Faktura VAT marża − jak ją wystawić?

Faktura VAT marża − jak ją wystawić?

Faktura VAT marża to procedura dostępna wyłącznie dla niektórych transakcji. Sprawdź, kiedy można ją zastosować i jak poprawnie wystawić taką fakturę. Dowiedz się, jakie elementy są niezbędne na tym dokumencie i jak naliczyć należny podatek VAT.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Procedura marży jest dostępna przy sprzedaży ściśle określonych towarów i usług.
 • Faktura VAT marża jest korzystna pod względem podatkowym, bo podatek VAT naliczany jest wyłącznie od marży.
 • Przy sprzedaży towarów faktura musi zawierać dopisek procedura marży” łącznie z określeniem rodzaju towaru.
 • Przy sprzedaży usług turystycznych niezbędny jest dopisek „procedura marży dla biur turystycznych”.
 • Przepisy określają kiedy i jak wystawić fakturę VAT marża oraz jakie elementy musi ona zawierać.
 • Faktura VAT marża online w formie elektronicznej ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.
 • Do faktury VAT marża można wystawić fakturę korygującą.

Wprowadzenie do faktury VAT marża

Faktura VAT marża to specjalny tryb fakturowania dostępny jedynie w niektórych przypadkach. Jest tak dlatego, że taka forma fakturowania jest bardzo korzystna dla sprzedawcy. Przy zasadach ogólnych podatek VAT jest naliczany od pełnej wartości sprzedawanych towarów lub usług. Natomiast procedura marży pozwala na opodatkowanie wyłącznie prowizji, którą pobiera od danego towaru lub usługi jego sprzedawca. Dzięki temu może on odprowadzić do urzędu skarbowego mniejszą kwotę podatku VAT.

Ważna cechą faktur VAT marża jest to, że nawet jeśli kupujący jest czynnym podatnikiem VAT, to nie może z takiego dokumentu odliczyć tego podatku. Jest tak dlatego, że faktura marża nie zawiera kwoty podatku VAT. Jeśli zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, to w tym wypadku kupujący może ująć w kosztach całą kwotę nabycia.

Dodatkową zaletą tego typu dokumentu jest też prosty oraz przejrzysty wygląd takiej faktury. Wynika to z tego, że zawiera ona mniej danych. 

Kiedy należy stosować fakturę VAT marża?

Procedura marży przy wystawianiu faktur VAT jest dostępna jedynie w niektórych przypadkach. Taki dokument można wystawić tylko przy sprzedaży:

 • antyków,
 • dzieł sztuki,
 • usług turystycznych,
 • towarów używanych,
 • przedmiotów kolekcjonerskich.

Warto przy tym pamiętać o definicji z ustawy VAT, która dokładnie określa, czym są towary używane. Przepis wskazuje, że są to ruchome dobra materialne, inne niż dzieła sztuki, antyki oraz przedmioty kolekcjonerskie, które nadają się do dalszego użytku w takim stanie, w jakim są sprzedawane lub po ewentualnej naprawie. Dzięki temu, jako towary używane, przedsiębiorca może sprzedawać również przedmioty uszkodzone, które kupujący może naprawić już po ich zakupie.

Towarami używanymi nie są natomiast metale szlachetne oraz kamienie szlachetne, dlatego przy sprzedaży tego typu towarów nie można zastosować procedury VAT marża.

Zasady opodatkowania usług turystycznych wyjaśnia art. 119 ustawy o VAT. W tym wypadku podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica między kwotą należności, którą płaci kupujący daną usługę, a ceną, po której sprzedawca nabył w celu dalszej odsprzedaży usługę lub towar dla bezpośredniej korzyści turysty.

Przykładem usług świadczonych dla bezpośredniej korzyści turysty, są:

 • transport,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie,
 • zakwaterowanie.

W tym wypadku rozliczenie VAT marża należy stosować bez względu na to, kto nabywa usługi turystyki – czy są to osoby fizyczne, czy firmy. Jednak ważne jest, żeby sprzedawca usług turystycznych działał na rzecz nabywcy takiej usługi we własnym imieniu i na własny rachunek oraz przy świadczeniu takiej usługi nabywał od innych podatników towary i usługi wyłącznie dla bezpośredniej korzyści turysty.

Należy przy tym pamiętać, że biuro turystyczne nie może odliczyć podatku VAT z faktur za usługi kupowane dla bezpośrednich korzyści turystów.

Czytaj także: Wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grup VAT – jak to działa?

Jak krok po kroku wystawić fakturę VAT marża?

Jeśli zastanawiasz się jak wystawić fakturę vat marża w systemie enova365, to mamy dla Ciebie praktyczny poradnik pokazujący cały proces krok po kroku już od momentu wprowadzania do sprzedaży towaru objętego tą procedurą.

Przy zakładaniu karty towaru w zakładce „Dodatkowe” istnieje możliwość zaznaczenia pola „VAT liczony od marży”. Po zaznaczeniu checkboxu przy słowie „Tak” dany towar zostanie objęty procedurą VAT marży.

Z pomocą enova365 można usprawnić stosowanie faktur VAT marża

Na etapie sprzedaży trzeba wystawić fakturę sprzedażową ze stawką VAT – nie podlega, a następnie zatwierdzić taką fakturę. 

Później z poziomu otwartego formularza dokumentu (na poziomie Ewidencji dokumentów / Dokumenty) należy uruchomić Naliczenie / VAT od marży. Trzeba przy tym pamiętać, że dokument musi mieć stan co najmniej Wprowadzony, żeby aktywna była czynność umożliwiająca naliczenie VAT od marży.

Po zatwierdzeniu wyświetlonego okna pośredniego czynności Naliczenie / VAT od marży zostanie wywołany dokument VME, który będzie zawierał wyliczony podatek VAT od procedury marży. Po nadaniu dokumentowi VME co najmniej stanu Wprowadzony zostanie stworzone rozliczenie podatku VAT. Następnie należy taki dokument zaksięgować na odpowiednie konto związane z podatkiem VAT, a także skorygować na koncie przychodów kwotę dokumentu.

Wymagane elementy na fakturze VAT marża

Niezbędne elementy faktury VAT marża regulują przepisy zawarte w ustawie o VAT. Zgodnie z nimi na tym dokumencie muszą pojawić się następujące elementy:

 • dane nabywcy,
 • data sprzedaży,
 • dane sprzedawcy,
 • numer kolejny faktury,
 • numer NIP sprzedawcy,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • rodzaj wykonanych usług,
 • jednostki miary i ilość sprzedanych towarów,
 • kwotę należności wyrażoną cyframi i słownie,
 • adnotację o zastosowaniu procedury VAT marża.

Jeśli data wystawienia faktury będzie różna od daty sprzedaży, to na fakturze musi pojawić się również informacja o dacie wystawienia takiego dokumentu. Gdy nabywcą jest przedsiębiorca, to taka faktura powinna zawierać też numer NIP nabywcy. W zależności od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług na fakturze VAT marża muszą pojawić się też następujące oznaczenia:

 • procedura marży – dzieła sztuki,
 • procedura marży dla biur podróży,
 • procedura marży – towary używane,
 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Oprócz dopisków na dokumencie faktura VAT marża powinna być wykazana w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z następującym oznaczeniem:

 • MR_T – przy sprzedaży usług turystycznych,
 • MR_UZ przy sprzedaży antyków, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub towarów używanych.

Częste błędy przy wystawianiu faktury VAT marża i jak ich unikać

Pomyłki są rzeczą ludzką, dlatego może zdarzyć się sytuacja, w której faktura marża będzie zawierać błędy. W takim wypadku niezbędna będzie faktura korygująca VAT marża. Błąd może dotyczyć opisu towaru lub usługi, kwoty do zapłaty czy też danych kupującego. 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie faktur nie określają, jak powinna wyglądać faktura korygująca VAT marża, dlatego można tu zastosować ogólne przepisy, odnoszące się do wystawiania faktur korygujących. Trzeba jednak pamiętać, że skoro na tym dokumencie nie jest wyszczególniona kwota podatku VAT, to również faktura korygująca VAT marża nie będzie zawierać tego elementu.

Przy procedurze VAT marża faktura korygująca musi zawierać następujące elementy:

 • kwotę do zwrotu lub dopłaty,
 • numer kolejny faktury korygującej,
 • kwotę do zapłaty przed i po korekcie,
 • datę wystawienia faktury korygującej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy korekta.

Jeśli w wyniku korekty danych ulegnie zmianie jedynie kwota marży, natomiast kwota do zapłaty się nie zmieni, to nie należy wystawiać faktury korygującej. Jest tak dlatego, że zmieni się jedynie kwota podatku VAT, którą musi zapłacić sprzedawca. Ponieważ ta kwota nie jest uwidoczniona na fakturze VAT marża dla kupującego, to w rezultacie zmianie nie ulegnie żadna z pozycji takiej faktury. W takim wypadku należy złożyć korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Warto przy tym pamiętać, że obowiązek potwierdzenia odbioru dotyczy korekt tylko tych faktur, na których jest wykazany podatek naliczony. Ponieważ w przypadku faktury VAT marża kupujący nie odlicza podatku VAT, to nie musi podpisywać korekty takiego dokumentu.

Przykłady wystawiania faktury VAT marża

Przedsiębiorcy, którzy najczęściej stosują faktury VAT marża to biura podróży i komisy. Wynika to z rodzaju prowadzonej działalności. Ponieważ procedura marży jest korzystna pod względem podatkowym, to te podmioty chętnie korzystają z możliwości wystawiania takich faktur.

Z uwagi na to, że komisy sprzedające rzeczy używane mogą działać również w internecie, to pewne zalety ma w tym wypadku faktura VAT marża online. Taki dokument może być wystawiony elektronicznie i wysłany na skrzynkę mailowa kupującego. Ma on taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

Bardzo często kupujący z fakturą VAT marża spotykają się w komisach samochodowych. Dzięki tej specjalnej procedurze właściciele komisów mogą płacić podatek VAT jedynie od wartości marży, czyli różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży, a nie od całej kwoty sprzedaży.

Jednak trzeba pamiętać, że jeśli kupującym jest czynny podatnik VAT, to dla takiego przedsiębiorcy lepszym rozwiązaniem może być zakup auta na zwykłą fakturę VAT 23%, gdzie zyskuje możliwość odliczenia VAT.

Jeśli chcesz poznać rozwiązania, które ułatwią zarówno wystawianie faktur, jak i zarządzanie magazynem, to wypróbuj bezpłatne demo systemu ERP enova365. Możesz też umówić się na niezobowiązującą prezentację, podczas której nasz ekspert przedstawi Ci zalety programu enova365.

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365