ZAIKS
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży sztuka, media, rozrywka

Wdrożenie systemu ERP w ZAIKS

Partner wdrażający: Alt One zobacz wizytówkę

Dorota Kukuć, Główna Księgowa ZAIKS
Dorota Kukuć, Główna Księgowa ZAIKS

Kluczowa była zmiana modelu integracji pomiędzy systemem transakcyjnym do naliczania tantiem, a systemem ERP – z integracji przez pliki tekstowe, na integrację online. Usługa webservices w pełni zautomatyzowała proces wymiany danych. Taka zmiana pozwala na zwrot informacji o stanie rozrachunków kontrahenta do systemu transakcyjnego ZAIKS. 

Opis wdrożenia systemu ERP enova365

Charakterystyka firmy:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS to polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Realizowane przez nią funkcje obejmują m.in.: udzielanie użytkownikom utworów zgody na ich eksploatację w imieniu tysięcy autorów, inkasowanie od użytkowników wynagrodzeń i ich przekazywanie autorom. Skalę działalności Stowarzyszenia wyraża liczba chronionych utworów odtwarzanych średnio w ciągu dnia – ponad 350 tys., a także zasób 22 mln chronionego repertuaru, należącego do ponad 2,5 mln twórców z kraju i z zagranicy.


Wyzwania postawione przed systemem:

 • Ogromna ilość przetwarzanych danych: ponad 0,5 mln kontrahentów, 2 tys. wystawianych faktur dziennie oraz 500 tys. rocznie.
 • Potrzeba szybkiego przetwarzania informacji i konsolidacji procesów. Integracja z obecnym systemem do naliczania tantiem.
 • Synchronizacja dokumentów, danych kontrahentów i rozrachunków.
 • Potrzeba jednego systemu fakturowania dla wszystkich procesów finansowo-księgowych z podziałem na poszczególne sekcje organizacji.
 • Zachowanie ciągłości pracy operacyjnej.
 • Duży zakres modyfikacji koniecznych do wykonania w systemie sprzedażowym.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP enova365

 • Rozszerzenie zakresu synchronizowanych danych o kompletne dokumenty sprzedażowe.
 • Automatyzację dekretacji dokumentów podstawie zdefiniowanych parametrów księgowania przypisanych odpowiednio do klienta oraz kartoteki sprzedanego produktu.
 • Nadzór nad sposobem dostarczenia dokumentu handlowego do klienta (wysyłka email, wydruk, wydruk paczki dokumentów w drukarni).
 • Nadzór nad sposobem dostarczenia dokumentów typu wezwanie do zapłaty, czy potwierdzenie salda (wysyłka email, wydruk, wydruk paczki dokumentów w drukarni).
 • Krytycznym aspektem jest również automatyzacja rozrachunków w systemie ERP.
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365