WMS4enova365 – dedykowany system magazynowy dla enova365

WMS4enova365 – dedykowany system magazynowy dla enova365

Niezawodność, efektywność i umiejętność dopasowania się do zmian – to trzy filary, na których opiera się każde z powodzeniem działające przedsiębiorstwo. W obliczu coraz większej konkurencji i wzrastających oczekiwań klientów, właściciele firm muszą stale doskonalić swoje procesy operacyjne, by utrzymać się na szczycie. Czy możliwym jest więc, aby jedno narzędzie odmieniło sposób w jaki prowadzone jest zarządzanie magazynem i równocześnie przyśpieszyło tempo działania całego biznesu – i to bez względu na branżę?

Spis treści:

Rola systemu zarządzania magazynem WMS

We współczesnym świecie biznesu, jeszcze bardziej ukierunkowanym na budowanie pozytywnych doświadczeń klienta w kontakcie z firmą, wdrożenie zasady logistycznej 7W nie jest już wyznacznikiem jakości, ale koniecznością. Stała ewolucja oczekiwań klientów sprawia, że dostarczenie właściwego produktu we właściwym czasie, miejscu, stanie, ilości i cenie do odpowiedniego klienta, nie stanowi elementu, który może zapewnić sukces na arenie międzynarodowej, czy nawet krajowej. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, firmy muszą nieustannie doskonalić swoje procesy, szukać innowacyjnych rozwiązań i wykorzystywać zaawansowane technologie.

W tym kontekście, rola systemu zarządzania magazynem (WMS) staje się jeszcze bardziej kluczowa. WMS dzisiaj, nie jest jedynie standardowym oprogramowaniem, lecz zaawansowanym narzędziem informatycznym, stworzonym z myślą o optymalizacji procesów magazynowych, zarządzaniu zapasami oraz śledzeniu przepływu towarów. Jego wszechstronne zastosowanie obejmuje zwiększenie wydajności i redukcję kosztów operacyjnych, ale tym samym także poprawę jakości obsługi klienta poprzez efektywne zarządzanie magazynem.

Nie bez powodu w coraz większej liczbie polskich przedsiębiorstw implementuje się systemy WMS. W połączeniu z dopracowanym i przemyślanym systemem ERP, można stworzyć środowisko informatyczne, które nie tylko usprawnia procesy operacyjne, ale także umożliwia lepsze zarządzanie zasobami firmy na każdym poziomie. Wybierając enova365, klienci zyskują więc potężne, skalowalne narzędzie, które pozwala prowadzić firmę zawsze zgodnie z przepisami i z wsparciem wielu obszarów. Stawiając na system magazynowy zintegrowany z enova365, taki jak ten stworzony przez Autoryzowanego Partnera enova365 – XDEFT, firmom otwierają się możliwości doskonalenia całego łańcucha logistycznego, co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności, konkurencyjność i satysfakcję klientów.

W jaki sposób WMS4enova365 współpracuje z systemem ERP?

WMS4enova365 to system WMS w pełni dedykowany dla enova365 i będący rozszerzeniem jego interfejsu. To oznacza, że nie ma potrzeby korzystania z osobnego programu czy interfejsu – wszystko odbywa się w jednym miejscu, co znacznie ułatwia zarządzanie i monitorowanie procesów magazynowych z poziomu enova365. Co więcej, WMS4enova365 działa w pełni na dokumentach handlowych systemu ERP, eliminując konieczność tworzenia dodatkowych kopii czy baz danych. Jest to nie tylko oszczędność miejsca, lecz także gwarancja, że wszystkie dane są zawsze aktualne i zgodne z logiką biznesową enova365, włączając w to jej uprawnienia i sposób działania. Niezwykle istotne jest również to, że wszystkie dane są przechowywane w jednej bazie.

Zarządzanie magazynem w enova365 przy wykorzystaniu zintegrowanego z tym systemem programu magazynowego to rewolucja w efektywności i kontroli nad procesami logistycznymi. Po pierwsze, wprowadzenie na magazyn tzw. kolektorów danych, czyli przenośnych komputerów z ekranem i wbudowanym skanerem kodów, rewolucjonizuje sposób rejestrowania operacji magazynowych. Dzięki temu wszystkie operacje na magazynie są rejestrowane w systemie ERP w czasie rzeczywistym, eliminując możliwość pomyłek i zapewniając pełną kontrolę nad przyjęciami i wydaniami towarów. Nie ma już sytuacji, że magazynier zapisuje coś nieczytelnie na kartce, aby później przepisać to do systemu – wszystko odbywa się bezpośrednio i precyzyjnie.

Oczywistym jest, że w firmie liczy się czas, dlatego WMS4enova365 może optymalizować trasy zbierania towaru, co finalnie przekłada się na szybszą realizację zamówień i zwiększoną efektywność magazynu.

WMS4enova365 wspiera i kontroluje także samych pracowników magazynu w układaniu towaru przyjętego. Pilnuje, aby trafił on na półki o odpowiedniej nośności czy w wyznaczone strefy, takie jak np. obszary przeznaczone dla towarów niebezpiecznych. Definiowanie warunków jest praktycznie nieograniczone (limitem w tym przypadku jest jedynie pomysłowość), co pozwala dostosować jego funkcjonalność do indywidualnych potrzeb i wymagań magazynu.

System ułatwia także komunikację między pracownikami biurowymi, którzy obsługują enova365 a magazynierami pracującymi na kolektorach, poprzez możliwość wysyłania zleceń bezpośrednio na urządzenia mobilne kolektorów lub do wybranych magazynierów.

WMS4enova365 umożliwia także przeprowadzanie niemal błyskawicznej inwentaryzacji. Czas potrzebny na przeprowadzenie tego procesu jest znacznie skrócony, dzięki współpracy z systemem ERP. Co więcej, zdarzały się już wdrożenia, w których wprowadzenie kolektorów pozwoliło zminimalizować czas inwentaryzacji, czasem nawet z kilku dni do zaledwie jednego.

WMS4enova365 ułatwia fizyczne zarządzanie magazynem oraz umożliwia elastyczne tworzenie planów magazynowych wraz z zastosowaniem dowolnych podziałów według potrzeb i poziomu rozbudowania (na sektory, regały czy poziomy). Zapewnia to pełną swobodę w organizacji struktury magazynu. Co więcej każda lokalizacja może mieć przypisaną maksymalną wagę i objętość. Dzięki WMS4enova365, w każdej chwili można sprawdzić, gdzie w magazynie znajduje się konkretny towar oraz poznać dokładną lokalizację oraz liczbę produktów na danym regale czy w danym boksie. WMS zintegrowany z enova365 jest więc również elementem, który pozwoli przeprowadzić uproszczoną i dużo szybszą inwentaryzację.

WMS zintegrowany z systemem ERP stanowi także niezastąpione wsparcie dla efektywnego zarządzania fizyczną przestrzenią magazynową. Poprzez optymalizację rozmieszczenia wszystkich artykułów, przyczynia się do znacznego usprawnienia procesów operacyjnych. Konsekwencją tego jest nie tylko uporządkowanie w magazynie, ale także bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. WMS4enova365 pozwala na zastosowanie odpowiedniej metody zarządzania zapasami, co pozwala usprawnić łańcuch logistyczny oraz  zminimalizować straty i nadmierne zapasy, co jest szczególnie istotne dla produktów z datą przydatności.

WMS4enova365 doskonale współpracuje nie tylko z różnymi modelami kolektorów marki Zebra, lecz także z innymi urządzeniami z systemem Android. Co więcej dodatek posiada intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest niezwykle prosty w obsłudze dla każdego pracownika, przez co nie generuje dodatkowych kosztów związanych z szkoleniami. Magazynierzy mogą więc skutecznie i dokładnie wykonywać swoje obowiązki, unikając przy tym uszkodzeń dokumentacji. Korzystanie z prostych urządzeń z systemem Android umożliwiających dwukierunkową wymianę danych z systemem ERP enova365, pozwala na natychmiastową koordynację kluczowych procesów magazynowych, zapewniając płynność i efektywność operacyjną. Podczas procesu przyjmowania i rozkładania towarów przez pracowników, każda zmiana lokalizacji jest natychmiast rejestrowana za pomocą terminala mobilnego, który wykorzystuje kody kreskowe lub interfejs programu enova365. Dzięki tej ciągłej rejestracji, system jest w stanie na bieżąco monitorować, czy w danej lokalizacji dana dostawa zmieści się wagowo i objętościowo.

Implementacja dodatku WMS4enova365 w firmie

Jeszcze nie tak dawno popularne było stwierdzenie, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to znaczy że tak naprawdę nie spełnia żadnej funkcji. W dzisiejszym świecie, w którym dąży się do tego, aby jeden system ERP wspierał wszystkie aspekty funkcjonowania firmy i dynamicznie dostosowywał się do zmian, atrybut uniwersalności nabiera konkurencyjnego znaczenia. WMS4enova365 to efekt wieloletniej obserwacji i praktyki w zakresie obszarów magazynowych. Dzięki temu może efektywnie odpowiadać za procesy w:

  • magazynach wysokiego składowania wielkopowierzchniowych hurtowni, wspierając obsługę paletowych wydań
  • przedsiębiorstwach z branży e-commerce, w których czas kompletacji zamówień, wysyłka do klienta a także jego bieżące informowanie o każdym etapie realizacji, jest kluczowe aby wypracować renomę oraz móc brać udział w zaostrzonej konkurencji
  • przedsiębiorstwach obsługujących wiele kanałów sprzedaży i posiadających magazyny w różnych lokalizacjach, a także obsługujących tzw. drobnicę detaliczną.

Jak to możliwe? Tworząc WMS4enova365 postawiono na jego funkcjonalność, a integracja z enova365 sprawia, że obsługa firmy i magazynu jest jeszcze bardziej transparentna i szybsza.

Przedsiębiorstwo XDEFT, z prawie 20-letnim doświadczeniem, wypracowało skuteczny sposób wdrożenia zarówno systemu enova365, jak i zintegrowanego z nim autorskiego rozwiązania do zarządzania magazynem. Choć WMS4enova365 został opracowany z myślą o każdym typie magazynu, niezależnie od poziomu jego rozbudowania czy sposobu składowania towarów, wdrożenie go w przedsiębiorstwie musi być przeprowadzone z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta.

Dlaczego analiza przedwdrożeniowa jest tak istotna? Ponieważ identyfikacja głównych wyzwań, z którymi firma się boryka, w zestawieniu z działaniem całej organizacji, pozwala na wypracowanie spersonalizowanego planu wdrożenia. Uwzględnienie posiadanych zasobów oraz możliwości czasowych przekłada się na zminimalizowanie przestojów i opóźnień, co w rezultacie ogranicza straty i koszty, jakie mogłyby powstać w wyniku wdrożenia. WMS4enova365 łączy w sobie wiele składowych wpływających na funkcjonowanie firmy i magazynu, dlatego jego implementacja w strukturach przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Jak dedykowany system WMS wpływa na efektywność pracy magazynu?

Dopasowany do potrzeb firmy WMS to kluczowy czynnik determinujący sukces operacyjny przedsiębiorstwa, zapewniający zarówno maksymalizację efektywności pracy magazynu, a także skuteczną realizację strategicznych celów biznesowych. Wdrożenie WMS przynosi szereg korzyści, począwszy od optymalizacji procesów składowania, przez efektywną kompletację zamówień, aż po precyzyjne monitorowanie zapasów.

Odpowiednie dostosowanie rozwiązania do zaimplementowanego już systemu ERP oraz specyfiki magazynu, umożliwiają zaskakująco szybki zwrot z poczynionych inwestycji, tworząc solidne fundamenty dla przyszłego wzrostu i sukcesu przedsiębiorstwa. Wybierając dedykowany WMS nie ma także obaw o problemy z komunikacją, czy wzbogacanie systemu o nowe funkcje, niezależnie od tego, czy mówimy o małym, średnim, czy dużym przedsiębiorstwie.

Jednakże WMS4enova365 to coś więcej niż optymalizacja magazynu. Dzięki współpracy z systemem enova365 pozwala zrealizować konkretne cele biznesowe i rozwojowe. Komunikacja dwukierunkowa pozwala na stworzenie transparentnej logistyki na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie zarówno fizyczną przestrzenią magazynową, jak i całą dokumentacją. Wśród efektów wdrożenia można też wymienić  znaczne skrócenie procesów logistycznych i efektywniejsze zarządzanie przestrzenią magazynową, co przekłada się dla przedsiębiorstwa na oszczędność czasu i zasobów.

Eliminacja papierowego  obiegu dokumentów obniża koszty operacyjne i pracownicze, redukując straty wynikające z reklamacji oraz opóźnień. Zaawansowane algorytmy, wykorzystywane przez WMS4enova365 pozwalają na sprawną koordynację kluczowych procesów magazynowych, zapewniając optymalne techniki składowania i minimalizując ryzyko marnotrawstwa. A wszystko to z poziomu prostego urządzenia z Androidem.

Jednak przede wszystkim, dedykowany dla enova365 WMS, stworzony przez firmę XDEFT, umożliwia zaoszczędzenie czasu, co stanowi kluczowy czynnik w zaspokajaniu potrzeb konsumentów i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

WMS4enova365 w polskich przedsiębiorstwach – czy to się opłaca?

Wprowadzając zmiany w obszarze funkcjonowania firmy, zawsze kluczowym zagadnieniem jest ocena opłacalności. WMS4enova365 zaimplementowany z sukcesem został już w wielu polskich przedsiębiorstwach, gdzie usystematyzował procesy, otwierając tym samym możliwości na większy i dynamiczniejszy rozwój. Wskazują oni na znaczne zwiększenie wydajności pracy magazynierów poprzez szybszą kompletację towaru i redukcję liczby pomyłek, co przekłada się na uniknięcie niepotrzebnych korekt, odsyłań i dosyłań towaru do klienta. Ponadto niemal od razu zauważalna jest większa kontrola nad pracą magazynu – np. możliwość w oparciu o rotowanie towaru układania odpowiednich produktów bliżej wejścia, a mniej rotujących dalej lub zgodnie z zasadą FIFO.

Dzięki swojej wszechstronności i elastyczności, WMS4enova365 staje się nieodłącznym elementem efektywnego zarządzania magazynem w różnych gałęziach przemysłu. W przedsiębiorstwach zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym zaimplementowany został m.in. w sektorze zabawek, chemii, w branży handlu artykułami spożywczymi, branży motoryzacyjnej, a nawet w AGD.

  • ELBIS

Przykładem takiej firmy jest ELBIS sp. z o .o. – dostawca sprzętu AGD oraz zabawek – działający zarówno na rynku polskim, jak i czeskim. Co o wdrożeniu sądzi Prezes Zarządu ELBIS? „Oprogramowanie WMS4enova365 pozwoliło nam ujednolicić i usystematyzować pracę na magazynie, poprawić wydajność pracy magazynu oraz znacząco zredukować ilość wszelkich pomyłek”.

  • Hurt-Papier Ryszard Cebula

Warto także przytoczyć przykład przedsiębiorstwa Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp.k., które jest największą hurtownią handlową w branży papierniczo-szkolno-biurowej na terenie Polski południowo-wschodniej. Ze względu na dynamiczny rozwój firmy, konieczne było zaimplementowanie systemu WMS, który usprawniłby działanie procesów magazynowych. Efekt? „Automatyzacja procesów magazynowych w obszarach przyjmowania i wydawania towarów usprawniła pracę całej firmy i wpłynęła pozytywnie na nasze wyniki finansowe” – uważa Dyrektor Operacyjny spółki.

  • Aksam

W przypadku firm produkcyjnych, zainteresowanie systemem WMS4enova365, jest szczególnie mocno zauważalne w branży spożywczej. Na ten krok zdecydowała się firma Aksam sp.zo.o., polskie, rodzinne przedsiębiorstwo produkcyjne, które oferuje słone przekąski. W skład ich marek wchodzą m.in. Beskidzkie, czy Soleo. Wdrożony system enova365 usprawnił przyjmowanie i realizację zamówień, z kolei WMS4enova365 przyczynił się do wsparcia procesów logistycznych i produkcyjnych. „Rozwiązanie WMS4enova365 zaimplementowane w naszej firmie przez X DEFT, usprawnia pracę działu logistyki, produkcji i sprzedaży. Za jego sprawą udało nam się wyeliminować błędy, a także skrócić czas realizacji zamówień na wielu poziomach…”.

Odpowiednie dopasowanie enova365 wraz z dedykowanym systemem WMS do potrzeb firmy pozwala wydobyć efektywność w niemal każdej branży! Integracja tych rozwiązań pozwala nie tylko usystematyzować procesy magazynowe, ale także zwiększyć kontrolę nad nimi, przyspieszyć realizację zamówień i zapewnić wysoką jakość obsługi klienta. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większą wydajność operacyjną, zwiększyć konkurencyjność na rynku i rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365