Co to jest przemysł 4.0? Zobacz, jak wykorzystać go w swoim biznesie!

Co to jest przemysł 4.0? Zobacz, jak wykorzystać go w swoim biznesie!

Przemysł 4.0 wpisuje się w historyczny kontekst rewolucji przemysłowych jako kolejny krok w ewolucji sposobu wytwarzania i organizacji produkcji. Jakie są jego aspekty i w jaki sposób jesteśmy w stanie je wykorzystać?

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Przemysł 4.0 to inaczej czwarta rewolucja przemysłowa. Termin ten odnosi się do całokształtu zmian technologicznych, społecznych i przemysłowych, wywołanych cyfrową transformacją przemysłu.
 • IoT, AI, Big Data, robotyzacja i automatyzacja oraz druk 3D to technologie przemysłu 4.0. 
 • Implementacja przemysłu 4.0 daje cały szereg korzyści, w tym pozwala na zwiększenie efektywności i poprawę jakości produkcji. 
 • Żeby wdrożyć przemysł 4.0 w swojej firmie warto zacząć od ustalenia, w jaki sposób technologie będą wspierać realizację celów firmy. Następne kroki to stworzenie planu, wybór technologii, które mają zostać wdrożone oraz ich implementacja.

Co to jest przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to termin odnoszący się do nowej ery w przemyśle, charakteryzującej się głęboką cyfryzacją, integracją systemów oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Określenie 4.0 odnosi się do czwartej dużej rewolucji, która znacząco wpływa na dalszy rozwój przemysłu. W historii mieliśmy już bowiem:

 • rewolucję przemysłową 1.0 (koniec XVIII w.) – była związana z mechanizacją produkcji za pomocą maszyn parowych, które zastąpiły pracę manufakturową,
 • rewolucję przemysłową 2.0 (XIX w.) – wprowadziła masową produkcję, co umożliwiło wytwarzanie towarów na niespotykaną do tej pory skalę przy użyciu taśmy produkcyjnej i maszyn elektrycznych,
 • rewolucję przemysłową 3.0 (połowa XX w.) – inaczej rewolucja cyfrowa; położyła akcent na komputeryzację i automatyzacje procesów.

Produkcja 4.0 jest naturalną kontynuacją rewolucji cyfrowej, ale skupia się na jeszcze głębszej integracji technologii cyfrowych z procesami produkcyjnymi. Jest to era inteligentnych fabryk, w których maszyny komunikują się ze sobą i z ludźmi, a procesy produkcyjne optymalizowane w czasie rzeczywistym.

Czytaj także: Co to jest transformacja cyfrowa firmy? Korzyści i wyzwania

Technologie stosowane w przemyśle 4.0

Technologie przemysłu 4.0. tworzą złożony ekosystem produkcyjny, w którym stale ze sobą współpracują, aby optymalizować poszczególne procesy i zwiększać wydajność fabryk. Pora teraz przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym elementom tego systemu.

Internet Rzeczy (IoT)

Ta technologia pozwala na połączenie urządzeń, maszyn i systemów informatycznych w jedną sieć, co umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym z różnych punktów linii produkcyjnych. Te dane są następnie przekazywane do systemów analitycznych w celu wykrywania wzorców, umożliwiając optymalizację procesów i zapobieganie ewentualnym awariom.

Sztuczna inteligencja (AI)

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do prognozowania awarii maszyn, optymalizacji procesów produkcyjnych, planowania zapasów oraz optymalizacji tras logistycznych. Wykorzystać ją można również do automatycznego uczenia się na podstawie zebranych danych. Zapewnia to lepsze analizy mające wpływ na doskonalenie procesów produkcyjnych.

Big Data

Określenie Big Data odnosi się do dużych i złożonych zbiorów danych, które są analizowane w celu uzyskania cennych informacji. W przemyśle 4.0 Big Data jest wykorzystywane do analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Pozwala to na identyfikację trendów, wykrywanie anomalii oraz podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, co przekłada się na jakość pracy maszyn, szybkość wytwarzania produktów, ograniczanie ryzyka oraz kosztów.

Robotyka i automatyzacja

Robotyka w przemyśle 4.0 obejmuje zarówno tradycyjne roboty przemysłowe, jak i nowoczesne roboty współpracujące (tzw. cobots), które pracują razem z ludźmi. Mogą one wykonywać zadania, takie jak montaż, pakowanie, transport materiałów czy też inspekcja jakości. Wyposażenie ich w sensory i systemy wizyjne pozwala na lepszą adaptację do zmieniających się warunków pracy.

Druk 3D

Druk 3D umożliwia tworzenie niestandardowych elementów oraz produkcję na żądanie znacznie taniej niż możliwe było to do tej pory. W przemyśle 4.0 jest wykorzystywany do szybkiego prototypowania, produkcji części zamiennych i personalizacji produktów. Zapewnia on tym samym elastyczność i szybkość w produkcji.

Korzyści z implementacji przemysłu 4.0

Wdrażanie nowoczesnych technologii związanych z przemysłem 4.0 pozwala organizacjom m.in. na:

 • zwiększenie efektywności produkcji: dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych, wykorzystaniu Big Data oraz uczenia maszynowego możliwe jest optymalizowanie produkcji, zmniejszenie przestojów i poprawa zarządzania zapasami,
 • redukcję kosztów: automatyzacja procesów, optymalizacja zużycia surowców oraz energii przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji. Dodatkowo przemysł 4.0 umożliwia prognozowanie awarii maszyn, co pozwala na planowanie konserwacji i unikanie kosztownych przestojów,
 • poprawę jakości produkcji: zastosowanie zaawansowanych technologii monitorowania procesów produkcyjnych pozwala na ciągłą kontrolę jakości wyrobów i szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości,
 • indywidualizację produkcji: przemysł 4.0 umożliwia produkcję na żądanie oraz dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów poprzez wykorzystanie druku 3D czy produkcji zautomatyzowanej.

Powyższe korzyści z wdrożenia produkcji 4.0 można łatwo zestawić z sukcesami firm, które już zdecydowały się na krok w stronę nowoczesności. Przykładowo:

 • Firma Siemens wdrożyła rozwiązania przemysłu 4.0 w swoich zakładach produkcyjnych, co pozwoliło na zwiększenie efektywności, redukcję kosztów oraz poprawę jakości produkcji,
 • Marka BMW wykorzystuje zaawansowane technologie przemysłu 4.0 w swoich fabrykach do produkcji samochodów. Dzięki temu może szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku oraz zapewniać klientom wysoką jakość i indywidualizację produktów,
 • General Electric wykorzystuje IoT oraz analizę danych do monitorowania wydajności swoich maszyn w czasie rzeczywistym. Dzięki temu jest ona w stanie przewidywać awarie i planować konserwację maszyn, co prowadzi do redukcji kosztów i zwiększenia dostępności urządzeń.

Czytaj także: System ERP dla produkcji – sprawdź jak enova365 usprawnia zarządzanie produkcją

Jak wykorzystać przemysł 4.0 w swoim biznesie?

Wdrożenie przemysłu 4.0 jest kluczowe dla rozwoju i konkurencyjności biznesu w branży produkcyjnej. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób przygotować się do tego kroku, prezentujemy krótki poradnik ułatwiający wejście w świat nowoczesnych technologii przemysłowych.

 1. Oceń gotowość firmy:
 • sprawdź, jakie systemy i technologie są już w użyciu w Twojej firmie i jak mogą być zintegrowane z nowymi rozwiązaniami,
 • zidentyfikuj umiejętności i wiedzę Twojego zespołu oraz określ, czy będą one wystarczające do wdrożenia i obsługi nowych technologii,
 • ustal, w jaki sposób adaptacja przemysłu 4.0 może wspierać osiągnięcie celów biznesowych Twojej firmy.
 1. Stwórz plan strategiczny:
 • zidentyfikuj obszary, w których wdrożenie przemysłu 4.0 może przynieść największe korzyści Twojej firmie,
 • stwórz plan działań obejmujący kroki, jakie należy podjąć, aby wdrożyć przemysł 4.0 w Twoim przedsiębiorstwie.
 1. Wybierz odpowiednie technologie:
 • rozważ, które konkretne technologie przemysłu 4.0 będą najbardziej przydatne dla Twojej firmy,
 • przeprowadź research w zakresie dostępnych na rynku technologii i rozwiązań. Porównaj różne opcje pod kątem ich funkcjonalności, zgodności z potrzebami Twojej firmy oraz kosztów,
 • przeprowadź pilotaż, aby przetestować skuteczność nowych technologii i dostosować je do swoich potrzeb.
 1. Rozpocznij wdrożenie i monitoruj jego przebieg:
 • zaimplementuj nowe technologie zgodnie z planem, zapewniając odpowiednie szkolenia dla pracowników i wsparcie techniczne,
 • regularnie monitoruj postępy w implementacji przemysłu 4.0 oraz oceniaj osiągnięte rezultaty w porównaniu do założonych celów,
 • na podstawie wyników monitorowania dostosuj strategię wdrażania przemysłu 4.0, wprowadzając ewentualne korekty i ulepszenia.

Przyszłość przemysłu 4.0 i jego wpływ na rynek pracy

Produkcja 4.0 jest nieustannie rozwijającym się obszarem, który przynosi ze sobą wiele nowych trendów i innowacji. Oznacza to również szereg przemian na rynku pracy, gdzie spodziewać się możemy m.in.:

 • zmiany wymagań dotyczących umiejętności: wraz z rosnącą automatyzacją i cyfryzacją procesów produkcyjnych, będą rosły wymagania dotyczące umiejętności technicznych i analitycznych pracowników.
 • zwiększonej potrzeby na specjalistów: rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów, którzy potrafią wykorzystać technologie przemysłu 4.0,
 • zwiększonego zapotrzebowania na kreatywność: wraz z wprowadzaniem bardziej zaawansowanych technologii, coraz częściej potrzebni będą pracownicy, którzy potrafią myśleć innowacyjnie.

Obecni pracownicy będą więc musieli podjąć zdecydowane kroki, aby skutecznie zaktualizować posiadane umiejętności. Dotyczy to m.in. zwiększonych inwestycji w szkolenia techniczne z zakresu działania nowych technologii czy rozwoju umiejętności miękkich. Nowy przemysł 4.0 wymagać będzie również nauki obsługi systemów informatycznych mających wpływ na prawidłowe zarządzanie procesami produkcyjnymi. Mamy tu na myśli systemy ERP, takie jak enova365, pozwalające na zaawansowaną analizę danych i lepszą koordynację wszystkich procesów okołoprodukcyjnych. 

Jeśli chcesz sprawdzić, jak możesz unowocześnić działanie Twojego biznesu, pobierz wersję demo enova365 i przetestuj ją pod kątem przydatności w rozwoju firmy. Możesz także umówić się na bezpłatną prezentację, w czasie której nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365