WMS4enova365

WMS4enova365 to dodatek pozwalający na zarządzanie magazynem wysokiego składowania oraz coś co pozwala powiązać magazyn fizyczny (czyli regały, miejsca, pomieszczenia) z magazynem w enova365. Moduł ten współpracuje z modułem Handel, rozszerzając możliwości magazynu o lokalizacje.

Moduł pozwala stworzyć plan magazynu i podzielić go dowolnie wg. potrzeb np. na sektory, regały, poziomy itd. (pełna dowolność podziału). Poszczególnym lokalizacjom można przypisać maksymalną wagę i objętość. Lokalizacja przypisana jest do magazynu, więc na różnych magazynach podział może być przeprowadzony na różne sposoby.

Podczas przyjmowania towaru np. dokumentami PW lub PZ towar trafia na strefę lokalizacyjną rozładunkową i podczas rozkładania go przez magazynierów przy pomocy funkcja ZMIEŃ LOKALIZACJĘ pracownicy na bieżąco rejestrują ruch towarów na magazynie. Czynność tą można wykonać przy pomocy terminala mobilnego z użyciem kodów kreskowych lub w programie enova365. System na bieżąco może weryfikować czy w danej lokalizacji dana dostawa zmieści się wagowo/objętościowo. Istniej także możliwość rozbicia dostawy na wiele lokalizacji. W trakcie wydawania system pracując wg. kolejki magazynowej zgodnej z głównym ustawieniem programu (domyślnie FIFO). Przy pomocy zmodyfikowanych wydruków wydań np. WZ lub przy pomocy terminali mobilnych system podpowiada skąd towar powinien być pobrany.

Pozwala to na uzyskanie dwóch głównych zalet – po pierwsze magazynier nie traci czasu próbując znaleźć na magazynie towar, który jego kolega dawno temu gdzieś położył – po drugie powoduje to pokrycie się FIFO teoretycznego z enovy z FIFO praktycznym – czyli jeśli na wydaniu enova365 wydała jakąś partia wiemy, że magazynierowi została wskazana dokładnie ta partia, a nie że wziął fizycznie pierwszą z brzegu (ważne szczególnie przy terminach ważności – branża spożywcza).

Można także w każdej chwili sprawdzić w jakich lokalizacjach leży dany towar (rozbudowana kartoteka towarowa o dodatkowe zakładki) oraz sprawdzić w programie jakie towary leżą na konkretnym regale/boksie itd.
Przy wydawaniu można ustawić sortowanie wydruku wg. wagi towaru (żeby magazynier na palecie najpierw ładował rzeczy ciężkie) lub wg. lokalizacji (sortuje w kolejności lokalizacji).
W oparciu o terminal mobilny można także robić inwentaryzacje z uwzględnieniem lokalizacji oraz weryfikować wydania (oparte o kody kreskowe towarów) – czyli magazynier pakując towar do wydania z konkretnego dokumentu czyta kody towarów, a system weryfikuje czy wydał prawidłowy towar i w prawidłowej ilości.

Możliwości:

  • Łatwe odnajdywanie towaru na magazynie.
  • Możliwość wydruku wydania upraszczająca ładownie.
  • Weryfikacja wydań.
  • Optymalizacja miejsca magazynowego, szybki dostęp do lokalizacji towarów oraz efektywny transport wewnątrz magazynu.
  • Transparentna logistyka w przedsiębiorstwie, pokrycie FIFO powierzchni magazynu „wirtualnego” i rzeczywistego.
Autor rozwiązania

X DEFT Sp. z o.o. Sp. k.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze