Chmura obliczeniowa w biznesie, czyli biznes na wyższym poziomie

Chmura obliczeniowa i biznes w chmurze to rozwiązania i pojęcia, które spotykamy już w codziennej pracy. Jak mogą one ją usprawnić?

Chmura obliczeniowa w biznesie, czyli biznes na wyższym poziomie

Na naszych oczach rozgrywa się rewolucja cyfrowa. Sprawia to, że w szybszym tempie adaptujemy nowoczesne technologie i wykorzystujemy je w codziennym życiu. Chmura obliczeniowa w biznesie staje się nową normą. Technologia ta jeszcze kilka lat temu stanowiła ciekawostkę wyłącznie dla liderów w branży IT. Dziś jest bardzo ważną częścią wielu biznesów, również w Polsce.

Chmura obliczeniowa w biznesie – technologia przyszłości?

Biznes w chmurze – z tym określeniem spotykamy się obecnie coraz częściej. Rozwiązania chmurowe otaczają nas z każdej możliwej strony, jednak czy do końca rozumiemy ich działanie? Zacznijmy od odrobiny teorii, odpowiadając na podstawowe pytanie – czym jest tytułowa chmura?

Chmura obliczeniowa to usługa pozwalająca na magazynowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych przechowywanych na specjalnie przeznaczonych do tego celu serwerach. Za prawidłowe działanie chmury odpowiada jej dostawca, który udostępnia poszczególnym użytkownikom niezbędną infrastrukturę oraz oprogramowanie.

Oznacza to, że wykorzystanie przez firmę rozwiązania chmurowego niweluje potrzebę budowania własnej infrastruktury serwerowej. Nie wymaga także utrzymania dedykowanego działu technicznego, którego zadaniem jest opieka nad jej prawidłowym działaniem. Wszystko powyższe, wraz z dodatkowymi możliwościami konkretnego narzędzia chmurowego, otrzymujemy w ramach stałej opłaty abonamentowej.

Chmura obliczeniowa w biznesie – technologia zdobywająca coraz większą popularność

Choć w historii dokonań ludzkości technologie informatyczne zajmują jedynie niewielki jej wycinek, mają bardzo duży wpływ na ewolucję stylu życia. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i biznesowej.

To właśnie w biznesie chmura obliczeniowa w ostatnich latach wiedzie prawdziwy prym pod względem popularności. W badaniach przeprowadzonych w 2020 roku na grupie szefów działów IT niemalże 80% z nich deklarowało chęć przeniesienia zasobów swojej firmy do chmury jeszcze w tym samym roku.

Badanie to pokazało również, że jeśli porównamy wydatki na infrastrukturę chmurową w latach 2017–2019, zaobserwujemy ich 30% wzrost.

Od współczesnych działów IT oczekuje się sprawnego przetwarzania rosnącej liczby danych. Wymagania co do zwiększonych mocy obliczeniowych idą w parze z oczekiwaniem akceptowalnych kosztów. Chmura adresuje i rozwiązuje te bolączki. Nie dziwi więc fakt, że szefowie działów IT są także inicjatorami migracji do chmury publicznej – mówi Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w Soneta.

Także w Polsce w ostatnich dwóch latach widoczny jest znaczny wzrost popularności usług chmurowych. Raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – 2021” przygotowany przez firmę analityczną PMR mówi, że mimo iż chmura stanowi obecnie w naszym kraju jedynie 5% całego rynku IT, jest jednocześnie najszybciej rozwijającym się jego sektorem.

Dynamika wzrostu w tym okresie to średnio 50% rocznie. W efekcie tego w poprzednim 2021 roku wartość rynku cloud computing w Polsce osiągnęła pułap 2,5 mld zł.

Dane, dane, i jeszcze więcej danych

Jeszcze niedawno (w 2018 roku) fetowaliśmy przekroczenie magicznego progu miliarda złotych. Obecnie prognozy wskazują, iż do końca 2022 roku wartość rynku cloud computing w Polsce osiągnie trzykrotnie większą wartość. Po erze nieznacznych, aczkolwiek systematycznych wzrostów w latach 2014-2018, od 2019 roku obserwujemy 30- a nawet 50% wzrosty rynku rok do roku – mówi Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w Soneta.

Jeśli chodzi o rodzime biznesy, co czwarta firma deklaruje, że korzysta już z tego typu rozwiązań. Prym wiodą tu przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (50% z nich używa obecnie narzędzi chmurowych). Z kolei wśród małych i średnich biznesów technologie te wdrożyło jak na razie 23% firm.

Powyższe nie dziwi, biorąc pod uwagę efekt skali, im większe zapotrzebowanie tym większe korzyści z wykorzystania chmury – podsumowuje Sabina Jurek.

Trend rynkowy pokazuje jednak, że rozwiązania chmurowe dla wielu przedsiębiorców stanowią jeden z podstawowych celów inwestycyjnych na najbliższe lata. Idą za tym konkretne przesłanki.

Dlaczego warto przenieść swój biznes do chmury?

Chmura jako rozwiązanie dla biznesu niesie ze sobą konkretne korzyści. Spośród nich warto wymienić 5 najważniejszych. Są to:

 1. Skalowalność, czyli możliwość korzystania z infrastruktury chmurowej dokładnie w takim zakresie, w jakim firma tego potrzebuje. Dotyczyć to może m.in. miejsca na serwerze, limitów transferu danych czy też zajęcia zasobów sprzętowych.
 1. Elastyczność pozwalająca na szybką zmianę wspomnianych wyżej wartości w momencie, gdyby zaszła biznesowa potrzeba modyfikacji posiadanego pakietu abonamentowego.
 1. Aktualność związana ze stałą aktualizacją oprogramowania i infrastruktury serwerowej przez dostawcę usług chmurowych. Wszelkimi pracami związanymi z utrzymaniem serwerów, ich modernizacją, a także udostępnianiem nowych wersji oprogramowania zajmuje się właśnie dostawca technologii chmurowych.
 1. Stały dostęp do danych i ich odpowiednie zabezpieczenie – przedsiębiorca nie musi martwić się o dostęp do informacji dla swoich pracowników. Co więcej, wszelkie działania zabezpieczające magazynowane dane również znajdują się po stronie dostawcy usług chmurowych.
 1. Oszczędność – korzystanie z usług chmurowych zapewnia daleko idące oszczędności po stronie przedsiębiorcy. Nie musi on m.in. inwestować w zakup odpowiedniej infrastruktury, a także utrzymanie specjalistów IT odpowiedzialnych za jej konserwację i zabezpieczenie.

Ponadto w chmurze znajdziemy dziś dziesiątki rozmaitych usług i narzędzi wspierających biznes. Od standardowej poczty elektronicznej i systemu dysków sieciowych umożliwiających wymianę plików między pracownikami, przez narzędzia analityczne, marketingowe, sprzedażowe, skończywszy na takich rozbudowanych systemach jak choćby ERP.

Wykorzystanie systemów ERP w polskich przedsiębiorstwach

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2021 roku z systemów ERP w Polsce korzystało aż 90,6% dużych przedsiębiorstw oraz 59,8% średnich. W przypadku małych firm, jedynie co czwarta wdrożyła u siebie takie rozwiązania.

W przypadku oprogramowania ERP w chmurze, spośród polskich firm z tego rozwiązania korzysta w tej chwili 6,2% biznesów. Postępująca cyfryzacja księgowości i konieczność korzystania z elektronicznych dokumentów rozliczeniowych sprawiają, że ERP na przestrzeni kolejnych lat stanie się jedną z najważniejszych inwestycji dla wielu przedsiębiorstw chcących wprowadzić zarządzanie na zupełnie nowy poziom. W związku z tym eksperci rynkowi przewidują, że systemy ERP w chmurze staną się jeszcze bardziej popularne.

Błyskawiczna konieczność migracja do świata pracy zdalnej podkreśliła jaką przewagę technologiczną miały firmy pracujące w chmurze. Badania pokazują, iż zdecydowana większość przedsiębiorców w Polsce planuje w przeciągu najbliższych trzech lat przenieść swoje systemy ERP do chmury – podkreśla Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w Soneta.

Systemy ERP na własność czy w abonamencie?

Planując wdrożenie systemu ERP, mamy do dyspozycji dwa rodzaje licencji – na wyłączność oraz w usłudze abonamentowej. W poniższej części artykułu przyjrzyjmy się różnicom między nimi w trzech przestrzeniach ważnych z punktu widzenia firmy.

Koszty zakupu licencji

Budżet na wdrożenie systemu ERP to jedna z ważniejszych kwestii mająca bezpośrednie przełożenie na podejmowane decyzje biznesowe. Koszty tego procesu znacząco różnią się w zależności od wyboru licencji:

 • W przypadku zakupu na własność ponosimy jednorazowy koszt opłaty licencyjnej dla wybranych przez nas modułów (licencja bezterminowa). Musimy jednak dodać do niego coroczną opłatę aktualizacyjną. Dzięki niej będziemy mogli aktualizować system zgodnie z kolejnymi wersjami publikowanymi przez producenta.
 • W przypadku usługi w chmurze, jedynym kosztem, jaki ponosimy jest comiesięczna opłata abonamentowa. Zależy ona m.in. od ilości użytkowników i aktywnych modułów systemu. Wszelkie aktualizacje systemu wliczone są w cenę.

Infrastruktura i jej zapewnienie

Za szybkie i bezproblemowe działanie systemów ERP odpowiada w dużej mierze infrastruktura, na której zostały postawione:

 • W przypadku chęci wykorzystania własnej infrastruktury, jej koszt jest po stronie przedsiębiorcy. To on musi dbać o zakup oraz opiekę techniczną serwerów, a także poświęcić więcej czasu na jej przygotowanie do startu.
 • W przypadku systemu ERP w chmurze całość obowiązków związanych z infrastrukturą przejmuje dostawca rozwiązania. Do niego należy konserwacja i zabezpieczenie przestrzeni serwerowej w taki sposób, aby zagwarantować najwyższą możliwą jakość usługi.

Chmura obliczeniowa w biznesie a elastyczność

Firmy w Polsce działają na wielu różnych poziomach. Niektóre nastawione są na ciągły rozwój, inne z kolei prowadzą działalność stricte sezonową. W zależności od tego, w jaki sposób funkcjonują, bardzo ważne jest zapewnienie im odpowiedniej elastyczności w działaniu:

 • Wybór licencji dożywotniej sprawia, że w celu otrzymania dostępu do nowych modułów lub stanowisk należy dokupić je w tym samym modelu (tj. uiszczając jednorazową opłatę). Raz kupione będą służyły przez lata, ale w przypadku niewysokiej sezonowości nie będą w pełni wykorzystywane.
 • W przypadku rozwiązania chmurowego praktycznie w każdej chwili można dodać lub odjąć konkretny moduł lub stanowisko – w zależności od aktualnych potrzeb firmy.

Możliwości, jakie niosą ze sobą systemy ERP sprawiają, że w wielu firmach bardzo poważnie podchodzi się do pomysłu ich wdrożenia.

Możliwość lepszego zarządzania wewnętrznymi zasobami, lepsza współpraca między poszczególnymi działami, klarowny obieg dokumentów – to tylko część z pokaźnej listy zalet posiadania rozwiązania ERP w swoim biznesie.

Dlaczego warto wdrożyć enova365 w chmurze?

W sytuacji, w której zastanawiamy się nad wdrożeniem systemu ERP do naszej firmy, warto rozważyć wybór modelu chmurowego. Przemawia za tym co najmniej kilka powodów.

 • Oszczędność czasu i pieniędzy – wdrożenie systemów ERP to konkretne koszty zarówno materialne, jak i czasowe. Wybranie rozwiązania ERP dostępnego w chmurze nie tylko znacznie obniża koszt wejścia, ale pozwala też szybciej wdrożyć go do pracy w konkretnych działach. Warto wspomnieć, że abonamentowy model płatności to również sposób na uniknięcie kosztów zakupu i utrzymania własnej infrastruktury.
 • Elastyczność biznesowa – dowolność w wyborze modułów i ilości użytkowników daje duże możliwości elastycznego dopasowania systemu ERP do potrzeb konkretnej firmy na przestrzeni całego roku. Rotacja pracowników czy sezonowość działania nie są już przeszkodą.
 • Bezpieczeństwo danych – przechowywanie danych w chmurze Microsoft, daje pewność, że nad ich bezpieczeństwem czuwają zatrudnieni przez niego specjaliści. Szybko reagują na zgłoszenia i ewentualne incydenty. Z uwagi na skalę działania taki dostawca może zaproponować niski koszt jednostkowy zabezpieczeń z najwyższej półki.
 • Wygoda działania i mobilność – chmurowe systemy ERP pozwalają na korzystanie z ich możliwości na wiele sposobów. Pracować można zarówno za pomocą dedykowanych aplikacji desktopowych, przeglądarki, jak i aplikacji dostępnych na urządzenia przenośne. Dzięki temu wzrasta wydajność pracy, a co za tym idzie, firma jest w stanie generować znacznie lepsze wyniki. Dostęp do chmury możliwy jest praktycznie z każdego komputera i urządzenia podpiętego do Internetu. To z kolei w dobie rosnącej popularności pracy zdalnej lub hybrydowej pozwala pracownikom wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca na świecie.
 • Wygoda rozliczania – abonamentowy system płatności, pozwala od razu poznać koszt użytkowania systemu ERP w danym okresie rozliczeniowym. Umożliwia to lepsze rozplanowanie wydatków firmowych.

Posłuchaj webinaru „Biznes w chmurze — strategia czy nagła potrzeba” z ekspertami enova365 oraz com@com i dowiedz się więcej.

Webinar Biznes w chmurze — nagranie

Cloud native i chmura obliczeniowa w biznesie jako trend i przyszłość

Chmura obliczeniowa i dostępne w niej usługi to trend biznesowy znajdujący się na fali wznoszącej. Niskie koszty wejścia i dostęp do narzędzi o dużej funkcjonalności sprawiają, że model abonamentowy zaczyna wypierać w wielu przypadkach tradycyjne formy licencyjne. Stanowi alternatywne, coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców, rozwiązanie.

Wybierając oprogramowanie ERP należy zwrócić uwagę czy jest tworzone z myślą o użytkowaniu go w chmurze. Jedynie tzw. rozwiązania cloud native, pozwolą wykorzystać wszystkie zalety chmury – mówi Sabina Jurek, Kierownik zespołu rozwoju i serwisu rozwiązań chmurowych w Soneta.

Niższe koszty, opieka profesjonalnych specjalistów IT, dostęp do aktualizacji, mobilność i elastyczność – te czynniki sprawiają, że polscy przedsiębiorcy zdecydowanie częściej wybierają rozwiązania chmurowe. Dzięki nim pozwalają swoim biznesom wejść na zupełnie nowy poziom rozwoju – szybciej i pewniej, niż w przypadku tradycyjnych technologii.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365