Inwentaryzacja Środków Trwałych

Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie jest bardzo dobrym narzędziem pozwalającym na regularne badanie kondycji firmy. Przeprowadzają ją przedsiębiorstwa, które korzystają z księgi przychodów i rozchodów. Inwentaryzacja ustala ilościowy i wartościowy inwentarz i zestawia go z zapisami księgowymi. Każdy, kto rozlicza się w taki sposób doskonale wie, jak żmudny i pracochłonny jest to proces. Dlatego stworzyliśmy dodatek do enova365, który pozwala przejść przez inwentaryzację w szybszy i wygodniejszy sposób.

Dodatek przyspiesza proces inwentaryzacji dzięki połączeniu terminala z czytnikiem kodów i systemu enova365, a bezpośrednia wymiana danych z systemem eliminuje błędy ludzkie i zapewnia porządek w dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Dodatek Inwentaryzacja Środków Trwałych enova365 ułatwia przeprowadzanie działań inwentaryzacyjnych. Dzięki temu, że umożliwia integrację z terminalem kodów kreskowych, cały proces zostaje przyspieszony. Nie trzeba wypełniać dokumentów ręcznie, gdyż wszystkie dane zapisane zostają w enova365. Z naszym dodatkiem inwentaryzacja nie spędza już snu z powiek i nie zatrzymuje firmy na wiele godzin!

Autor rozwiązania

X DEFT Sp. z o.o. Sp. k.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze