Bezpieczeństwo danych w chmurze — jak to działa

Jak w dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach dobrze zabezpieczać dane? Jakie innowacyjne rozwiązania w tym pomagają i jak nie dać się atakom hakerskim i utracie danych?

Bezpieczeństwo danych w chmurze — jak to działa

Bezpieczeństwo danych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze to temat, który dotyczy wszelkich cyfrowych relacji. Coraz nowocześniejsze metody związane z cyberbezpieczeństwem rewolucjonizują nie tylko rynek rozwiązań IT, ale także sektor finansowy, ubezpieczeniowy, usługowy czy dotyczący ochrony zdrowia. Efekty rozwoju chmury obliczeniowej widzimy w niemal każdym aspekcie życia – od czynności codziennych, przez rozrywkę aż po karierę zawodową i pracę.

Z powodu pandemii nasze działania w jeszcze większym stopniu przeniosły się do Internetu. Wszelkie transakcje online zyskały na znaczeniu i intensywności. Powoduje to, że zabezpieczenia stworzone wcześniej mogą nie odpowiadać na potrzeby pojawiające się obecnie. Coraz bardziej zaawansowana cyfrowa transformacja wymusza konieczność dbania o bezpieczeństwo przekazywanych w różnych przypadkach danych. Z dnia na dzień ważniejsze staje się zapewnienie, by nie zostały one wykorzystane w niewłaściwy sposób przez niepowołane osoby. Weryfikacje zawieranych transakcji odbywają się bowiem najczęściej właśnie przez przekazanie danych osobowych. To dlatego tak istotna jest troska o nie pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego.

Innowacyjna ochrona danych

Wraz z rozwojem technologii rośnie również ryzyko kradzieży danych i oszustw z tym związanych. W mediach regularnie pojawiają się doniesienia o licznych nadużyciach. Sprawia to, że zaufanie do cyfrowych zabezpieczeń co jakiś czas spada i wymaga odbudowywania. Operacji realizowanych w chmurze stale przybywa, a przestarzałe mechanizmy mogą nie być w stanie zapewnić wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi nowa technologia nazywana confidential computing. To innowacyjne rozwiązanie oferuje szerokie możliwości, przez co ma potencjał na eliminowanie wskazywanych problemów.

Termin ten został zdefiniowany przez Confidential Computing Consortium jako:

Ochrona danych w użyciu przez wykonywanie obliczeń w sprzętowym zaufanym środowisku wykonywania – TEE (Trusted Execution Environment). TEE z kolei to właśnie to środowisko, które wymusza wykonywanie tylko autoryzowanego kodu (żadne dane nie mogą być modyfikowanie przez kod spoza tego środowiska).

Confidential Computing definicja

Poufne przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w chmurze

Jeszcze niedawno przetwarzanie i przesyłanie danych wykluczało w pewnym stopniu ich szyfrowanie. Sprawiało to, że dane najbezpieczniejsze były w momencie ich przechowywania. Technologia poufnego przetwarzania danych chroni je nawet wtedy, kiedy są aktualnie w jakiś sposób używane. Wykorzystuje środowisko wykonawcze Trusted Execution Environment (TEE), które nie daje dostępu z zewnątrz. Dbają o to specjalnie wbudowane kody szyfrujące. Dzięki nim transakcje oraz ich modyfikowanie stają się zdecydowanie bezpieczniejsze.

W celu odszyfrowania pobranych danych niezbędny jest odpowiedni klucz, który powinien pozostać niewidoczny. Wówczas, jeśli komuś uda się pokonać wcześniejsze zabezpieczenia danego systemu i dostać się do przechowywanych tam danych, będą one wciąż nieużyteczne, bo zaszyfrowane. Ataki takie staną się więc zdecydowanie mniej szkodliwe, ale także mniej opłacalne dla samych atakujących.

Bezpieczeństwo cyfrowe to temat poruszany zarówno w mediach, jak i podczas debat eksperckich czy obrad sejmowych. Technologia stale się rozwija i systemy zabezpieczeń muszą za nią nadążać, a nawet ją wyprzedzać. Jeszcze niedawno nie korzystaliśmy z HTTPS czy protokołów SSL i TLS na taką skalę. Teraz jednak jest to znane wszystkim rozwiązanie stosowane do zabezpieczania komunikacji internetowej. Usługi oparte na chmurze to według wielu specjalistów przyszłość. Warto się do niej zatem dobrze przygotować.

Wymiana danych za pośrednictwem chmury daje możliwość wzrostu ataków i ryzyka. Technologia confidential computing ma za zadanie je niwelować i oferować bezpieczeństwo na jak najwyższym poziomie. Interakcje internetowe stają się dzięki temu obarczone mniejszym ryzykiem, zwłaszcza w sferze biznesowej.

Praktyka w zapobieganiu cyberatakom a biznes

Confidential computing używamy w celu minimalizowania i zapobiegania cyberatakom. Technologia ta pozwala w razie potrzeby na całkowite odcięcie dostępu do danych operacyjnych, co chroni przed tragicznymi skutkami niespodziewanych naruszeń. To jednak nie wszystko. Co ciekawe, z technologią tą wiąże się również pojęcie zarządzania relacjami handlowymi. W jaki sposób?

Confidential computing daje szansę na taką współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi, aby nie narażać się na niepotrzebne ryzyko. Odpowiednio zabezpieczone środowisko nie pozwala na naruszenie praw własności intelektualnej czy ujawnienie informacji, które zostały zastrzeżone. Sama analiza danych możliwa jest natomiast z wykorzystaniem wykluczenia wglądu w informacje z drugiej strony procesu.

Bezpieczeństwo danych w chmurze to przyszłość wielu branż

Eksperci, mówiąc o przyszłości confidential computing, często przywołują sektor ochrony zdrowia. Technologia ta może tam bowiem znaleźć powszechne zastosowanie. Dane pacjentów zazwyczaj mają charakter wrażliwy i wymagają szczególnej ochrony, zwłaszcza ze względu na liczne powiązania występujące pomiędzy różnymi podmiotami. Prowadzenie prac nad nowymi lekami również wiąże się z koniecznością zapewnienia poufnego przetwarzania danych przez firmy farmaceutyczne.

Confidential computing to rozwiązanie także dla sektora prawnego, bankowego, handlowego, finansowego i wielu innych. Weryfikacja transakcji może odbywać się dzięki niemu bez udostępniania wrażliwych informacji.

Microsoft Azure i jego rozwiązanie

Microsoft zaprezentował technologię, chroniącą dane podczas całego procesu ich wykorzystywania w chmurze, już kilka lat temu. Było to wówczas pierwsze na rynku takie rozwiązanie oferowane przez dostawcę chmury publicznej. Azure Confidential Computing również używa TEE (Trusted Execution Environment), by nikt nie mógł danych przetwarzanych przez chmurę przechwycić. Już od dawna Microsoft pomagał minimalizować ryzyko ataków i ograniczać ich skutki poprzez szyfrowanie po stronie klienta, po stronie serwera, protokoły TLS i HTTPS.

Obecnie wiele firm prowadzi prace nad udoskonalaniem opisywanej technologii. Staje się to priorytetem nie tylko dla wielu z nich, ale także dla konsumentów w Internecie. Z pewnością, w ciągu najbliższych lat, możemy spodziewać się dalszego rozwoju w tym aspekcie. Bezpieczeństwo danych nigdy jeszcze nie było tak ważne.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem rozwiązania chmurowego dla swojego biznesu, sprawdź e-book: Chmura obliczeniowa w biznesie.

Archiwizator Azure zapewnia bezpieczeństwo danych w chmurze

Archiwizator Azure to licencjonowany dodatek producenta systemu ERP – enova365, który pozwala na automatyczne tworzenie zapasowych kopii danych oraz na ich bezpieczne przesyłanie i przechowywanie w chmurze Microsoft Azure.

Nowoczesne przedsiębiorstwo przetwarzające terabajty danych musi pamiętać o tym, by odpowiednio je zabezpieczyć. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy swoje bazy przechowują na własnych serwerach lub w hostowanych serwerowniach z jedną lokalizacją. Ważne, aby w razie utraty lub ataku hakerskiego móc w łatwy sposób odzyskać niezainfekowane dane niezależnie od miejsca i czasu. Między innymi dlatego tak popularne jest korzystanie z chmury. Ta w połączeniu z narzędziem enova365, które automatycznie wykonuje backup, pozwala na szybki i łatwy dostęp do kopii zapasowej, oferując tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych w chmurze — jak to działa?

 • Archiwizator wykonuje automatycznie kopię bezpieczeństwa bazy danych zapisanych w systemie enova365 i kopiuje ją na lokalny komputer.
 • Następnie plik zostaje spakowany i zaszyfrowany przy pomocy wybranego certyfikatu bezpieczeństwa.
 • Tak przygotowany wysyłany jest do chmury Microsoft Azure i umieszczony w dedykowanym dla użytkownika kontenerze.
 • Dostęp do niego jest szyfrowany i autoryzowany za pomocą mechanizmów dostarczanych przez Microsoft.
 • Chmura Microsoft Azure zapewnia bezpieczeństwo przechowywania plików.
 • Każdy wysłany backup przechowuje się w 3 kopiach w 3 różnych centrach danych.
 • Kopia robi się z ustaloną częstotliwością – raz dziennie lub raz w tygodniu, zależnie od wybranego pakietu usługi.
 • W przypadku awarii bazy danych użytkownik na żądanie może pobrać wybrany backup z chmury na lokalny komputer i odtworzyć bazę danych.

Korzyści z korzystania z Archiwizatora Azure w enova365

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Poruszając zagadnienie bezpieczeństwa danych, nie możemy pominąć tematu RODO.  Z jednej strony rozporządzenie wymusiło na przedsiębiorstwach tworzenie i zabezpieczanie przechowywanych danych. Z drugiej wymogło zgłaszanie wszelkich incydentów, które związane są z wyciekiem informacji.

Archiwizator Azure wymusza zaszyfrowanie mocnym hasłem każdego pliku backup wysyłanego do chmury. Jeżeli firma posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa, dane te można nim zabezpieczyć dodatkowo. W razie wystąpienia awarii, pliki mogą zostać pobrane z chmury i rozpakowane tylko przez konkretną upoważnioną osobę.

Automatyzacja kopii

Korzystając z dodatku, można wybrać usługę automatycznego kopiowania raz w tygodniu lub raz dziennie. To daje w sumie cztery tygodniowe lub trzydzieści dziennych kopii miesięcznie. Wszystkie przesłane do chmury dane przechowuje ona przez miesiąc. Co ważne, tworzenie kopii nie wymaga zaangażowania informatyków ani programistów. Może to być w pełni zautomatyzowane wg harmonogramu (system samodzielnie uruchomi czynność, a w razie potrzeby w dzienniku logów będą widoczne informacje o wykonanych akcjach) lub polegać na samodzielnym uruchomieniu procesu przez użytkownika. Wystarczy naciśnięcie guzika.

Stabilność

Chmura Microsoft daje gwarancję stabilności. Szczelne procedury ochrony jak certyfikat bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie secret key dają możliwość skutecznej ochrony danych.

Georeplikacja danych

Archiwizowane bazy zapisują się w kilku centrach danych, co daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

Kopie w enova365

Nie ma ryzyka pobrania kopii innego klienta. Konkretna zarchiwizowana baza powiązana jest z konkretnym, unikalnym numerem licencji enova365.

Firmowe dane w chmurze, czyli gdzie?

Jeśli firma decyduje się na chmurę prywatną, wówczas dane przechowuje w infrastrukturze IT należącej do organizacji lub innego podmiotu, z którym wiąże ją umowa.

Dane przetwarzane w chmurze publicznej znajdują się natomiast w infrastrukturze IT (centrum danych, data center), którą posiada i zarządza wyspecjalizowana firma oferująca usługę wielu podmiotom jednocześnie.

Nowoczesne data center wykorzystywane przez największych dostawców usług IT, to wielkie kompleksy, przypominające najlepiej strzeżone obiekty wojskowe. Dostęp do nich zostaje ściśle ograniczony, a każda osoba chcąca znaleźć się na terenie obiektu musi poddać się dokładnej weryfikacji. Przejścia do wybranych części takich obiektów stale monitorują odpowiednie narzędzia, a anomalie są natychmiast raportowane. Pracownicy centrów danych mają dostęp tylko do tych pomieszczeń, które są związane z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych.

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Poza bezpieczeństwem fizycznym duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo technologiczne. Globalni gracze posiadający nieograniczone środki finansowe, inwestują je w najlepszych specjalistów, którzy pracują na najnowocześniejszych systemach, a ich zadaniem jest 24-godzinny monitoring infrastruktury odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie udostępnianych usług. Ponadto, stosuje się tu najnowsze zabezpieczenia oferowane przez gigantów technologicznych. Nowoczesne centra danych to nowoczesne systemy antywirusowe, firewalle oraz algorytmy szyfrowania danych.

Bezpieczeństwo danych to również zgodność z przepisami prawa, kodeksami branżowymi, normami oraz standardami. Przykładowo jeśli dostawca usługi chmurowej posiada swoje centrum danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi zagwarantować klientowi prawidłową ochronę przetwarzanych danych m.in. zgodnie z obowiązującym od 2018 roku rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Dostawca chmury musi więc oferować usługi zgodnie z prawem, w którym zlokalizowane jest jego centrum danych.

Potwierdzeniem eksperckości i najwyższej jakości świadczonych w chmurze usług są również certyfikaty bezpieczeństwa takie jak m.in normy ISO.

 • 27018 (Bezpieczeństwo Danych w Chmurze),
 • 27001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji),
 • 22301 (Zarządzanie Ciągłością Działania).

Przechowywanie danych w chmurze chroni przed:

fizycznym uszkodzeniem sprzętu,
kradzieżą sprzętu,
awariami lokalnego serwera,
skryptami szyfrującymi,
wirusami.

Co w przypadku awarii?

W razie potrzeby odzyskania danych, wystarczy pobrać aktualną wersję oprogramowania enova365 ze strony producenta i podać numer swojej licencji. Należy pamiętać, o dostępie do dodatku enova365 jakim jest Archiwizator Azure. Możliwość pobrania kopii danych z chmury mają tylko osoby z nadanymi w systemie uprawnieniami (np. Administrator, Właściciel, informatyk).

Użytkownicy doceniają dodatek Archiwizator Azure i są zadowoleni z jego funkcjonowania. Wykupując oprogramowanie enova365 ze stałą abonamentową opłatą, nie muszą przechowywać baz danych na nośnikach zewnętrznych. To nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także ogromna oszczędność. Dzięki tej funkcjonalności nie trzeba już kupować kolejnych urządzeń do firmowej serwerowni. Dodatkowa przestrzeń na serwerze czy inne systemy np. jak NAS to bowiem dużo wyższe koszty w porównaniu do Archiwizatora Azure.

Jak zabezpieczyć się przed atakiem hakerskim?

Eksperci uważają, że ilość ataków będzie wciąż rosła i wbrew pozorom zagrożone nimi są już nie tylko duże, ale również mniejsze przedsiębiorstwa. Często celem hakerów stają się dane firmowe, które zostają usunięte bądź zaszyfrowane. W przeciwieństwie do wielkich korporacji, firmy z sektora MŚP nie mogą przeznaczyć milionowych nakładów na zabezpieczenie i monitorowanie sieci czy na zatrudnienie ekspertów ds. bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które mogą uchronić nas przed tymi najpowszechniejszymi atakami i ich skutkami.

Pracownicy i standardy

Przede wszystkim kluczowe jest edukowanie pracowników w kontekście bezpieczeństwa. Większość wirusów dostaje się do sieci firmowej, w wyniku błędnego działania pracownika, zwykle otwarcia załącznika czy maila pochodzącego z nieznanego źródła. Świadomy pracownik może uchronić naszą firmę przed groźnymi konsekwencjami ataku, warto więc inwestować w jego szkolenie. Każda firma powinna również wypracować standardy bezpieczeństwa, które stanowić będą dla pracowników instrukcje postępowania. Takie zasady powinny regulować między innymi kwestie praw dostępów do danych, założenia dotyczące stosowanych haseł czy procedury postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia ataku.

Aktualne oprogramowanie

Dziś większość przedsiębiorstw ma wdrożone oprogramowania zabezpieczające (antywirusowe), często jednak zaniedbywane są jego aktualizacje. Jest to niezwykle istotne w związku z rosnącą aktywnością hakerów. Temat aktualizacji dotyczy również wszystkich innych używanych w firmie systemów – w ramach updatów dostawcy IT dostarczają szeregu rozwiązań, których celem jest lepsze zabezpieczenie naszych danych czy zasypanie istniejących luk bezpieczeństwa. Przestarzałe systemy, mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszej firmy.

Kopie zapasowa i bezpieczeństwo danych w chmurze

Zgodnie z zasadą „przezorny zawsze ubezpieczony”, warto zadbać również o kopie zapasowe najważniejszych danych firmowych. W przypadku ataku hakerskiego niestety swojej funkcji nie spełnią kopie przechowywane na lokalnych serwerach firmy, dlatego warto rozważyć rozwiązania w chmurze. Przedsiębiorca może korzystać z oprogramowania w chmurze bądź jedynie zakupić usługę backupu danych w chmurze. W tym drugim wypadku dane firmowe zapisywane będą na lokalnych serwerach, a ich kopie zapasowe cyklicznie wysyłane do chmury. Warto dokładnie przemyśleć wybór dostawcy chmury, tak aby zapewniał on jak najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Bezpieczeństwo danych w chmurze — backup to podstawa

Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup i tych, którzy będą go robić. Tworzenie i archiwizowanie kopii zapasowych jest szczególnie istotne w biznesie, ponieważ utrata danych może być dla przedsiębiorstwa niebezpieczna.

Jak przygotować kopię danych?

Przede wszystkim firma powinna posiadać jedno wspólne repozytorium danych, w którym przechowuje najważniejsze informacje i dokumenty związane ze swoim funkcjonowaniem. Jeśli uda się stworzyć jedną wspólną dla firmy bazę, łatwiej będzie też stworzyć kopię zapasową. Większość systemów IT pozwala na automatyczny eksport bazy danych, dzięki czemu sama operacja przygotowania kopii danych przeprowadzana jest sprawnie i szybko.

Gdzie przechowywać dane?

Kopię zapasową danych można przechowywać na wiele sposobów. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Jedną z najczęściej stosowanych metod przechowywania są narzędzia zewnętrzne – pamięci USB czy dyski zewnętrzne. Ich dużą zaletą jest stosunkowo niski koszt oraz łatwość przenoszenia danych. Należy jednak pamiętać, że dyski bywają zawodne. Poza tym istnieje znaczne ryzyko ich utraty np. w wyniku zgubienia lub kradzieży.

Bezpieczniejszą metodą będzie przechowywanie danych na serwerach zewnętrznych bądź w chmurze. Jeśli nasz system główny zainstalowany jest na serwerze zewnętrznym, warto wybrać takiego dostawcę, który będzie nam gwarantował backup danych. Należy również zwrócić uwagę na kwestie zabezpieczania danych i wybrać takiego usługodawcę, u którego nasze dane będą najbezpieczniejsze.

Jeśli firma korzysta z serwera w ramach własnej infrastruktury IT, może wynająć przestrzeń na serwerze komercyjnym, w którym przechowywać będzie jedynie kopię zapasową. Tu również wybierając dostawcę należy dokładnie przyjrzeć się jego ofercie oraz polityce bezpieczeństwa.

Harmonogram i czynnik ludzki

Istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem danych jest wyeliminowanie błędów związanych z tak zwanym czynnikiem ludzkim. Większość pracowników nie będzie pamiętać o regularnym tworzeniu kopii danych. Lepiej więc wyznaczyć określoną osobę, która będzie za to odpowiedzialna, bądź ustalić, że backup będzie robiony automatycznie przez system. Jeśli dodatkowo chcemy zabezpieczyć dane zapisywane tylko na komputerze pracownika, warto stworzyć harmonogramy tworzenia kopii i mechanizmy przypomnień. Bezpieczeństwo danych w chmurze to podstawa.

Autor: Gabriela Gil, Specjalista ds. Marketingu enova365

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365