arena ekspertów hero

Bezpieczna umowa w biurze rachunkowym – jak dobrze ułożyć relacje z klientem

webinar | 8 maja godz. 10:00 | bezpłatnie

Współpraca z klientami – jakich błędów unikać?

Konkretnie o: umowy | narzędzia komunikacji | sesja Q&A

Agenda:

Bezpieczna umowa w biurze rachunkowym – jak dobrze ułożyć relacje z klientem | 8 maja godz. 10:00 | bezpłatnie

Część I 10:00 -11:00 Bezpieczna umowa w biurze rachunkowym – jak dobrze ułożyć relacje z klientem 

Współpraca z klientami – jakich błędów unikać.

Czy umowa zawarta z klientem prowadzący JDG może być uznana za umowę zawartą z konsumentem? Jakie to ma praktyczne skutki?

Na co uważać przy umowach z klientami i co powinno być w umowie a czego nie mogę uregulować umową.

Umowa z klientem a KSeF.

Sposoby ograniczenia odpowiedzialności cywilnoprawnej biura rachunkowego.

Umowa z klientem a polisa ubezpieczeniowa – co zrobić aby nie utracić ochrony wynikającej z polisy. 

Jak dobrze skonstruowana umowa ogranicza ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej? 

Jak zmienić umowę? Jak zmienić wynagrodzenie?

Praktyczne problemy powstałe na gruncie umowy. 

Część II 11:00-11:25 Narzędzia komunikacji jako źródło przewagi nowoczesnego biura rachunkowego

Automatyzacja obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu klienta biura rachunkowego

Kontrola rozrachunków, podatków i należności z tytułu ZUS

Pulpit klienta biura rachunkowego jaki narzędzie nadzoru i kontroli 

Budowanie świadomości i odpowiedzialności za dokumenty po stronie klienta biura rachunkowego


Część III Sesja Q&A

Odpowiadamy na pytania


Webinar skierowany jest do:

właścicieli biur rachunkowych

pracowników biur rachunkowych

klientów biur rachunkowych

Paczka materiałów dla uczestników webinaru

nagranie webinaru oraz prezentacja

Eksperci webinaru

Product Manager, enova365, Soneta
Karol Rajda
ekspert projektu księgowość, enova365, Soneta
Agnieszka Opalińska
Wercom
Barbara Ożarek-Łaganowska
Kancelaria Staniek&Partners
Wojciech Frankiewicz

Webinar klasy biznes:

Ponad 9000 uczestników w 2023 roku.
Eksperci enova365 oraz goście-specjaliści
Eksperci od księgowość, kadr i płac, podatków
Sesje Q&A - odpowiadamy na pytania

Organizatorzy