ERP w branży farmaceutycznej − co może usprawnić procesy?

ERP w branży farmaceutycznej − co może usprawnić procesy?

Produkcja leków to proces podlegający ścisłej regulacji prawnej. Kontrolę nad zarządzaniem procesami w firmie z branży farmaceutycznej pomoże wprowadzić system ERP. Zobacz, jakie korzyści może przynieść dla Twojego przedsiębiorstwa. 

Spis treści:

Branża farmaceutyczna − wyzwania związane z zarządzaniem firmą w sektorze produkcji leków

Zarządzanie firmą w branży farmaceutycznej to zadanie wyjątkowo złożone i pełne wyzwań, które różni się od zarządzania w innych sektorach. Firma produkująca leki musi poradzić sobie z wieloma unikatowymi wyzwaniami, od rygorystycznych regulacji, przez badania i rozwój, po skomplikowany łańcuch dostaw.

Branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej uregulowanych na świecie. Firmy muszą przestrzegać wielu norm i regulacji, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Na przykład, przedsiębiorstwo produkujące leki musi zabezpieczyć certyfikaty od organizacji takich jak FDA w USA czy EMA w Unii Europejskiej, a także przeprowadzić szereg testów klinicznych przed wprowadzeniem produktu na rynek.

R&D (Research and Development, czyli badania i rozwój) to jedno z największych wyzwań w branży. Proces opracowania nowego leku jest nie tylko czasochłonny, ale i bardzo kosztowny. Obejmuje fazy od badań podstawowych, przez testy kliniczne, aż po komercjalizację.

Sama produkcja leków to proces skomplikowany i wymagający ścisłej kontroli. Niewielkie zmiany w dostępności surowców, jakości czy terminach dostaw mogą mieć ogromny wpływ na całą produkcję.

Te wyzwania wprowadzają element ryzyka, który musi być odpowiednio zarządzany. To obejmuje zarówno ryzyka operacyjne, jak i te związane z niepowodzeniem badań klinicznych czy zmianami w regulacjach.

Zarządzanie firmą w branży farmaceutycznej to skomplikowany proces, wymagający uwzględnienia wielu różnych aspektów, od regulacji i kontroli jakości, przez zarządzanie łańcuchem dostaw, aż po ryzyko i konkurencyjność. Efektywne zarządzanie w tej branży wymaga więc zastosowania zaawansowanych narzędzi i strategii, aby sprostać tym wyjątkowym wyzwaniom. W usprawnieniu funkcjonowania firmy może pomóc system ERP. 

handel i magazyn w branży farmaceutycznej
enova365 wspiera zarządzanie magazynem i sprzedażą w firmach farmaceutycznych. Integruje się m.in. z systemami części medycznej Eskulap, Medicus Online (Atende Medica), cloudiMed, Clininet OptiMED24

Zalety wprowadzenia ERP w branży farmaceutycznej

Systemy zarządzania przedsiębiorstwami (ERP) dzięki wysoce spersonalizowanym funkcjonalnościom, mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Regularna i automatyczna aktualizacja oprogramowania pod kątem zmieniających się regulacji i systemu zarządzania jakością, minimalizuje ryzyko odrzucenia partii leków. 

Stosowanie systemów ERP w branży farmaceutycznej oferuje nie tylko efektywność operacyjną, ale również strategiczną przewagę konkurencyjną. Ich zaawansowane funkcje odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem farmaceutycznym, umożliwiając zgodność z regulacjami, optymalizację zasobów i utrzymanie najwyższych standardów jakości.

Jakie zalety ma ERP dla branży farmaceutycznej?

  • Zgodność z regulacjami i raportowanie – ERP wspiera przestrzeganie różnorodnych regulacji i standardów branżowych, automatyzując procesy dokumentacji i raportowania. Zintegrowane narzędzia do zarządzania jakością pomagają w spełnieniu surowych norm i standardów, takich jak GMP (Good Manufacturing Practices).
  • Optymalizacja procesów produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych – od zarządzania formułami i recepturami po kontrolę jakości i zarządzanie inwentarzem, systemy ERP automatyzują różne aspekty produkcji. To pozwala na zwiększenie wydajności, ograniczenie błędów i obniżenie kosztów.
  • Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw – funkcjonalność zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) ułatwia monitorowanie i ocenę dostawców, co jest kluczowe dla utrzymania jakości i ciągłości produkcji.
  • Zarządzanie relacjami z kontrahentami – systemy ERP mogą posiadać również moduły nakierowane na zarządzanie relacjami z klientami, czyli odbiorcami partii leków, np. placówkami medycznymi. Sprawdź, jak działa moduł Sprzedaż i CRM w enova365
  • Analiza danych i wsparcie decyzyjne – zaawansowane narzędzia analityczne i moduły raportowania umożliwiają efektywne gromadzenie i analizę danych, co jest kluczowe dla strategii biznesowej i podejmowania decyzji.

Najważniejsze funkcjonalności ERP w branży farmaceutycznej

Do najważniejszych funkcji ERP, które można wykorzystać w branży farmaceutycznej, zwłaszcza gdy w chodzi w grę produkcja leków (weterynaryjnych czy dla ludzi), należą:

Śledzenie partii

Systemy ERP wnikliwie monitorują każdą partię produktu, od momentu produkcji aż do dystrybucji. Jest to fundamentalne dla zachowania najwyższych standardów jakości i dla zapewnienia zgodności z surowymi regulacjami przemysłowymi. 

Czytaj także: System traceability – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Zarządzanie formułami

Oprócz przechowywania formuł, ERP umożliwia zarządzanie nimi w sposób centralizowany. Ta funkcja jest kluczowa dla kontroli jakości i pozwala na wprowadzanie zmian w recepturach.

Kontrola nad wykorzystaniem surowców

ERP zapewnia precyzyjne zarządzanie inwentarzem, w tym surowcami i substancjami aktywnymi, minimalizując w ten sposób odpady i optymalizując wykorzystanie zasobów.

Walidacja procesów

Systemy ERP automatyzują skomplikowane procesy walidacji, które są nieodzowną częścią branży farmaceutycznej. Zautomatyzowana dokumentacja i sprawozdawczość znacznie upraszczają to zadanie.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Integracja z modułami monitorowania i raportowania działań niepożądanych leków to kolejna zaleta. Jest to fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i dla zgodności z regulacjami.

Zarządzanie badaniami klinicznymi

ERP może również wspierać kompleksowe zarządzanie badaniami klinicznymi, od rekrutacji uczestników aż po zaawansowaną analizę danych.

Skalowalność

Dzięki modularnej strukturze, systemy ERP są niezwykle skalowalne i mogą być dostosowane do potrzeb firmy, nawet w kontekście wprowadzenia nowych produktów czy ekspansji na nowe rynki.

Zautomatyzowane zarządzanie dokumentacją

ERP umożliwia centralizację i automatyzację zarządzania dokumentacją, co jest niezbędne do zgodności z międzynarodowymi normami GxP.

Mocne strony enova365

Jak system enova365 wspiera firmy farmaceutyczne?

Nasze oprogramowanie enova365 to zintegrowany system ERP, który oferuje szereg funkcjonalności dostosowanych do potrzeb branży farmaceutycznej. Od zarządzania procesami produkcji leków, przez przechowywanie i dystrybucję, aż po zarządzanie kontaktami z kontrahentami i finalnymi odbiorcami gotowego produktu. Moduł enova365 Kadry, Płace i HR usprawni i uporządkuje wszystkie procesy związane z zatrudnieniem pracowników i podwykonawców. 

Dzięki rozbudowanemu modułowi sprzedaż i CRM, enova365 usprawnia komunikację pomiędzy producentami, dystrybutorami i placówkami medycznymi, które są odbiorcami partii leków. 

Jak jeszcze enova365 może usprawnić procesy w firmie z branży farmaceutycznej zajmującej się produkcją leków i innych produktów podlegających ścisłej kontroli? 

Dostosowanie do regulacji prawnych

enova365 umożliwia łatwą adaptację do lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących produkcji i dystrybucji leków. 

Automatyczne raportowanie

System automatyzuje procesy raportowania, co znacząco ułatwia utrzymanie zgodności z prawnymi wymogami. Umożliwia nie tylko przygotowanie e-sprawozdań do Krajowej Administracji Skarbowej czy Krajowego Rejestru Sądowego, ale także sprawozdań i wydruków ad hoc „na żądanie” m.in. dla:

  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • dla organów założycielskich np. Starostwa Powiatowego.

Śledzenie i zarządzanie partiami leków

Zaawansowane narzędzia do śledzenia partii i zarządzania nimi gwarantują pełną kontrolę nad produktem na każdym etapie jego cyklu życia, od produkcji po dystrybucję. To niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ściśle kontrolowanych wyrobów farmaceutycznych. Sprawdź, jak działa Produkcja.

Kontrola jakości i zarządzanie dokumentacją

System oferuje zintegrowane moduły do zarządzania jakością i dokumentacją, co pozwala na efektywną kontrolę i dokumentowanie procesów w celu utrzymania standardów jakościowych.

Optymalizacja inwentarza

enova365 znacząco usprawnia zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, redukując koszty i ryzyko braku dostępności produktów. Sprawdź moduł Magazyn.

Analiza danych i Business Intelligence

System zawiera narzędzia do zaawansowanej analizy danych i raportowania, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji i identyfikację możliwości rozwoju. Zobacz, jak może ułatwić zarządzanie w branży farmaceutycznej moduł Business Intelligence.

Dzięki takiemu zróżnicowanemu zestawowi funkcjonalności, enova365 stanowi kompletne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem w branży farmaceutycznej, ułatwiając zgodność z regulacjami, kontrolę jakości, a także efektywne zarządzanie zasobami.

Branża farmaceutyczna i ERP − czy podjąłeś już decyzję?

Zarządzanie firmą działającą na rynku farmaceutycznym to jeden z najbardziej skomplikowanych zestawów procesów w biznesie. Produkcja leków podlega ścisłej kontroli, a badania i rozwój mogą trwać latami, nim dojdzie do finalnego stworzenia produktu. Aby skutecznie monitorować partie leków i zapewnić bezpieczeństwo i jakość produkcji, warto zautomatyzować procesy za pomocą systemu ERP. 

Umów się na prezentację z konsultantem enova365 i dowiedz się, jakie rozwiązania możesz wprowadzić do swojej firmy, dzięki wdrożeniu naszego systemu. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365