Zmiany w VAT w 2022 roku, które dotkną MŚP

Od kiedy obowiązują poszczególne przepisy dotyczące VAT w Polskim Ładzie? Dowiedz się o szczegółowych zmianach w podatku VAT w 2022 roku.

Zmiany w VAT w 2022 roku, które dotkną MŚP

Przepisy wprowadzone Polskim Ładem oraz innymi ustawami to szereg zmian, które w 2022 roku obejmą wszystkich przedsiębiorców. Niektóre z nich obowiązują już od początku stycznia, inne od drugiego półrocza. Choć największe emocje budzi zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej i konsekwencje z tym związane, warto przyjrzeć się temu, co zmienia się w podatku VAT i w jaki sposób wpłynie on na MŚP. Zmiany w VAT są bowiem znaczące.

Zmiany w raportowaniu VAT – JPK_V7

Choć zmiany struktury logicznej JPK_VAT obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, ustawodawca ustalił okres przejściowy na ich wprowadzenie. W okresie przejściowym raportowania za okres lipiec-grudzień 2021 funkcjonują stare wersje struktur JPK_VAT7, choć z pewnymi modyfikacjami. Okres rozliczeniowy od stycznia 2022 raportuje się już wg nowej wersji pików JPK. Zmienione raportowanie JPK_VAT7M(2) i JPK_VAT7K(2) uzupełnione jest m.in. o oznaczenie procedur WSTO_EE oraz IED. Dodatkowo należy przekazywać informacje o terminach płatności dla dokumentów korygowanych z tytułu złych długów VAT, a w przypadku dokumentów powracających do rozliczeń VAT informacje o dacie ich zapłaty. Wprowadzone zmiany wiążą się z koniecznością dostosowania systemów informatycznych, stosowanych w firmach do prowadzenia rozliczeń.

Grupa podatkowa VAT

Zmiany w VAT to także wprowadzenie nowej instytucji, czyli Grupy VAT do systemu podatkowego. Ma to na celu ułatwienie rozliczania się z podatku VAT w grupie firm, powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie oraz organizacyjnie. Działanie takiej grupy w zakresie rozliczenia VAT związane jest z brakiem konieczności opodatkowania transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami należącymi do grupy. Stają się one neutralne podatkowo. Konieczność opodatkowania powstaje dopiero w momencie świadczenia usług czy dostaw towarów podmiotom spoza grupy. Dzięki temu członkowie grupy podatkowej VAT mogą rozliczać się wspólnie, składając jedną deklarację VAT. Kto może założyć grupę? Podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, posiadający siedzibę w Polsce, ale także firmy zagraniczne, jeśli prowadzą w Polsce działalność gospodarczą. Warunkiem jest obecność oddziału w Polsce. Przepisy związane z grupą VAT wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku.

Grupa VAT to atrakcyjne i jedno z ciekawszych rozwiązań Polskiego Ładu i jednocześnie odpowiedź na oczekiwania podatników. Utworzenie Grupy VAT w spółkach powiązanych kapitałowo z pewnością zmniejszy ilość formalności związanych z rozliczeniami VAT, jak również wpłynie na poprawę płynności w ramach organizacji — podkreśla Kinga Świetlicka, Kierownik Projektu Księgowość enova365.

Krajowy System e-Faktur – jeszcze nieobowiązkowy

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono Krajowy System e-Faktur, który na ten moment jest alternatywnym narzędziem do wystawiania, odbierania i przechowywania wszystkich faktur. Choć w roku 2022 będzie on jeszcze nieobowiązkowy, od 1 stycznia 2023 roku prawdopodobnie wszyscy podatnicy VAT będą zobligowani do jego wykorzystywania. W systemie KSeF każda faktura ma taką samą strukturę logiczną. Skorzystanie przez podmiot z systemu jest możliwe po założeniu konta na platformie i złożeniu uwierzytelnienia podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Nowy system umożliwi wystawianie oraz pobieranie z systemów informatycznych faktur ustrukturyzowanych, a także ich przechowywanie i automatyczne przekazywanie do odbiorcy. Odbiorca z kolei będzie mógł pobrać fakturę wprost z KSeF, a nie od rzeczywistego nadawcy. Taka zmiana może przynieść korzyść przedsiębiorcom, którzy zostaną zwolnieni z konieczności archiwizowania faktur. Wysłanie faktury na platformę w całości wypełni obowiązki z tym związane, łącznie z koniecznością wystawiania duplikatów. Łatwiejsze ma być także wprowadzanie korekt.

Kolejną zaletą jest dostęp do darmowej platformy wymiany faktur. Zmiany te wymuszają jednak wprowadzenie modyfikacji w systemach informatycznych. W przypadku enova365 wystarczy jednak skonfigurowanie dostępu do KSeF.

Koncepcja platformy KSeF wydaje się korzystna dla przedsiębiorców, pod warunkiem, że wystawianie faktur nie okaże się nadmiernie skomplikowane, a cały system zostanie wcześniej odpowiednio przygotowany.

Obejrzyj nagranie z webinaru o Krajowym Systemie e-Faktur i dowiedz się więcej od ekspertów Soneta (producent oprogramowania enova365), UHY ECA oraz Datio.

Krajowy System e-Faktur bez tajemnic – webinar

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla podmiotów świadczących usługi finansowe

W zakresie usług finansowych w ustawie o VAT istnieje wiele zwolnień z rozliczeń, które obecnie przestaną być obligatoryjne. Od 2022 ustawa Polski Ład umożliwia opodatkowanie wybranych usług finansowych, pod warunkiem spełnienia przez podatników określonych warunków. Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia opodatkowaniem VAT, o ile transakcje będą przebiegały w relacji B2B, czyli pomiędzy przedsiębiorcami. W relacji z konsumentami stosowanie zwolnienia nadal będzie obowiązkowe. Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie usługi finansowe objęte są możliwością rezygnacji ze zwolnienia. Nie dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz pośrednictwa w tym zakresie.

Zmiany w VAT = szybszy zwrot VAT

Ustawodawca wprowadza możliwość uzyskania szybkiego, bo już 15-dniowego, zwrotu VAT. Możliwość skorzystania z nowego terminu zwrotu obarczono wieloma obowiązkami, nałożonymi na przedsiębiorców. Do warunków tych należą między innymi:

  • konieczność zewidencjonowanej na kasie online sprzedaży w wysokości 80% łącznej sprzedaży brutto (w okresie 3-miesięcy przed złożeniem wniosku),
  • konieczność posiadania rachunku na białej liście,
  • minimalny próg wysokości sprzedaży na poziomie 50 tys. brutto w każdym okresie rozliczeniowym (w okresie 12-miesięcy przed złożeniem wniosku).

To tylko niektóre z wymogów, uprawniających do wnioskowania o szybszy zwrot VAT. Okazuje się więc, że przywilej ten jest dość mocno obwarowany.
Ponadto do 2022 r. wprowadzono dodatkowy termin 40-dniowego zwrotu VAT, dla podmiotów wystawiających ustrukturyzowane faktury elektroniczne w KSeF. Wskazany termin ma stanowić zachętę do skorzystania z nowego rozwiązania.

Pozostałe przepisy powiązane

Zmiany w VAT to nie wszystko. Polski Ład wprowadza nowe limity transakcji gotówkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Dla transakcji B2B przedsiębiorca będzie musiał dokonać zapłaty w formie przelewu już od kwoty 8 tys. złotych. Dotychczas było to od 15 tys. złotych. Dodatkowo wprowadzono nowy limit dla transakcji gotówkowych w relacji między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C) w wysokości 20 tys. zł.

Nowe limity płatności gotówkowych zaczną obowiązywać dopiero od 2023 r., ale należy z pewnością o nich pamiętać. Niezastosowanie się do nowych przepisów i dokonanie zapłaty w formie gotówkowej powyżej ustawowego limitu będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość tej zapłaty mówi Kinga Świetlicka, Kierownik Projektu Księgowość enova365.

Wprowadzono także konieczność umożliwienia płatności bezgotówkowych oraz zsynchronizowania kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. muszą zapewnić klientom możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, czyli terminala, jeśli są objęci obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Zmianie ulegają także kody CN. To istotna modyfikacja, jeśli przedsiębiorca korzysta z obniżonych stawek VAT na towary o określonych kodach. Warto zweryfikować, czy dotychczas stosowane kody są nadal aktualne i jakie szczegółowe zmiany wprowadzono w tym zakresie.

Zmiany w VAT to nie wszystko — jak być na bieżąco

Większość zmian w przepisach związanych z VAT w Polskim Ładzie weszła w życie już od stycznia 2022 roku. Część z nich ma okres przejściowy, inne zaczynają funkcjonować od lipca 2022 roku. W gąszczu bardzo wielu często nie do końca jednoznacznych zmian, przedsiębiorcy nie zawsze mają pewność, które z nowych przepisów ich dotyczą. Jeśli chodzi o sam VAT, ustawodawca nie nakłada przepisami Polskiego Ładu istotnych, nowych obciążeń i obowiązków na MŚP.

Częste zmiany w polskim prawie podatkowym są niezwykle uciążliwe dla przedsiębiorców. Bądź na bieżąco z informacjami o Polskim Ładzie i zmieniających się przepisach. Sprawdź „Kompas na zmiany. Przewodnik po Polskim Ładzie. I nie tylko.” Przewodnik jest stale aktualizowany, dzięki czemu nic Cię nie zaskoczy.

Autor: Gabriela Gil, Specjalista ds. Marketingu enova365

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365