Mobilny Magazynier

Obsługa magazynu w swym szerokim zakresie obejmuje wiele działań, które mają na celu efektywne gospodarowanie towarem, materiałami oraz procesami. Praca magazyniera opiera się przede wszystkim na przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu towarów. Ważnym elementem pracy w magazynie jest również kontrola stanów magazynowych oraz dokonywanie ich ewidencji w systemie magazynowym. Aby usprawnić działanie magazynu powstał dodatek Mobilny Magazynier dla systemu enova365. Dzięki zaimplementowaniu go w przedsiębiorstwie zwiększa się efektywność i wydajność magazynu poprzez sprawniejszą obsługę zamówień. Wyeliminowane zostają również błędy, co z kolei ma niewątpliwy wpływ na oszczędności i optymalizację kosztów.

Mobilny Magazynier jest dodatkiem działającym na systemie Android. Ułatwia działania magazyniera, poprzez dostarczanie informacji o towarach i ilości. Usprawnienie inwentaryzacji oraz zapewnia pełną kontrole nad zatowarowaniem i dynamiczny obieg dokumentów wraz z weryfikacją stanów magazynowych.

Magazynier dzięki dodatkowi ma możliwość, z poziomu urządzenia z Androidem, bezpośredniego tworzenia nowych dokumentów oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Mobilny program do obsługi magazynów umożliwia również edytować istniejące dokumenty lub tworzyć powiązania. Moduł posiada opcję pozwalającą magazynierowi wyszukać towar – po nazwie i kodem oraz na zmiany lokalizacji towaru w magazynie.

Autor rozwiązania

X DEFT Sp. z o.o. Sp. k.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze