Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe:

Import wyciągów do systemu:

 • z pliku,
 • z katalogu,
 • do jednej ewidencji,
 • do wielu ewidencji,
 • dopisywanie operacji do otwartego raportu.

Analiza danych:

 • automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy (na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika),
 • automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów dokumentów,
 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są w koszty/przychody wprost z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowanych matryc (szablonów).

Księgowanie:
Dzięki temu, że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie.

enova365 Webservice

pozwala na integrację systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej.

enova365 Webservice wspiera pracę każdej firmy, a w szczególności osób odpowiedzialnych za przelewy i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do raportu w Ewidencji Środków Pieniężnych. Rozwiązanie umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Usługa dostępna jest dla PKO Bank Polski, BGŻ BNP Paribas, Bank PEKAO, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, mBank, Santander Bank Polska, Citi Handlowy. 

enova365 Webservice pozwala na:

 • sprawdzenie Salda dostępnego oraz Salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego,
 • zaimportowanie historii operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego,
 • zaimportowanie wyciągów bankowych dla wybranego rachunku bankowego,
 • wyeksportowanie zatwierdzonych przelewów w paczkach wg dat lub jako pojedyncze przelewy.