Zastosowanie systemów klasy ERP w finansach – dlaczego warto?

Zastosowanie systemów klasy ERP w finansach – dlaczego warto?

Efektywne zarządzanie finansami to kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Systemy klasy ERP, dzięki zintegrowanym modułom finansowym, stanowią rdzeń wspierający każdy obszar biznesu. Ich zastosowanie przynosi szereg niebagatelnych korzyści. 

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

  • Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie oznacza sprawniejsze zarządzanie finansami, lepszą kontrolę i szybką reakcję na zmiany.
  • Systemy ERP umożliwiają centralizację danych finansowych z różnych działów i lokalizacji, w efekcie czego zwiększa się transparentność realizowanych działań firmy.
  • Systemy klasy ERP automatyzują szereg codziennych zadań finansowych, takich jak księgowanie, fakturowanie, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.
  • Zastosowanie oprogramowania ERP zapewnia firmom zgodność z przepisami.
  • Zaawansowane narzędzia analityczne w systemach ERP wpierają między innymi analizę finansową i prognozowanie, umożliwiając lepsze planowanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. 

Korzyści z wdrożenia ERP w finansach

Zastosowanie systemów klasy ERP w finansach bez wątpienia przynosi wiele korzyści dla firm we wszystkich sektorach. Nowoczesny system ERP stanowi rdzeń finansowy firmy, wspierając każdy obszar biznesu. Dzięki szerokiej funkcjonalności jest skuteczniejszy niż standardowe rozwiązania automatyzujące jedynie pojedyncze operacje. 

Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie oznacza sprawniejsze zarządzanie finansami, lepszą kontrolę i szybką reakcję na zmiany. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki wykorzystaniu modułu finansowego, który jest w stanie znacznie usprawnić i zautomatyzować procesy w obrębie całego przedsiębiorstwa. Nie bez powodu uważany jest za kluczowy element systemu ERP. Wśród najważniejszych korzyści z jego zastosowania wymienić można poprawę dokładności danych, przyspieszenie zamknięcia miesiąca i roku finansowego, czy lepszą kontrolę nad przepływami finansowymi. To jednak nie wszystkie korzyści, jakie można uzyskać decydując się na zastosowanie nowoczesnych systemów ERP, szczególnie enova365.

Integracja danych finansowych

Systemy ERP umożliwiają centralizację danych finansowych z różnych działów i lokalizacji, w efekcie czego zwiększa się transparentność realizowanych działań firmy. Centralizacja danych pozwala również uzyskać spójny i aktualny obraz danej organizacji. Pokonywane są granice między poszczególnymi działami, a informacje są dostępne dla tych, którzy ich potrzebują. To z kolei oznacza lepsze podejmowanie strategicznych i opłacalnych decyzji. 

Centralizacja danych finansowych oferowana przez system ERP umożliwia także oszczędność czasu i zmniejszenie liczby błędów. Jest to możliwe dzięki temu, że dane wprowadzane są jednorazowo, a dostępne i wykorzystywane w różnych miejscach. Mogą być więc analizowane, oceniane, uzupełniane i edytowane w wielu odniesieniach. 

W przypadku enova365 doskonałym narzędziem, pozwalającym na dogłębną analizę finansów w przedsiębiorstwie, jest moduł Business Intelligence współpracujący z programem do księgowości enova365. Wykorzystanie tego rozwiązania umożliwia między innymi analizę kosztów i przychodów, bieżące monitorowanie wybranych wartości finansowych oraz tworzenie własnych wskaźników, raportów i wykresów. Dostęp do narzędzi możliwy jest w wielu miejscach systemu, w odniesieniu do projektów, dokumentów, czy użytkowników. 

Automatyzacja procesów finansowych

Systemy klasy ERP automatyzują szereg codziennych zadań finansowych, takich jak księgowanie, generowanie sprawozdań finansowych czy zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Redukuje to potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zmniejsza do minimum ryzyko popełnienia błędów. Zapewnia także spójność i dokładność danych finansowych. Zespół finansowy może dzięki temu skupić się na innych zadaniach. W rezultacie zwiększa się efektywność operacyjna, a przedsiębiorstwo zyskuje oszczędność czasu i zasobów. 

Odwzorowanie jak największej liczby obszarów firmy w systemie ERP pozwala zautomatyzować i przeprojektować bardziej zróżnicowane i dynamiczne procesy. 

enova365 zapewnia dostęp do narzędzi, które automatyzują wiele powtarzalnych procesów w przedsiębiorstwie. W przypadku oprogramowania finansowo-księgowego automatyzowane jest między innymi ewidencjonowanie oraz dekretowanie dokumentów, zarządzanie płatnościami czy tworzenie raportów finansowych.

enova365 usprawnia prowadzenie księgowości i generowanie księgowości także w podatkowych grupach kapitałowych – dla spółek z grupy kapitałowej umożliwia posiadanie odrębnych planów kont, plików JPK czy deklaracji CIT. Jednocześnie wszystkie dane sprawozdawcze są w jednym miejscu i można szybko wygenerować wspólne sprawozdania finansowe dla grupy.

Czytaj także: Grupy kapitałowe a roczne sprawozdania finansowe – jak enova365 pomaga przy konsolidacji sprawozdań finansowych spółek

Automatyzacja pracy w przedsiębiorstwie możliwa jest także dzięki zastosowaniu modułu Workflow enova365. Za jego pośrednictwem można dużo efektywniej zorganizować przepływ pracy oraz uporządkować w procesy grupy zadań przypisane do użytkowników. Minimalizuje się przy tym ryzyko wystąpienia błędów. 

Czytaj także: Moduł Workflow od enova365 – jak działa?

Zgodność z przepisami i raportowanie

Zgodność z przepisami odgrywa kluczową rolę w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem. Zastosowanie oprogramowania ERP zapewnia firmom zgodność z przepisami regulującymi sposób prowadzenia księgowości w firmie i regulacjami podatkowymi. Ponadto systemy ERP zapewniają zautomatyzowane mechanizmy prowadzenia dokumentacji, walidacji danych oraz generowania raportów na czas. Zmniejsza to ryzyko kar, grzywien i utraty reputacji. 

W przypadku enova365, dzięki aktualizacjom oprogramowania, użytkownicy mają pewność, że system ERP jest zgodny z aktualnymi przepisami

Analiza i prognozowanie finansowe

Zaawansowane narzędzia analityczne w systemach ERP wspierają między innymi analizę finansową i prognozowanie, umożliwiając lepsze planowanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Narzędzia takie pozwalają na prognozowanie przyszłych scenariuszy finansowych, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń bądź możliwości, a także opracowywanie odpowiednich strategii. 

Obszar Finanse i księgowość enova365 umożliwia tworzenie i analizowanie zestawień księgowych na podstawie wielu elementów: kont księgowych, projektów prowadzonych w firmie i definiowanych kategorii. W ten sposób możliwy jest wgląd do wszystkich ważnych informacji finansowych przedsiębiorstwa. Ponadto moduł BI umożliwia analizę kosztów i przychodów.

Wybór i wdrożenie systemu ERP w finansach

Wybór i wdrożenie systemu ERP w finansach wymaga odpowiedniego przygotowania i przemyślanego planu wdrożenia. Przed podjęciem decyzji trzeba pamiętać, aby:

  • zdefiniować potrzeby przedsiębiorstwa wobec systemu ERP,
  • zwrócić uwagę na funkcjonalności systemu i ich dostosowanie do specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
  • sprawdzić elastyczność przyszłego systemu oraz możliwość integracji z obecnie używanymi rozwiązaniami.

Systemy ERP posiadają modułową budowę, dzięki czemu mogą być dostosowane do aktualnego poziomu rozwoju przedsiębiorstwa oraz dodawane w miarę jego rozwoju. System ERP wdrożony w rozwijającym się przedsiębiorstwie porządkuje wszystkie wewnętrzne procesy, jakie w nim zachodzą. Pozwala także skuteczniej wymieniać informacje między działami i niweluje do minimum ryzyko błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. 

Korzyści można osiągnąć pod warunkiem prawidłowo przeprowadzonego wdrożenia, poprzedzonego dogłębną analizą potrzeb. Warto wybrać Autoryzowanego Partnera technologicznego, który współpracuje z enova365. Taki wybór to gwarancja profesjonalnej obsługi, odpowiedniej znajomości systemu oraz bezproblemowej konfiguracji pod kątem indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.  

Czytaj także: Kryteria wyboru systemu ERP – 4 kroki do decyzji jaki system ERP wybrać

Przyszłość ERP w finansach

Wraz z ewolucją firm, zmieniają się również ich potrzeby w zakresie zarządzania finansami. Systemy ERP także stale ewoluują, adaptując się do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystywane są innowacje, dzięki którym zarządzanie finansami staje się coraz łatwiejsze. 

Można się spodziewać, że systemy ERP będą oferować analizę finansową opartą na sztucznej inteligencji, automatycznie identyfikującej potencjalne zagrożenia i możliwości. Sztuczna inteligencja jest w stanie uczyć się bazując na danych lub wcześniej wykonywanych zadaniach, z czasem zwiększając swoją efektywność. Zaletą jej wykorzystania jest także dostęp do weryfikowalnych i mierzalnych informacji o działaniu całej organizacji, co zwiększa efektywność działań i wpływa na procesy decyzyjne, eliminując opieranie się na intuicji. 

Duży wpływ na funkcjonalności oferowane przez systemy ERP mogą mieć sieci neuronowe i uczenie maszynowe, które pomagają w szybszym i lepszym realizowaniu zadań. Powierzenie sieciom neuronowym żmudnych i męczących obowiązków zwiększa efektywność pracy oraz przekłada się na satysfakcję pracowników. 

Podsumowanie

Wykorzystanie systemów ERP w finansach wiąże się z szeregiem zysków, zależnych od charakterystyki przedsiębiorstwa oraz celów wdrożenia. Bez wątpienia automatyzacja czynności, lepsze podejmowanie decyzji na podstawie zaawansowanych analiz finansowych oraz centralizacja danych finansowych i gwarantowana zgodność z aktualnymi przepisami prawa to korzyści, które ważne są dla każdej organizacji. Nowoczesne systemy ERP, jak enova365, to rozwiązania integrujące różnorodne procesy i funkcje biznesowe w jeden system, który usprawnia funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. 

Nie zwlekaj z podjęciem strategicznej decyzji dla firmy. Przetestuj wersję DEMO enova365 i umów się na prezentację systemu!

Testuj enova365

Bibliografia:

System ERP : Moduł finansowy. Baza Wiedzy o Systemach ERP i eCommerce – myERP.pl

Nie wykorzystujesz jeszcze systemu ERP w swojej firmie? Zobacz, co traci Twój biznes – ERP24.PL – ERP, Systemy ERP, CRM, Business Intelligence

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365