych. Już dziś przetestuj go bezpłatnie. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365