Zasada Pareto w biznesie – jak osiągnąć 80% rezultatów przy 20% działań?

Zasada Pareto w biznesie – jak osiągnąć 80% rezultatów przy 20% działań?

„20% wysiłku daje 80% rezultatów” – ta zasada odkryta przez Vilfredo Pareto przeniesiona na grunt biznesu ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Jakie korzyści przynosi zastosowanie metody Pareto? Jak stosować ją w praktyce? Jak przeprowadzić analizę Pareto, czyli wyznaczyć obszary, które przynoszą najlepsze rezultaty? Wyjaśniamy!

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

  • 80/20 – zasada, która mówi, że 20% wysiłków przynosi 80% rezultatów, została po raz pierwszy sformułowana przez Vilfredo Pareto. Taką prawidłowość można zaobserwować w wielu obszarach życia, w tym w biznesie.
  • W rzeczywistości stosunek efektów do nakładów nie zawsze wynosi dokładnie 80/20 – chodzi o to, że większość nakładów nie przekłada się na efekty.
  • Zaobserwowanie efektu Pareto może pomóc firmom zidentyfikować najbardziej efektywne obszary i wąskie gardła, a następnie poprawić alokację zasobów. Może się to przyczynić do zwiększenia przychodów i redukcji kosztów. 
  • Zanim podejmiesz decyzje biznesowe upewnij się, że zaobserwowana korelacja rzeczywiście istnieje. Pomogą Ci w tym odpowiednie narzędzia.

Co to jest zasada Pareto?

Krótko mówiąc, zasada Pareto lub inaczej zasada 80/20 mówi, że za osiągnięcie 80% efektów, odpowiada 20% nakładów i wysiłków. Można przytoczyć wiele przykładów tego zjawiska z różnych obszarów życia. Jednym z nich jest zasada Pareto w sprzedaży. W wielu firmach można zaobserwować, że 80% przychodów pochodzi od 20% klientów, a 80% transakcji jest domykana przez 20% sprzedawców. W biznesie, zaobserwowano też efekt Pareto, który przejawia się tym, że 20% pracowników generuje 80% zysków. 

Czy w swojej firmie sprawdzałeś już, jaki procent:

  • klientów generuje 80% przychodów?
  • produktów przynosi 80% obrotu?
  • pracowników generuje 80% zysków? 

Zgodnie z zasadą Pareto, odpowiedź na każde z tych pytań będzie brzmieć – około 20%. Czy jednak metoda Pareto naprawdę działa w praktyce?

Jak metoda Pareto działa w praktyce?

Zasadę Pareto w biznesie sformułował rumuńsko-amerykański konsultant ds. zarządzania – Joseph M. Juran, który swoje badania oparł na pracach włoskiego ekonomisty Vilfredo Pareto. W czasie pracy na Uniwersytecie w Lozannie, w 1896 r. Pareto odkrył, że 80% ziemi we Włoszech należy do 20% właścicieli ziemskich. Kontynuując badania zauważył, że podobnie jest nie tylko w innych krajach, ale także w innych sferach życia. Juran, jako pierwszy zaobserwował zasadę Pareto w biznesie. Odkrył on, że 80% uszkodzonych produktów gotowych było wynikiem 20% procesów na liniach produkcyjnych. Jak zasadę Pareto można zastosować w praktyce?

Przede wszystkim warto pamiętać, że w praktyce stosunek efektów do nakładów nie zawsze wynosi 80/20. Zasada zaobserwowana przez Pareto mówi po prostu, że mniejszość przyczyn, daje większość skutków, a większość nakładów nie przekłada się na efekty

Przykładowo, nie każdy członek zespołu wkłada w swoją pracę taki sam wysiłek i nie wszyscy klienci są tak samo wartościowi z punktu widzenia firmy. 

Analiza Pareto jest nadal często stosowana, bo inwestując środki we właściwe zasoby firmy mogą w większym stopniu zwiększać przychody i zyski. Jednocześnie mniej efektywne zasoby można optymalizować po to, by w większym stopniu przyczyniały się do realizacji celów. Jak w praktyce działa metoda Pareto? Przykład znajdziesz poniżej.

Dlaczego zasada Pareto jest ważna dla biznesu?

Przeanalizujmy poniższy przykład z obszaru marketingu i sprzedaży.

Zdobycie klienta w branży B2B może wiązać się z koniecznością poniesienia konkretnych wydatków – na przykład wydatków na reklamę czy działania marketingowe. Jeżeli firmie uda się zidentyfikować, które 20% klientów generuje 80% przychodów, może wykorzystać tę informację do podjęcia istotnych decyzji biznesowych. 

Może na przykład podjąć działania, które zapobiegną odpływowi tej grupy klientów. Pomocne może być w tym śledzenie czasu od dokonania ostatniego zakupu, jego wartości i ustalenie dolnej wartości zamówienia, przy której automatyczne powiadomienie otrzyma specjalista ds. obsługi klienta. Jego zadaniem będzie skontaktowanie się z klientem ze specjalnie dobraną do jego potrzeb i atrakcyjną dla niego ofertą. 

Specjalnie nagradzając lojalnych klientów nie tylko ich zatrzymasz, ale być może nawet sprzedasz im dodatkowe produkty i usługi. 

Inna opcja to przeanalizowanie kim dokładnie są Ci najwartościowsi klienci i zawężenie działań marketingowo-sprzedażowych do dokładnie takiej grupy docelowej, co pozwoli zredukować wydatki na marketing.

W każdej sytuacji, w której firma zaobserwuje efekt Pareto może wykorzystać tę wiedzę, inwestując czas, środki i wysiłek w zasoby, które przynoszą maksimum efektów. Ponieważ już teraz generują one większy zwrot niż pozostałe nakłady, jeżeli dodatkowo w nie zainwestujesz może to przynieść szczególnie pozytywny efekt. 

Z drugiej strony, wiedza, które zasoby są mało efektywne może zmotywować do podjęcia działań w kierunku ich optymalizacji.

Efekt Pareto a zarządzanie zapasami

Metoda Pareto może także wesprzeć efektywne zarządzanie magazynem. Na przykład, w efekcie audytu przeprowadzonego w magazynie, zarządca magazynu może stwierdzić, że 20% przechowywanych zapasów generuje 80% kosztów ich przechowywania. Ich zidentyfikowanie może posłużyć do wprowadzenia zmian w zarządzaniu magazynem, na przykład przejścia na zakupy just-in-time (sprawdź, co to jest just-in-time) lub wprowadzenia zmian, które sprawią, że przechowywanie będzie bardziej efektywne.

Często do optymalizacji zarządzania magazynem wykorzystuje się także analizę ABC. Klasyfikuje ona produkty ze względu na wartość, z puntu widzenia przedsiębiorstwa i opiera się właśnie na założeniach zasady Pareto, w myśl której 80% zasobów ilościowych przedsiębiorstwa stanowi 20% jego wartości. Jednocześnie, 20% zasobów ilościowych to aż 80% wartości. Muszą zatem istnieć produkty generujące najwięcej wartości dodanej – analiza ABC pozwala na zidentyfikowanie takich produktów. 

W przeprowadzeniu analizy ABC pomoże Ci system ERP, a szczególnie jego moduły Handel i Magazyn oraz Business Intelligence, który zawiera specjalne panele, wspierające analizę danych magazynowych (czytaj także: Program magazynowy i analiza danych magazynowych – jak to działa w enova365). Dzięki analizie Pareto i tym nowoczesnym narzędziom, można obniżyć koszty zarządzania magazynem i podnieść jego wydajność. 

Analiza ABC, która opiera się na założeniach zasady Pareto, pomaga zaklasyfikować produkty ze względu na wartość, z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej, na czym polega analiza ABC

Korzyści z wprowadzenia w życie zasady Pareto

Zastosowanie w biznesie zasady Pareto jest sposobem na podejmowanie lepszych decyzji, których efektem może być zwiększenie efektywności działania. Może pomóc firmom zidentyfikować i pokonać wąskie gardła, a także udoskonalić produkty i usługi, co z kolei może zwiększyć lojalność klientów. Poniżej znajdziesz podsumowanie najważniejszych korzyści z zastosowania w firmie zasady Pareto.

Inwestuj w dochodowe obszary biznesu

Metoda Pareto pozwala wyodrębnić obszary, w które warto zainwestować więcej środków. Na przykład, jeżeli przyjmiemy, że firma ma wiele produktów, warto wyodrębnić te 20%, które generują 80% przychodów. 

Podnoś jakość produktów

Jak wspomnieliśmy wyżej, efekt Pareto w biznesowym kontekście, jako pierwszy zastosował Joseph Juran. Odkrył on, że 80% uszkodzonych produktów gotowych było wynikiem 20% procesów na liniach produkcyjnych. Modyfikując te procesy, firma mogła poprawić jakość produktów gotowych. Analogicznie, jeżeli dzięki analizie Pareto zidentyfikujesz, które obszary odpowiadają za problemy z jakością produktów, zyskasz możliwość ich optymalizacji, co może się przełożyć na podniesienie jakości produktów.

Poprawiaj alokację zasobów

Jeżeli uda Ci się zaobserwować efekt Pareto zrozumiesz, które zasoby w największym stopniu przyczyniają się do sukcesu firmy, a które nie. Można dzięki temu lepiej je alokować i optymalizować te, które są nieefektywne.

Efekt Pareto – ryzyka

Czy zaobserwowanie efektu Pareto oznacza, że nie warto inwestować w produkty lub usługi, które nie przynoszą dużych zysków, choć mają duży potencjał? W żadnym razie. 

Efekt Pareto to tylko obserwacja, a nie prawo i decyzje trzeba podejmować dopiero po przeanalizowaniu jak największej liczby zmiennych. Mogą to zrobić na przykład firmy, które dysponują nowoczesnymi systemami ERP. Analizy prowadzone przy ich udziale, obejmujące dużą ilość danych, pokażą jednoznacznie, które słabsze produkty lub usługi stale zyskują na popularności, co sprawia, że warto w nie nadal inwestować. 

Jak prowadzić analizę Pareto w firmie?

Prowadzenie analizy Pareto w firmie nie musi być wcale bardzo czasochłonne. Właściwie, jeżeli korzystasz z nowoczesnego oprogramowania, ten proces może być całkiem prosty. Przeprowadzanie różnych analiz, w oparciu o dużą liczbę danych, ułatwia na przykład system ERP enova365, a szczególnie jego moduł Business Intelligence

Korzystanie z narzędzia informatycznego, które umożliwia ciągły monitoring różnych zmiennych – na przykład przychodów, jakie generują poszczególne produkty, kosztów ich wytworzenia lub przechowywania – to must have dla wszystkich firm, którym zależy na podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. Bo zasada 80/20 i związane z nią obserwacje to nie jest coś, co robisz jednorazowo, ale stała praca

Dlatego, jeżeli nie korzystasz jeszcze z zaawansowanego narzędzia analitycznego, które w jednym miejscu agreguje dane z wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa skontaktuj się z nami i umów na prezentację. W czasie jej trwania nasz specjalista pokaże Ci możliwości, jakie da Twojej firmie enova365. Możesz także bezpłatnie przetestować demo naszego systemu.

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365