Automatyzacja pracy — czym jest i dlaczego warto ją wprowadzić?

Automatyzacja pracy i procesów związanych z codziennymi obowiązkami staje się niemal koniecznością. Jak się do niej przygotować, co daje i kto powinien wprowadzić ją jak najszybciej?

Automatyzacja pracy — czym jest i dlaczego warto ją wprowadzić?

Przyspieszony postęp technologiczny od lat budzi wiele pytań o to, jak będzie wyglądać rynek pracy w przyszłości. Niektóre badania śmiało szacują, że w przeciągu najbliższych kilku lat od 3 do 14% obecnych zadań ludzi będą wykonywać roboty. Jednocześnie specjaliści wskazują, że choć automatyzacja pracy brzmi przerażająco, może przynieść wiele korzyści. Jak więc to wygląda?

Rynek pracy zmienia się od zarania dziejów, a nowe rozwiązania poprawiające efektywność oraz usprawniające działanie firm zawsze budziły strach. Ludzie różnie reagowali na rewolucje przemysłowe – niektórzy tworzyli grupy sprzeciwiające się zmianom. Inni próbowali się dostosować, zdobywali nowe kompetencje i dokonywali zmiany pracy. Tak było po wprowadzeniu maszyn tkackich, rozpowszechnieniu się elektryzacji i pojawieniu się Internetu. Obecnie świat stoi u progu czwartej rewolucji przemysłowej związanej ze znacznym postępem automatyzacji.

Automatyzacja procesów w miejscu pracy – jak to wygląda obecnie?

Kwestie automatyzacji pracy i zastąpienia ludzi robotami są przedmiotem badań już od prawie dekady. Ich wyniki są jednak bardzo różne! Wśród ekspertów znajdują się dwie grupy, które prezentują zarówno negatywne, jak i pozytywne wnioski odnośnie do tych zmian. Alarmująco brzmią wyniki badań:

 • Michaela Osborne’a i Carla Freya – naukowców z Oxford University – według nich aż 47% zawodów może zniknąć w wyniku automatyzacji. Liczby te dotyczą zwłaszcza tych osób, które wykonują rutynowe, powtarzalne zadania,
 • ekspertów z OECD, według których tylko 5% zawodów zniknie, za to aż ⅓ zadań u 60% zatrudnionych osób będzie podlegać automatyzacji. Udział maszyn będzie można zauważyć zwłaszcza w strefie związanej z wyszukiwaniem i analizowaniem danych, a także przesyłem informacji wewnątrz firmy.

Część badaczy twierdzi jednak, że liczby te są przesadzone, a automatyzacja oraz jej wpływ na rynek pracy zależą od wielu różnych czynników. Z tego powodu eksperci McKinseya w raporcie „Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation” z 2017 roku przedstawili tempo zmian, jakie niesie za sobą automatyzacja pracy, i ich skutki.

Jeśli automatyzacja będzie postępować powoli, pracę utraci tylko 10 milionów osób na świecie. Natomiast gdy tempo zmian będzie średnie, liczba zagrożonych tzw. bezrobociem technologicznym wzrośnie do 375 milionów. Przy szybkiej automatyzacji liczba osób bez pracy może wynieść nawet 800 milionów.

Praca jako wartość

Z uwagi na dużą rozbieżność przyjęto scenariusz, że do 2030 roku zatrudnienie straci 400 milionów ludzi. 75 milionów będzie musiało się przekwalifikować.

Obecne tempo zmian jest dość niskie, więc nie trzeba obawiać się szybkiego załamania rynku pracy.

Jednocześnie należy pamiętać, że automatyzacja będzie dotyczyć głównie zadań powtarzalnych i cyklicznych. Maszyna nie jest w stanie zastąpić czynnika ludzkiego, jakim są emocje. Co ciekawe – według optymistycznie nastawionych badaczy – zmiany te mogą doprowadzić do zaniku niektórych zawodów, ale w zamian za nie pojawią się nowe. Dodatkowo nastąpi zmiana patrzenia na „pracę” jako wartość w życiu człowieka. Przestanie być ciężka i nierzadko niebezpieczna, a w zamian stanie się czymś pozytywnym i społecznie użytecznym. Jak się więc na to przygotować?

System ERP – co i jak można zautomatyzować?

Automatyzacja procesów zaczyna być obecna w wielu obszarach biznesu – począwszy od supermarketów, skończywszy na wysoce zaawansowanych i innowacyjnych firmach. Postęp technologiczny wkracza także do systemów ERP. Dobrym przykładem jest moduł Workflow.

Zastanawiasz się, co da się zautomatyzować za jego pośrednictwem? Za pomocą tego narzędzia można usprawnić:

 • przepływ informacji pomiędzy wieloma działami firmy bez konieczności osobistego kontaktowania się pracowników,
 • elektroniczny obieg dokumentów, w którym system sam przekaże dane do właściwych osób,
 • organizację pracy zespołu ze wskazaniem na priorytetowe zadania i ich termin wykonania,
 • realizację licznych czynności, zwłaszcza tych powtarzalnych, takich jak np. generowanie raportów, specyfikacji projektów i faktur dla klienta, a także dekretowanie dokumentów księgowych.

Co więcej, dzięki modułowi Workflow można zautomatyzować pobieranie danych z zewnątrz potrzebnych do realizacji danego etapu procesu. Dodatkowo, pozwala na stałą kontrolę postępu prac i szybką reakcję, gdy dzieje się coś, co mogłoby zagrozić sukcesowi przedsięwzięcia.

Wdrożenie Workflow w firmie to nie tylko szybki dostęp do dokumentów, stanu ich realizacji oraz otrzymywanie powiadomień o rzeczach dla Ciebie ważnych. To przede wszystkim przeskok organizacyjny, porządkujący procedury i ścieżki obiegu dokumentów. Razem z ergonomicznym i przyjaznym użytkownikowi systemem, możesz stworzyć środowisko pracy dopasowane do potrzeb każdego z pracowników, bez względu na to, w jakim dziale i miejscu pracuje – mówi Bartłomiej Karasiński, Kierownik Zespołu Workflow enova365.

Automatyzacja w miejscu pracy – dlaczego warto?

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na automatyzację pracy w swojej firmie? Jest to niezbędne, jeśli zależy Ci na szybkim rozwoju swojej działalności.  Wprowadzenie modułu Workflow enova365 pozwoli:

 • zaoszczędzić czas – dzięki przejrzystemu systemowi każdy pracownik ma swobodny dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Może więc od razu przystąpić do działania, bez czekania na potrzebne mu dane od pozostałych członków zespołu. Co więcej, moduł Workflow gromadzi dane na temat urlopów, zwolnień lekarskich pracowników itp. i przekazuje zadania tych osób do ich zastępców lub innych pracowników. Pozwala to zmniejszyć ryzyko postoju i nie spowalnia pracy z powodu luk kadrowych;
 • uniknąć opóźnień – automatyczne przekazywanie informacji i dokumentów zmniejsza ryzyko, że ktoś nie otrzyma istotnych danych do podjęcia działania. Dzięki temu wszystkie zadania mogą być realizowane w sposób ciągły. Dodatkowo moduł Workflow automatycznie angażuje w proces osoby decyzyjne, które muszą np. zaakceptować zmiany, aby można było przejść do kolejnego etapu realizacji zlecenia;
 • wyeliminować ryzyko popełnienia jakichkolwiek pomyłek – system może zająć się powtarzalnymi, cyklicznymi zadaniami i wykonać je według określonych wskazówek. Dzięki temu Ty o niczym nie zapomnisz, a każdy proces rozpocznie się o odpowiednim czasie. W systemie można przygotować dedykowane kreatory, które przeprowadzą pracownika krok po kroku przez wszystkie etapy danego zadania. Dzięki temu można zlecić wykonanie zadania osobie, która nie zna wszystkich procedur organizacyjnych w firmie;
 • skrócić czas obsługi – dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów ważne dane trafiają do kilku pracowników jednocześnie. Pozwala to podjąć natychmiastowe działania prowadzące do szybkiej realizacji zadania;
 • poprawić organizację pracy, a tym samym podnieść zadowolenie pracowników – im lepiej funkcjonująca firma, tym więcej korzyści dla Ciebie, a także dla zespołu! Jeśli wszyscy pracownicy otrzymają dokładną listę zadań wraz z obowiązującym terminem, będzie im łatwiej się zorganizować i przystąpić do działania. Co więcej – jasne wytyczne pozwalają uniknąć nieprzyjemnych nieporozumień.

Automatyzacja jako przyszłość

Teraz automatyzacja może odbywać się w ramach jednego systemu, za pomocą którego można jednocześnie np. śledzić postępy w realizacji zadań, a także sprawdzać pracowników, którzy za nie odpowiadają. W rezultacie sprawowanie kontroli nad rozwojem firmy jest o wiele łatwiejsze i szybsze.

Nie bój się nowoczesnych rozwiązań technologicznych! Zautomatyzowanie powtarzalnych procesów w firmie pozwoli usprawnić przebieg pracy, poprawi efektywność pracowników oraz pomoże osiągać więcej w krótszym czasie.

Klieci i Autoryzowani Partnerzy enova365 mogą korzystać z informacji dostępnych w Bazie Wiedzy.

Nie jesteś jeszcze Klientem? Przetestuj system enova365 bezpłatnie przez 14 dni.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365