Obowiązek raportowania ESG – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Obowiązek raportowania ESG – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Obowiązek raportowania ESG wiąże się z dokonywaniem oceny i ujawnieniem działań przedsiębiorstwa w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządzania. W tym celu niezbędne są odpowiednie narzędzia służące do zbierania oraz analizy danych.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Raportowanie ESG to agregowanie, analiza i prezentacja informacji, dotyczących trzech obszarów zrównoważonego rozwoju: środowiskowego, społecznego i zarządzania. 
 • Dyrektywa CSRD obejmie wszystkie duże przedsiębiorstwa, spółki notowane na giełdach oraz organizacje działające na rzecz interesu publicznego w UE.
 • Obowiązek raportowania ESG będzie wprowadzany stopniowo, a pierwsze raporty będą musiały złożyć w 2025 r. duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 pracowników.
 • Wsparciem w raportowaniu ESG będą systemy ERP.

Co to jest raportowanie ESG?

Raportowanie ESG to proces zbierania, analizy i prezentacji danych dotyczących trzech obszarów zrównoważonego rozwoju: środowiskowego, społecznego i zarządzania. Ma ono na celu dostarczenie interesariuszom (inwestorom, klientom, pracownikom, społecznościom lokalnym, organom regulacyjnym) kompleksowej i wiarygodnej informacji na temat działań przedsiębiorstwa.

Transparentne i spójne raportowanie pomoże identyfikować obszary do poprawy, zarządzać ryzykiem, budować zaufanie i osiągać długoterminową wydajność i trwałość. Skupiając się na trzech wymienionych wyżej kategoriach, przedsiębiorstwo analizuje:

 • w obszarze środowiskowym (Environmental): wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, w tym emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii, zużycie wody, produkcję odpadów, ochronę bioróżnorodności, zarządzanie zasobami naturalnymi,
 • w obszarze społecznym (Social): relacje z interesariuszami społecznymi, w tym pracownikami, społecznościami lokalnymi, klientami czy dostawcami. Obejmuje to kwestie związane z prawami pracowników, zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy, równością, zaangażowaniem społecznym, relacjami z lokalnymi społecznościami,
 • w obszarze zarządzania (Governance): struktury, procesy i praktyki zarządcze. Wiążą się one z zarządzaniem ryzykiem, etyką i zgodnością, odpowiedzialnością korporacyjną, niezależnością organów zarządzających i transparentnością informacji.

ESG firmy może być przeprowadzane przez publikację raportów rocznych, zintegrowanych czy zrównoważonego rozwoju, a także raportów GRI (Global Reporting Initiative) oraz SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Kogo dotyczy obowiązek raportowania ESG?

Obowiązek raportowania ESG dotyczy w tej chwili przede wszystkim podmiotów gospodarczych. Głównie skupia się na spółkach publicznych i dużych przedsiębiorstwach prywatnych, które mają istotny wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Zgodnie z założeniami w dalszej kolejności temu obowiązkowi podlegać będą również inne firmy. 

Dyrektywa wprowadzająca zasady raportowania ESG, czyli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od 2024 roku. Co obejmuje?

 • Spółki publiczne: są one zobowiązane do raportowania swoich działań, aby zapewnić inwestorom i innym interesariuszom kompleksowe i wiarygodne informacje na temat swojego wpływu na zrównoważony rozwój,
 • duże przedsiębiorstwa prywatne: obowiązek raportowania ESG dotyczy również większych przedsiębiorstw prywatnych, które mają znaczący wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę,
 • inne organizacje: obowiązek obejmie również inne rodzaje organizacji, takie jak organizacje non-profit, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe czy agencje rządowe.

W rezultacie polityka ESG będzie istotną częścią działań coraz większej liczby podmiotów gospodarczych w kolejnych latach.

Czytaj także: Narzędzia BI – czyli jak zyskać mapę biznesu dzięki Panelom BI

Od kiedy obowiązuje raportowanie ESG?

Raportowanie ESG zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 lub po tej dacie, zgodnie z dyrektywą CSRD. Ta zmiana ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności firm pod kątem zrównoważonego rozwoju. To umożliwia instytucjom finansowym i inwestorom dokonywanie bardziej świadomych wyborów​​.

Dyrektywa CSRD będzie wprowadzana stopniowo w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz tego, czy już obecnie podlega ono dyrektywie NFRD (Non-Financial Reporting Directive):

 • Na początku dotyczyć będzie dużych spółek zainteresowania publicznego, zatrudniających więcej niż 500 pracowników, z pierwszymi raportami składanymi w 2025 roku.
 • Następnie od 2025 roku objęte nią będą duże firmy niepodlegające dotąd NFRD, zatrudniające ponad 250 pracowników lub osiągające określone obroty i sumę bilansową, z raportowaniem rozpoczynającym się w 2026 roku.
 • Od 2026 roku dyrektywa zacznie dotyczyć także mniejszych firm notowanych na giełdzie oraz innych przedsiębiorstw, z możliwością opóźnienia raportowania do 2028 roku dla niektórych MŚP​​.

Oprócz dyrektywy CSRD przedsiębiorstwa muszą przygotować się na raportowanie według standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Obejmują one agregację danych niezbędnych do sporządzenia rocznego raportu niefinansowego. Firmy zostaną zobowiązane do raportowania na podstawie standardów środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego. To wymagać będzie szczegółowej analizy oraz dostosowania strategii biznesowej do oczekiwań ESG​​.

Raportowanie w praktyce wymaga od przedsiębiorstw przygotowania procesów zbierania danych, analizy ich pod kątem istotności dla interesariuszy i strategii zrównoważonego rozwoju, a także identyfikacji kluczowych wskaźników efektywności. Firmy będą musiały również uwzględnić wymogi dotyczące dekarbonizacji, etycznych łańcuchów dostaw, a także przeciwdziałać praktykom greenwashingu​​.

Jakie narzędzia mogą pomóc w raportowaniu ESG?

Obowiązek raportowania ESG wymaga od przedsiębiorstw wdrożenia bądź dostosowania swojego oprogramowania do nowych standardów prawnych. Na rynku istnieją już rozwiązania, które pozwalają łatwo gromadzić wszystkie niezbędne dane i przeprowadzać szczegółowe analizy. Wśród nich wyszczególnić możemy m.in. systemy do zarządzania relacjami z inwestorami, dedykowane rozwiązania do tego typu działań, oraz systemy ERP wyposażone w tego typu funkcje.

Wielozadaniowość systemów ERP związana z ich budową modułową sprawia, że możesz dopasować je dokładnie do potrzeb organizacji i wykorzystać do agregowania danych z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Moduły księgowe, produkcyjne, kadrowe czy magazynowe współpracują ze sobą, działając na wspólnej bazie danych. To oznacza, że wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi działami jest wręcz błyskawiczna.

Czytaj także: Jakie korzyści daje zastosowanie ERP?

Również w przypadku raportowania ESG systemy ERP będą doskonałym wsparciem informatycznym. Odpowiednio dostosowane do potrzeb firmy umożliwią zbieranie, analizowanie oraz prezentowanie w postaci raportów wszelkich danych związanych z obszarami zrównoważonego rozwoju. To sprawi, że organizacja wyposażona w takie narzędzie będzie w stanie skutecznie sprostać nowym wymogom prawnym. W ten sposób szybko i łatwo stworzysz niezbędne raporty na podstawie danych wprowadzanych z poziomu wszystkich modułów.

Automatyzacja pracy i przepływu informacji, jaką umożliwiają poszczególne moduły systemów ERP, zapewnia przyspieszenie wielu procesów związanych z gromadzeniem, identyfikowaniem i regularną analizą informacji. Z tego powodu, w ramach dostosowywania przedsiębiorstwa do treści CSRD warto zastanowić się nad wdrożeniem systemu ERP w swoim biznesie.

Jeśli szukasz dobrego rozwiązania dla swojej firmy, umów się na bezpłatną prezentację z Autoryzowanym Partnerem enova365. Ten dokładnie pokaże Ci możliwości narzędzia w każdym wymaganym przez prawo zakresie. Będziesz mógł ocenić jego skuteczność, a my chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Bibliografia:

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365