Elektroniczny obieg dokumentów – co to i na czym polega?

Elektroniczny obieg dokumentów – co to i na czym polega?

Co to jest i na czym polega elektroniczny obieg dokumentów w firmie? Wyjaśniamy na przykładach. Sprawdź, w jaki sposób elektroniczny obieg dokumentów może usprawnić pracę w Twoim biznesie.

Spis treści:

Elektroniczny obieg dokumentów – na czym polega?

Elektroniczny obieg dokumentów to z definicji „potoczne określenie systemu informatycznego do zarządzania obiegiem zadań oraz dokumentów, działającego w oparciu o mechanizmy typu workflow”.

Na czym więc polega elektroniczny obieg dokumentów w firmie? Zacznijmy od tego, że każda firma zarządza ogromnymi ilościami dokumentów. Współpracując z klientami, partnerami czy podwykonawcami oraz zarządzając ludźmi, tworzy, otrzymuje, archiwizuje i przetwarza liczne dokumenty – na przykład faktury, umowy, dokumentację pracowniczą, zamówienia czy pisma urzędowe. 

O elektronicznym obiegu dokumentów mówimy, kiedy te dokumenty przepływają między pracownikami w wersji elektronicznej i według ściśle określonych procedur. Innymi słowy, są nie tylko ewidencjonowane i przechowywane, ale także przypisane do poszczególnych osób i przekazywane od jednego uczestnika procesu do drugiego w z góry zaplanowanym porządku. Niezbędny jest do tego program do elektronicznego obiegu dokumentów, który umożliwia zarządzanie dokumentami, ale też pozwala obsłużyć mechanizm workflow. Obieg dokumentów cyfrowych w firmie dobrze ilustrują poniższe przykłady.

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie – przykład procesu aneksowania umowy o pracę

Przykładem elektronicznego obiegu dokumentów w firmie może być proces aneksowania umowy o pracę. Na początku tego procesu kierownik i pracownik ustalają warunki aneksu do umowy, na przykład określając kwotę podwyżki. Następnie dział HR przygotowuje projekt e-dokumentu, a kiedy jest on gotowy, trafia (za pośrednictwem systemu informatycznego) do dyrektora, który zatwierdza lub proponuje zmianę ustalonych warunków aneksowanej umowy o pracę. W kolejnym kroku dział HR zaprasza pracownika do odbioru i podpisu aneksu. Kiedy zostanie on już podpisany – zarówno przez pracownika, jak i osobę reprezentującą firmę – dokument jest skanowany i umieszczany w e-teczce pracowniczej

Co ważne, istnieje także możliwość podpięcia podpisu elektronicznego (lub zastosowanie innych metod uwierzytelnienia pracowników) – co pozwala całkowicie wyeliminować papierowe umowy i dokumenty.

Proces aneksowania umowy o pracę w enova365
Tak może wyglądać proces aneksowania umowy o pracę w enova365

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie – przykład z działu księgowości

Także proces dekretacji i akceptacji faktur zakupowych może się odbywać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym wypadku system elektronicznego obiegu dokumentów zaczyna się od otrzymania faktury. Jeżeli jest ona w wersji papierowej, najpierw jest skanowana, a kiedy jest już w systemie, zostaje automatycznie wysłana do osoby odpowiedzialnej za jej zatwierdzenie. Zaraz po tym, kiedy ta osoba ją zatwierdzi, następuje automatyczna dekretacja faktury i automatyczna wysyłka przelewu. Księgowa może uruchomić także mechanizm, dzięki któremu poszczególne pozycje faktury zostaną przyporządkowane do konkretnych pozycji kosztowych.

Sprawdź, jak po wdrożeniu enova365 przebiega elektroniczny obieg dokumentów w firmie Balcerzak

Jak może wyglądać elektroniczny przepływ wniosków pracowniczych – przykład

Jak tylko pracownik złoży w Pulpicie Pracownika e-wniosek o delegację, urlop czy odbiór nadgodzin, natychmiast widzi go w Pulpicie Kierownika jego przełożony. Nawet jeżeli znajduje się on aktualnie w podróży służbowej, widzi wniosek na swoim laptopie, tablecie czy smartfonie. Jeżeli go zaakceptuje, pracownik otrzyma smsa z potwierdzeniem, że jego wniosek został przyjęty, a pracownik HR informacje potrzebne do rozliczenia delegacji czy urlopu. 

Elektroniczny obieg wniosków pracowniczych w enova365
Tak może wyglądać elektroniczny obieg wniosków pracowniczych w enova365

Elektroniczny obieg dokumentów – zalety i wady

Skoro wiesz już, na czym polega elektroniczny obieg dokumentów w firmie, poniżej podsumujemy skutki przejścia na elektroniczny obieg dokumentów. Zalety i wady pracy z elektroniczną dokumentacją przedstawiamy poniżej.

6 korzyści, jakie zapewni Ci elektroniczny obieg dokumentów w firmie

  1. Płynny przepływ informacji w zespole

Korzystanie z systemów informatycznych, które umożliwiają elektroniczny obieg dokumentów, powoduje, że osoby, które są częścią danego procesu, mają dostęp do najaktualniejszych wersji dokumentów oraz najświeższych informacji. I nie muszą w tym celu przebywać w firmie. Nowoczesny program do elektronicznego obiegu dokumentów daje uprawnionym osobom dostęp do dokumentów w czasie rzeczywistym, z każdego miejsca na świecie. Nie pozwala na to natomiast tradycyjny obieg dokumentów.

  1. Bezpieczeństwo danych

Dobry system do elektronicznego obiegu dokumentów gwarantuje, że wszystkie dokumenty, które trafiają do Twojej firmy, są odpowiednio chronione. Po pierwsze, nie dochodzi do sytuacji, w których jakiś dokument ginie w czyjejś szufladzie i zostaje zarejestrowany w systemie już po terminie podatkowym. Po drugie, dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione, a systemy do zarządzania dokumentami pozwalają prześledzić trasę, jaką przeszła dana faktura czy umowa od momentu, w którym trafiła do firmy. Możesz łatwo sprawdzić, kiedy i jakie zmiany wprowadzały w danym dokumencie poszczególne osoby. 

  1. Możliwość łatwego wyszukiwania dokumentów

Wiele systemów do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie, na przykład enova365, ma funkcję filtrowania dokumentów według określonych kryteriów, także wyszukiwania według treści. Każdy dokument znajduje się więc w zasięgu kilku kliknięć. 

  1. Wysoka wydajność

Korzystanie z systemu do zarządzania dokumentami powoduje, że nikt w zespole nie traci czasu na szukanie dokumentów w licznych plikach, aplikacjach czy komputerach. To przekłada się na oszczędność czasu i lepszą organizację pracy. Każdy, komu potrzebny jest dokument i ma do tego odpowiednie uprawnienia, może go szybko znaleźć. Co więcej, zadania są uporządkowane i przypisane do konkretnych osób, które są powiadamiane zawsze, gdy nadchodzi etap procesu, w którym wymagane jest ich działanie. Dzięki temu firma działa szybciej i sprawniej. 

  1. Niższe koszty 

Korzystanie z elektronicznych dokumentów pozwala zmniejszyć wydatki, związane z przechowywaniem dokumentów papierowych i samym zakupem papieru. Nie potrzebujesz już szaf, pudeł czy pojemników. Zyskujesz natomiast przestrzeń biurową.

  1. Łatwiejsze dostosowanie się do przepisów

Niektóre przepisy, na przykład rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych, są dość restrykcyjne, a niedostosowanie się do nich może skutkować wysoką grzywną. Przejście na elektroniczną dokumentację i korzystanie z systemów DMS oraz modułów workflow umożliwia zaprojektowanie procesów związanych z obsługą dokumentów w taki sposób, żeby wymuszały na użytkownikach dostosowanie się do przepisów.

Czytaj także: System DMS – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Wady przejścia na elektroniczny system obiegu dokumentów

Cyfryzacja obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie nie zawsze wiąże się z wadami. Zdarza się, jednak, że niektóre firmy obserwują u siebie, że pracownicy niepotrzebnie drukują dokumenty w celu ich przeczytania. Rzadko pojawiają się też błędy na etapie katalogowania dokumentów. 

Stwórz system elektronicznego obiegu dokumentów z enova 365

Jak wdrożyć w firmie elektroniczny obieg dokumentów? Przede wszystkim potrzebny Ci program do zarządzania dokumentami (DMS) oraz moduł Workflow, który umożliwi  zautomatyzowanie procesów obiegu dokumentów, w sposób zgodny ze strukturą Twojej firmy. Takim programem jest na przykład system ERP enova365, który usprawnia już takie procesy w ponad 18 000 firm. Oferuje wszystkie funkcje, jakie umożliwiają wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.

Workflow

Program do elektronicznego obiegu dokumentów to jeden z modułów systemu ERP enova365, który pomaga odzwierciedlić strukturę organizacyjną i zaprojektować sposoby postępowania z różnymi dokumentami. Możesz zaprojektować przejrzystą „trasę” obiegu dokumentów i przypisać do poszczególnych uczestników procesu zadania w taki sposób, żeby były automatycznie powiadamiane o konieczności podjęcia decyzji. Częścią modułu workflow jest program do zarządzania dokumentami (DMS).

Dokument i jego powiązania w DMS enova365
Dokument i jego powiązania w DMS enova365

DMS (Document Management System)

Program do zarządzania dokumentami odpowiada za ewidencjonowanie dokumentów, ich przechowywanie, porządkowanie i archiwizowanie. Umożliwia też przyporządkowanie dokumentów do osób oraz wyszukiwanie dokumentów, także według treści. Tą ostatnią możliwość daje funkcja OCR, czyli oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów plików (graficznych czy PDF).

Integrator OCR

Umożliwia szybkie skanowanie nawet dużych ilości papierowych faktur, umów czy dokumentów pracowniczych oraz automatyczne wprowadzanie ich do systemu. Koniec z ręcznym wklepywaniem danych.

Narzędzie EDI

Umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami, posługującymi się różnymi systemami informatycznymi. Dzięki temu, współpracując z kontrahentami, nie musisz wprowadzać dokumentów do systemu, bo potrzebne dokumenty zostaną zaimportowane do systemu automatycznie. Ciekawy przykład zastosowania EDI do skrócenia czasu potrzebnego na obsługę klienta w biurze rachunkowym znajdziesz tutaj.


Stwórz elektroniczny system obiegu dokumentów, który podniesie wydajność Twojej firmy

Chcesz usprawnić przepływ informacji, zredukować koszty, poprawić bezpieczeństwo danych i przyspieszyć pracę? Przejdź na elektroniczny system obiegu dokumentów, wdrażając moduły Workflow oraz DMS systemu enova365. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365