Analizy MS Excel

Twórz dynamicznie aktualizowane analizy księgowo-finansowe w oparciu o dane źródłowe z systemu enova365.

enova365 Analizy MS Excel to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy danych księgowych oraz pozwalające na tworzenie indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb danej osoby lub konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki funkcjonalności modułu stworzysz dowolne analizy księgowo-finansowe w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365, które zaktualizujesz dynamicznie  w oparciu o nowe dane.

Funkcjonalność modułu enova365 Analizy MS Excel

Użytkownik może tworzyć dowolne zestawienia finansowe np.:

  • Rachunek Zysków i Strat,
  • Bilans,
  • Cash Flow,
  • oraz inne zestawienia oparte o konta księgowe.

Utworzone raporty mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, dzięki czemu dane, które zawierają, prezentowane są w sposób czytelny i przejrzysty.

Podczas przygotowywania poszczególnych analizy użytkownik może zastosować poniższe funkcje kont:

  • obrót Wn/Ma,
  • obroty Narastająco Wn/Ma,
  • per Saldo,
  • bilans otwarcia,
  • różnica bilansu otwarcia,
  • oraz inne.

Utworzone w Excelu zestawienia księgowe podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365. Z poziomu arkusza ze zdefiniowaną analizą użytkownik loguje się do bazy w enova365, skąd automatycznie pobierane są aktualne dane w postaci obrotów na kontach.