ENOKO WMS Terminal

ENOKO.WMS składa się z dwóch modułów: ENOKO.WMS i ENOKO.Terminal

Moduł ENOKO.WMS rozwija strukturę modułu enova365 Handel i wystawia interfejs API do połączeń z mobilnych terminali danych (dawniej zw. PDA), na których zainstalowany jest kliencki moduł ENOKO.Terminal.

ENOKO.Terminal – rozszerzenie funkcjonalne systemu enova365, moduł kliencki na platformę Android i iOS.

Oba  moduły rozszerzają funkcjonalność systemu enova365 o zastosowania mobilne w obsłudze lokalizacji magazynowych oraz rozwiązania automatyzujące logistykę zamówień.

Oba moduły wnoszą usprawnienie obsługi magazynowej przez zastosowanie mobilnych terminali danych, które są narzędziem pracy w magazynie i spedycji zamówień.

ENOKO.WMS pracuje w modelu online. Oto najważniejsze punkty charakteryzujące zastosowanie obu modułów:

  • moduł ENOKO.WMS uruchamiany na mobilnym terminalu danych (PDA) pracuje w trybie online poprzez sieć Wi-Fi lub połączenie sieci GSM. Dane dotyczące kontrahentów, towarów oraz dokumentów pobierane są na bieżąco z centralnej bazy danych systemu ERP enova365.
  • Obsługa zamówień od odbiorców i zamówień do dostawców – użytkownik terminala ma możliwość realizacji zamówień poprzez wybranie dokumentu z listy na urządzeniu. Po zrealizowaniu dokumentu w enova365, automatycznie tworzony jest właściwy dokument definiowany odpowiednią relacją.
  • W przypadku przyjęć towarów, towar domyślnie może być składowany na lokalizacji przyjęcia, a następnie poprzez opcję zmiany lokalizacji rozdysponowany na różne lokalizacje w magazynie.
  • ENOKO.Terminal dale możliwość tworzenia dokumentów (sprzedaży i magazynowych) z poziomu terminala danych – użytkownik ma możliwość ręcznego przyjęcia/wydania towaru (bez wcześniejszego zamówienia) wybierając właściwy dokument z listy dostępnych na PDA.
  • ENOKO.WMS wprowadza najważniejsze cechy systemów WMS, zapewniając obsługę lokalizacji magazynowych w firmie prowadzącej gospodarkę magazynową w enova365
  • Dzięki ENOKO.WMS jest możliwość utworzenia zróżnicowanej struktury lokalizacji magazynowych (nie ma wizualizacji magazynu)
  • Szybka inwentaryzacja w sklepie i magazynie – ENOKO.Terminal umożliwia zarówno utworzenie dokumentu inwentaryzacji na mobilnym terminalu danych, jak i weryfikację dokumentu inwentaryzacyjnego przygotowanego wcześniej w module Handel systemu enova365. Inwentaryzację można przeprowadzać zarówno dla całego magazynu, jak i dla pojedynczych lokalizacji.
  • ENOKO.Terminal zapewnia drukowanie kodów kreskowych z terminala (PDA) – moduł umożliwia zarówno dodruk kodów odczytanych na PDA, jak i wpisanych ręcznie w urządzeniu
  • Obsługa numerów partii – domyślnie moduł działa zgodnie z ustawieniem magazynu w enova365 (domyślnie FIFO), ale poprzez możliwość włączenia obsługi numerów partii otrzymujemy funkcjonalność pracy na zasobach. Funkcjonalność taką możemy zdefiniować bezpośrednio na kartotece towaru w enova, czyli w efekcie uzyskujemy sytuację, w której może ona działać tylko dla wybranych kartotek. Dzięki tej funkcjonalności, podczas tworzenia dokumentu zamówienia od odbiorcy, możemy z poziomu enova wskazać magazynierowi konkretną partię towaru.
  • Informacje o towarze i lokalizacjach – po zeskanowaniu kodu towaru z poziomu głównego menu otrzymujemy informacje o wszystkich lokalizacjach, na których znajduje się ten towar wraz z jego ilościami. Zeskanowanie kodu lokalizacji z tego samego poziomu powoduje wyświetlenie informacji o wszystkich towarach na tej lokalizacji wraz z ich stanami.

Oferujemy dwa scenariusze wykorzystania rozwiązania, które opisujemy na stronie: https://enova.komako.pl/dwa-scenariusze-pracy-enoko.wms-91-552

Autor rozwiązania

KOMAKO Sp. z o.o.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze