Nieruchomości

Moduł umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, co w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: grunty, budynki i budowle.

 

Ewidencja obiektów

Moduł umożliwia rejestrację nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), konstrukcje, instalacje, kondygnacje. Dodatkowo katalog obiektów może być modyfikowany tak, by jak najlepiej odwzorował strukturę obiektów użytkownika. Każdy typ obiektu ma przypisane swoje specyficzne właściwości, odrębne dla danego typu. Obiekty te mogą być powiązane z odpowiadającymi im kartotekami majątku trwałego (własnego lub obcego).

 

Obsługa zdarzeń planowanych i incydentalnych

 

W systemie enova365 jest możliwość rejestracji zdarzeń zaplanowanych oraz występujących incydentalnie, takich jak: badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia, konserwacje, kontrole, czy awarie. W systemie funkcjonują predefiniowane typy zdarzeń (np. przegląd, awaria), z możliwością utworzenia dowolnych typów o właściwościach dopasowanych do wymagań Klienta. Do każdego typu zdarzenia jest możliwość wygenerowania powiadomienia (np. powiadomienie o zbliżającym się terminie odczytu).

 

Obsługa liczników mediów

 

Moduł Nieruchomości umożliwia w ramach Instalacji ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów. Jest możliwe określenie parametrów technicznych danego licznika, jak również zapisanie kolejnych pomiarów, wyliczenie ich przyrostów oraz zaplanowanie kolejnych odczytów. Ewidencja pomiarów tworzy rejestr pomiarów liczników. System przypomina o zbliżającej się dacie kolejnego odczytu w formie wygenerowanego powiadomienia.

 

Obsługa najmu

 

Moduł Nieruchomości umożliwia rejestrację umów najmu oraz przechowywania informacji o zmianach w zakresie przeznaczenia oraz powierzchni użytkowej. Podczas rejestracji umowy najmu jest możliwość przechowywania numerów korekt deklaracji podatkowych (deklaracja DN1). W systemie enova365 jest możliwość tworzenia planu fakturowania wraz z ich realizacją (generowanie faktur oraz ich podgląd wraz ze stanem rozliczenia z poziomu obiektu wynajmowanego).

 

Obsługa polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych

 

Moduł daje możliwość rejestracji polis ubezpieczeniowych związanych z danym obiektem (np. budynek, budowla, instalacja) oraz możliwość rejestracji szkód związanych z daną polisą ubezpieczeniową. Listy zarejestrowanych w systemie polis ubezpieczeniowych zawierają m.in. informacje o tym, czy zostały opłacone, czy też o okresie ich obowiązywania.

 

Możliwości:

 • Ewidencja i zarządzanie wieloma typami nieruchomościami
 • Odwzorowanie struktury budynków w formie drzewa
 • Zarządzanie zdarzeniami planowanymi i niespodziewanymi
 • Obsługa liczników mediów
 • Ewidencja polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych
 • Zarządzanie najmem obiektów
 • Historyczność nieruchomości i struktury
 • Przemieszczanie jednostek organizacyjnych/ działów pomiędzy pomieszczeniami

 

Korzyści:

 • Automatyzacja powtarzalnych czynności
 • Generowanie raportów i zestawień analitycznych
 • Powiązanie z modułami Projekty, Handel, Księga Inwentarzowa
 • Elastyczne dostosowanie do potrzeb użytkownika
 • Rejestr dokumentów związanych z nieruchomościami
 • Eliminacja błędów użytkownika
 • Oszczędność czasu dzięki kontroli przepływu informacji
 • Zarządzanie wieloma typami nieruchomości z jednego miejsca