Branża medialna – 5 wyzwań, z jakimi poradzi sobie system ERP

Branża medialna – 5 wyzwań, z jakimi poradzi sobie system ERP

Branża medialna codziennie stawia czoła specyficznym, niespotykanym w innych sektorach wyzwaniom. Dowiedz się, jak można im sprostać przy pomocy elastycznego systemu ERP. Sprawdź, jak enova365 wspiera pracę rozgłośni radiowych.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

  • System ERP enova365 umożliwia firmom medialnym zarządzanie wszystkimi operacjami w jednym systemie, integrując dane z różnych obszarów biznesu.
  • enova365 wspiera specyficzne potrzeby branży medialnej, takie jak obsługa emisji programów, rozliczenia wynagrodzeń w formie honorariów oraz oddzielne rozliczenia działalności komercyjnej i misyjnej.
  • Elastyczność enova365 pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firm medialnych.

Jak system ERP usprawnia zarządzanie w mediach?

Branża medialna ma pewne specyficzne potrzeby. Należą do nich obsługa emisji programów i reklam, kwestia wynagrodzenia pracowników w formie honorariów czy specyficzne obiegi dokumentów i informacji. Co więcej, rozgłośnie radiowe i inne media często realizują równocześnie misję publiczną i działalność komercyjną. Ich działy księgowe muszą więc być w stanie prowadzić oddzielne rozliczenia obu tych rodzajów działalności.

Dobry system ERP dostosowany do potrzeb firmy medialnej umożliwia zarządzanie wszystkimi operacjami w jednym systemie, do którego spływają dane z różnych obszarów biznesu, w tym z programów zewnętrznych (na przykład wyspecjalizowanych systemów do zarządzania emisją programów). Daje to firmom spójny obraz ich sytuacji biznesowej oraz automatyzuje procesy, co pozwala robić więcej, bez zwiększania zatrudnienia.

Wyzwania w zarządzaniu firmami z branży medialnej, z którymi radzą sobie systemy ERP

Media mogą usprawnić swoje działanie, korzystając z szeregu dostosowanych do ich potrzeb funkcji systemów ERP. 

Obsługa specyficznych obiegów dokumentów i informacji

Systemy klasy ERP, wyposażone w moduł Workflow dają operatorom możliwość zdefiniowania zaawansowanych zasad przekazywania informacji i dokumentów – od jednego uczestnika procesu do kolejnych. Pozwala to usprawnić procesy, które wymagają określonej sekwencji działań.

Moduł Workflow systemu enova365 można w branży medialnej wykorzystać na przykład do usprawnienia obsługi medialnej wydarzeń. Możesz z góry zaplanować, kto komu ma przekazywać dokumenty, a wszystkie informacje – od obsługi zgłoszenia zapotrzebowania na realizację, przez procesowanie umów realizacji, aż po rozliczenia – znajdą się w systemie. Odpowiedni pracownicy będą informowani przez system, jaką pracę mają wykonać i w jakim terminie. Zaangażowane będą także odpowiednie osoby decyzyjne, a sprawdzenie, na jakim coś jest etapie – może wymagać tylko kilku kliknięć.    

Prowadzenie księgowości i rozliczeń finansowych dla różnych rodzajów działalności

Finanse i księgowość to dla większości organizacji kluczowe funkcje systemów ERP. Media mają jednak w tym obszarze specyficzne potrzeby, bo niejednokrotnie prowadzą równocześnie dwa rodzaje działalności – komercyjną oraz misyjną – związaną z realizacją misji publicznej. Przez tą pierwszą rozumie się prowadzenie działalności zarobkowej, na przykład reklamowej, a przez tą drugą tworzenie i rozpowszechnianie programów, realizujących potrzeby społeczności. Na realizację działalności misyjnej firmy medialne otrzymują dotacje z budżetu – mają obowiązek prowadzenia budżetów tych działań oraz ewidencjonowanie przychodów i kosztów. 

Elastyczny system ERP umożliwia odwzorowanie wszystkich procesów finansowo-księgowych, zgodnych ze specyfiką danej firmy. Pozwala więc nie tylko na ewidencję i dekretację dokumentów czy środków trwałych, ale także wspiera windykację czy sprawozdawczość. Zaletą jest także możliwość korzystania z i dowolnego konfigurowania schematów księgowych czy dodawania opisów analitycznych, co umożliwia program enova365.

Rozliczanie wynagrodzeń, także w formie honorariów

Branża medialna często ma specyficzne wymagania, jeżeli chodzi o rozliczanie wynagrodzeń, czasu pracy czy urlopów pracowniczych. Co więcej, oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w spółkach medialnych pracują często dziennikarze, albo inne osoby, prowadzące poszczególne audycje. Wielu z nich jest wynagradzanych w formie honorariów – jednorazowo lub nieregularnie – a otrzymywanie tego wynagrodzenia wiąże się bezpośrednio z emisją poszczególnych programów. 

enova365 może automatycznie pobierać odpowiednie dane ze specjalistycznego systemu, który zarządza emisją i naliczać wynagrodzenie. Cały proces jest szybki i wymaga minimalnego zaangażowania pracowników.  

Case study PIK

System ERP enova365 wspiera działy HR nie tylko w rozliczaniu wynagrodzeń, ale także naliczaniu zwrotu kosztów, urlopów, benefitów czy innych dodatków. Umożliwia także uzgadnianie rachunków bankowych czy generowanie deklaracji podatkowych dla poszczególnych pracowników. Zaś dzięki możliwości tworzenia analiz ad-hoc i tabelom przestawnym wspiera raportowanie.

Obsługa emisji reklam

Nie ulega wątpliwości, że reklamy są ważnym źródłem przychodów każdej firmy z branży medialnej, a rozliczanie reklam to złożony proces. W epoce cyfryzacji powinien on jednak przebiegać szybko, przy minimum wysiłku ze strony pracowników. Istotne zagadnienia, które wymagają wsparcia nowoczesnych technologii to między innymi rozliczanie emisji reklam (rachunki i płatności za nie) oraz związanych z nimi zamówień. Jest to jeden z najważniejszych procesów, obsługiwanych przez rozgłośnie radiowe, portale czy inne spółki mediowe. 

enova365 może szybko uzyskiwać wszystkie potrzebne do rozliczeń informacje z zewnętrznego oprogramowania, wykonywać potrzebne kalkulacje, a wyniki udostępniać klientom.  

Centrum informacji o klientach

System ERP dla branży medialnej powinien oferować funkcje oprogramowania CRM. Pomoże to firmom medialnym i reklamowym w uzyskaniu wszystkich wymaganych informacji o potencjalnych klientach za pośrednictwem jednej platformy i w czasie rzeczywistym.

Jak enova365 wspiera zarządzanie mediami?

O tym jak enova365 wspiera firmy z branży medialnej opowiada Tomasz Ojrzyński, prezes Datio, który od 14 lat wdraża enova365 i jako Autoryzowany Partner Soneta uczestniczy w rozwoju wielu firm w całej Polsce. 

ERPresso 47: Synergia dźwięku i danych: enova365 na wspólnej fali z radiem

Pełną wypowiedź Tomasza Ojrzyńskiego znajdziesz w powyższym materiale wideo. Poniżej, zamieszczamy najważniejsze wnioski.

  • Większość radiowych rozgłośni regionalnych w Polsce korzysta z enova365

„Wdrażamy enova365 głównie w rozgłośniach regionalnych polskiego radia. My także we własnym portfolio mamy takie wdrożenia”.

  • enova365 można zintegrować ze specjalistycznymi systemami, przeznaczonymi dla firm medialnych

„Elastyczność enova365 powoduje, że możemy się dostosować do systemu klienta – do oprogramowania, które już jest wykorzystywane przez daną rozgłośnię”.

  • enova365 pobiera dane z systemów do zarządzania emisją.

Służy to na przykład do usprawnienia procesu rozliczania honorariów dziennikarzy.

„Dziennikarze, czy inne osoby prowadzące audycje są najczęściej wynagradzani w formie honorariów. Żeby je obliczyć enova365, pobiera dane z systemu do zarządzania emisją i na ich podstawie naliczane jest wynagrodzenie. Dzięki integracji ten proces udaje się przeprowadzić sprawnie i szybko”.

  • Cały proces obsługi wydarzeń czy patronatów może być zapisany i realizowany w systemie enova365

„Obsługa medialna wydarzeń czy patronatów jest obsługiwana w enova365 poprzez odpowiedni proces workflow. Taki proces może obejmować na przykład obsługę zgłoszenia zapotrzebowania na realizację w odpowiednim dziale, procesowanie umowy realizacji czy rozliczanie, które może przyjmować różną formę – tradycyjną lub barterową”.

  • enova365 ułatwia rozliczanie działalności komercyjnej i misji publicznej

„Stacje radiowe prowadzą często dwa rodzaje działalności  – komercyjną – np.: prowadzenie wydawnictw lub stacji muzycznych oraz misyjną – jest nią zwykle prowadzenie programów. W związku z tym drugim rodzajem działalności radio publiczne musi się rozliczać z otrzymanych dotacji publicznych. Aby to zrobić, musi prowadzić oddzielne budżety, a schematy księgowe muszą mieć odpowiednią konstrukcję. Pomaga w tym enova365”.  

  • Elastyczność enova365 sprawia, że system można dostosować do potrzeb konkretnej firmy z branży medialnej

„Przede wszystkim, enova365 potrafi się bardzo plastycznie dostosować do potrzeb klienta. Mimo tego, że wdrożyliśmy już ten program w kilku organizacjach, działających w branży medialnej, to pojawienie się kolejnego klienta, którego specyfika jest odmienna, pozwala nam na zastosowanie indywidualnego rozwiązania, które spełnia wszystkie potrzeby danego przedsiębiorstwa”.

Pokonaj wyzwania i usprawnij zarządzanie mediami z enova365

System ERP enova365 pomaga firmom medialnym zarządzać wszystkimi najważniejszymi operacjami w jednym systemie. To między innymi dzięki temu, że można go łatwo zintegrować ze specjalistycznymi systemami do obsługi emisji. enova365 wspiera procesy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe, raportowanie, relacje z klientami i wiele innych obszarów. Pomaga stawić czoła często spotykanym w tej branży wyzwaniom. 

Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie firmą medialną porozmawiaj z naszymi konsultantami. W czasie bezpłatnej prezentacji zaprezentują Ci oni możliwości systemu ERP enova365.

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365