Pulpit Kierownika

Usprawnij procesy zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie dzięki dostępowi do danych pracowników w aplikacji dla kierowników.

Pulpit Kierownika zapewnia elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych, dzięki elektronicznemu obiegowi wniosków podległych pracowników oraz możliwości ich akceptacji, wykorzystanie aplikacji zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu, a także zapewnia lepszą organizację pracy, kontrolę nadgodzin i ustalanie zastępstw.

Funkcjonalność enova365 Pulpit Kierownika:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

  • przeglądanie danych podwładnych pracowników (m.in. ukończonych szkoleń, posiadanych uprawnień, umów, czasu pracy i nieobecności, zadań i wniosków),
  • podgląd złożonych przez pracownika wniosków wraz z możliwością precyzyjnego filtrowania po kategorii i definicji,
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
  • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
  • uzupełnienia zestawienia realizacji dla umów cywilnoprawnych zawieranych z rozliczeniem: Stawka za godzinę,
  • drukowanie różnego rodzaju raportów.
  • trzy wersje językowe: j. polski, j. angielski, j. ukraiński