Narzędzia BI – czyli jak zyskać mapę biznesu dzięki Panelom BI?

Narzędzia BI – czyli jak zyskać mapę biznesu dzięki Panelom BI?

Analiza biznesowa danych to klucz do sukcesu każdego biznesu. Dokonana w sposób właściwy, oraz na podstawie wiarygodnych i rzetelnych danych, pozwala na profesjonalne zarządzanie firmą i planowanie strategii jej dalszego rozwoju. Dlatego przedsiębiorstwa stawiają na narzędzia BI, dające im ogrom możliwości. Warto przy tym pamiętać, że analityka biznesowa to także prezentacyjna warstwa graficzna, dzięki której analiza i przyswajanie danych jest przyjemniejsze i skuteczniejsze. To właśnie dlatego powstały Panele BI. 

Spis treści:

Najważniejsze informacje

 • Analityka biznesowa, czyli narzędzia Business Intelligence umożliwiają firmom podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane.
 • Narzędzia klasy BI mają szerokie możliwości, jeżeli chodzi o formę prezentacji danych. Może się ona odbywać w formie wskaźników, tabel, raportów przestawnych i wykresów. 
 • W enova365 do wizualnej prezentacji danych służą Panele BI – czyli dashboardy, które – w zależności od preferencji – mogą prezentować dane z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa lub jednego z nich. 
 • Zawartość Paneli BI można dopasować do stanowiska osoby dokonującej analizy danych.
 • W enova365, dane zwizualizowane na Panelach BI można udostępniać w różnych miejscach systemu. 
 • Żeby stworzyć Panel BI w enova365 wystarczy skorzystać z czynności “Dodaj indywidualny Panel BI”, nadać mu nazwę i zatwierdzić. Otrzymasz wtedy pusty Panel BI, w trybie projektowania, który można dowolnie skonfigurować, korzystając z listy dostępnych elementów.

Narzędzia BI – czym są i do czego służą?

Zacznijmy od wyjaśnienia terminu „narzędzia Business Intelligence”. Co to jest i dlaczego coraz więcej firm je wykorzystuje? Narzędzia BI umożliwiają zbieranie danych z systemów ERP, które obsługują różne obszary działalności przedsiębiorstw. Jednak sztuka nie polega tylko na ich pozyskiwaniu, ale przede wszystkim na przetwarzaniu, agregowaniu, układaniu tych danych w taki sposób, aby umożliwić ich późniejsze wykorzystanie w przygotowywaniu raportów i zestawień. 

Posiadając dane przygotowane w odpowiedniej formie możliwe jest przejście do kolejnego etapu, czyli budowy modeli danych i raportów. Ich późniejsza weryfikacja i analiza pozwala zdobyć wiedzę nt. sytuacji przedsiębiorstwa w każdym z tych obszarów. I to właśnie wiedza jest najważniejszym i najcenniejszym elementem posiadania systemu Business Intelligence. 

Czytaj także: Business Intelligence w księgowości – propozycje od enova635

Narzędzia Business Intelligence a Panele BI – do czego je wykorzystać?

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu wymaga ciągłego podejmowania decyzji. Te, aby były trafne i wdrożone w odpowiednim momencie, muszą być podejmowane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych. Najlepiej podanych w przystępnej i odpowiedniej dla danego użytkownika postaci. 

Ponieważ każdy z nas jest inny i w różny sposób przyswaja wiedzę, narzędzia klasy BI w enova365 oferują szeroki wachlarz typów prezentacji danych – od wskaźników, przez tabele i raporty przestawne, po wykresy, których oferta jest bardzo bogata. Często jednak dla pozyskania odpowiednich informacji, konieczne jest porównanie określonych zjawisk, czy ich analiza na przestrzeni czasu. Świetnie w takich sytuacjach sprawdzają się Panele BI, czyli miejsca zbiorczej prezentacji danych. 

W enova365 na jednym Panelu BI możliwe jest umieszczenie analiz w dowolnej formie graficznej, ich odpowiednie rozmieszczenie i dobranie wybranych wielkości. Każdy taki dashboard może zawierać dane z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa lub być poświęcony jednemu z nich. 

Treść Paneli BI zazwyczaj zależy od stanowiska osoby dokonującej analizy danych. Zarząd i menadżerowie wyższego szczebla będą patrzeć na dane w sposób holistyczny, na wyższym poziomie ogólności. Natomiast kierownicy poszczególnych pionów i pracownicy operacyjni, będą analizować dane z obszaru, którym się zajmują w codziennej pracy. Będą zatem patrzeć na te dane bardziej szczegółowo i wnikliwie, skupiając się jedynie na wycinku danych firmy. 

Istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyść zastosowanego w enova365 rozwiązania jest możliwość udostępniania analiz w wielu różnych miejscach systemu. Zwizualizowane dane możemy przeglądać na wspomnianych już dedykowanych do tego Panelach BI, jak również w wielu innych miejscach systemu typu formularz:

 • pracownika, 
 • kontrahentów, 
 • towaru, 
 • projektu, 
 • a nawet dokumentu. 

Na tych drugich umieszczane są analizy BI posiadające kontekst obiektu, z poziomu którego dokonywana jest analiza. Przykładowo, po wejściu w Panel BI formularza pracownika, dane na raportach i wskaźnikach będą zwracać dane dotyczące jedynie tego konkretnego pracownika. Analogicznie sytuacja przedstawia się na Panelu BI formularza kontrahenta, z poziomu którego analizować możemy informacje dotyczące konkretnego kontrahenta, jego ostatnie transakcje, stan płatności, oferowane i fakturowane ceny, marże itp. 

Wniosek jest prosty – z Paneli BI skorzysta każdy pracownik Twojego przedsiębiorstwa. Zarówno zarząd, menadżerowie, ale także każdy operacyjny pracownik wykonujący pracę biurową i fizyczną. 

Przykładowy panel BI
Przykładowy Panel BI w enova365

Panele BI dostępne są zarówno w desktopowej wersji enova365, jak również w wersji HTML oraz mobilnej. Masz zatem dostęp do swojego zestawu przygotowanych analiz z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu. To przynosi najwięcej korzyści dla osób często przebywających w delegacjach, ponieważ nawet będąc w podróży mogą analizować sytuacje firmy czy konkretnego obszaru. Dzięki temu, nieobecność w biurze nie pozbawi Cię dostępu do najważniejszych informacji i bieżących spraw. 

BI wersja mobilna
Tak wygląda przykładowy Panel BI w enova365 w wersji mobilnej

Jakie dane umieścisz na Panelu BI?

Wybór formy wizualizacji danych nie jest może najważniejszą funkcją narzędzia BI, ale na pewno bardzo pomocną w zrozumieniu danych. Każdy z nas jest inny i w inny sposób analizuje, a następnie przyswaja informacje. Dlatego możliwość wyboru form wizualizacji danych może okazać się bardzo pomocna. Do dyspozycji mamy:

Wskaźniki – czyli tzw. KPI (kluczowe wskaźniki efektywności), mogą być finansowe lub niefinansowe, określane są mianem mierników, ponieważ za ich pomocą dokonuje się pomiaru stopnia realizacji celów organizacji, działów, pracowników, projektów itd.  Wskaźnik przedstawia pojedynczą, skondensowaną informację. Dlatego bardzo pomocna może być funkcjonalność tooltipów, za pomocą których możemy przekazać odbiorcy pewne szczegóły np. o parametrach, czyli filtrach, na które reaguje wizualizacja oraz sposób wyliczania wartości.  

Czytaj także: Wskaźniki KPI – co to jest? Jakie warto analizować?

Tabele – czyli postać tabelaryczna, prezentująca znacznie szerszy zakres informacji niż wskaźnik. Bezpośrednio na tabeli możemy stosować grupowania, sortowania, sumowania, a także filtrować dane wg parametrów.   

Wykresy – tutaj do wyboru mamy wiele typów wizualizacji wykresów, są to np. wykresy kołowe, kolumnowe, bąbelkowe, lejkowe, piramidowe, kołowe, radarowe, warstwowe, bąbelkowe, punktowe, pierścieniowe. 

Raporty przestawne – to najpowszechniejsza forma wizualizacji danych, ponieważ daje możliwość dynamicznej zmiany układu danych. Użytkownik sam decyduje, z których pól chce skorzystać w danym momencie oraz ich rozmieszczeniu w sekcji danych, wierszy, kolumn i filtrów. 

Analityka biznesowa

Jak tworzyć Panele BI w enova365?

W enova365, tworzenie Paneli BI jest niezwykle proste. Wystarczy posiadać właściwe uprawnienia do czynności odpowiadających za ich dodawanie i projektowanie.

Dodaj indywidualny Panel BI

Jeśli takie posiadasz wystarczy wybrać z poziomu menu opcję „Dodaj indywidualny Panel BI”, nadać mu nazwę i zatwierdzić. Otrzymujesz wówczas pusty Panel BI, otwarty w trybie projektowania. Z prawej strony dostępne masz opcje filtrowania listy dostępnych elementów. Jej zawartość zależy od posiadanych uprawnień do modeli danych. Bo gdy w grę wchodzą narzędzia klasy BI system praw to bardzo ważny aspekt, dzięki którego zastosowaniu możemy mieć pewność, że określone dane nie trafią w niepowołane ręce. Przykładem mogą być dane wrażliwe z obszaru Kadr i Płac dotyczące pracowników i ich wynagrodzeń. 

Filtruj i twórz wizualizacje

W celu ułatwienia nawigacji trybu projektowania Paneli BI dostępne są filtry, za pomocą których zawęzisz listę dostępnych elementów. Przykładem takich filtrów jest obszar, typ wizualizacji, rodzaj parametru czy pochodzenie wizualizacji – standardowe, które są integralna częścią modułu, czy niestandardowe utworzone przez użytkowników na ich bazie produkcyjnej. 

Po dodaniu wizualizacji sam decydujesz o jej położeniu i rozmiarze. 

Przykładowy Panel BI w trybie projektowania
Przykładowy Panel BI w trybie projektowania

Zapisanie trybu projektowania przenosi użytkownika w tryb odczytu Panelu BI, gdzie widzi wszystkie wizualizacje, które umieścił w tym obszarze. Każda wizualizacja może posiadać szereg parametrów, po których filtrowane są dane. Pomocna jest tutaj sekcja informacji dodatkowych, umieszczona pod każdą wizualizacją lub w przypadku wskaźników w tooltipie. Dzięki temu użytkownik widzi, na jakie filtry oddziałuje dana wizualizacja, a które są w danym momencie zastosowane. Ma również wiedzę o stanie danych – czy są to dane aktualne na dany moment, czy utrwalone na konkretną datę i godzinę. Do każdej wizualizacji może być umieszczona informacja dodatkowa np. z objaśnieniem, w jaki sposób wyliczone zostały poszczególne miary. 

Sekcje informacji dodatkowych do wizualizacji umieszczonych na Panelu BI

Sortowanie na raportach

Kolejnymi funkcjami dostępnymi dla użytkowników jest możliwość sortowania bezpośrednio na raportach, grupowanie danych po wskazanych polach, czy włączenie sumowania oraz formatowanie warunkowe.

W przypadku umieszczenia na Panelu BI wizualizacji typu Raport przestawny, użytkownik może dokonywać zmian w układzie raportu, zmieniać położenie pól o obrębie dostępnych sekcji danych, wierszy, kolumn i filtrów. 

Wiesz już, do czego wykorzystasz narzędzia Business Intelligence!

Narzędzia Business Intelligence i analityka biznesu stale zyskują na znaczeniu i tym samym zwiększają swój udział w rynku. Świadczy to o dojrzałości biznesu, odpowiedzialności i zrozumieniu tego, że aby być konkurencyjnym na rynku i móc się rozwijać, trzeba stale monitorować sytuację swojej firmy i otoczenie, które jest niezwykle dynamiczne. Wiarygodne i rzetelne dane dają możliwość pozyskania szerokiej i dogłębnej wiedzy nt. sytuacji, w jakiej jest Twój biznes. Nie bez powodu wiedzę określa się paliwem XXI wieku. Zasil wiec swój biznes wiedzą, dzięki Panelom BI dostępnym w enova365!

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365