BHP – na czym polega istota bezpieczeństwa i higieny pracy?

BHP – na czym polega istota bezpieczeństwa i higieny pracy?

Skrót BHP może kojarzyć się jedynie z obowiązkowym szkoleniem, które przechodzimy, rozpoczynając współpracę z nową firmą. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy nie zamyka się jednak w kilku regułach – to ochrona pracownika na każdym stanowisku i troska o wygodę pracy.

Spis treści:

Co to jest BHP?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to zestaw jasno określonych zasad dotyczących pracy na dowolnym stanowisku. Z jednej strony wyznacza on pracodawcy konkretne obowiązki związane z zapewnieniem pracownikowi odpowiednich warunków pracy, z drugiej strony wymusza na pracowniku stosowanie przepisów, które zagwarantują mu ochronę i komfort na stanowisku pracy.

Jeśli masz własne przedsiębiorstwo, musisz wiedzieć, co to jest higiena pracy i jak zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Wskazówki znajdziesz w X. dziale Kodeksu Pracy. Sześć artykułów, które tam znajdziesz, dokładnie opisują, czym jest istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co regulują przepisy BHP?

Zgodnie z ogólnym brzmieniem przepisów jako pracodawca jesteś zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Dokonujesz tego m.in. poprzez:

 • przygotowanie i wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla pracowników (zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy),
 • poinformowanie pracownika o potencjalnych zagrożeniach, jakie mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków (wraz z przygotowaniem odpowiednich procedur w razie ich wystąpienia),
 • zapewnienie pracownikowi czystego i bezpiecznego stanowiska pracy w pomieszczeniu spełniającym wymagania stawiane przez prawo (m.in. utrzymanie odpowiedniej temperatury czy dostosowanie w razie potrzeby pomieszczeń do wymagań osób niepełnosprawnych),
 • zapewnienie pracownikowi w razie potrzeby odzieży ochronnej (np. kasku, rękawic, odpowiedniego obuwia lub fartucha),
 • przekazanie pracownikowi informacji o konieczności stosowania się do poleceń przełożonych, zwłaszcza tych odnoszących się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • skierowanie pracownika na obowiązkowe szkolenia BHP oraz regularne badania medycyny pracy w celu stwierdzenia jego zdolności do kontynuowania działań na obecnym stanowisku,
 • przygotowanie i stosowanie wytycznych dotyczących utrzymania porządku w miejscu pracy (m.in. obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami mogącymi wyrządzić krzywdę pracownikom),
 • odpowiednie oznaczenie miejsca pracy przy pomocy znaków informacyjnych, znaków nakazu oraz zakazów.

Pozyskanie wiedzy teoretycznej dotyczącej powyższych kwestii umożliwia szkolenie BHP. Co to jest, nikomu raczej nie trzeba tłumaczyć, warto jednak niezmiennie podkreślać istotę jego odbycia przez pracowników. Zgodnie z przepisami, to Ty, jako pracodawca, musisz zadbać, aby zatrudnieni uczestniczyli w podobnych szkoleniach regularnie.

Szkolenie BHP – co ile lat trzeba je odbywać?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezwykle ważny aspekt działania każdego przedsiębiorstwa. Zatrudniając pracowników, musisz wiedzieć, jakie warunki spełnić, aby ich praca była bezpieczna. Nie możesz też zapominać o tym, że higiena pracy to czynnik, który dba nie tylko o komfort zatrudnionych, ale też ich zdrowie. Dbaj więc o to, by Twoja wiedza dotycząca BHP była aktualna.

To samo tyczy się Twoich pracowników. Oni również muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń na zajmowanych stanowiskach oraz procedur przygotowanych na wypadek ich wystąpienia. Powinni też wiedzieć, co to jest higiena pracy i jak o nią zadbać na swoim stanowisku. Wszystkich informacji dostarczy im szkolenie bhp. Co ile lat muszą w nich uczestniczyć?

Wszystko zależy tak naprawdę od zajmowanego stanowiska i roli w strukturze organizacji. Przykładowo:

 • pracownik fizyczny powinien być kierowany na obowiązkowe szkolenia BHP co 3 lata,
 • osoby na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorcy, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz specjaliści BHP mają obowiązek odświeżać wiedzę co 5 lat,
 • na pracowników administracyjno-biurowych obowiązek ten spada co 6 lat.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa, pierwsze szkolenie dla nowo przyjętego pracownika powinno się odbyć, jeszcze zanim przystąpi on do pracy na stanowisku.

Może zainteresować Cię: Onboarding pracowników z Ukrainy – w czym pomoże system ERP?

Tutaj następuje pytanie – kto może przeprowadzić tego typu szkolenie w firmie?

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP w pracy?

Jako pracodawca musisz wyznaczyć odpowiednią osobę, która będzie w Twojej firmie prowadzić szkolenia BHP. Zgodnie z przepisami może to być:

 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca należące do niego obowiązki,
 • pracodawca, który samodzielnie dba o BHP w firmie,
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, pod warunkiem że posiada odpowiednią wiedzę na ten temat oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP.

Sprawa staje się bardziej skomplikowana, gdy zamiast ogólnego szkolenia należy przeprowadzić tzw. szkolenie stanowiskowe związane z obsadzeniem przez pracownika konkretnej funkcji w ramach organizacji. W tym przypadku możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia posiada osoba odpowiedzialna za nadzór nad danym stanowiskiem, pod warunkiem że ma ona odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie przekazywania wiedzy specjalistycznej.

Rejestracja szkoleń BHP w przedsiębiorstwie

Z lektury powyższych akapitów wiesz już, co to jest BHP i że to jeden z najważniejszych elementów, który zapewnia odpowiednie działanie Twojego przedsiębiorstwa. Dlatego Twoi pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o odbyciu stosownych szkoleń. Chcąc bez wysiłku prowadzić szczegółową ewidencję tego typu informacji, warto wdrożyć w firmie rozwiązania informatyczne, które to umożliwią. Systemy takie jak np. enova365, posiadają rozbudowaną funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, w tym również pracownikami i ich szkoleniami.

Szkolenia BHP w enova365 – dostępne funkcje

W jaki sposób enova365 usprawnia zarządzanie szkoleniami BHP? Przydatne funkcje znajdziesz w module Kadry Płace i HR oraz Pulpitach Pracownika i Kierownika

Zacznijmy od modułu Kadry, Płace i HR. Pozwala on nie tylko na tworzenie i uzupełnianie cyfrowych teczek pracownika, kontrolę jego urlopu oraz naliczanie wynagrodzeń, ale również dbanie o wszystkie inne szczegóły zatrudnienia – także ewidencję szkoleń BHP.

Zaplanowanie szkoleń BHP dla pracownika | Moduł Kadry Płace i HR enova365

Informacja o kolejnych szkoleniach BHP – wstępnych i okresowych – zapisywana jest w postaci listy szkoleń BHP. Taką listę szkoleń BHP, przypisanych do poszczególnych pracowników w module Kadry Place i HR można wydrukować z poziomu listy pracowników. W zależności od potrzeb wydruk może zostać ograniczony do:

 • szkoleń planowanych, odbytych, niewykonanych,
 • wskazanej definicji szkolenia BHP,
 • określonego okresu czasu.

Co więcej, podgląd listy szkoleń BHP ma, na przykład, kierownik w Pulpicie Kierownika – pozwala mu to zweryfikować, czy załoga posiada odpowiednie uprawnienia – oraz pracownik w Pulpicie Pracownika. Ten ostatni może sprawdzić, między innymi, zaplanowane dla siebie i odbyte szkolenia BHP.

Pulpit Kierownika – podgląd szkoleń BHP pracowników – planowanych i ukończonych

Daleko idąca automatyzacja wdrożona w enova365 pozwala też na generowanie automatycznych przypomnień dla tych pracowników, którym wkrótce kończy się ważność zaświadczeń BHP, dzięki czemu możesz ich łatwo skierować na szkolenia dodatkowe i tym samym utrzymać odpowiedni poziom wiedzy dotyczący aktualnych przepisów BHP. 

Lista pracowników i odbytych przez nich oraz planowanych szkoleń BHP

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki jeszcze sposób system enova365 może usprawnić funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się z nami i umów się na prezentację. Pokażemy Ci, jak za pomocą naszego narzędzia ułatwisz sobie pracę oraz zadbasz o rozwój firmy.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365