Organizacja produkcji tworzyw sztucznych dla budownictwa

Jak oprogramowanie ERP może wspierać codzienną pracę w branży budowlanej? Które moduły wykorzystasz najbardziej efektywnie? Sprawdź jak zrobiła to firma Ziel-Plast.

Organizacja produkcji tworzyw sztucznych dla budownictwa

Jak wygląda organizacja produkcji tworzyw sztucznych dla budownictwa? Małopolska firma Ziel-Plast zaczyna śmiało zerkać na rynki europejskie. Zdecydowała się na wdrożenie zaawansowanego oprogramowania, które ma podążać za rozwojem firmy.

Powstały w 1999 roku producent od ponad dwóch dekad wytwarza elementy z tworzywa sztucznego na potrzeby budownictwa. Szczególnie dużym wzięciem cieszą się łączniki do izolacji termicznej, które firma dystrybuuje do hurtowni na terenie całej Polski. Wysoką jakość wyrobów potwierdzają Krajowe Oceny Techniczne (ITB) oraz Europejskie Oceny Techniczne, wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DiBT).

Łączniki izolacyjne są szczególnie istotne w budownictwie. Branża w ostatnich latach przechodzi dynamiczny rozwój, a za zwiększeniem skali działania idzie też rosnące zapotrzebowanie.

Od Polski ku rynkom zagranicznym

Źródłem sukcesu na krajowym rynku stała się rzetelność wykonywanej pracy. Dzięki niej Ziel-Plast stawiał kolejne kroki, inwestując w kolejne zasoby. Firma przez lata rozwinęła własny park maszyn, który umożliwiał jej reagowanie na wszystkie trendy rynkowe. Duże znaczenie miał również stworzony przez firmę dział produkcji, który został w pełni zautomatyzowany. W efekcie nie tylko oszczędza on czas pracy, lecz również daje przestrzeń do dalszego rozwoju na skalę najpierw lokalną, a następnie ogólnopolską.

W ostatnich miesiącach regularnie zwiększała się liczba zapytań zagranicznych, która przekraczała możliwości dotychczas stosowanego oprogramowania. Ziel-Plast przeniósł zatem całość swoich danych do systemu enova365, co zaskutkowało zwiększeniem przestrzeni na przyjęcie zleceń z innych państw Europy. Wdrożenie przeprowadziła firma XDEFT.

Organizacja produkcji tworzyw sztucznych dla budownictwa

enova365 to elastyczny program ERP, który jest wykorzystywany przez branżę budowalną do organizacji produkcji tworzyw sztucznych dla budownictwa. Jego konstrukcja umożliwia dostęp do danych organizacji niezależnie od miejsca, w jakim znajdują się pracownicy. Przez to każdy użytkownik może pracować w obrębie swoich pulpitów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. System wspiera pracę kilkunastu tysięcy firm i organizacji.

Niezbędnym warunkiem dla nowego programu w środowisku Ziel-Plastu była możliwość śledzenia całej historii produkcji tworzyw sztucznych dla budownictwa. Na drodze, która ma swój finisz na rynku zagranicznym, liczy się świadomość aktualnej sytuacji na każdym szczeblu. enova365 wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom.

Efekty wdrożenia systemu ERP

Po zakończeniu prac wdrożeniowych firma Ziel-Plast korzysta z dwóch modułów podstawowych oraz czterech dodatkowych rozwiązań. Rdzeń całości tworzą Handel oraz Kadry Płace. Dzięki pierwszemu z nich małopolski producent w pełni zautomatyzował obieg dokumentów i operacji handlowych z kontrahentami. Swoje osobne kartoteki w systemie mają zarówno klienci firmy, jak i wykorzystywane przez nią zasoby. Z poziomu danej karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z danym kontrahentem. Na bazie dostępnej w ten sposób wiedzy szybko generowane są niezbędne dokumenty handlowe oraz cenniki. Przy użyciu dodatkowego modułu umożliwione zostaje także drukowanie etykiet samoprzylepnych Zebra według zdefiniowanego przez nas wzoru.

Rozbudowanie modułu o Elektroniczne Wyciągi Bankowe pozwoliło przedstawicielom firmy na szybkie dokonywanie niezbędnych transakcji. Dzięki temu system automatycznie zaczytuje wyciągi, pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Rozwiązanie obejmuje niemal wszystkie banki w Polsce, a także eliminuje dodatkowych pośredników w przeprowadzaniu transakcji finansowych. Zmniejszone zostaje również ryzyko popełniania błędów. Moduł współpracuje z Harmonogramem zadań, który cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. System wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być realizowane.

Organizacja produkcji tworzyw sztucznych, czyli z jakich modułów korzysta Ziel-Plast

Moduły podstawowe

Moduły dodatkowe

– Program pozwala na szybkie kalkulowanie kosztów wytworzenia produktu, a także gromadzenie i porządkowanie dokumentacji produkcyjno-magazynowych. Usprawnił nam także sam proces rejestracji produkcji — opowiada kierownik działu, Łukasz Kowalski.

System płynnie agreguje dane, które analizują przedstawiciele firmy. Dzięki temu sprawniej organizują produkcję tworzyw sztucznych dla budownictwa i szybciej wyciągają wnioski, istotne szczególnie na etapie intensywnego otwarcia na rynek zagraniczny.

– Mamy możliwość generowania kompletnych analiz finansowych oraz sprzedażowych pod dowolnie wybranym kątem. System umożliwia także różne konfiguracje cenników, zależnych od warunków handlowych i ustaleń z klientem — mówi kierownik działu handlowego, Maciej Ćwiertnia.

W obrębie firmy zastosowano również moduł Kadry Płace, odwzorowujący w pełni strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Aplikacja dostosowała się do firmy, usprawniając ewidencję danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych czy też podatków. Dane, które zbiera w przestrzeni online, znacząco usprawnia zarządzanie zasobami ludzkimi.

Obejrzyj referencje firmy ZIELPLAST dla XDEFT

– Firma Ziel-Plast zwróciła się do nas z prośbą o zmianę oprogramowania. Dotychczasowe przestało wystarczać do prowadzenia działalności przy aktualnym rozwoju firmy. Głównym problemem było bieżące rozliczanie produkcji oraz rozliczanie surowców. Dzięki enova365 udało się rozwiązać wszystkie problemy – opowiedział właściciel firmy wdrożeniowej XDEFT, Krzysztof Pacek.

XDEFT pracuje z enova365 nieprzerwanie od 2004 roku. Efektem 18-letniej współpracy są setki zadowolonych klientów, do których dołączyła firma Ziel-Plast. Dużym atutem wdrożeń jest w ich wypadku szeroka gama autorskich rozwiązań, wypracowanych przez długie lata praktyki. Firma tworzy również własne dodatki do enova365, które oferuje Partnerom w całej Polsce.

Autor: Piotr Worobiej, Młodszy Specjalista ds. Marketingu enova365

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365