Nowe funkcje i możliwości w nowej wersji enova365

Zarządzanie nieruchomościami należącymi do przedsiębiorstwa, analiza wskaźnikowa HR, integracja enova365 z systemem BDO – to tylko niektóre nowe funkcje dostępne w najnowszej wersji systemu enova365, oznaczonej numerem 2210.2.2.

Nowe funkcje i możliwości w nowej wersji enova365

Ponieważ chcemy, żeby oferowany przez nas system ERP enova365 idealnie wpisywał się w potrzeby biznesowe Klientów, nieustannie go rozwijamy, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami, wprowadzonymi w najnowszej – rozwojowej – wersji systemu, oznaczonej numerem 2210.2.2.. Została ona udostępniona użytkownikom 20 października 2022 r.

1. Zarządzanie nieruchomościami – nowy moduł systemu ERP enova365

W nowej wersji systemu udostępniamy moduł Nieruchomości, przeznaczony dla firm, które zarządzają swoimi nieruchomościami. Jego wdrożenie usprawnia procesy i pozwala zredukować do minimum czas i koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do firmy. Jednocześnie, zapewnia osobom decyzyjnym wgląd w dane potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych.  

Poniżej, wymieniamy najważniejsze funkcje nowego modułu.

Zarządzanie bazą danych posiadanych nieruchomości

Po pierwsze, program umożliwia m.in. ewidencjonowanie obiektów – gruntów, budynków czy lokali – i powiązanie ich z odpowiadającymi im kartotekami majątku. Pozwala też na dowolne ich pogrupowanie, zmienianie struktury obiektów oraz podłączanie do obiektów dowolnych dokumentów. Innymi słowy, po wdrożeniu modułu, komplet informacji potrzebny do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nieruchomościami zawsze będzie w zasięgu kilku kliknięć.

Obsługa procesów biznesowych realizowanych w obszarze nieruchomości

Moduł usprawnia zarządzanie zdarzeniami planowanymi (np. odczytami liczników) i nieprzewidzianymi (np. awariami). Co więcej, upraszcza zarządzanie polisami ubezpieczeniowymi i szkodami oraz ewidencję i rozliczanie najmu. Ponieważ możesz realizować te procesy do pewnego stopnia automatycznie, wyeliminujesz ewentualne błędy.

Integracja zarządzania nieruchomościami z innymi funkcjami przedsiębiorstwa

Sprawniej fakturuj, rozliczaj należności czy ewidencjonuj inwentarz. Słowem, zarządzaj nieruchomościami korzystając z posiadanych już zasobów, co pozwoli Ci oszczędzić czas.

Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nieruchomości

Przechowuj w systemie obowiązkową dokumentację techniczną oraz wszystkie umowy, faktury i rozliczenia powiązane z nieruchomościami.

Więcej informacji o module Nieruchomości

Nowy moduł enova365 - program do zarządzania nieruchomościami
Funkcje nowego modułu enova365 do zarządzania nieruchomościami

2. Analiza wskaźnikowa HR

W module Business Intelligence enova365 udostępniliśmy nowe funkcje, które pozwalają na szybką i łatwą analizę danych z obszaru kadrowo-płacowego.  Nie tylko przyspiesza to pracę kadrowych, ale także pozwala zauważać trendy o strategicznym znaczeniu dla firmy. Jakie dane przetwarzane przez działy kadr możesz analizować, korzystając z modułu BI?

 • Bilans czasu pracy poszczególnych osób (ponad/poniżej normy) i całych działów
 • Kwoty i składniki wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników
 • Przyczyny zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności
 • Rotacja pracowników i jej powody

Czytaj więcej: Jak analizować dane w HR

Nowe funkcje enova365 w zakresie analizy danych w HR
Analiza wskaźnikowa nieobecności w enova365

3. Integracja systemu ERP enova365 z systemem BDO

Udostępniliśmy funkcjonalności umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z 14.12.2012 r. i jej nowelizacjami. Ustawa ta, między innymi, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów.

Najnowsza wersja systemu:

 • umożliwia rejestrowanie karty ewidencji odpadu (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO),
 • zawiera słownik kodów BDO,
 • pozwala na aktualizację słownika kodów BDO,
 • integruje system enova365 z bazą BDO.
Obsługa procesu gospodarowania odpadami w nowej wersji systemu
Obsługa procesu gospodarowania odpadami w enova365

4. Nowe funkcje w obszarze KSeF

W nowej wersji systemu enova365 możliwa jest obsługa wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur.  Dodano, między innymi, dedykowaną zakładkę KSeF/Pobieranie. Teraz operator może tworzyć kilka zapytań z różnych zakresów dat i sprawdzać ich status na bieżąco. Wprowadziliśmy też m.in.: opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu.

Czytaj więcej: Krajowy System e-Faktur w enova365

5. Rejestrowanie czasu pracy nad zadaniami – nowa funkcja modułu Praca Hybrydowa

W module Praca Hybrydowa enova365 dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera. Można go uruchomić z dowolnego miejsca w systemie, bo stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. 

Wprowadzona funkcja pozwala na śledzenie czasu pracy poświęcanego na realizację zadania. Umożliwia to zegar, wyświetlany na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania.

Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy.

Nowa funkcja modułu praca hybrydowa - globalny stoper
Formularz nowego zadania w module Praca Hybrydowa

6. Wielofirmowość – nowe funkcje

Sprawne zarządzanie podmiotami, które zarządczo stanowią jeden byt, choć formalnie są podzielone na wiele firm to wyzwanie. Wychodzi mu naprzeciw enova365, która umożliwia jednoczesną obsługę finansowo-księgową oraz kadrową wielu firm w jednej przestrzeni, jaką jest wspólna baza danych. Podejście oparte na pracy w jednym narzędziu i, co więcej, we wspólnym ekosystemie powoduje uporządkowanie i ujednolicenie procesów w całej grupie firm we wszystkich obszarach:

 • ewidencyjnym,
 • finansowym,
 • księgowym,
 • sprawozdawczym,
 • zarządczym.

Pozwala to zminimalizować koszty obsługi księgowo-kadrowej oraz ułatwia raportowanie. 

Najważniejsze funkcje rozwiązania enova365 do zarządzania organizacją  wielofirmową dostępne w wersji 2210.2.2 to: 

 • obsługa wielu firm w jednej bazie w zakresie księgowości, kadr i płac oraz fakturowania, 
 • dane ewidencyjne i rejestrowe z wielu firm w jednym miejscu,
 • wspólne zestawy słowników (np. Kontrahenci, centra kosztów itp.),
 • ujednolicony plan kont we wszystkich firmach w ramach grupy,
 • zestawienie obrotów i sald dostępne w jednym miejscu z możliwością wielowymiarowego analizowania,
 • sprawozdawczość podatkowa VAT i CIT wyodrębniona dla każdej firmy,
 • zestawienia księgowe dostosowane do zliczania danych indywidualnie lub grupowo dla firm,
 • jedna baza danych do sprawozdań finansowych przedstawiona w uporządkowanej i jednolitej strukturze,
 • wspólna baza danych analitycznych i zarządczych dla całej grupy, dostępna na bieżąco,
 • wspólna, jednolita konfiguracja dla wielu firm, oparta na znanych mechanizmach systemu.

Nowe funkcje w zakresie wielooddziałowości
Obsługa księgowa wielu firm

Sprawdź, jak nowa wersja enova365 może usprawnić pracę w Twojej firmie

Powyżej opisaliśmy tylko część zmian, wprowadzonych w nowej wersji enova365. Pełna lista wprowadzonych zmian dostępna jest w ulotce.

Co więcej, przypominamy, że wszystkie zmiany wprowadzane w enova365 dostępne są dla klientów bezpłatnie, w ramach posiadanych licencji.

Jesteś naszym klientem? Pobierz aktualną wersję systemu

Nie korzystasz jeszcze z systemu ERP enova365? Bezpłatnie go przetestuj

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365