inWMS

inWMS – Kompleksowe zarządzanie magazynem

inWMS to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania magazynem, które pozwala na integrację z dowolnym systemem ERP. Umożliwia łatwą kontrolę przyjęć, ruchu wewnątrz magazynu oraz wydań, poprzez stale nadzorowanie wszystkich procesów w czasie rzeczywistym. Wszystko z wykorzystaniem znakowania kodami kreskowymi lub tagami RFID.

Dzięki zaawansowanym algorytmom pracy, system inWMS optymalizuje zadania magazyniera, grupując zamówienia i określając optymalną ścieżkę kompletacji. W efekcie skraca się czas pracy, a zasoby ludzkie są optymalnie wykorzystane.

Umożliwia także analizę rotacji towarów, podgląd historii ruchów, partii czy lokalizacji magazynowych. Dostępność raportów dotyczących rzeczywistej wydajności pracy magazynierów pozwala na efektywne zarządzanie magazynem. Wdrożenie do pracy nowych użytkowników jest proste i szybkie.

 

Dlaczego warto?

Inwestycja w oprogramowanie do zarządzania magazynem przynosi natychmiastowe i wymierne korzyści. Umożliwia optymalizację procesów, zapewnia płynny przepływ towarów, pozwala na transfer wiedzy pracowników na temat magazynu do systemu – a co za tym idzie szybkie wdrażanie do pracy nowych osób i udostępnianie im informacji o lokalizacji i stanie wszystkich towarów w magazynie.

 

KORZYŚCI

WYDAJNOŚĆ

Wzrost wydajności pracy w dowolnej liczbie magazynów.

 

WIEDZA

Bieżąca informacja o procesach logistycznych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Ograniczenie pomyłek związanych z błędami ludzkimi.

 

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Intuicyjny interfejs. Proste wdrażanie nowych pracowników.

 

OPTYMALIZACJA

Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych.

 

AKTUALNOŚĆ

Usprawnienie całego procesu inwentaryzacji.

 

WYGODA

Współpraca z urządzeniami przemysłowymi (kolektory danych, drukarki etykiet).

 

SZYBKOŚĆ

Skrócony czas szukania towarów w magazynie

 

PROCESY

Przyjęcie

W procesie przyjęcia system kontroluje przyjmowanie ilości, informuje o ewentualnych niezgodnościach i w razie konieczności wymaga ponownego przeliczenia wybranych pozycji. Po zakończonym przyjęciu do systemu ERP wraca informacja na temat ilości przyjętych towarów.

 

Magazynowanie

System WMS dopasowuje się do sposobu pracy danego magazynu. Tworzenie lokali­zacji w magazynie jest wspomagane przez kreatory, co ułatwia wdrożenie. Rozmieszczenie produktów w magazynie może być wspierane przez automatyczne przydzielanie według wskazanych kryteriów, jak i na sztywno określone przez kierownika magazynu.

 

Produkcja

System pozwala na integrację z oprogramowaniem produkcyjnym. inWMS może przyjąć zlecenie wydania towaru na produkcję lub otrzymać zlecenie wprowadzenia w magazyn wyprodukowanego towaru.

 

Inwentaryzacja

System inWMS wspiera różne rodzaje inwentaryzacji. Mogą one być podzielone na całościowe lub częściowe (ograniczone do wybranego obszaru). Dodatkowo udostępnia możliwość przypisania zadań związanych z inwentaryzacją dla wybranych magazynierów. Kontrola stanu może być także dokonywana wyrywkowo podczas normalnej pracy, co pozwala skrócić czas inwentaryzacji. Możliwe jest również porządkowanie magazynu poprzez przenoszenie towarów pomiędzy lokalizacjami i ich łączenie.

 

Wydanie

Sposób działania systemu może być skonfigurowany według indywidualnych wymagań. Możliwy jest wybór wielu strategii np. FIFO, LIFO. Wydania mogą być realizowane w oparciu o jednostki ładunkowe, jak i w odniesieniu do pojedynczych artykułów. Każda paczka może być oklejona kodem w celu jej jednoznacznej identyfikacji, co skraca procesy związane z reklamacjami oraz zwrotami.

 

 

Autor rozwiązania

inSolutions Sp. z o.o. Sp.k.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze