Na czym polega ruchomy czas pracy?

Na czym polega ruchomy czas pracy?

Ruchomy czas pracy pozwala pracownikom na rozpoczynanie swoich obowiązków w określonym oknie czasowym. Taki sposób rozliczania czasu pracy może pozytywnie wpłynąć na ich efektywność i zadowolenie z pracy. Czy wprowadziłeś go w swoim biznesie?

Spis treści:

Na czym polega ruchomy czas pracy?

W biznesie spotykamy się coraz częściej z różnymi benefitami. Karnety na siłownię, opieka medyczna, ubezpieczenie – to standard, który większość firm już dziś oferuje swoim pracownikom. W coraz większym stopniu do kręgu podstawowych bonusów wchodzi również ruchomy system czasu pracy. Na czym polega?

Ruchomy czas pracy to ciekawa metoda organizacji czasu dla pracownika, wprowadzona dzięki nowelizacji Kodeksu pracy. W art. 1401 tego kodeksu znajduje się zapis:

„Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy”.

 Oznacza to, że pracownik może wybierać godzinę, o której pojawia się w biurze lub – w przypadku home office – loguje się do komputera. Zwykle pracodawca określa przedział w godzinach rannych (np. 7:00–9:00), pozwalając pracownikowi samodzielnie zdecydować, o której dokładnie godzinie w tym zakresie rozpocznie wykonywanie swoich obowiązków. 

Dzięki temu pracujący może lepiej zaplanować poranek. W sytuacji, gdy musi np. odwieźć dziecko do szkoły lub załatwić prywatną sprawę, może pojawić się w pracy nieco później, np. o godzinie 9:00 i zostać w niej przez 8 godzin do 17:00. Z kolei w inne dni, popołudniowe zobowiązania wymuszą na nim przyjście np. o 7:00 i po wykonaniu swojej pracy będzie mógł on opuścić biuro już o 15:00.

Ruchomy czas pracy – korzyści dla pracodawcy i pracownika

Ruchomy rozkład czasu pracy ma wiele zalet zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Wdrażając go w swoim biznesie, zyskujesz m.in.:

Ruchomy czas pracy – korzyści dla pracodawcy:

 • pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o potrzeby podwładnych,
 • mniejszą liczbę nieobecności pracowników spowodowanych koniecznością załatwiania przez nich prywatnych spraw,
 • niższy współczynnik spóźnień niż w przypadku sztywnych godzin pracy,
 • wyższą lojalność i motywację pracowników.

Ruchomy czas pracy – korzyści dla pracownika::

 • możliwość bycia aktywnym zawodowo mimo wielu prywatnych obowiązków (również w trudnej sytuacji życiowej),
 • możliwość pracy w bardziej komfortowych warunkach (np. przychodząc przed wszystkimi lub zostając, gdy większość współpracowników udała się już do domu),
 • oszczędności czasu na dojazdach dzięki możliwości unikaniu godzin szczytu,
 • możliwość załatwienia swoich spraw bez konieczności wykorzystywania dni urlopu.

Ruchomy rozkład czasu pracy jest doskonałym sposobem na poprawienie motywacji i zwiększenie zaangażowania w pracę. Zastanawiasz się, jak wdrożyć go w swoim biznesie?

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy?

Na początek dobrze zapoznaj się z zależnością ruchomy czas pracy – Kodeks pracy. Ten sposób pracy bowiem bardzo dokładnie regulują przepisy. Jak wspomnieliśmy powyżej, zgodnie z art. 1401 Kodeksu pracy, w dniach pracujących rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczęcia jej wykonywania. Jeśli chcesz wprowadzić ruchomy czas pracy, musisz zrobić to jednak zgodnie z brzmieniem art. 150 § 1 Kodeksu pracy. Mówi on między innymi: 

„Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.”

Dodatkowo z art. 150 § 3 Kodeksu pracy wynika, że zapis o takim beneficie dla pracownika powinien znaleźć się w układzie zbiorowym pracy, w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi (jeśli w Twojej organizacji takie związki występują) lub porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

Decydując się na ruchome godziny pracy dla swoich pracowników, po zawarciu porozumienia ze związkami lub przedstawicielami załogi, warto wprowadzić taki zapis również do regulaminu pracy. Nie ma, co prawda, takiego obowiązku, jednak z formalnego punktu widzenia, krok ten jest mile widziany.

Czytaj też: Praca zdalna – obowiązki pracodawcy i prawa pracownika

Wniosek o ruchomy czas pracy

Pracownik w firmie, w której istnieją ścisłe godziny pracy, samodzielnie może również zawnioskować o ruchomy czas pracy. Kodeks pracy reguluje to w art. 150 § 5. Artykuł ten określa, że nie jest to jednak wiążące dla pracodawcy i jeśli nie planuje jego wdrożenia, taki wniosek o ruchomy czas pracy może odrzucić (poza kilkoma wyjątkowymi okolicznościami).

Ruchomy czas pracy a doba pracownicza

Doba pracownicza to kolejne 24 godziny począwszy od godziny rozpoczęcia pracy przez pracownika, zgodnie z obowiązującym go czasem pracy. Ruchomy rozkład pracy może rodzić pytania o to, jak ma się on do doby pracowniczej. Przepisy wskazują, że w ruchomym systemie czasu pracy ponowne wykonanie pracy w tej samej dobie nie liczy się jako praca w godzinach nadliczbowych.

Ważne jest jednak również to, że czas pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego (więcej informacji znajdziesz w art. 132 i 133 Kodeksu pracy).

Żeby łatwo monitorować ruchomy czas pracy warto zastosować odpowiednie narzędzia, takie jak np. odpowiadające Twoim potrzebom moduły enova365.

Miesięczna karta czasu pracy pracownika w ujęciu graficznym w Pulpicie Pracownika w enova365

Ruchomy czas pracy a harmonogram

Czy w wypadku ruchomego czasy pracy pracodawca musi tworzyć harmonogram pracy? Niekoniecznie. Kodeks pracy mówi, że pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy w odniesieniu do osób, które pracują:

 • w podstawowym czasie pracy – od poniedziałku do piątku, w takich samych godzinach,
 • w zadaniowym czasie pracy – bo z definicji zadaniowego czasu pracy wynika, że pracownik sam decyduje o swoim czasie pracy,
 • w ramach równoważnego systemu czasu pracy, jeżeli pracownik objęty jest dodatkowo ruchomym czasem pracy (harmonogram czasu pracy jest natomiast niezbędny, gdy pracownik pracuje po prostu w systemie równoważnym). 

Ruchomy rozkład czasu pracy – wyzwanie dla pracodawców?

Ruchomy czas pracy ma z punktu widzenia pracowników wiele zalet. Z tego benefitu skorzystać może również pracodawca, w związku z czym wiele firm wprowadza przynajmniej minimalne, jednogodzinne okno, w którym każdy członek zespołu może samodzielnie decydować o rozpoczęciu wykonywania swoich obowiązków.

W ten sposób jednak tworzymy potencjalny problem pojawiający się przy okazji ewidencji czasu pracy. Jak wiadomo, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zobowiązani są do współpracy z firmą w określonym umową wymiarze godzin. Z tego też powodu konieczne jest zastosowanie odpowiednich systemów, które najlepiej poradzą sobie z rejestrowaniem początku oraz końca codziennej aktywności zawodowej. Jest to szczególnie istotne, jeśli jej rozpoczęcie definiuje szerokie okno czasowe.

Jak enova365 wspiera ruchomy system czasu pracy? 

enova365 ułatwia wywiązywanie się z obowiązku ewidencji czasu pracy pracowników także tych pracujących w ruchomym systemie czasu pracy. Funkcje rejestracji czasu pracy mają Pulpity Pracownika i Kierownika – narzędzia przeznaczone do samoobsługi pracowniczej – oraz moduł Praca hybrydowa – rozwiązanie stworzone z myślą o pracy w trybie rozproszonym. 

Intuicyjne narzędzie do rejestrowania czasu pracy

Przy pomocy wspomnianych wyżej aplikacji pracownicy mogą rejestrować czas pracy – sama czynność nie obciąża ich dodatkowo, bo trwa tylko kilka chwil i wymaga tylko kilku kliknięć. Co więcej, korzystanie z narzędzi enova365 jest tak intuicyjne, że nie wymaga żadnych szkoleń, a rejestracja czasu pracy może być prowadzona z dowolnego miejsca i z dowolnego narzędzia.

Czytaj więcej: Rejestracja czasu pracy – jak to działa w praktyce?

Plan pracy a rzeczywisty czas pracy pracownika w Pulpicie Pracownika enova365
Plan pracy a rzeczywisty czas pracy pracowników w Pulpicie Kierownika w enova365

Możliwość prowadzenia analiz

Wszystkie dane dotyczące czasu pracy rejestrowane przez narzędzia enova365 są przechowywane w systemie i dostępne dla pracowników kadrowo-płacowych. Jeżeli pracujesz w kadrach szczególnie przydać Ci się mogą panele BI enova365, które umożliwiają wszechstronną analizę danych wynikających z ewidencji czasu pracy. Może ona dostarczyć wiele wartościowych informacji. 

 • Z łatwością sprawdzaj, którym pracownikom brakuje godzin do pełnej miesięcznej normy czasu pracy z powodu wyjść prywatnych albo pracy krótszej niż przewidziany umową wymiar godzin.
 • Szybko dostrzegaj trendy ważne ze strategicznego punktu widzenia. Dowiedz się, którzy pracownicy pracują więcej w danym okresie rozliczeniowym niż przewidziana dla nich norma godzin. Dotyczy to często osób z jednego działu? Może warto rozważyć zatrudnienie do tego działu dodatkowych osób. 

O zastosowaniach paneli BI w kadrach i płacach czytaj więcej w artykule: „Jak analizować dane kadrowo-płacowe?”

 Czas pracy pracowników | Panele BI enova365

Możliwość importu danych z systemów do rejestracji czasu pracy

Rejestrujesz czas pracy przy pomocy innych niż enova365 systemów do ewidencji czasu pracy – takich jak programy RCP lub 4 Trans? Dzięki modułowi Czas pracy możesz importować z nich dane, ewidencjonować i analizować je oraz wprowadzać normy czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.

Ruchomy czas pracy – podsumowanie

Narzędzia enova365 – Pulpity Pracownika i Kierownika czy moduł Praca hybrydowa – poza wieloma innymi aspektami – pozwolą Ci rejestrować czas pracy, jeśli zdecydujesz się wprowadzić ruchomy system w Twojej organizacji. Jeżeli dodatkowo skorzystasz z Paneli BI, będziesz mógł także z łatwością analizować dane dotyczące ewidencji czasu pracy i podejmować optymalne decyzje zarządcze.

Jeśli chcesz wdrożyć w swojej firmie zaawansowane narzędzie wspierające pracę działów HR, skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci enova365. Skontaktuj się z nami i umów na prezentację, w czasie której przedstawimy Ci możliwości systemu i pokażemy, w jaki sposób przy jego pomocy skutecznie wyskalujesz swój biznes.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365