Just-in-time – co to jest i na czym polega?

Just-in-time – co to jest i na czym polega?

Efektywność produkcji towarów można zwiększać na wiele różnych sposobów. Jedną z najskuteczniejszych metod wdrażanych obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie jest metoda just-in-time. Na czym polega i jakie korzyści przynosi? Czytaj w artykule.

Spis treści:

Just-in-time – co to jest?

Za twórcę metody just-in-time uważa się Taiichi Ohno, który zaczął wdrażać ją w latach 50. XX wieku w fabrykach Toyoty. Strategia just-in-time zakłada organizację produkcji w taki sposób, aby wszelkie produkty oraz półprodukty niezbędne do przygotowania gotowego wyrobu pochodziły bezpośrednio z odpowiednio zorganizowanego łańcucha dostaw, co w konsekwencji ma minimalizować konieczność tworzenia magazynu materiałów wewnątrz firmy.

Koncepcja just-in-time w swoich podstawowych założeniach wymaga od firmy produkcyjnej ścisłej współpracy na poziomie logistycznym z dostawcami podzespołów, surowców oraz innych półproduktów. Moment dostawy musi zostać określony w taki sposób, aby zawartość przybywającego transportu mogła trafić bezpośrednio ze stanowiska rozładunku na linię produkcyjną bądź montażową. Dzięki temu możliwe jest przede wszystkim wprowadzenie szybszego, skuteczniejszego procesu produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu miejsca niezbędnego na przechowywanie zapasów.

Wiąże się to z szeregiem działań, jakie muszą zostać wykonane w przedsiębiorstwie. Wśród nich wyróżnić możemy m.in.:

 • organizację przestrzeni produkcyjnej w taki sposób, aby do minimum skrócić dystans między poszczególnymi etapami produkcji,
 • realizację produkcji przy pomocy możliwie najwydajniejszych maszyn oraz narzędzi,
 • organizację mniejszych, wydajniejszych gniazd produkcyjnych,
 • minimalizację czasu niezbędnego na przestrojenie maszyn,
 • standaryzację procesów produkcji,
 • lokalizację dostawców podzespołów i półproduktów w najbliższej okolicy zakładu produkcyjnego,
 • usprawnienie procesów przepływu informacji między działami (dotyczy to zwłaszcza działu logistycznego oraz produkcyjnego).

Kto powinien zdecydować się na system just-in-time?

Metoda just-in-time wdrożona została w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie, co miało znaczny wpływ na poprawę ich wydajności oraz koszty działania. Model ten w swoich podstawach jest na tyle uniwersalny, że jesteś w stanie wykorzystać go w swojej firmie bez względu na jej wielkość.

Prawidłowo zorganizowana produkcja just-in-time pozwoli Ci m.in.:

 • zminimalizować czas produkcji,
 • wyeliminować kosztowną nadprodukcję, a co za tym idzie, oszczędzić powierzchnię magazynową,
 • usprawnić przepływ informacji między działami bezpośrednio związanymi z produkcją,
 • usprawnić przepływ materiałów niezbędnych do wykonania wyrobów,
 • zredukować koszty działania przedsiębiorstwa, m.in. poprzez zmniejszenie powierzchni magazynowych, brak kosztów związanych ze składowaniem nadmiarowych ilości materiałów i gotowych produktów, 
 • zmniejszyć koszty samej produkcji dzięki optymalizacji jej czasu.

Choć just-in-time wydawać by się mogło spełnieniem marzeń o superwydajnej produkcji, wdrożenie tej metody niesie ze sobą również pewne konsekwencje. Jedną z podstawowych jest konieczność zastosowania w firmie tzw. japońskiej dyscypliny, co ma duży związek z pełnym zaangażowaniem zarówno samych dostawców, jak i pracowników. Dodatkowo system ten narażony jest na szereg zagrożeń logistycznych związanych m.in. z opóźnieniami w dostawie materiałów. To z kolei może wpłynąć na cały łańcuch produkcji, a w konsekwencji uniemożliwić wykonanie zamówienia na czas.

Z tego też powodu wdrażając system just-in-time w swoim przedsiębiorstwie, musisz wziąć pod uwagę listę potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu jesteś w stanie zawczasu przygotować procedurę działania, która pozwoli zareagować odpowiednio na takie sytuacje.

Metoda just-in-time w praktyce

Chcesz wprowadzić just-in-time production w swojej firmie? Podstawą do udanego wdrożenia jest przeanalizowanie dotychczasowego działania firmy i sprawdzenie, czy jest ona gotowa do przejścia na nowy model zarządzania produkcją. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie szeregu analiz, które dokładnie pokażą, w jakim stopniu konieczne będzie zmodyfikowanie obecnych procedur, aby współgrały z założeniami wprowadzanego rozwiązania.

W tym celu warto zainwestować w odpowiednie technologie analityczne, dzięki którym będziesz w stanie przewidzieć m.in.:

 • rotację towarów na magazynie i związane z nią zapotrzebowanie produkcyjne,
 • przepływ informacji między poszczególnymi działami, aby skutecznie wyeliminować „wąskie gardła” i wszelkie zakłócenia mogące zagrozić procesowi produkcji,
 • działanie procesu logistycznego z uwzględnieniem ilości oraz jakości półproduktów dostarczanych przez dostawców,
 • czynności niepotrzebne, które na etapie wdrożenia just-in-time można wyeliminować w celu przyspieszenia procesów wewnętrznych firmy.
Moduł Business Intelligence enova365 umożliwia analizę rotacji towarów i innych wskaźników istotnych dla optymalizacji gospodarki magazynowej

Prawidłowe wdrożenie strategii just-in-time wiąże się więc z określeniem nie tylko sposobu działania przedsiębiorstwa i jego współpracy z dostawcami, ale również uzgodnienia minimum magazynowego dla materiałów oraz półproduktów, dzięki któremu nawet chwilowe przerwy w łańcuchu dostaw nie spowodują problemów na produkcji.

Jak enova365 wspiera just-in-time?

Wdrożenie just-in-time to nie tylko szereg działań związanych z przestrojeniem wewnętrznych procedur firmowych oraz metodyki pracy. To również konieczność doboru odpowiednich narzędzi, które będą wsparciem w zarządzaniu całością działań. W tym celu Twoja firma powinna posiadać odpowiedni system informatyczny. Jednym z najlepszych rozwiązań na rynku są obecnie systemy ERP, np. enova365.

System enova365 daje Ci szereg możliwości w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem, ale będzie też nieocenioną pomocą przy wdrażaniu koncepcji just-in-time. Moduł Business Intelligence pozwoli Ci przeprowadzić szczegółowe analizy produkcyjne mające na celu najlepsze przygotowanie się do przejścia na just-in-time.

Moduł Produkcja enova365 umożliwia rezerwację surowców na poczet realizacji konkretnego zlecenia produkcyjnego 

W późniejszym zarządzaniu całością działań wesprze Cię moduł Produkcja, który pozwoli Ci m.in.:

 • efektywnie zarządzać procesami wewnętrznymi na każdym z etapów,
 • optymalizować i automatyzować działania w celu redukcji czasu i kosztów,
 • eliminować szereg błędów związanych z czynnikiem ludzkim,
 • kalkulować koszty wytworzenia produktów,
 • analizować na bieżąco działanie całego działu, jak i poszczególnych stanowisk produkcyjnych i montażowych,
 • współpracować z modułami magazynowymi w celu jeszcze lepszej wymiany informacji związanych z zapotrzebowaniem na konkretne surowce i podzespoły.

Wszystkie powyższe możliwości sprawiają, że enova365 z modułem Produkcja to element niezbędny w prawidłowym i skutecznym wdrożeniu just-in-time production w Twojej organizacji. System ten doskonale wspiera produkcję, zapewniając pełną kontrolę i analizę każdego, nawet najmniejszego ogniwa wchodzącego w skład całego łańcucha działań.

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w Twoim biznesie, skontaktuj się z nami i umów na prezentację. W czasie jej trwania nasz specjalista pokaże Ci możliwości, jakie da Twojej firmie enova365.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365