System ERP w HR — automatyzacja i optymalizacja pracy kadr

Jakie możliwości w zakresie usprawnienia pracy kadr zapewnia system ERP? Dowiedz się, co możesz zyskać, wdrażając system w swojej firmie i jak zrobili to inni?

System ERP w HR — automatyzacja i optymalizacja pracy kadr

Działania HR opierają się na zróżnicowanych zadaniach związanych między innymi z obsługą kadrowo-płacową. To dzięki nowoczesnym narzędziom możliwa jest optymalizacja i automatyzacja wielu procesów z tym związanych. Korzyści ich wykorzystania usprawniają pracę działu kadr, a także umożliwiają wykluczenie błędu ludzkiego. Jak wykorzystać możliwości systemu ERP w zakresie Kadr i Płac w swojej firmie? Jaki system ERP w HR wybrać?

Jakie funkcjonalności zapewnia system ERP w optymalizacji pracy HR?

Dział Kadr i Płac w firmie mierzy się z ogromną ilością danych oraz potrzebą ich przetwarzania, a także samego generowania. W przedsiębiorstwie zatrudniającym już kilkudziesięciu pracowników obsługa kadrowa staje się prawdziwym wyzwaniem. W dużych firmach, gdzie jest ich kilkaset, a nawet tysiące, bez wsparcia w postaci narzędzi wykorzystujących automatyzację w generowaniu tych danych, sprawne funkcjonowanie działu byłoby bardzo trudne. Narzędzia optymalizujące tego rodzaju procesy ułatwiają sprawną obsługę pracowniczą i efektywną pracę działu HR. Dzięki systemowi ERP możliwe staje się:

  • elastyczne prowadzenie administracji płacowo-kadrowej;
  • automatyczne naliczanie wynagrodzeń, także w oparciu o skomplikowane zasady płacowe;
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami a działem kadr;
  • dopasowanie oprogramowania do specyfiki działania firmy;
  • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o automatyzację wielu procesów.

To nowa jakość w zarządzaniu kadrami, w tym także w prowadzeniu systemu rozliczeń płacowych. Elastyczność oraz możliwość dopasowania oprogramowania ERP do potrzeb firmy sprawiają, że rozwiązania te można zastosować w każdej branży, bez względu na stopień komplikacji systemów płacowych.

Korzyści z zastosowania systemu ERP w pracy działu HR

Zmieniające się często przepisy i konieczność dopasowania rozliczeń kadrowo-płacowych do modyfikacji prawnych jest dużą uciążliwością dla firm i wiąże się z ryzykiem powstawania błędów. Nowoczesne narzędzia wspierające pracę działu HR stanowią ogromne wsparcie w tym zakresie.

W enova365 specjaliści na bieżąco uzupełniają funkcjonalności systemu i wprowadzają konieczne modyfikacje, zgodnie z wymogami zmieniającego się prawa.

Pozwala to na uniknięcie błędów związanych z przeoczeniem wprowadzanych zmian czy ich błędnym zrozumieniem.
System enova365 optymalizuje pracę działu HR, ale także automatyzuje niektóre procesy, oszczędzając w ten sposób czas i zmniejszając konieczność zatrudnienia w dziale większej liczby pracowników. Dzięki jego działaniu możliwe jest porządkowanie dokumentów pracowniczych, ale także ewidencjonowanie czasu pracy. System przypomina też o zbliżających się terminach badań pracowniczych czy szkoleń.
To sprawia, że dział HR funkcjonuje sprawniej i wymaga mniejszych nakładów finansowych, związanych z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Ograniczona jest też liczba błędów, wywołanych przez czynnik ludzki.

Skuteczne rozwiązania konkretnych problemów – case study system ERP w HR

Elastyczność systemu powoduje, że można go dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każda firma ma swoją specyfikę działania i podlega różnorodnym przepisom. Dopasowanie konkretnych rozwiązań do jej potrzeb umożliwia usprawnienie funkcjonowania działu HR i osiągnięcie zaplanowanych efektów biznesowych. Oto przykłady dwóch wdrożeń, które przyniosły poprawę funkcjonowania działu kadr i płac.

Optymalizacja pracy kadr w skomplikowanym systemie wynagrodzeń spółdzielni rolniczych – Agrofirma Szczekociny

Spółdzielnia Agrofirma Szczekociny jest jednym z największych w kraju przedsiębiorstw rolnych, produkujących drób, mleko, pasze treściwe itp. Specyfika funkcjonowania spółdzielni sprawia, że system płacowo-kadrowy jest tu bardzo skomplikowany. Co więcej, przedsiębiorstwo potrzebowało wdrożenia oprogramowania, uwzględniającego specyficzne działanie poszczególnych działów, które funkcjonowały niemal jak odrębne przedsiębiorstwa. Konieczne było więc opracowanie systemu rozwiązującego problemy firmy w tym zakresie i jednocześnie funkcjonującego zgodnie z obecnym systemem prawnym.

Wprowadzone zmiany

Uwzględniając potrzeby firmy i jednocześnie skomplikowany system płacowy, a także specyfikę funkcjonowania poszczególnych działów Autoryzowany Partner enova365 firma Datio wdrożyła system, który umożliwił kompleksową obsługę wszystkich działów. Wykorzystane zostały moduły Kadry i Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa i Handel.

Efekty

Działania specjalistów sprawiły, że możliwe stało się objęcie jednym systemem całej działalności firmy. Zautomatyzowano także rozliczenia płacowe, a system jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie z wprowadzanymi zmianami w prawie.

System zgodny z obowiązującymi przepisami. Elastyczny, dający wiele możliwości. Nowoczesny i ułatwiający codzienną pracę. Jesteśmy zadowoleni z wyboru enova365.

Jarosław Polcyn Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny

Oszczędność czasu, optymalizacja i automatyczne naliczanie płac w Hotelu Marriott w Warszawie

Działająca globalnie spółka, która ma ponad 7 300 hoteli, jest również właścicielem Hotelu Marriott w Warszawie. Częstotliwość zmian prawnych skłoniła ją do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na szybkie dostosowanie się do wprowadzanych modyfikacji przepisów i uniknięcie ich przeoczenia. Konieczna była także automatyzacja pracy działu HR w zakresie płac, kontroli oraz ujednolicenie systemu obsługi czasu pracy, który dotąd organizowany był przy pomocy plików Excel.

Wprowadzone zmiany

System enova365 dopasowano odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa, bazując na jego elastyczności i modułowości. Wykorzystując Pulpity Pracownicze, zmniejszono ilość papierowych dokumentów na rzecz ich elektronicznych odpowiedników. Ponadto, systemy zewnętrzne zintegrowano z enova365, zapewniając jednocześnie bieżącą aktualizację związaną ze zmianami prawnymi. Wszystkim zajął się Autoryzowany Partner enova365 firma com@com.

Efekty

Minimalizacja obiegu papierowych dokumentów oraz automatyzacja wielu procesów skutecznie usprawniły pracę działu HR, oszczędzając czas pracowników i wpływając korzystnie na wydajność pracy. Dzięki sprawnie działającemu mechanizmowi eksportu danych do zewnętrznego systemu księgowego możliwe stało się zachowanie pełnej spójności.

Wdrożenie systemu enova365 modułu kadrowo-płacowego znacznie usprawniło proces obliczania miesięcznych wynagrodzeń i administracji personalnej. Dzięki intuicyjnemu narzędziu dział Personalny raportuje z jednego, nowoczesnego systemu. To, co dla nas niezwykle istotne to odejście od papierowego obiegu dokumentów. Pulpit Pracownika i Kierownika znacząco zautomatyzowały aspekty związane z obiegiem dokumentów, co zwiększyło efektywność działu HR.

Adriana Rychter, Multi Property Director of Human Resources

Nowoczesny system wsparcia pracy działu HR automatyzuje wiele procesów i ułatwia codzienną pracę. Pozwala na oszczędność czasu, środków i zasobów. Umożliwia zmniejszenie negatywnych efektów błędów, wynikających z nieuwagi czy częstych zmian w prawie. System enova365 to skuteczne narzędzie porządkujące i ujednolicające dokumentację, które stanowi wsparcie działania działu HR na różnych poziomach, w zależności od potrzeb i specyfiki firmy. Oszczędzaj czas i pieniądze, maksymalnie optymalizując pracę kadr z enova365 – systemem zawsze zgodnym z przepisami.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365