PPK po zmianach – jesteś gotowy z enova365!

Czy wiesz, że w czerwcu znowelizowano ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Nowa wersja enova365 jest już kompatybilna ze zmienionymi przepisami.

PPK po zmianach – jesteś gotowy z enova365!

Czy wiesz, że w czerwcu znowelizowano ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Nowa wersja enova365 jest już spójna ze zmienionymi przepisami.

Po nowelizacji zapisów tzw. Polskiego Ładu, w czerwcu 2022 w życie weszła kolejna regulacja. Tym razem modyfikacji ulega funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiany uwzględniła najnowsza aktualizacja enova365 – systemu ERP zawsze zgodnego z przepisami.

Co warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r.
 • Wpłaty do PPK finansuje podmiot zatrudniający i uczestnik z własnych środków
 • Państwo wspiera program poprzez wpłaty powitalne dla nowego uczestnika oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł
 • 20 maja 2022 r. ogłoszono nowelizację ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
 • Większość jej zapisów weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

PPK po zmianach

Nowe regulacje stanowią odpowiedź na postulaty, zgłaszane przez rynek. Zgodnie z nimi system uproszczono oraz uregulowano. Dzięki temu, nowy stan prawny uwzględnia wszystkie sugestie, podnoszone podczas 3-letniego funkcjonowania PPK.

Najważniejszą z regulacji jest ustanowienie nowych ram czasowych wpisania pracownika do PPK. Od teraz prawo przewiduje możliwość wcześniejszego zawarcia umowy z PPK – już po 14 dniach od zatrudnienia.

Jednocześnie maksymalna data jej zawarcia pozostała niezmienna – nadal jest nią 10 dzień miesiąca tuż po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia.

Ustawa w swojej nowej formie wprowadza jednocześnie nowe uprawnienia dla przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. W efekcie PIP zyskuje podstawę prawną do ścigania wykroczeń, polegających na nakłanianiu do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Niezbędny do funkcjonowania systemu PPK status podmiotu zatrudniającego otrzymali także płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne, lecz wyłącznie w wypadku, w którym pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego.

Ponadto:

 • Uregulowano tryb zwrotu nienależnych wpłat do PPK
 • Ujednoliceniu uległy terminy dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji uczestników

Zmiany w enova365 związane z nowelizacją ustawy

Oprogramowanie wychodzi naprzeciw podstawowej regulacji, zapisanej w ustawie. W efekcie system wprowadza możliwość wcześniejszego zapisania pracownika do PPK. Wiąże się to z uruchomieniem dwóch nowych parametrów:

 1. „Wg daty kwalifikacji Min”

Parametr domyślnie został ustawiony na „Tak”. Możliwa jednak jest zmiana z poziomu systemu. Efektem zastosowania tego ustawienia jest przystąpienie pracownika do PPK z datą kwalifikacji minimalnej.

2. „Wg daty kwalifikacji Max”

Parametr został domyślnie ustawiony na „Nie”. Tu również możliwa jest zmiana z poziomu systemu. Po zaznaczeniu „Tak” pracownik przystąpi do PPK z datą kwalifikacji maksymalnej.

Pozostałe zmiany w enova365, które ułatwią wywiązywanie się z nowych obowiązków narzuconych ustawą:

 • Do listy „Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK”dodano nową podlistę „Kwalifikacja PPK”, na której będzie wyświetlana lista osób, kwalifikujących się do przystąpienia do PPK w ustawowym okresie
 • Zmodyfikowano e-wniosek o zgłoszenie do PPK – na formularzu pojawiły się dodatkowe pola: „Data kwalifikacji minimalnej” (data po upływie 14 dni zatrudnienia) oraz „Data kwalifikacji maksymalnej” (data po upływie 90 dni zatrudnienia).
 • W e-wniosku o zmianę procentu składki na PPK domyślnie pojawi się data pierwszego dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia e-wniosku.

Zawsze bądź gotowy na zmiany – z enova365

Wprowadzone zmiany sprawiają, że obsługa PPK może odbywać się przy pomocy kilku kliknięć już od pierwszych dni obowiązywania nowych przepisów. Jak zawsze udowodniliśmy, że błyskawiczne dostosowywanie się do zmian w przepisach mamy w genach.

Sprawdź pozostałe zmiany w systemu na enova365

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365