Integracja CAD z ERP 

Przekonaj się, jak system ERP wspiera branżę projektową, łącząc siły z programami CAD.

Integracja CAD z ERP 

Nowoczesne oprogramowanie CAD stanowi serce każdej firmy projektowej. To narzędzie, które umożliwia nam projektowanie skomplikowanych konstrukcji, przy którym operujemy na dużej liczbie danych. Jak wygląda integracja CAD z systemem ERP?

Integracja CAD z enova365

Środowisko, w którym każdy, nawet minimalny błąd ludzki stanowi potencjalne zagrożenie dla całego projektu, wymaga wyjątkowo dopracowanej integracji CAD z systemem ERP. Przykładem udanej integracji jest między innymi integracja z enova365, oprogramowanie ERP rozwijane przez polskie przedsiębiorstwo Soneta. Integracja enova365 z programem CAD wyszła od firmy wdrożeniowej, która specjalizuje się we wdrażaniu systemu CAD oraz enova365 – DPS Systems.

Korzyści z integracji CAD i ERP

Program ERP po połączeniu z oprogramowaniem projektowym systematyzuje zasoby – zapewnia spójny przepływ informacji. Podczas procesu twórczego, który prowadzimy w oprogramowaniu CAD, niezbędna jest wiedza nt. tego, jakimi elementami, niezbędnymi przy procesie produkcji, dysponujemy w danym momencie. Po integracji informacje z systemu CAD są przekazywanie do programu ERP, i odwrotnie.

Co daje integracja systemu CAD z oprogramowaniem ERP? Na przykład eksport list produktowych, kierowanych do kolejnych zaangażowanych w projekt osób, zajmuje niewiele czasu. enova365 dzieli się informacjami – przekazuje programowi wszystkie potrzebne dane. System dodatkowo automatycznie opisuje i kataloguje zasoby, i zwalnia z tego obowiązku podwykonawców.

W efekcie integracji systemu CAD z oprogramowaniem ERP mamy pewność, że informacje o zleceniu są spójne. Każdy element jest szybko eksportowany i katalogowany. Efekt: duża liczba danych staje się mniejszym wyzwaniem. Dzięki temu minimalizujemy proste błędy ludzkie – nieuchronne, gdy ciężar opisywania oraz gromadzenia danych jest przeniesiony na pracujące przy projekcie jednostki.

Podsumowując, jakie są korzyści integracji systemu CAD z enova365:

  • dwukierunkowa wymiana danych między systemem ERP a oprogramowaniem CAD/PDM
  • eliminacja dublowania indeksów
  • brak konieczności przełączania się między systemami podczas pracy
  • wykluczenie ludzkich błędów

Warto wiedzieć: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o integracji enova365 z systemem CAD, zobacz nagranie webinaru na ten temat na stronie DPS Systems: webinar integracja systemu CAD z enova365

Integracja CAD z ERP w praktyce

Automatyzacja i pełen dostęp do zbiorów obejmuje także inną istotną przestrzeń dla projektowania komputerowego. Udana integracja programu CAD z systemem ERP zapewnia również komfort w zarządzaniu czasem.

Przy dużych zleceniach dla firm projektowych nierzadko pracuje kilka mniejszych zespołów. Korzyścią z ich perspektywy jest nie tylko sprawny obieg informacji. Zespoły lepiej kontrolują także czas pracy nad projektem. System ERP, jak enova365, zapewnia dostęp do kompletu danych nt. przewidywanego zakresu czasowego danego zlecenia.

To wiedza, która ułatwia codzienne działanie zarówno z perspektywy zespołów, jak i osób je nadzorujących. Dzięki niej łatwiej planujemy zadania o dużym stopniu skomplikowania wewnętrznego. Efekt nie opóźnia żadnej z pracujących grup. Zintegrowana z oprogramowaniem CAD enova365 umożliwia spojrzenie na całość prac z lotu ptaka. Na bieżąco kontroluje również czas realizacji działań.

Automatyzacja obiegu dokumentów

Integracja z systemem ERP pozwala również użytkownikom programów CAD/PDM szybko i sprawnie wygenerować dokumenty sprzedażowe. Elektroniczny obieg dokumentów skraca czas pracy – odciążają pracujących przy projektach z dużej części formalności. Dokumentacja staje się spójna i czytelna z perspektywy wszystkich osób, uczestniczących w danym zadaniu.

Najważniejsze atuty integracji z systemem ERP sprowadzają się do skrócenia czasu realizacji danych projektów. Ten efekt osiągamy jednak przy użyciu wielu mniejszych czynników, które usprawniają pracę z programem CAD. Automatyzacja działań na wielu szczeblach nie tylko oszczędza czas pracowników, lecz również eliminuje ich błędy. Sprawna wymiana danych oraz obieg wygenerowanych dokumentów przekładają się na lepsze zrozumienie wewnątrz grupy pracowników. Wyeliminowane zostają zbędne operacje, co pomaga projektantom skupić się na tym, co w ich pracy najważniejsze.

System ERP umożliwia sprawną, bezpieczną pracę w środowisku projektowym. Zintegrowany z oprogramowaniem CAD tworzy sprawdzony zespół w branży inżynierskiej.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365