4 etapy procesu zarządzania firmą – sprawdź, czy Twoje zarządzanie przedsiębiorstwem jest skuteczne!

4 etapy procesu zarządzania firmą – sprawdź, czy Twoje zarządzanie przedsiębiorstwem jest skuteczne!

Zarządzanie przedsiębiorstwem to trudne zadanie, które wymaga właściwego podejścia. W tym zadaniu pomagają odpowiednie procesy zarządzania, dzięki którym łatwiej jest zapanować nad poszczególnymi obszarami rozwoju biznesu.

Spis treści:

Procesy zarządzania firmą – dlaczego to ważne?

Czym jest zarządzanie przedsiębiorstwem? Wielu osobom nieobeznanym z tematem może się wydawać, że jest to prosta praca polegająca na wydawaniu poleceń podwładnym. Nic bardziej mylnego. Zarządzanie firmą to wieloetapowe zadanie wymagające szeregu umiejętności. Właśnie dlatego powinno opierać się je na specjalnych procesach.

Metody zarządzania przedsiębiorstwem to swego rodzaju szablon, który krok po kroku pokazuje, jakie czynności są niezbędne, aby osiągnąć określony w strategii cel biznesowy. Zbudowanie zarządzania firmą na takich podstawach niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

 • pozwala analizować procesy, wyciągać wnioski z ich wcześniejszego prowadzenia, by usprawniać i przyspieszać działania zarządcze,
 • daje obraz relacji zachodzących pomiędzy różnymi procesami biznesowymi, co w dłuższej perspektywie czasu pozwala podejmować trafniejsze decyzje biznesowe,
 • systematyzuje wszystkie zadania wykonywane w organizacji, budując instrukcje postępowania w różnych sytuacjach, co znacznie skraca czas reakcji na zdarzenia, pozwala przydzielić jasne obszary obowiązków pracownikom i rozliczać ich z podejmowanych działań,
 • pozwala szybko przystosować proces do zmieniających się warunków rynku, dzięki czemu masz szansę szybciej dopasować swoją firmę do nowej rzeczywistości.

Zarządzanie firmą jest procesem, który działa w swoistej pętli. Oznacza to, że jego poszczególne etapy powtarzają się regularnie. Umożliwia to wprowadzenie w każdym kolejnym cyklu drobnych korekt, które mają wpływ m.in. na wydajność, szybkość rozwoju przedsiębiorstwa, czy też jego przewagi konkurencyjne. O jakich etapach mówimy?

4 etapy procesu zarządzania firmą

Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem obejmują zazwyczaj cztery najważniejsze fazy:

 • planowanie, 
 • organizowanie, 
 • przewodzenie 
 • oraz kontrolowanie. 

Następują one jedna po drugiej w powtarzalnym cyklu i pozwalają objąć swoim zasięgiem wszystkie elementy działań zarządczych, które są niezbędne do realizacji strategii rozwojowej. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

Planowanie

Etap planowania rozpoczyna działania zarządcze w organizacji. W czasie jego trwania podejmowane są pierwsze decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa: wyznaczane są cele, wskazywane ewentualne problemy i wyzwania, które mogą się pojawić w przyszłości, oraz definiowane są sposoby na poradzenie sobie z nimi.

Etap planowania pozwala rozbić główne cele biznesowe na jednostkowe zadania, których poprawne wykonanie pozwoli osiągnąć przyjęte w strategii założenia. Gdy zadania są już rozpisane, następuje kolejna faza.

Organizowanie

Wszystkie zadania opracowane w poprzednim kroku zostają przydzielone konkretnym zespołom, a kolejno pracownikom. Na tym etapie następuje również rozdział innych posiadanych zasobów przedsiębiorstwa (m.in. technologii, materiałów, maszyn) do poszczególnych zespołów, aby umożliwić im realizację przedsięwzięć, przed którymi stoją.

Zorganizowanie pracy przedsiębiorstwa zamyka ten etap i pozwala przejść do kolejnego.

Przewodzenie

Na tym etapie najważniejszym elementem zarządzania firmą jest odpowiednie pokierowanie pracownikami, by zrealizowali przydzielone im zadania. Przy pomocy różnorakich technik motywacyjnych należy wyjaśnić zespołom cele przedsiębiorstwa, a także zachęcić ich do terminowego i efektywnego wykonywania pracy.

Kontrolowanie

Każda metoda zarządzania przedsiębiorstwem powinna uwzględniać ten etap – kontrolowanie. Obejmuje on obserwację postępów zaplanowanych i rozdzielonych wcześniej działań. Do obowiązków zarządczych na tym etapie należy m.in. sprawdzanie, czy zadania realizowane są terminowo i w odpowiedni sposób. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości i zagrożeń management powinien podjąć niezbędne działania korygujące.

Jak enova365 wspiera proces zarządzania firmą?

Metody zarządzania przedsiębiorstwem to skomplikowane, wielowątkowe działania, które nierzadko wymagają wsparcia technologicznego. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania firmą jest w stanie wspomóc Cię w każdym z wyszczególnionych powyżej obszarów i skutecznie wspierać w realizacji założonych celów.

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku jest system ERP enova365. Dzięki modułowej budowie jesteś w stanie dokładnie dopasować go do swojej organizacji w taki sposób, aby dostarczyć wszystkim zespołom niezbędnych narzędzi do pracy, a menedżerom dać do dyspozycji system, który będzie monitorował wszystkie etapy procesu zarządzania.

Jak system wesprze Cię w codziennych obowiązkach?

Na etapie planowania niezbędnych danych z wszystkich obszarów przedsiębiorstwa dostarczy Ci moduł Business Intelligence. Zaawansowana analityka biznesowa jest bowiem tym, co decyduje dziś w ogromnym stopniu o sile przedsiębiorstwa. Analizując historyczne dane, masz szansę wyciągnąć wnioski z wcześniejszych lat i dopasować cele realnie do posiadanych zasobów. Dzięki temu strategia rozwoju oparta będzie przede wszystkim na faktycznych możliwościach Twojej organizacji. 

Moduł Business Intelligence przyda się także na etapie kontrolowania, bo daje możliwość łatwego śledzenia wybranych wskaźników, co umożliwia monitoring postępów oraz zestawienie stanu faktycznego z założeniami.

W organizowaniu pracy, przewodzeniu oraz kontroli wesprze Cię m.in. moduł Praca Hybrydowa, dzięki któremu rozpiszesz szczegółowe zadania i zlecisz je konkretnym pracownikom. Dzięki temu zyskasz pewność, że każdy z pracowników będzie znał dokładnie swoje obowiązki oraz terminy, w jakich musi je wykonać

Zadania rozdzielone poszczególnym pracownikom w module Praca Hybrydowa

Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem warto uzupełnić funkcjonalnościami modułu Workflow. Z jego pomocą jesteś w stanie zautomatyzować wewnętrzne procesy firmowe i przyspieszyć wykonywanie powtarzalnych działań. Wykorzystując Workflow, zapewnisz sobie także niezbędne narzędzie kontrolne, które pozwoli Ci skutecznie reagować na każde odstępstwo od przyjętej normy. 

Brak automatyzacji, brak wydajnych procesów zarządzania?

Obecnie trudno już sobie wyobrazić biznes, w którym menedżerów i pracowników nie wspierałyby nowe technologie. Wykorzystanie systemów ERP w procesie zarządzania biznesem pozwala na zautomatyzowanie większości czynności i procesów – od obsługi kadrowo-płacowej, księgowej i finansowej, przez zarządzanie halą produkcyjną czy magazynem, aż po obsługę e-commerce i marketplace’ów. A automatyzacja to dobry sposób nie tylko na to, by:

 • robić więcej w krótszym czasie, 
 • zredukować koszty prowadzenia działalności,
 • nie dać uciec konkurencji,
 • ale też popełniać mniej błędów. 

To dlatego, że dobry system ERP, taki jak enova365 „myśli” za ludzi i odpowiednio ich prowadząc, utrudnia im popełnianie błędów. Potwierdzają to opinie użytkowników tego programu ERP.

„Wdrożenie enova365 pozwala nam łatwiej i szybciej opanować skomplikowane zależności merytoryczne naszych danych. Wraz z partnerem wdrożeniowym opracowaliśmy mechanizmy powiązań informacji, które ułatwiają bieżącą i realną kontrolę biznesową w sytuacji stale wzrastającej ilości danych oraz zmieniających się wymagań.”

M. Leszczyńska, Główna Księgowa Stena Line

Od wielu lat tłumaczymy naszym Klientom, że warto zainwestować w dobre narzędzia, które pozwolą zrobić pracę mniejszym kosztem i szybciej, program enova365 dokładnie realizuje to wyzwanie. By firma mogła się rozwijać, potrzebuje dobrych rozwiązań systemowych i oprogramowania, które nie będzie tego rozwoju hamować. Oprogramowanie enova365 to dobre rozwiązanie, które szczerze polecam.

 Józef Kisielewski, Prezes zarządu Narzędzia sp. z o.o.

enova365 wspiera przedsiębiorców w całej Polsce, dając im narzędzia niezbędne do realizacji nawet najbardziej śmiałych posunięć biznesowych. System ten usprawnia zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, a także dużymi biznesami, jednocześnie zapewniając prostotę obsługi oraz możliwość pełnej optymalizacji. Jeśli chcesz sprawdzić, w jakim stopniu wpłynie na rozwój Twojego biznesu, skontaktuj się z nami i umów na krótką prezentację z Autoryzowanym Partnerem enova365.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365