Co to jest inflacja i jak sobie z nią radzić w firmie?

Co to jest inflacja i jak sobie z nią radzić w firmie?

Inflacja powoduje niepewność, dlatego wiele osób z niepokojem sprawdza, ile wynosi inflacja i kiedy inflacja spadnie. Tymczasem niektórzy przedsiębiorcy postrzegają ją, jako okazję do zwiększenia wydajności. Poznaj 6 strategii radzenia sobie z inflacją w firmie!

Spis treści:

Inflacja – co to jest?

Inflacja to proces trwałego wzrostu cen w gospodarce. Jego wynikiem jest spadek siły nabywczej pieniądza, bo w warunkach inflacji ludzie muszą płacić więcej niż dotychczas za towary lub usługi. Ekonomiści definiują inflację także jako wzrost podaży pieniądza. 

Skoro wiesz już, co to jest inflacja, przejdźmy do wyjaśnienia kilku najważniejszych kwestii związanych z inflacją. Przede wszystkim, warto pamiętać, że skutki inflacji zależą w dużej mierze od tego, ile wynosi inflacja. Niska, stabilna inflacja jest korzystna dla gospodarki, bo utrzymuje dobrą koniunkturę gospodarczą i dodatnie stopy procentowe. Z drugiej strony, wysoka inflacja jest niekorzystna, bo powoduje utratę zaufania do pieniądza, naciski pracowników na wzrost płac oraz brak stabilności, co utrudnia prowadzenie firmy. 

Co istotne, niezależnie od wysokości inflacji, w warunkach wzrostu cen wartość oszczędności gotówkowych spada, co zniechęca do oszczędzania. Inflacja powoduje też, że spada standard życia osób o stałych dochodach

Jakie są przyczyny inflacji?

Zacznijmy od tego, że inflacja pojawia się, gdy zbyt dużo pieniędzy konkuruje o zbyt małą ilość dóbr. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Najczęstsze z nich to kłopoty finansowe państwa i konieczność finansowania deficytu budżetowego, nadmierny wzrost płac w gospodarce lub znaczny wzrost cen surowców energetycznych np. wzrost cen ropy naftowej.

W zależności od przyczyny inflacji wyróżniamy różne jej rodzaje. Najczęściej mówimy o inflacji popytowej, kosztowej oraz strukturalnej i te pojęcia wyjaśniamy poniżej.

Co to jest inflacja popytowa?

Inflacja popytowa ma miejsce, gdy popyt na towary lub usługi przekracza zdolność strony podażowej gospodarki do ich dostarczenia. To zjawisko jest znane także jako boom konsumencki i poprzedza go wzrost wartości kredytów bankowych, na przykład, na skutek obniżenia stóp procentowych. Do wystąpienia takiej inflacji mogą się także przyczynić cięcia podatkowe czy zwiększenie świadczeń socjalnych.

Inflacja popytowa reguluje się w naturalny sposób, jeżeli dostawcy mogą odpowiedzieć na wyższy popyt zwiększeniem produkcji. Jeżeli jednak gospodarka pracuje już na pełnych obrotach, jedynym rozwiązaniem jest ograniczenie popytu. Zwykle oznacza to podniesienie stóp procentowych w celu zwiększenia kosztów kredytów, co przekłada się na niższą konsumpcję. Także podwyższenie podatków i obniżenie świadczeń socjalnych może zmniejszyć inflację popytową. 

Co to jest inflacja kosztowa?

Inflacja kosztowa jest spowodowana wzrostem kosztów produkcji – surowców, paliwa czy kosztów zatrudnienia. Jak zakończyć inflację kosztową? Teoria ekonomii mówi, że inflacja kosztowa powinna trwać krótko, bo konsumenci zareagują na wyższe ceny, kupując mniej towarów i usług, co z kolei zmusi firmy do obniżenia cen, a tym samym, do spadku inflacji. Nie zawsze, jednak tak się dzieje.

Co to jest inflacja strukturalna?

Gdy producenci nie są w stanie dostosować struktury produkcji do zmian w strukturze popytu mamy do czynienia z tak zwaną inflacją strukturalną. 

Jakie są skutki inflacji – z punktu widzenia przedsiębiorstw?

Choć inflację postrzega się zwykle jako zjawisko negatywne, jej wpływ na niektóre aspekty działania przedsiębiorstw może być także korzystny. Poniżej krótko omawiamy pozytywne i negatywne następstwa inflacji w przedsiębiorstwie.

Pozytywne skutki inflacji

  • Wzrost przychodów – kiedy firma podwyższa ceny produktów lub usług, jej przychody rosną, choć ich siła nabywcza maleje.
  • Wzrost zyskowności produkcji, wytworzonej z posiadanych zapasów. Jeżeli na początku okresu inflacyjnego firma ma wysoki poziom zapasów, produkty, które zostaną z nich wytworzone, będą sprzedane po wyższych cenach niż wcześniej planowano. Pozytywnie wpłynie to na zyskowność.
  • Łatwiejsza obsługa starych zobowiązań. W warunkach inflacyjnych „stare” zadłużenie staje się tańsze, bo inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza. 
  • Wyższe koszty zatrudnienia. Choć rosnące koszty zatrudnienia bywają problemem dla przedsiębiorców, zdarza się, że stają wyzwalaczem korzystnym zmian. Zmuszają na przykład firmy do automatyzacji procesów i związanej z nią restrukturyzacji zatrudnienia. W dłuższym terminie pozytywnie wpływa to na zyskowność. 

Negatywne skutki inflacji

  • Wzrost cen surowców i materiałów produkcyjnych. Kiedy ceny surowców rosną, przedsiębiorcy podnoszą ceny. Napędza to wzrost cen w całej gospodarce i prowadzi do inflacji kosztowej.
  • Wzrost kosztów wytworzenia produktów i świadczenia usług. Kiedy jest inflacja, rosną ceny wszystkiego – wynajmu powierzchni biurowej, energii elektrycznej, wynagrodzeń i dostaw. Utrudnia to firmom, szczególnie tym, z niskimi marżami, generowanie zysków. 
  • Spadek popytu na niektóre produkty lub usługi. Choć w warunkach inflacji popyt na niektóre produkty, tzw. dobra trwałe jak złoto, biżuteria czy nieruchomości może rosnąć, często spada na tzw. produkty nieistotne, co może się odbić negatywnie na ich producentach.
  • Wyższe stopy procentowe. Kiedy rośnie inflacja, rosną także stopy procentowe, ponieważ stopy procentowe są jednym z najważniejszych narzędzi banków centralnych służących do zwalczania inflacji. Wyższe stopy procentowe sprawiają, że kredyty stają się mniej dostępne, co nieco zmniejsza popyt na produkty lub usługi. Z punktu widzenia firm, kapitał obrotowy i inwestycyjny jest droższy.
  • Wzrost cen ofertowych. W związku ze wzrostem cen surowców, energii czy wynagrodzeń wiele firm musi podnieść ceny swoich usług lub produktów.
Moduł BI enova365 umożliwia analizę zamówień od odbiorców i innych wskaźników, potrzebnych do oceny wpływu zawirowań gospodarczych na sytuację w firmie

Jak sobie radzić z inflacją w firmie? 6 strategii

Jak wynika z powyższego, działanie firmy w warunkach wysokiej inflacji jest trudniejsze, a z całą pewnością bardziej kosztowne, niż gdy wzrost cen jest minimalny. Są jednak sposoby, żeby także w sytuacji szybkiego wzrostu cen utrzymać dobrą kondycję firmy. Poniżej, wymieniamy 6 z nich.

1. Zoptymalizuj koszty

Wiele firm wykorzystuje czas szybkiego wzrostu cen do analizy kosztów i ich optymalizacji. Jej efektem może być pozostawienie wydatków, które są konieczne lub istotne dla działalności firmy, a wyeliminowanie tych, których obcięcie nie wpłynie na zyskowność.

2. Podnieś ceny

Jeżeli ceny surowców i innych dóbr rosną, Twoje ceny również powinny wzrosnąć. Pamiętaj jednak, że stopniowy wzrost cen w dłuższym okresie czasu z mniejszym prawdopodobieństwem zniechęci klientów do kupna niż nagłe podniesienie cen. 

3. Odchudź ofertę

Przeanalizuj zyskowność poszczególnych produktów lub usług. Być może są takie, których eliminacja w niewielkim stopniu zmniejszy przychody, a znacząco zredukuje koszty i pozwoli uprościć działanie firmy? 

4. Zdywersyfikuj sieć dostawców

Kiedy inflacja rośnie, firmy z siecią licznych dostawców nie są uzależnione od cen jednego z nich, lecz mają silniejszą pozycję negocjacyjną.

5. Ogranicz dostawy just-in-time.

Choć opłacalna w stabilnych czasach, strategia just-in-time może być źródłem problemów, gdy pojawiają się zawirowania gospodarcze. Tak było np. w czasie pandemii, kiedy łańcuchy dostaw wielu firm zostały nagle przerwane. Przechowywanie większych zapasów, niż jest to konieczne w danym momencie, pomoże się przygotować na zwiększony popyt, problemy z dostępnością produktów i nagły wzrost cen. 

6. Zautomatyzuj procesy

W sytuacji niedoboru pracowników o określonych kwalifikacjach oraz silnej presji na wzrost wynagrodzeń, automatyzacja procesów pozwala obniżyć koszty wynagrodzeń oraz uwolnić czas pracowników. Mogą go oni spożytkować na działania o strategicznym znaczeniu dla firmy, zamiast na powtarzalne czynności. Podnosi to wydajność w firmie i zwiększa lojalność pracowników.

Panele BI enova365 umożliwiają szybką ocenę kondycji przedsiębiorstwa i adekwatną reakcję na zmieniającą się sytuację

Przygotuj swój biznes na inflację z enova365

Zjawisko inflacji sprzyja niepewności – zastanawiamy się, ile wynosi inflacja w Polsce czy kiedy inflacja spadnie. Niektóre biznesy jednak postrzegają inflację jako idealny czas na restrukturyzację zatrudnienia, podniesienie wydajności i inwestycje.

Żeby podjąć takie działania, firmy muszą polegać na precyzyjnych danych o finansach całej firmy i wykorzystywać narzędzia analityczne, dzięki którym na ich podstawie podejmą optymalne decyzje w danej sytuacji ekonomicznej. Pomaga w tym system ERP enova365, a w szczególności jego moduł Business Intelligence, który zapewnia precyzyjny wgląd w dane finansowe i operacyjne, potrzebne do tworzenia planów i scenariuszy rozwoju. 

Jeśli chcesz sprawdzić, w jaki sposób enova365 jest w stanie wspomóc rozwój Twojej firmy, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną prezentację z naszym specjalistą. W trakcie jej trwania pokażemy Ci możliwości systemu oraz odpowiemy na każde Twoje pytanie.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365